środa, 23 stycznia 2019

Rola drapieżników w zachowaniu równowagi biologicznej w lasach (konferencja)

Szanowni Państwo,
w imieniu organizatorów XV Konferencji z cyklu "Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie", która odbędzie się w Rogowie w dniach 26-27 marca 2019 r. serdecznie zapraszamy do udziału. Temat przewodni tegorocznej konferencji brzmi:
ROLA DRAPIEŻNIKÓW W ZACHOWANIU RÓWNOWAGI BIOLOGICZNEJ W LASACH

Podstawową intencją organizatorów konferencji jest przegląd wiedzy na temat biologii i roli ekologicznej zwierząt drapieżnych oraz wpływu drapieżnictwa na zachowanie ekosystemów leśnych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://cepl.sggw.pl/konferencja/amop/ 
Zapraszamy!
Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
Leśny Zakład Doświadczalny SGGW w Rogowie ul. Leśna 5a, 95-063 Rogów
tel./fax. 46 874 83 74, http://cepl.sggw.pl

XV Konferencję z cyklu
AKTYWNE METODY OCHRONY PRZYRODY W ZRÓWNOWAŻONYM LEŚNICTWIE

która odbędzie się w dniach 26-27 marca 2019 roku w auli CEPL SGGW w Rogowie
Temat przewodni: ROLA DRAPIEŻNIKÓW W ZACHOWANIU RÓWNOWAGI BIOLOGICZNEJ W LASACH

Założenia

Drapieżniki są grupą organizmów stojącą na szczycie piramidy troficznej. Wywierają one istotny wpływ na populacje ofiar, kształtując ich zagęszczenie i rozmieszczenie przestrzenne. W ekosystemach leśnych wpływają na gatunki roślinożerne (zarówno zwierzęta kręgowe, jak i bezkręgowce), ograniczając w ten sposób ich negatywny wpływ na trwałość lasu. Rola drapieżnictwa może być rozpatrywana w różnych aspektach. Drapieżniki zabijają nie tylko gatunki liczne i rozpowszechnione, ale także rzadkie i zagrożone, przez co mogą przyczynić się do ich ekstynkcji. Z drugiej strony, same są zależne od dostępności potencjalnych ofiar. Zbyt niska liczebność dużych ssaków drapieżnych jest jedną z przyczyn przegęszczenia populacji ssaków kopytnych, które utrudniają lub wręcz uniemożliwiają odnawianie lasu, a także powodują wysokie szkody w uprawach rolnych. Tym niemniej, presja drapieżników może być przyczyną niepowodzenia programów ochrony (szczególnie reintrodukcji) gatunków, np. kuraków leśnych. Wyginięcie gatunków drapieżnych na skutek prześladowania lub zmian środowiskowych było przyczyną podjęcia projektów ich restytucji. Dotyczy to w Polsce sokoła wędrownego oraz rysia. Niejednoznaczne jest postrzeganie drapieżników przez różne grupy społeczne, od akceptacji ich całkowitej ochrony po postulaty ich zwalczania. Wzrost liczebności i rekolonizacja dawniej zasiedlanych obszarów przez wilki powoduje nasilenie obaw części społeczeństwa przed tymi ssakami drapieżnymi. W ostatnim czasie znacznie wzrosła wiedza na temat biologii drapieżników, ich wymagań siedliskowych i przestrzennych oraz ich znaczenia ekologicznego, dzięki zastosowaniu nowych technologii w badaniach naukowych, m.in. telemetrii oraz analiz genetycznych. Drapieżniki o wysokiej liczebności (w szczególności gatunki obce) mogą pełnić negatywną rolę środowiskową, stąd konieczność wypracowania i wdrożenia odpowiednich metod zarządzania ich populacjami.
Podstawową intencją organizatorów konferencji jest przegląd wiedzy na temat biologii i roli ekologicznej zwierząt drapieżnych oraz wpływu drapieżnictwa na zachowanie ekosystemów leśnych

Cele konferencji

 • ocena znaczenia różnych aspektów drapieżnictwa dla funkcjonowania ekosystemów leśnych;
 • przegląd aspektów biologii poszczególnych/wybranych gatunków drapieżnych;
 • prezentacja zastosowania nowych metod i technologii w badaniach drapieżników;
 • przegląd metod ochrony i/lub zarządzania populacjami drapieżników;
 • omówienie postrzegania drapieżnictwa przez różne grupy społeczne;
 • dyskusja nad zmianami liczebności (wynikami monitoringu) wybranych gatunków drapieżnych w lasach.

Charakter konferencji i uczestnicy

Konferencja poświęcona jest doskonaleniu praktycznych metod ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie, szczególnie określaniu i dostrzeganiu roli drapieżników w zachowaniu delikatnej równowagi biologicznej w lasach. Ma charakter ogólnopolskiego forum wymiany doświadczeń i poglądów w tym zakresie. Przeznaczona jest dla pracowników Lasów Państwowych, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, parków narodowych i krajobrazowych, środowisk naukowych, instytucji i urzędów publicznych, organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych aktywną ochroną przyrody w lasach.

Patronat honorowy

 • Prof. Wiesław BIELAWSKI - JM Rektor SGGW w Warszawie
 • Dr inż. Andrzej KONIECZNY - dyrektor generalny Lasów Państwowych

Patronat medialny

 • Głos Lasu
 • Las Polski

Komitet Organizacyjny

 • Dariusz ANDERWALD - SGGW Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie
 • Jan BODZIARCZYK - Uniw. Rolniczy w Krakowie Zakład Bioróżnorodności Leśnej
 • Jerzy BOROWSKI -SGGW WL Katedra Ochrony Lasu i Ekologii w Warszawie
 • Sławomir RUBACHA - Stowarzyszenie Ochrony Sów
 • Maciej SKORUPSKI - WL Uniw. Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu
 • Małgorzata SŁAWSKA - SGGW WL Katedra Ochrony Lasu i Ekologii w Warszawie
 • Jan TABOR - DGLP Wydział Ochrony Zasobów Przyrodniczych
 • Dorota ZAWADZKA - Uniw. Łódzki Instytut Nauk Leśnych

PROGRAM KONFERENCJI
 

Główne zagadnienia:

1.     Drapieżnictwo w przyrodzie
2.     Relacje drapieżca - ofiara
3.     Rola drapieżnych owadów w funkcjonowaniu ekosystemów leśnych
4.     Rola drapieżnych ptaków w funkcjonowaniu ekosystemów leśnych
5.     Rola drapieżnych ssaków w funkcjonowaniu ekosystemów leśnych
6.     Problemy ochrony i zarządzania populacjami drapieżników w lasach 

 

środa, 16 stycznia 2019

Głosowanie na Belfra UWM 2018💚💚 GŁOSOWANIE RUSZYŁO 💚💚 👉 https://belfer.uwm.edu.pl/ Głosować możecie CODZIENNIE i może to robić KAŻDY! Także głosujcie i zachęcajcie do tego swoich znajomych! Pokażmy wsparcie naszej cudownej Pani dr. Ewy Sucharzewskiej.

RWSS WBiB, UWM

Podziękowanie za wsparcie Nocy Biologów cz. 3.


Dziękujemy niżej wymienionym studentom i doktorantom Wydziału Biologii i Biotechnologii (członkowie Naukowego Koła Biologii Medycznej „EXON” i Koła Naukowego Biotechnologów), którzy pomogli w przygotowaniu i wykonaniu pokazów, prezentacji i eksperymentów, realizowanych przez Katedrę Anatomii i Fizjologii Zwierząt w czasie Nocy Biologów 2019. 
 • Aleksandra Janicka
 • Alicja Orzoł
 • Barbara Borkowska
 • Sylwia Zygnerska
 • Weronika Guzińska
 • Dominika Niedźwiecka
 • Julian Jaworowski
 • Karol Mierzejewski
 • Małgorzata Krajewska
 • Marta Łaciak
 • Patrycja Cierniak
 • Katarzyna Kisielewska
 • Kinga Bors
 • Marlena Gudelska
 • Robert Stryiński
 • Zuzanna Kunicka
 • Edyta Rytelewska
 • Andriy Mykytyuk
 • Anna Szydłowska
 • Joanna Wyrębek
 • Damian Tański

wtorek, 15 stycznia 2019

6th International Environmental Best Practices Conference “Sustainability schemes for bio-based products in the framework of the circular bioeconomy”

It is a great pleasure to invite you to the 6th International Environmental Best Practices Conference “Sustainability schemes for bio-based products in the framework of the circular bioeconomy”, which will be held from 22-26 September 2019 in Olsztyn, Poland.
The Conference will be preceded (23 September 2019) by the four satellite workshops/project meetings: STAR-ProBio, EBIPREP, PANACEA, BIOmagic, and a special workshop for doctoral students & young researchers.
It is our intention to provide an excellent opportunity for the bioeconomy community to get together in a pleasant atmosphere in Olsztyn, in 2019.


SCIENTIFIC SESSION


PS1. Sustainable value chains for biomass-based products

Biomass is the only feedstock with the potential to substitute non-renewable fossil resources and to mitigate climate change. The research on biomass resources and efficient use shall be in accordance with ecosystem services of provisioning food and raw materials for numerous bio-based products, supporting nutrient recycling, regulating biodiversity and cultural well-being.
PS2. Multi-product processing – requirements on sustainability
The transformation process towards bioeconomy is closely related to progress in research on biorefinery processing where (i) biomass is rationally converted into a cascade of multi-bio-based products, (ii)any production waste composes the raw material for other bio-based products, and (iii) aerobic and anaerobic fermentations compose an integral part of the system.
PS3. Green chemistry and biotechnology – new technologies and markets
Green chemistry and biotechnology set out new areas of research aiming at the reduction of hazardous substances in processes and products and the disposal of toxic wastes. The key research focus is on designing new bio-based products that throughout their entire lifecycle have no adverse effects to environmental, economic and social well-being.
PS4. Standardisation process for natural pharmaceutical products
The standardization process of natural pharmaceutical products involves a set of biological assays in vitro as well as phytochemical for the evaluation of raw material, processings well as intermediate and end products to confirm the compliance with the standard. The session will give the insight into the current research on standards and associated procedures for natural pharmaceutical products. 
PS5. Socio-economic dimensions of regulations on circular bioeconomy
The research on sustainability of bio-based products involves consideration of the whole life-cycle from the environmental, economic and social points of view. Up to now the main focus of sustainability certification and labels has been on measuring the environmental impact with the use of indicators such as greenhouse gas (GHG) emissions, life cycle assessment (LCA) or product carbon footprint (PFC). The research challenge is to combine environmental assessment with estimation of economic and social impacts.

Wieści z prasy (styczeń 2019)


Wiadomości Uniwersyteckie, styczeń 2019.

Podziękowanie dla Studenckiego Koła Naukowego Mykologów (Noc Biologów)


Chciałabym podziękować za pomoc przy organizacji wystawy mykologicznej w czasie Nocy Biologów 2019 studentom i doktorantom ze Studenckiego Koła Naukowego Mykologów:
 • Kamila Kulesza, 
 • Milena Traut, 
 • Marta Pajewska, 
 • Sylwia Machcińska, 
 • Tomasz Bałabański, 
 • Damian Rolbiecki, 
 • Wiktor Zieliński.
Dr hab. Anna Biedunkiewicz

Podziękowanie dla studentów, którzy organizacyjnie wsparli Noc Biologów 2019


Serdecznie dziękujemy niżej wymienionym studentom Wydziału Biologii i Biotechnologii, którzy aktywnie włączyli się w organizację Nocy Biologów 2019, a w szczególności za przygotowanie i obsługę punktu informacyjnego oraz zaangażowanie się w realizację gry edukacyjnej i rozdanie nagród dla uczestników gry:
 • Arleta Depczyńska 
 • Aleksandra Siwiecka 
 • Martyna Buczkowska 
 • Angelika Ciach 
 • Agnieszka Głębocka 
 • Monika Grochowska 
 • Jolanta Jastrzębska 
 • Marta Komecka 
 • Weronika Linde 
 • Wiktoria Rosińska 
 • Joanna Sulecka 
 • Jolanta Szpakowska 
 • Aleksandra Szulc 
 • Michał Walukiewicz-Dusza
Osobne podziękowania skierujemy dla doktorantów i studentów z kół naukowych, którzy włączyli się w przygotowanie pokazów i wystaw, zaprezentowanych w czasie Nocy Biologów w Olsztynie.

poniedziałek, 14 stycznia 2019

Zimą dzieją się ciekawe rzeczy czyli Noc Biologów na UWM


Jak wyizolować DNA z cebuli, czym najlepiej dokarmiać ptaki, czy z pokrzywy można zrobić tkaninę, jak pracuje histolog, jak zrobić roślinny filtr powietrza. 8. edycja Nocy Biologów 11 stycznia zgromadziła na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM tłumy ciekawych.
Noc Biologów należy do najpopularniejszych uniwersyteckich imprez promujących naukę. Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego uczestniczył w tym ogólnopolskim naukowym festiwalu wydziałów biologicznych i przyrodniczych polskich uniwersytetów i szkół wyższych a także ogrodów botanicznych po raz 8. Tegorocznym hasłem była Biologia dla zdrowia.
Najlepiej uczyć się zimą
Wydziałowe pracownie i laboratoria czekały na pierwszych gości już od godziny 8 rano, chociaż oficjalne otwarcie imprezy, z udziałem rektora prof. Ryszarda Góreckiego; prof. Jerzego Jaroszewskiego, prorektora ds. nauki i dziekana WBiB prof. Tadeusza Kamińskiego odbyło się o godz. 11. Poranne i przedpołudniowe zajęcia zostały przygotowane z myślą o uczniach i przedszkolakach, natomiast popołudniowe i wieczorne organizatorzy kierowali głównie do rodzin oraz starszych miłośników nauk o życiu.
- Przygotowaliśmy mnóstwo ciekawych rzeczy, przede wszystkim spotkania oko w oko z naukowcami, dostęp do laboratoriów, ponad 100 różnych wykładów, pokazów, warsztatów. Można obejrzeć i nasiona pod mikroskopem w Katedrze Łąkarstwa, i wyizolować DNA metodą kuchenną, i obejrzeć wystawę mykologiczną, i zajrzeć do Laboratorium Diagnostyki Molekularnej. Zajęcia odbywają się w 8 budynkach. W naukach biologicznych postęp jest bardzo szybki, zatem aby nadążyć, zapraszamy do uzupełniania wiedzy małymi porcjami. Chcemy, aby młodzież zobaczyła, jak wygląda nauka, laboratoria i aby dorośli zaspokoili swą ciekawość - mówi prof. Stanisław Czachorowski z Wydziału Biologii i Biotechnologii, uniwersytecki koordynator Nocy....
Nieprzypadkowo Noc Biologów odbywa się w styczniu, kiedy mogłoby się wydawać, że przyroda śpi i nic ciekawego się w niej nie dzieje.
- Przyroda nigdy nie śpi, zimą też się dzieją ciekawe rzeczy. Teraz są długie wieczory, a więc czas na długie opowieści tak, jak kiedyś przy lampie naftowej. Biolodzy z ok. 35 wydziałów z całej Polski doszli do wniosku, że zimą warto ten czas zagospodarować i przeznaczyć go na edukację pozaformalną i na upowszechnianie wiedzy - mówi prof. Czachorowski
Które ptaki jedzą twaróg?
W tym roku organizatorzy przygotowali sporo nowości. W szklarni uniwersyteckiej można było np. skosztować gotowanych bulw dalii i topinamburu. Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska prezentowała karmiki dla różnych gatunków ptaków - od nowoczesnych, z tworzyw sztucznych ze specjalnymi otworami, aby ptakom łatwo było pobierać pokarm, po drewniane domki z daszkami ze słomy - oraz pokazywała, jak przyrządzać ptasie smakołyki. Mgr Anna Stawicka opowiadała o ptasim menu.
- Pokazujemy, czym najlepiej dokarmiać ptaki i metody karmienia. Przestrzegamy, czego absolutnie nie wolno im dawać. Np. resztek chleba - zawiera zbyt wiele soli. Sól wzmaga pragnienie, którego zimą ptak nie może zaspokoić, bo śniegiem się nie napije. Dzieci są bardzo zaciekawione, najwięcej pyta, które ptaki jedzą twaróg. Twaróg to przysmak sikor, ale nie gardzą nim też kosy - opowiada mgr A. Stawicka.
Czy z pokrzywy można uszyć ubranie?
Zainteresowaniem cieszyła się prezentacja roślin, z których można uzyskać włókna na tkaniny.
- Opowiadamy o tkaninach nie tylko z lnu, konopi, bawełny, ale też z wiskozy, pozyskiwanej z drewna, z której produkuje się nowoczesną tkaninę modal. Ubrania z modalu mają tzw. pamięć ciała - wyjaśnia dr Dorota Górniak, która razem z prof. Hanną Ciecierską przygotowały pokaz. Pogadanki słuchały dzieci zespołu szkolno-przedszkolnego z Reszla.
- Przyjechaliśmy z klasami V. Chcemy zobaczyć, ile się da, po prostu biologię w praktyce, od kuchni. Jesteśmy na Nocy... pierwszy raz; w tym roku dzieci rozpoczynają naukę biologii, bardzo chciały przyjechać - mówi nauczycielka Agnieszka Żyła.
Dziesięcioletni Maks z Worpławek uczy się w szkole w Reszlu. Interesuje się biologią, a najbardziej zwierzętami.
- Nie wiedziałem, że ubrania można zrobić także z pokrzywy - mówi zaskoczony.
Muszka ze złotymi oczami i DNA z cebuli
Zajęcia dla najmłodszych miłośników biologii przygotowała Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt.
- Dzieci są bardzo podobne do naukowców, dziwią się, szukają cały czas odpowiedzi na swoje pytania. Dziś opowiadamy im, jak naukowcy korzystają z pomocy zwierząt, jak technika inspiruje się przyrodą i pokazujemy niektóre zwierzęta, m.in. niepozorną muszkę owocówkę - małą bohaterkę wielu badań, która była pierwszym zwierzęciem wysłanym w kosmos. Mamy tu okazy muszek mutantów np. ze złotymi oczami. Opowiadam też o większych zwierzętach, np. o świni - czy może być dawcą narządów dla człowieka - wyjaśnia dr Marta Kieżun.
Starsi uczniowie pod okiem dr. Piotra Androsiuka z Katedry Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin izolowali DNA z cebulowej zupy, a dr Janusz Najdzion z pracowni histologicznej Katedry Anatomii i Fizjologii Zwierząt uczył cierpliwego przygotowywania preparatów histologicznych.
Po południu na wydziale pojawiły się rodziny i starsi pasjonaci biologii. Prof. Czachorowski i Anna Mikita poprowadzili warsztaty robienia edukacyjnych maskotek chruścików z rzeczy niepotrzebnych i zaprosili do wysłuchania bajki o chruściku z Jeziora Czarnego. Można było nauczyć się rozpoznawać minerały i skały m.in. po barwie, smaku i... zapachu, wysłuchać wykładu o medycynie alternatywnej. A o godz. 19 rozpoczęły się zabawy edukacyjne i występ zespołu Wiedźmuchy. Noc Biologów zakończyła się ok. 22.00.
W tegorocznej imprezie oprócz olsztyniaków uczestniczyli goście m.in z Bartoszyc, Elbląga, Ełku, Iławy, Lidzbarka Warmińskiego, Pisza, Reszla, Szczytna. W organizacji Nocy... uczestniczyły także wydziały Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oraz Nauk Społecznych. Relacji Radia UWM FM można wysłuchać TU.
Małgorzata Hołubowska
fot. Janusz Pająk
źródło: http://www.uwm.edu.pl/egazeta/zima-dzieja-sie-ciekawe-rzeczy-noc-biologow-na-uwm

Filmowe podsumowanie Nocy Biologów w Olsztynie

I radiowe podsumowanie Nocy Biologów 2019:

sobota, 12 stycznia 2019

Wspierali nas kulinarnie w czasie Nocy Biologów 2019
Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom, którzy ufundowali przekąski i pieczywo w czasie Nocy Biologów 2019 w Olsztynie: Restauracja Sielanka w Kozim Dworze, Piekarnia Tyrolska i restauracja Karczma Warmińska.