czwartek, 24 maja 2018

Rekrutacja na Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie z zakresu Biogospodarki


Studencie!
Twoje wykształcenie gwarancją Twojej pracy. Na start dostajesz 2 tys. zł stypendium przez 4 lata.
Brzmi interesująco? Rekrutacja na Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie z zakresu Biogospodarki trwa do 4 września 2018

Korzyści? Jest ich wiele, m.in.:
- możesz poszerzyć swoją wiedzę i zwiększyć możliwości na rynku pracy,
- you can improve your English- studia realizowane są w języku angielskim,
- będziesz miał możliwość rozwoju zawodowego w przedsiębiorstwach, jednocześnie studiując. Uzupełniasz swoje CV jeszcze na studiach.
- uzyskasz dostęp do staży, krajowych i zagranicznych za które płacimy MY-czyli UWM,
- możesz brać udział w szkołach letnich, podczas których będziesz zdobywać dodatkowe umiejętności,
- dofinansujemy Twój udział w konferencjach naukowych (krajowych i zagranicznych),
- i co istotne będziesz otrzymywał/a stypendium ok. 2000 zł miesięcznie przez cały okres studiowania (nie licząc stypendium socjalnego i projakościowego),
  • stopień doktora uzyskasz w jednej z następujących dyscyplin: biologia, biotechnologia, inżynieria środowiska, technologia żywności i żywienia, rybactwo, agronomia, kształtowanie środowiska, zootechnika lub w naukach weterynaryjnych.
Kryteria rekrutacyjne:
  • ukończenie studiów II stopnia,
  • uzgodnienie tematu pracy z przyszłym promotorem,
  • złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,
  • zdanie egzaminu z zakresu dyscypliny wiodącej w języku angielskim.
Liczba miejsc ograniczona do: 25 osób.

Innowacyjne podejście i wysoką jakość Twoich studiów gwarantuje Współpraca wydziałów: Bioinżynierii Zwierząt, Biologii i Biotechnologii, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Nauki o Żywności, Nauk o Środowisku oraz Medycyny Weterynaryjnej.

Więcej informacji: https://bioeconomy.uwm.edu.pl.

Studia doktoranckie z zakresu Biogospodarki są finansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

środa, 23 maja 2018

Dzień bociana białego - bocian biały gatunkiem paeasolowym


1 czerwca 2018, Mazurski Park Krajobrazowy (Krutyń), z okazji Dnia Bociana Białego malujemy stare dachówki. Park co roku organizuje swoje święto z licznymi atrakcjami edukacyjnymi i kulturalnymi. Bocian biały to symbol parku.

1 czerwca przypada także Dzień Dziecka. Ale przecież bocian mocno kulturowo związany jest z dziećmi. Zapraszamy do wspólnego malowania starych dachówek i polnych kamieni. A przy malowaniu będą rozmowy o dziedzictwie kulturowym (dlaczego bociany wiążą się z przynoszeniem dzieci i duszą wg dawnych Słowian), o ochronie przyrody, o samym bocianie i jego siedlisku. Porozmawiamy także o dzikich pszczołach, zapylaczach i kwiatach. I o metodach aktywnej edukacji.

Tematem pleneru malarsko-edukacyjnego będzie bocian biały i jego środowisko, zetem i podmokłe łąki i wszystko co tam żyje. Cała bioróżnorodność łąki z bogactwem roślin i zwierząt.
Potem dachówki będą użyte jako daszek w hotelu dla owadów w Parku (wymienimy na nowe, bo stare się już trochę zużyły). Owady zapylające i hotele dla owadów tematycznie wiążą się z siedliskiem bociana białego.

A jeśli pomalujemy tych dachówek więcej (minimum 20) to wtedy przywieziemy te dachówki do Olsztyna i w formie wystawy pokażemy (kilka miesięcy wystawy plenerowej) przed budynkiem Wydziału Biologii i Biotechnologii lub Biblioteki Uniwersyteckiej (są tam już stelaże i dachówki, zmienimy wystawę). A jeśli pomalujemy ze 40 to w obu miejscach będzie wystawa. Można zatem wystawę przygotować na wrześniowe Olsztyńskie Dni Nauki 2018 lub/i na Noc Biologów 2019 w styczniu.

W 2016, w czasie Dnia Bociana Białego malowaliśmy butelki, kamienie i dachówki ze studentami dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Tu zdjęcia: https://www.facebook.com/stanislaw.czachorowski/media_set?set=a.10208480750009644.1073742055.1634050064

Stanisław Czachorowski

więcej: 

wtorek, 22 maja 2018

6. Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej IDEATORIUM


Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszam na 6. Ogólnopolską Konferencję Dydaktyki Akademickiej IDEATORIUM na Uniwersytecie Gdańskim, 26-27 czerwca 2018 r.

Ideatorium co roku przez dwa dni staje się przestrzenią dzielenia się ideami i doświadczeniem w zakresie edukacji akademickiej bez względu na dziedzinę wiedzy. To forum wymiany myśli, dyskusja, wzajemna inspiracja. To miejsce spotkań nauczycieli akademickich (także doktorantów) z całej Polski.
Program Konferencji: www.ideatorium.ug.edu.pl W programie 2 wykłady, wystąpienia ideatoryjne uczestników, sesja plakatowa, debata, warsztaty (7 fantastycznych tematów!) oraz wyjątkowy wieczór integracyjny z niespodziankami sprzyjający nieformalnej wymianie myśli i nawiązywaniu kontaktów.

Tych z Państwa, którzy już zarejestrowali się na tegoroczne Ideatorium, proszę o wsparcie idei Konferencji i rozpowszechnienie informacji o Ideatorium w Państwa jednostkach lub na portalach społecznościowych, za co z góry bardzo dziękuję (w załączeniu baner, może okaże się  przydatny).

Pozostałych Państwa zapraszam serdecznie do wzięcia udziału w tegorocznym spotkaniu w Gdańsku (oraz także do rozpowszechnienia informacji w swoich jednostkach), program Konferencji znajduje się tradycyjnie na stronie www.ideatorium.ug.edu.pl . Do 15 czerwca można zgłaszać wystąpienia plakatowe, do 5 czerwca przedłużamy możliwość wniesienia niższej opłaty, tj. 180 zł.

Serdecznie pozdrawiam,
do zobaczenia w Gdańsku,
Joanna Mytnik
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
VI Ogólnopolskiej Konferencji Dydaktyki Akademickiej IDEATORIUM na Uniwersytecie Gdańskim

Analiza molekularnych podstaw cytoplazmatycznej męskiej sterylności i przywracania płodności u buraka cukrowego

Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin
oraz Oddział Olsztyński Polskiego Towarzystwa Botanicznego
ma zaszczyt zaprosić na wykład
Pana dr. hab. Marka Szklarczyka

z Zakładu Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

nt. „Analiza molekularnych podstaw cytoplazmatycznej męskiej sterylności i przywracania płodności u buraka cukrowego".

Wykład odbędzie się w dniu 25.05.2018r. o  godz. 11.00  w sali nr 005
Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A.

Organizatorzy

poniedziałek, 21 maja 2018

Warsztaty prezentacji naukowych OAK - ruszyły zapisy


Zapisy już od poniedziałku. Miejsc jest niewiele (tylko 50 na całą Polskę i świat), zatem naprawdę warto szybko się zarejestrować. Jeszcze mniej miejsc, bo tylko 10, jest dla najważniejszych uczestników – osób, które chcą udoskonalić swoje wystąpienia ustne.

Wienie informacji na stornie: https://oak.edu.pl lub https://sites.google.com/view/warsztaty-oak

Tematem przewodnim są tym razem postery i grafika prezentacyjna, zapraszamy więc, by przyjechać z plakatem – albo wykonanym specjalnie na OAK, albo jakimkolwiek innym: już prezentowanym na konferencji lub dopiero na nią przygotowywanym. Jeśli masz pomysł na inną formę prezentacji, też możesz ją przetestować na tej edycji.

Jeśli to Twój pierwszy OAK i masz ważne powody, by niczego nie prezentować, też jest taka (choć nieco ograniczona) możliwość.

Co to jest OAK?
Warsztaty Prezentacji Naukowych OAK, czyli Obóz Atrakcyjnych Konwentykli, to spotkania poświęcone doskonaleniu sposobów przekazywania wiedzy i autoprezentacji. Pierwsza edycja zorganizowana została z inicjatywy Koła Naukowego Przyrodników Uniwersytetu Jagiellońskiego w styczniu 1999 roku. Kolejne warsztaty były dziełem również innych ośrodków akademickich, takich jak Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytet Łódzki.

Warsztaty są skierowane przede wszystkim do młodych naukowców, a zatem studentów, doktorantów i młodych doktorów (głównie kierunków przyrodniczych i pokrewnych), którzy chcieliby doskonalić sposoby przedstawiania planów i wyników swoich badań oraz przygotowywania publikacji naukowych. Warsztaty wypełniają w ten sposób lukę w edukacji ludzi nauki, których nie uczy się profesjonalnych wystąpień i nie kładzie nacisku na jakość prezentowania wiedzy. Warsztaty dają również możliwość nawiązywania międzyuczelnianych i międzynarodowych kontaktów, poszerzają horyzonty myślowe dzięki spotkaniu ludzi różnych specjalności i pochodzących z różnych ośrodków akademickich.

Podstawową częścią OAK-u są prezentacje wygłaszane przez uczestników w języku polskim lub angielskim. Po każdym wystąpieniu ma miejsce dyskusja nad jego stroną merytoryczną. Seminaria są filmowane, a następnie odtwarzane i analizowane przez uczestników i ekspertów. W tej części ocenie podlega głównie techniczna strona wystąpień. Wskazywane są słabe punkty i sugerowane sposoby wyeliminowania usterek. Podobnie wygląda omówienie posterów, jednakże w tym przypadku dyskusja techniczna następuje od razu po merytorycznej dla każdego plakatu z osobna. Drugim ważnym punktem warsztatów są zajęcia warsztatowe, dotyczące różnych aspektów opracowywania i prezentowania wyników badań naukowych. Ta część pozwala na zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej, a często na samodzielne wykonanie prezentacji czy jej części. Do stałych punktów programu należą również wycieczki po atrakcyjnych przyrodniczo terenach, zajęcia terenowe i spotkania towarzyskie.

Wienie informacji na stornie: https://oak.edu.pl

poniedziałek, 14 maja 2018

Oceń narzędzia promocji biblioteki


Piszę do Państwa z ogromną prośbą, jako że zajmuję się w pracy promocją i piszę doktorat na ten temat, byłabym wdzięczna za udostępnienie na Państwa profilu prośby i linka do przygotowanej przeze mnie ankiety. Zdaję sobie sprawę, że jest to okres intensywnego "ataku" ankieterów, ale gdyby pomogli mi Państwo w jej rozpowszechnianiu, przyniosłaby mi wyniki, które wykorzystam w usprawnieniu działań promocyjnych na naszej uczelni.

 Tu link do ankiety: https://goo.gl/forms/wx5ahgDUeEZTDnlK2

Katarzyna Bikowska
Biblioteka Uniwersytecka UWM

czwartek, 10 maja 2018

Workshop w Ostrawie 11-15.06.2018

Dear Colleagues,
Best regards from the University of Ostrava, CZ. We would like to inform our partner universities about Python programming workshop for Biologists, OstraPy organised by the postgraduate, PhD students at the Dpt. of Biology, Faculty of Science, University of Ostrava. We would very much appreciate it if you could pass a warm invitation to the workshop to Science students of your Faculty/University. For all the details and the application please go here: http://ostrapy.pythonanywhere.com/

Thank you very much for help and co-operation, with all best wishes,
Mgr. Renáta Tomášková, Dr.
Vice-Rector for International Relations International Office, University of Ostrava Czech Republic

poniedziałek, 7 maja 2018

Ekologia wiosny w Mikołajkach


Zapraszamy wszystkich a w szczególności dzieci i młodzież na kolejną edycję majówki z mazurską przyrodą pt. "EKOLOGIA WIOSNY", która odbędzie się w Stacji Hydrobiologicznej Instytutu Nenckiego PAN w Mikołajkach (11 maja, piątek, 2018 r.). Wspólnie z pracownikami Mazurskiego Parku Krajobrazowego opowiemy Wam o budzącej się do życia przyrodzie naszych jezior oraz lasów. Będą prelekcje, zajęcia nad jeziorem, samodzielne pobieranie prób oraz pomiary wody, obserwacje mikroskopowe na monitorach 3D i inne ciekawostki!

W czasie imprezy odbędzie się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego "Podwodni mieszkańcy mazurskich jezior".

Organizatorzy: Stacja Hydrobiologiczna Mikołajki Instytutu Nenckiego PAN i Mazurski Park Krajobrazowy

sobota, 5 maja 2018

Warsztaty Entomologiczne "Niesamowity Świat Owadów"


"NIESAMOWITY ŚWIAT OWADÓW"

Wyjątkowe wydarzenie w tym roku! Skierowane do wszystkich studentów i doktorantów nauk przyrodniczych oraz osób zainteresowanych entomologią i ochroną przyrody, a także naukami behawioralnymi. W trakcie wyjazdu uczestnicy wezmą udział w wielu ciekawych wykładach i warsztatach naukowych prowadzonych przez doświadczona kadrę pracowników naukowo-dydaktycznych oraz studentów studiów doktoranckich. Na uczestników wyjazdu czekać będzie również wiele atrakcyjnych wydarzeń. 

Organizator główny
SKN Biologów UMCS

Współorganizatorzy
SKN Pszczelarzy "Apis"
SKN Entomologów "Pasikonik"

Patronat Honorowy
Dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii
prof. dr hab. Kazimierz Trębacz

Patronat Medialny
Polskie Radio Lublin

więcej szczegółowych informacji na stronie wydarzenia:
https://entomologiaumcs.wixsite.com/warsztaty


wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/414510698958828/

sobota, 28 kwietnia 2018