wtorek, 10 maja 2016

Letni kurs "Ichtiologia Morza"


'Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. Profesora Krzysztofa Skóry oraz Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych zapraszają studentów kierunków przyrodniczych do wzięcia udziału w kolejnej, czwartej edycji letniego kursu pn.: "ICHTIOLOGIA MORZA".

Zakres tematyczny letniego kurs pn.: „ICHTIOLOGIA MORZA”, 14-27.08.2016
I. Zasady bezpieczeństwa i pracy na morzu
II. Ichtiofauna bałtycka

 • 1. Gatunki ryb wód przybrzeżnych 
 • 2. Siedliska ryb strefy przybrzeżnej 
 • 3. Zmienność dobowa występowania ichtiofauny piaszczystego eulitoralu 
 • 4. Ichtiofauna otwartych wód Bałtyku 
 • 5. Ryby dwuśrodowiskowe / restytucja morskich ryb łososiowatych w Polsce

III. Podstawy analizy ichtiologicznej

 • 1. Zasady przeprowadzania masowej i szczegółowej analizy ichtiologicznej 
 • 2. Sposoby oznaczania wieku ryb 
 • 3. Metody i zasady badań pokarmu ryb 
 • 4. Cytogenetyka ryb 

IV.Gospodarcze wykorzystanie zasobów ryb

 • 1. Rybołówstwo, stan obecny i perspektywy 
 • 2. Rola i perspektywy akwakultury na Bałtyku 
 • 3. Wędkarstwo morskie. Stan i perspektywy 
 • 4. Tradycyjne i nowe techniki połowów ryb 5
 • . Wykorzystywanie technik połowowych do badań ichtiologicznych 
 • 6. Podstawy zarządzania rybołówstwem morskim 
 • 7. Warsztaty MSC 

V. Ochrona ryb i ich siedlisk

 • 1. Zagrożenia gatunków ryb i ich siedlisk 
 • 2. Metody ochrony ichtiofauny 
 • 3. Ocena metod połowu pod kątem ich wpływu na zasoby przyrodnicze i środowisko 
 • 4. Problem przyłowu i odrzutów w rybołówstwie morskim 
 • 5. Uwarunkowania społeczne uprawiania rybołówstwa i ochrony zasobów ryb 
 • 6. Rozród ryb

 Justyna Kąpa 
 Stacja Morska IOUG

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz