środa, 14 listopada 2018

Naukowe Koło Mikrobiologów Molekularnych "Coccus" zaprasza


Zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne, które odbędzie się 21 listopada o godzinie 17:00 w sali 1 w Katedrze Mikrobiologii Środowiskowej (ul. Prawocheńskiego 1). Jeśli interesuje cię mikrobiologia, biologia molekularna lub biotechnologia środowiskowa to idealne miejsce dla Ciebie!

Naukowe Koło Mikrobiologów Molekularnych "Coccus"

Go Eco Internships of 2018


                             
Follow us:
       

wtorek, 13 listopada 2018

5th European Conference on Scientific Diving

Spotkania z serii European Conference on Scientific Diving zainicjowane zostały przez European Scientific Diving Panel przy Marine Board i powstały niejako z połączenia dwóch spotkań tego typu ("The Research in Shallow Marine and Fresh Water Systems" i “The International Symposium on Occupational Scientific Diving") w jedno zgromadzenie, obywające się raz w roku. Poprzednie  konferencje miały miejsce m.in. w Stuttgarcie, Szwecji, na Maderze czy ostatnia, czwarta na Orkadach. Ich ideą jest zapewnienie szerokiego międzynarodowego forum do wymiany doświadczeń, przedstawienia najnowszych wyników badań (od biologii po archeologię) opierających się na nurkowaniu.

Ta konferencja, o której wspominam powyżej, będzie pierwszą taką w Polsce, dlatego chcielibyśmy poinformować o niej polskie środowisko hydrobiologów.

Poniżej zamieszczam stronę konferencji
https://www.ecsd5.org/,
jej facebookowy odpowiednik
https://www.facebook.com/events/202870227174050/ oraz prosty poster w
dziale "Download" na dole strony
https://www.ecsd5.org/about.html

Z wyrazami szacunku,
Luiza Bielecka
Przewodnicząca Oddziału Morskiego PTH

czwartek, 8 listopada 2018

Rozpoczęły się zajęcia stacjonarne na Uniwersytecie Młodego Odkrywcy 2.0W dniu 8. listopada 2018 roku, na Wydziale Biologii i Biotechnologii rozpoczęły się zajęcia stacjonarne na Uniwersytecie Młodego Odkrywcy 2.0. Na załaczonych zdjęciach krótka fotorelacja z zajęć pt. "Grzyby do zadań specjalnych - czy wiesz co jesz", uczniowie ze szkoły z Dywitach. Zajęcia prowadzi dr hab. Anna Biedunkiewicz.

Projekt Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0 jest realizowany przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Lider) i ogólnopolską Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (Partner). Działania edukacyjne WMUMO 2.0 będą realizowane w cyklu semestralnym roku szkolnego i akademickiego przez 3 semestry: zimowy 2018/2019, letni 2018/2019, zimowy 2019/2020.

Celem głównym projektu jest opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych dla dzieci i młodzieży w dwóch kategoriach wiekowych: 6-10 lat i 11-16, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na rozbudzanie ich ciekawości poznawczej, stymulowania intelektualnego, aksjologicznego i społecznego, inspirowania do twórczego myślenia i rozwijania własnych pasji . Cele te osiągane będą poprzez stworzenie warunków do prowadzenia pozaszkolnych zajęć edukacyjnych i popularyzatorskich poprzez: cykliczne stacjonarne zajęcia badawcze, otwarty kurs online z webinariami i wideokonferencjami, uniwersyteckie i szkolne festiwale nauki oraz lokalne kawiarnie naukowe, bibliotekę online z wypracowanymi programami, scenariuszami i interaktywnymi materiałami edukacyjnymi.


Więcej o projekcie: http://uniwersytetmo.blogspot.com/p/projekt.html

Stanisław Czachorowski


poniedziałek, 29 października 2018

Śmieciobranie zamiast grzybobrania, czyli przyjemne z pożytecznym


Dnia 27 października 2018 r. studenci i doktoranci ze Studenckiego Koła Naukowego Mykologów, w trosce  o przyrodę zamienili kosze na grzyby, których w tym roku z powodu suszy jest niewiele, na worki na śmieci. Pomysłodawcą inicjatywy byli mykolodzy, pracownicy Katedry Mikrobiologii
i Mykologii, WBiB, UWM w Olsztynie: dr Dariusz Kubiak i dr hab. Anna Biedunkiewicz – opiekun SKN Mykologów.

Studenci, wraz z ww. pracownikami KMiM, w sobotnie przedpołudnie przeszli częścią szlaku niebieskiego „Spacerowego” pokrywający się z Łynostradą, rozpoczynając nieopodal II Ogólnokształcącego Liceum Ekologicznego w Olsztynie,  do mostu Smętka. Rozpoczęliśmy o godz. 10.00 na moście przy przepompowni a zakończyliśmy przy moście Smętka ok. godz. 13.00.  Dzięki uprzejmości ZDZiT w Olsztynie, wydział Las Miejski, zostaliśmy wyposażeni  w rękawice ochronne i 120 – litrowe worki na śmieci. Wiedzieliśmy, że to miejsce wymaga interwencji, ale ilość śmieci nad brzegiem Łyny, przerosła nasze wyobrażenia. W jednym tylko miejscu zebraliśmy 17 pełnych worków co daje 2.040000 m3. Łącznie zebraliśmy blisko 0,5 tony śmieci ! Były to butelki szklane, plastikowe, kanistry z benzyną, rury PCV, rynny, gaśnice, plecaki wiadra. Nie sposób wymienić wszystkiego. Pracy były mnóstwo ale satysfakcja ogromna. Spotkaliśmy się, z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców, którzy często spacerują tą ścieżką w Lesie Miejskim. Mamy nadzieję, że przykład naszej pracy zmobilizuje mieszkańców do troski o czyste otoczenie.

Zakończyliśmy Śmieciobranie przy moście Smętka. Było ognisko (drewno zorganizowane przez ZDZiT), kiełbaski i słodkości - nasze.  Wiosną powtórzymy naszą akcję. Mamy nadzieję, że Olsztyn stanie się czystszym miastem.

W akcji Śmieciobrania wzięli udział:
  • Kamila Kulesza
  • Karolina Nowacka
  • Sylwia Machcińska
  • Milena Traut
  • Tomasz Bałabański
  • Wiktor Zieliński
  • Damian Robiecki
oraz
  • Anna Biedunkiewicz i Dariusz Kubiak.

Anna Biedunkiewicz

poniedziałek, 15 października 2018

Uroczysta inauguracja zajęć na Uniwersytecie Młodego Odkrywcy 2.0

(Fot. Grzegorz Fiedorowicz)
W sobotę, 13 października 2018 miała miejsce kolejna inauguracja roku akademickiego na Wydziale Biologii i Biotechnologii. Tym razem była to inauguracja zajęć stacjonarnych na Warmińsko-Mazurskim Uniwersytecie Młodego Odkrywcy 2.0. W najbliższym semestrze zajęcia rozpocznie 61 uczniów z czterech szkół naszego regionu (Szczytno, Stawiguda, Dywity, Lamkowo). Wydział  Biologii realizuje projekt pt. Warmińsko-Mazurskim Uniwersytecie Młodego Odkrywcy 2.0, finansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (program POWER). Grant o budżecie blisko 500 tys. zł trwać będzie od czerwca 2018 do marca 2020. (więcej o projekcie na stronie: http://uniwersytetmo.blogspot.com

 W tym czasie zaoferujemy uczniom z województwa warmińsko-mazurskiego:

Trzy cykle stacjonarnych zajęć na uczelni, realizowanych przez trzy kolejne semestry. Każdy cykl (najbliższy już od października 2018 roku) zawierać będzie: 6 warsztatów badawczych dla 6 grup w każdym semestrze (1 grupa - maksymalnie 10 uczniów), dwa spotkania dla wszystkich uczniów (inaugurujące i podsumowujące).

Dwa letnie Obozy Naukowe Młodego Odkrywcy: stacjonarne zajęcia badawcze na terenie UWM. dla tych dzieci i młodzieży, którzy ze względów organizacyjnych nie mogą wziąć udziału w regularnej semestralnej ścieżce UMO, łącznie 30 uczniów (lipiec i sierpień 2019),

Otwarty kurs online z webinariami i wideokonsultacjami naukowców, realizowanymi przez 3 semestry dla uczniów realizujących projekty badawcze. Liczymy na udział co najmniej 100 uczniów z naszego województwa.

Projekty badawcze z konsultacjami bezpośrednimi i online dla uczniów, zakończone szkolnymi festiwalami nauki, w trakcie których uczniowie zaprezentują wyniki swoich badań społeczności lokalnej (kolegom, nauczycielom, rodzicom, przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego).

Dwa Uniwersyteckie festiwale Nauki (Noc Biologów, styczeń 2019, styczeń 2020) dla dzieci i ich rodziców, z warsztatami, wykładami i pokazami.

Kawiarnie Naukowe: 6 kawiarni po dwie każdym w semestrze.

Informacje o kolejnych terminach rekrutacji ukazywać się będą na stronie: http://uniwersytetmo.blogspot.com

dr hab. Stanisław Czachotowski, prof. UWM
kierownik projektu

piątek, 12 października 2018

Studenckie Koło Naukowe Mykologów zaprasza

Studenckie Koło Naukowe Mykologów działające przy Katedrze Mikrobiologii i Mykologii WBiB, UWM w Olsztynie serdecznie zaprasza studentów chętnych do działania. Osoby zainteresowane, proszone są o przesłanie informacji zawierających: imię i nazwisko, rok, stopień i kierunek studiów na adres mailowy opiekuna: alibi@uwm.edu.pl

Czekam na Wasze zgłoszenia do 21 października 2018 r.

Anna Biedunkiewicz Holowenczak‎

czwartek, 11 października 2018

Polskie winnice i polski rynek wina dynamicznie się rozwijają


1 maja 2014 r., w związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej, weszła w życie ustawa z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. Biorąc pod uwagę czynniki klimatyczne, obszar czy rodzaj gleby określono 3 główne strefy uprawy winorośli w UE (A, B i C). Polska została zaliczona do strefy A uprawy winorośli. W ten sposób Polska została oficjalnie uznana za kraj o potencjale winiarskim. Rok 2008 okazał się przełomowy dla wielu winiarzy, zmieniona została bowiem ustawa o podatku akcyzowym i ustawa o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. Producenci wyrabiający mniej niż 1000 hl wina gronowego rocznie, zostali zwolnieni z obowiązku posiadania składu podatkowego.

Agencja Rynku Rolnego prowadzi ewidencję producentów i przedsiębiorstw wyrabiających wino z winogron pozyskiwanych z upraw winorośli położonych na terytorium Polski, które jest przeznaczone do rynkowej sprzedaży. W ciągu ostatnich trzech lat produkcja i sprzedaż polskich win rosła o kilkadziesiąt procent rocznie. W roku 2009/2010 zgłoszono produkcję 412 hektolitrów wina, a w roku 2016/2017 było to już 6 tysięcy 993 hektolitrów, w tym 3,8 tysięcy hl wina białego, pozostałe to wina czerwone i różowe. Do ewidencji ARR wpisano 197 producentów wina z winogron pozyskiwanych z upraw położonych na terenie Polski. Pierwszy raz taką ewidencję wprowadzono w roku 2008/2009. Zarejestrowano wówczas 28 producentów, a w 2016/2017 już 151. Rok winiarski zaczyna się w dniu 1 sierpnia każdego roku i kończy w dniu 31 lipca roku następnego. Statystyczny Polak wypija obecnie ponad 6 litrów wina rocznie. Wzrost spożycia wina kosztem innych napojów alkoholowych jest w Polsce tak duży, że wkrótce będziemy wypijali rocznie 40 l wina na głowę. To dobra wiadomość dla nas wszystkich, a szczególnie dla lekarzy, którzy podkreślają zalety wina pitego w małych ilościach. W minionych latach uprawa winorośli i produkcja wina była skupiona raczej w południowej części Polski (województwa: lubuskie, dolnośląskie, małopolskie, podkarpackie), a obecnie prowadzona jest praktycznie w całym kraju, przy czym dynamicznie rozwija się winiarstwo w województwach: lubelskim, zachodniopomorskim i świętokrzyskim.

Warto podkreślić, że produkcja wina przestaje być już w Polsce tylko hobby, ale staje się biznesem. Jednym z czynników wpływających na ten proces jest fakt, że na świecie zapanowała moda na „butikowe” winnice, które sprzedają mało butelek, ale za wysoką cenę. Założenie winnicy to inwestycja na wiele lat, a często wiele pokoleń. Innym elementem, który może sprzyjać powstawaniu nowych winnic w Polsce są wyniki badań amerykańskiej Narodowej Akademii Nauk. Naukowcy z tej znanej instytucji badawczej prognozują duże ocieplenie klimatu już w najbliższych latach. Na skutek tych zmian Polska do roku 2050 może się stać czołowym producentem wina na świecie, a winnice na południu Włoch i w Hiszpanii mogą z powodu suszy całkowicie zniknąć. Nie wszyscy jednak wierzą w tak złe prognozy dla starych regionów winiarskich.

Winorośla podlegają różnego rodzaju stresom środowiskowym, które ograniczają ich możliwości produkcyjne. Poznanie mechanizmów obronnych oraz fizjologicznych i molekularnych postaw odpowiedzi na stresy ma ogromne znaczenie praktyczne. Pracownicy i doktoranci katedry Biochemii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie od wielu lat prowadzą pod moim kierunkiem badania nad stresami abiotycznymi występującymi podczas wzrostu i rozwoju winorośli, a także nad wykorzystaniem liści winorośli jako komercyjnego źródła antyoksydantów. W tym roku zostałem członkiem Management Committee Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST): COST Action – CA17111 – „Data integration to maximise the power of omics for grapevine improvement” (INTEGRAPE). Program będzie realizowany do 12 kwietnia 2022 roku i dotyczy integracji danych omicznych w celu ulepszania winorośli, w tym między innymi danych dostarczanych przez mój zespół. Ostatecznym celem jest wykorzystanie wszystkich dostępnych danych w celu osiągnięcia bardziej opłacalnej hodowli pod kątem ulepszania genotypów.

Badania naukowe wykorzystywane są nie tylko po to, aby winorośl lepiej radziła sobie z niekorzystnymi warunkami środowiskowymi i dawała lepszy i wyższy plon, ale również w celu ulepszenia produkcji wina oraz wykazania prozdrowotnych właściwości tego trunku. Badania wyjaśniły na przykład dlaczego wino ma znacznie silniejsze działanie antyoksydacyjne niż sok z czerwonych winogron. Stwierdzono bowiem, że flawonoidy w soku mają postać trudno rozpuszczalnych polimerów, które są słabo przyswajane przez organizm. Podczas fermentacji ulegają one rozpadowi na łatwo rozpuszczalne monomery, dzięki czemu biodostępność tych cennych dla naszego zdrowia związków znacznie wzrasta. Zwyczaj picia białego wina do białego mięsa i ryb, a czerwonego do czerwonego znalazł również swoje naukowe uzasadnienie. Okazało się, że zawarte w czerwonym winie żelazo psuje smak ryb i owoców morza. Wykazano, że małże w kontakcie z niektórymi gatunkami czerwonego wina zaczynały szybko uwalniać zapach psującej się ryby. Stwierdzono, że im więcej było w winie żelaza, tym silniej i szybciej pojawiał się ten zapach. Winą za nieprzyjemny smak i zapach naukowcy obarczają szybko rozkładające się nienasycone kwasy tłuszczowe w obecności wspomnianego pierwiastka. Należy dodać, że mięso ryb i owoców morza to prawie samo białko i jego trawienie przebiega sprawniej w środowisku kwaśnym. Wina białe mają wyższą kwasowość i stymulują wydzielanie kwasów żołądkowych, natomiast taniny obecne w czerwonym winie proces ten hamują. Wina czerwone świetnie nadają się do czerwonych mięs, w których jest przynajmniej 30 – 40% tłuszczu. Zawarte w czerwonym winie antocyjany, barwniki i inne związki zapobiegają utlenianiu złego cholesterolu i tworzeniu złogów zatykających naczynia krwionośne.

Stanisław Weidnerśroda, 10 października 2018

Warsztaty mykologiczne dla licealistów z Elbląga


Dnia 5 października 2018 r. klasy 1c i 2b liceum uczestniczyły w warsztatach terenowych prowadzonych przez pana dr Grzegorza Fiedorowicza z Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i poznawały grzyby wielkoowocnikowe naszych lasów. Prowadzący, podczas spaceru po Bażantarni, z pasją opowiadał o budowie, właściwościach oraz środowisku życia grzybów, a także napotykanych roślin. Warsztaty były wspaniałą odskocznią od codziennego siedzenia w ławkach oraz dały szansę obserwacji przyrody pod okiem pasjonaty. Wprawdzie nie nazbieraliśmy grzybów nadających się do świątecznego barszczu, ale za to dostrzegliśmy po drodze gatunki, których nigdy sami byśmy nie zauważyli. Mamy nadzieję, że to nie ostatnie takie zajęcia i wkrótce będziemy mogli wziąć udział w kolejnych. oprac.

Kaja Kuligowska IIB
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Elblągu