poniedziałek, 20 marca 2017

Konferencja naukowa pt.: „40 lat Mazurskiego Parku Krajobrazowego – różnorodność biologiczna i kulturowa”


Konferencja poświęcona jest funkcjonowaniu, kształtowaniu i ochronie cennych elementów krajobrazu na obszarze Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Spotkanie w Hotelu Mazurski Raj będzie szansą na zebranie i podsumowanie dotychczasowych informacji o badaniach naukowych oraz stanie wiedzy na temat różnorodności biologicznej i kulturowej Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Będzie to także okazja do dyskusji o przyszłości Mazurskiego Parku Krajobrazowego zarówno na forum pracowników Parku, jak i pomiędzy naukowcami z różnych dziedzin nauki, Lasów Państwowych i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Ramowy program Konferencji
31 maja: 
10:00 Rejestracja uczestników
10:30 Otwarcie Konferencji
11:00 – 12:00 Wystąpienia zaproszonych gości
12:00 – 14:00 Sesja I „Krutynia – rzeka Kultur”
14:00 – 15:00 Obiad
15:00 – 15:30 Przerwa
15:30 – 17:30 Sesja terenowa
17:30 – 18:30 Sesja posterowa
19:00 – Uroczysta kolacja

01 czerwca: 
8:00 – 9:00 Śniadanie
9:00 – 11:20
Sesja II „Różnorodność biologiczna Mazurskiego Parku Krajobrazowego – cz. 1”
11:20 – 12:00 Przerwa
12:00 – 14:00 Sesja III „Różnorodność biologiczna Mazurskiego Parku Krajobrazowego – cz. 2”
14:00 – 15:00 Obiad
15:00–16:40 Sesja IV „Różnorodność biologiczna Mazurskiego Parku Krajobrazowego – cz. 3”
16:40 – Zakończenie konferencji

Wystąpienia Referaty wygłaszane podczas konferencji nie powinny przekraczać 15 minut. Do dyspozycji autorów będzie projektor multimedialny oraz komputer z oprogramowaniem MS PowerPoint oraz OpenOffice Impress. Pliki z prezentacjami prosimy dostarczyć przed rozpoczęciem sesji, bezpośrednio osobie obsługującej komputer. Prosimy o przygotowanie posterów w formie plakatu, bez listwy mocujących. Wymiary posteru nie powinny przekraczać wymiaru 70x100 cm. Organizatorzy zapewniają mocowanie posterów w umieszczonych na sztalugach ramach.

Przyjmowanie zgłoszeń
Istnieje możliwość dosyłania zgłoszeń do sesji posterowej. Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy wysłać, w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 06.04.2017 r. e-mailem: krutyn@mazurskipark.pl, faksem: +48 89 742 14 05 lub pocztą tradycyjną: Mazurski Park Krajobrazowy, Krutyń 66, 11-710 Piecki. Liczba miejsc ograniczona. W przypadku dużej ilości dodatkowych zgłoszeń, wyboru tematów do zaprezentowania dokona Komitet Naukowy Konferencji.


sobota, 18 marca 2017

6. edycja Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH


Zapraszamy do Krakowa, gdzie w dniach 11 – 14 września 2017 r. odbędzie się 6 edycja Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH, którego organizatorami są: Komitet Biotechnologii PAN, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska Federacja Biotechnologii oraz Targi w Krakowie.

W programie 24 sesje naukowe, obejmujące wszystkie kolory biotechnologii i wystawa towarzysząca. Równolegle planowana jest sesja studencka oraz Life Science Open Space poświęcony Transferowi Technologii.

W PROGRAMIE
• Biofarmaceutyki
• Diagnostyka
• Komórki macierzyste
• Biomateriały
• Żywność i pasze
• Podwójne zastosowanie biotechnologii

NOWOŚĆ: Sesja poświęcona symbiozie sztuki i biotechnologii Program i więcej informacji na stronie: www.eurobiotech.krakow.pl

środa, 15 marca 2017

III International Conference of Cell Biology


Szanowni Państwo,

 Mieliśmy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w III International Conference of Cell Biology odbywającej się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki oraz Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ w dniach 26-27.05.2017 w Instytucie Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Termin przesyłania abstraktów został przedłużony do dnia 20.03.2017 r. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podzielenie się tą informacją z zainteresowanymi osobami. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej konferencji: www.cell.confer.uj.edu.pl

Z wyrazami szacunku
Komitet Organizacyjny III ICCB
Uniwersytet Jagielloński

wtorek, 14 marca 2017

Kreatywność w kształceniu zdalnym i funkcjonowaniu w Sieci


Polski Uniwersytet Wirtualny oraz Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi z radością zawiadamiają, iż w dniach 5-6 kwietnia 2017 r. w siedzibie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi odbędzie się III Ogólnopolska Konferencja Akademia On-Line „Kreatywność w kształceniu zdalnym i funkcjonowaniu w Sieci”

Jesteśmy przekonani, że spotkanie w Łodzi pozwoli na interesującą wymianę opinii i doświadczeń o dorobku e-learningu, metodyce zdalnego nauczania, tworzeniu zasobów dydaktycznych, technikach motywowania i oceniania studentów, efektywności e-kursów, przygotowaniu dydaktycznym prowadzących zajęcia zdalne, zastosowaniu e-learningu w biznesie, a także umożliwi poszerzenie wiedzy i rozwinięcie kompetencji w wielu obszarach związanych ze zdalnym nauczaniem. Chcemy, aby wydarzenia w ramach Akademii On-line były inspiracją do dalszych działań i rozwoju.

Obrady skoncentrowane będą wokół następujących zagadnień teoretycznych i praktycznych:

  • dorobek e-learningu w Polsce, 
  • kierunki rozwoju e-learningu i nowe trendy, 
  • metodyka i technologie zdalnego nauczania 
  • modele teoretyczne i praktyka, życie w Sieci i z Sieci 
  • modele funkcjonowania osób i firm, e-learning akademicki versus e-learning w biznesie 
  • miejsca wspólne i różnice, 
  • zastosowanie e-learningu w biznesie: grywalizacja, mobile learning, social learning, video learning, systemy wideokonferencyjne, 
  • najnowsze rozwiązania w zakresie korporacyjnych platform szkoleniowych.

poniedziałek, 13 marca 2017

Czekamy na wiosnę z zimowym „Głosem Przyrody”


 Wszystko wskazuje na to, że zimowy numer „GP”, który właśnie trafił do sprzedaży, jest ostatnim wydanym na pożegnanie pory roku. Kryzys jest zażegnany i wiosną powinniśmy zdążyć wcześniej. A tymczasem proponujemy następujące tematy:
• zimorodek – ubarwiony jak klejnot ptak-rybak, który wcale nie rodzi się zimą (Justyna Cilulko-Dołęga „Zimorodek – nasz rajski ptak”),
• mutacje, dryf genetyczny i dobór naturalny, czyli co powoduje ewolucję (Magda Mądrawska-Okołów „Ewolucja – tajemnice życia na Ziemi” cz. 1),
• jad – jak działa i jak go unieszkodliwić (Michał Kaczorowski „Strach ma wielkie oczy. Prawda o zwierzętach jadowitych i trujących” cz. 2),
• najlepsze miejsca do prowadzenia obserwacji ptaków zimą; również jak pomagać ptakom, żeby im nie zaszkodzić (Dorota Zielińska, „Ptasi świat zimą”),
• kurs rozpoznawania sikor i garść ciekawostek o tych dziuplakach (Michał Kaczorowski „Z GP nie pomylę… bogatki z modraszką i resztą sikor”, Krzysztof Kajzer „O sikorach to i owo”),
• kolejna opowieść o żubrach z Puszczy Białowieskiej (Wojciech Sobociński „Szrama”),
• mróz i śnieg – czy przyroda ich potrzebuje? (Hanna Będkowska „Podaj przyrodzie pomocną dłoń”), • obrazy tworzone przez szron na szybach i inne fraktale w przyrodzie (Anna Majewicz-Wojciechowska „Mroźne malowidła”),
• synurbizacja (Maciej Trzepałka, komiks „Reporter Kacperek na tropie… miejskiego dzika”),
• a w innych stałych rubrykach m.in.: spotkanie ze skrzatami (Agata Wojtko „Gdzie jest kruk”), wizyta Karoliny i Dominika w ośrodku rehabilitacji dla dzikich zwierząt („Katarzyna Lewańska-Tukaj „Księga lasu”), ciekawostki o zwierzętach (Justyna Cilulko-Dołęga), zimowe sprawy kota Kleofasa (Katarzyna Żywot-Górecka „Na wsi z kotem Kleofasem”), Dudek w Ameryce Południowej („Uczymy się przyrody ze znaczków pocztowych”) i historia jednego ujęcia (Katarzyna Szymańska „Wszystko za słonecznik”). Oczywiście są też kolorowanki, rebusy i zagadki, plakat oraz konkurs z nagrodami.

Zachęcamy do lektury!

Głos Przyrody

piątek, 10 marca 2017

Przygotowania do konferencji: 40 lat Mazurskiego Parku Krajobrazowego - różnorodność biologiczna i kulturowaDziś na Stacji Hydrobiologicznej w Mikołajkach odbyło się spotkanie organizacyjne Konferencji Naukowej "40 lat Mazurskiego Parku Krajobrazowego - różnorodność biologiczna i kulturowa", która odbędzie się na przełomie maja i czerwca tego roku. Na spotkaniu gościliśmy pracowników Parku: dyrektora Krzysztofa Wittbrodta, mgr inż. Martynę Kwiatkowską, mgr Judytę Gencza i mgr Jakuba Masiarza oraz naukowców z Uniwersytetu Waramińsko-Mazurskiego: dr hab. Stanisława Czachorowskiego prof. UWM z Wydziału Biologii i Biotechnologii oraz dr hab. Wojciecha Gotkiewicza prof. UWM z Katedry Agrotechnologii. Przewodniczącą komitetu naukowego zbliżającej się Konferencji jest dr hab. Jolanta Ejsmont-Karabin.

Tomasz Janecki
Stacja Hydrobiologiczna Mikołajki Instytutu Nenckiego PAN


Biotechnologia i dobrostan w naukach o zwierzętach

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie organizuje w dniach 22-23 czerwca 2017 r. Międzynarodową Konferencję Naukową pt: „Biotechnologia i dobrostan w naukach o zwierzętach”, połączoną z Sesją pt: „Perspektywy chowu i hodowli bydła”, dedykowaną Profesorowi Janowi Szarkowi z okazji jubileuszu pracy naukowej. Konferencją odbędzie się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy Al. 29 Listopada 46. Informacje o konferencji dostępne są na stronie internetowej Wydziału, w zakładce Badania – Konferencje: http://konferencje.whibz.ur.krakow.pl/konferencje-WHIBZ.html

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej, w terminie do 15 kwietnia 2017r. W załączeniu przesyłam zaproszenie na konferencję. W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Serdecznie pozdrawiam,

 dr inż. Joanna Pokorska
Sekretarz Konferencjiczwartek, 9 marca 2017

VI International Conference of Biophysics Students


Dear ICBS Participants,
it is our pleasure to announce that the VI International Conference of Biophysics Students (VI ICBS) will be held at the Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology, Jagiellonian University in Krakow on May 19-21, 2017. Following the success of our previous conferences, the program of VI ICBS consists of four lecture sessions on spectroscopy, microscopy, medical biophysics, molecular modelling and bioinformatics, as well as the poster session and some additional events.

The conference is for all students (also PhD) of biophysics and related subjects. Please spread the word to your friends who may be interested in the topics. The registration is OPEN. Please check out our webpage: http://www.nobel.wbbib.uj.edu.pl/registration and our facebook profile: https://www.facebook.com/icbscracow for more information & updates.

In case of any questions please do not hesitate to contact us. Hope to see you all in Krakow! With best regards,
Oskar Szelest 
VI ICBS Organizing Committee

IV Warszawska Konferencja Akwarystyczna


IV Warszawska Konferencja Akwarystyczna to bogate źródło wiedzy przedstawianej w ciekawy sposób przez doświadczonych prelegentów. Jednocześnie Konferencja trwa „zaledwie 2 dni”, co w pewnym stopniu ogranicza ilość możliwych wystąpień w trakcie wydarzenia.

Jednak nie jest to to oczywiście przeszkoda dla zwiększenia objętości wiedzy przekazywanej na Konferencji!
Dlatego właśnie stworzono Konkurs Doniesień Naukowych, który w tym roku przybrał nazwę Sesji Młodych Ichtiobiologów.

🐙 W ramach SMI, studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi polskich uczelni wyższych oraz instytucji naukowych prezentować będą wyniki swoich obserwacji i badań w postaci tzw. posterów (czyli plakatów przedstawiających w zwięzły sposób doniesienia naukowe).

🐙 Każdy uczestnik Konkursu krótko zaprezentuje swoją pracę (do 5 minut) oraz odpowie na pytania Jury złożonego
z pracowników naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

🐙 Oceniane będą m.in. poziom merytoryczny oraz sposób prezentacji wyników

🐙 Wyniki Konkursu przedstawimy podczas oficjalnego zakończenia Warszawskich Dni Akwarystyki w niedzielę 21 maja

🐙 Na zwycięzców Konkursu czekają nagrody!
Zapraszamy do udziału

Kontakt:
Magdalena Fajkowska
konkurs@warszawskiedniakwarystyki.pl