poniedziałek, 16 lipca 2018

Chemeryna - hormon wyjątkowy

O jej roli w organizmach ssaków wiemy niewiele. Mowa o chemerynie, która może mieć udział w kontroli układu rozrodczego. Hormonem zainteresowali się uczeni z UWM.
Badania nad hormonalną regulacją układu rozrodczego świń, szczególnie w okresie wczesnej ciąży i w czasie cyklu rujowego prowadzi wraz z zespołem dr hab. Nina Smolińska, prof. UWM z Katedry Anatomii i Fizjologii Zwierząt na Wydziale Biologii i Biotechnologii. Jej głównym obszarem zainteresowań jest endokrynologia rozrodu. Obecnie realizuje projekt Rola chemeryny w macicy świni w okresie okołoimplantacyjnym.
– Pani Profesor, skąd pomysł na podjęcie takiego problemu badawczego?
– Chociaż naukowcy od dawna sugerowali zależność między odżywieniem i sukcesem reprodukcyjnym zwierząt, to jednak wiedza na temat wspólnych mechanizmów kontroli homeostazy energetycznej i rozrodu jest ciągle fragmentaryczna. Zarówno procesy metaboliczne jak i funkcjonowanie układu rozrodczego są kontrolowane przez wiele hormonów. Można przypuszczać, że oprócz hormonów wpływających tylko na wybrane procesy metaboliczne lub struktury związane z rozrodem są też takie, które nadzorują zarówno status metaboliczny, jak i funkcjonowanie układu rozrodczego. Zakładamy, że takim hormonem jest chemeryna. Ogromne luki w wiedzy na temat roli chemeryny w organizmach ssaków, a szczególnie jej udziału w kontroli układu rozrodczego, skłoniły nas do kompleksowych badań jej wpływu na układ rozrodczy, szczególnie na macicę w okresie okołoimplantacyjnym. Tego typu badań nie przeprowadzono dotychczas u zwierząt gospodarskich, w tym u świni domowej.
– Czym zatem jest chemeryna i w jaki sposób wpływa na organizm?
– Chemeryna została odkryta w 1997 roku. Jest jedną z adipokin, przypuszczalnie o wielokierunkowym działaniu. Adipokiny to aktywne biologicznie substancję wytwarzane przez adipocyty, czyli komórki tkanki tłuszczowej. Tkanka tłuszczowa, bowiem poza magazynowaniem energii, pełni też rolę narządu endokrynnego, czyli syntetyzującego i wydzielającego do krążenia wiele substancji.
Wiemy, że chemeryna wpływa m.in. na pobieranie pokarmu, homeostazę energetyczną, funkcjonowanie tkanki tłuszczowej, parametry związane z otyłością (wskaźnik masy ciała - BMI, ciśnienie krwi, poziom cholesterolu) oraz moduluje insulinowrażliwość. Hormon ten jest również zaangażowany w regulację układu odpornościowego. Kolejną funkcją chemeryny, zbadaną w znikomym stopniu, może być jej udział w kontroli układu rozrodczego. Natomiast, rola chemeryny w macicy świń pozostaje całkowicie nieznana.
– Czego dowodzą prowadzone badania?
– Informacje na temat mechanizmów kontroli homeostazy energetycznej i rozrodu są podstawą i wstępem do skutecznej, w przyszłości, ingerencji w te procesy u zwierząt gospodarskich. Prowadzenie badań w tym kierunku jest ważne i niezbędne ze względu na to, że około 40% embrionów świń jest traconych pomiędzy 12 a 18 dniem ciąży. Jest to zatem dla zarodków okres krytyczny, okres który nie został jeszcze do końca scharakteryzowany. Proces ustanowienia i utrzymania ciąży wymaga współdziałania pomiędzy zarodkiem a błoną śluzową macicy, czyli endometrium. Zarodek migrujący w macicy około 10-11 dnia ciąży syntetyzuje i wydziela estradiol i prostaglandynę E2. Są to związki kluczowe w procesie rozpoznania ciąży, który ma miejsce około 12-13 dnia. Następnie - ok. 15-16 dnia ciąży - błona śluzowa macicy przechodzi hormonalnie regulowaną zmianę receptywności („przyswajalności”), co ma doprowadzić do przytwierdzenia i implantacji zarodka. W okres tej receptywności, zwanym „oknem implantacyjnym”, endometrium produkuje wiele związków i enzymów, które sprzyjają połączeniu się zarodka z nabłonkiem macicy. W okresie okołoimplantacyjnym, prawidłowo zsynchronizowane występowanie wielu czynników w macicy, zarodkach i trofoblastach, ma istotne znaczenie dla rozpoznania ciąży przez organizm matki i implantacji zarodka, czyli jego przeżycia i rozwoju. Sugerujemy, że chemeryna należy do tej grupy hormonów, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na procesy/mechanizmy zachodzące w macicy w okresie okołoimplantacyjnym. Eksperymenty, które prowadzimy pozwolą nam zidentyfikować te procesy. Ich wyniki odpowiedzą nam na pytanie: czy chemeryna rzeczywiście należy do tej grupy czynników i czy może być przydatna w wyjaśnieniu przyczyn zamierania zarodków w czasie wczesnej ciąży. Nasze badania mogą przyczynić się do rozwiązania problemów z rozmnażaniem świń, które są przyczyną dużych strat finansowych.
– Czy prowadzone badania można jakość odnieść do ludzi?
– Tak, bo świnia domowa jest gatunkiem nie tylko bardzo ważnym gospodarczo, ale także modelem doświadczalnym, zdecydowanie bliższym człowiekowi, niż np. gryzonie. Dlatego też, nasze badania mogą pomóc w lepszym poznaniu fizjologii człowieka.
– Jakich wniosków spodziewa się Pani Profesor na koniec?
– Nasze badania pozwolą zweryfikować hipotezę o występowaniu u świń wspólnego systemu hormonalnego, obejmującego chemerynę i jej receptory, odgrywającego istotną rolę zarówno w regulacji homeostazy energetycznej, jak i w kontrolowaniu funkcjonowania układu rozrodczego. Umożliwią określenie roli chemeryny w macicy oraz w rozwoju zarodków i trofoblastów świń w okresie okołoimplantacyjnym. Jeśli potwierdzą się nasze założenia, to mogą być inspiracją do kolejnych, bardziej szczegółowych badań dotyczących wpływu chemeryny na proces implantacji zarodka świni domowej.
Sylwia Zadworna

czwartek, 5 lipca 2018

Goście z Leuven

(Fot. A.P.Cz.)
W dniu 4. lipca 2018 gościliśmy uczniów z Polskiej Szkoły w Leuven (Polska Szkoła w Leuven Mała Daskalia /Poolse School in Leuven Mini Daskalia) oraz uczniów ze szkoły w Lamkowie. Zwiedzali Kortowo i nasz Wydział. Młodzież z Belgii gości w Polsce w ramach projektu "Rodzina Polonijna 2018 - Wymiana Międzyszkolna".

St. Czachorowski 
(Fot. S.C.)
(Fot. S.C.)

(Fot. S.C.)

(Fot. S.C.)

poniedziałek, 2 lipca 2018

ESN Buddy - Rekrutacja do Programu Mentor UWM


Celem Programu Mentor jest znalezienie opiekuna każdemu studentowi przyjeżdżającemu do Polski w ramach programu Erasmus+. Mentor staje się przyjacielem, który ułatwia mu pobyt oraz pomaga przyzwyczaić się do nowej rzeczywistości i ludzi. Od odebrania z dworca i początkowych formalności (uczelnia, akademik) po wyjścia np. do lekarza. Ważne jest, że kontakt nawiązujemy już przed przyjazdem studenta do Polski, co pozwala nam na wcześniejsze zapoznanie się i ustalenie szczegółów.

Udział w programie często kończy się przyjaźniami na długie miesiące i lata. Dodatkowo szlifujemy swój język oraz dowiadujemy się dużo na temat innych kultur bezpośrednio od osób, które je tworzą. Jeśli chcesz nam pomóc i sam urozmaicić swoją "akademicką codzienność":
1.Wypełnij ankietę: https://goo.gl/forms/MqRGJtKgcrYkR3Fg1
2.Po zakończeniu rekrutacji czekaj na maila!

W razie pytań śmiało pisz: vicepresident.uwm@esn.pl ;)

ESN Olsztyn

więcej: https://www.facebook.com/events/2011220138888355/

piątek, 29 czerwca 2018

Zaproszenie dla studentów do Udziału w Japońsko-Polskim Kursie LetnimZapraszam Studentów studiów 2. lub 1. stopnia kształcenia do udziału w atrakcyjnym międzynarodowym Kursie Letnim pt: „Hydrobiology and inland environmental science in Poland”, zorganizowanym przez Uniwersytet Hokkaido, Wydział Nauk Rybackich i UWM w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii, Katedra Zoologii, który odbędzie się w dniach od 14 do 27 września 2018

Udział w Kursie jest bezpłatny

Uczestnikami Kursu będą studenci (pięć osób) Faculty of Fisheries Sciences, Uniwersytetu Hokkaido (Japonia) i studenci (pięć osób) UWM w Olsztynie. Każdy uczestnik odbędzie 62 godz. różnych form zajęć dydaktycznych i innych, zgodnie z załączonym harmonogramem Kursu Letniego (plik PDF).

Studenci uzyskają Certyfikat ukończenia Kursu i 4 pkty ECTS

Zgłoszenia (formularz w załączeniu - plik Word) przyjmowane są do 23 lipca (poniedziałek) 2018 w Katedrze Zoologii na adres: dorota.hotowczyc@uwm.edu.pl

Zajęcia prowadzone będą przez pracowników Uniwersytetu Hokkaido, pracowników i doktorantów Kat. Zoologii, a także Kat. Ekologii (Wydział Biologii i Biotechnologii), Wydziału Nauk o Środowisku oraz Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności, PAN w Olsztynie.

Zajęcia odbywać się będą w Laboratorium Diagnostyki Molekularnej i Katedrze Zoologii.

Kurs Letni „Hydrobiology and inland environmental science in Poland” oraz działania towarzyszące wymianie studentów finansowane są przez Faculty of Fisheries Sciences, Hokkaido University oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii i odbywają się w ramach Porozumienia o współpracy obu wymienionych Uczelni.

Alicja Boroń, Koordynator
alibo@uwm.edu.pl

Lech Kirtiklis, Koordynator
leo@uwm.edu.pl

czwartek, 28 czerwca 2018

Apel konferencji Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich w sprawie utworzenia Parku Narodowego

Apel konferencji Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich w sprawie utworzenia Parku Narodowego na obszarze całej Puszczy Białowieskiej w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę


Na 100 lecie Niepodległej - 100% Puszczy Białowieskiej Parkiem Narodowym

Na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2018 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olszynie poparła apel konferencji dziekanów w sprawie utworzenia Parku Narodowego Puszczy Białowieskiej. 

Treść apelu niżej:


czwartek, 21 czerwca 2018

II Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Biologii i Przyrody


II OGÓLNOPOLSKI KONGRES NAUCZYCIELI BIOLOGII I PRZYRODY 
ATRAKCYJNE METODY NAUCZANIA BIOLOGII I PRZYRODY NA MIARĘ XXI WIEKU WARSZAWA, 9 LISTOPADA 2018

Więcej informacji na stronie: http://www.kongresbiologiczny.pl/

wtorek, 19 czerwca 2018

Rozpoczęcie naboru do programu wymiany studenckiej DUO-Thailand na 2019 r.

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o rozpoczęciu naboru do programu wymiany studenckiej DUO-Thailand na 2019 r.

DUO-Thailand to program stypendialny organizowany przez Ministerstwo Edukacji Tajlandii, skierowany do uczelni wyższych w krajach ASEM w Europie – w tym w Polsce. Jego pierwsza edycja odbyła się w 2006 r. i dotychczas wzięło w nim udział 328 osób. Program polega na dwustronnej wymianie studentów, tzn. na jednego stypendystę wyjeżdżającego na uczelnię w Tajlandii przypada jeden przyjeżdżający z Tajlandii. Uczelnie partnerskie zobowiązują się przyjąć uczestników programu, którym przysługuje stypendium, na okres jednego semestr, tj. około 4 miesięcy.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 września 2018 r. (data zgłoszenia to data rejestracji przesyłki). Lista osób przyjętych do programu będzie ogłoszona pod koniec listopada.

W załącznikach więcej informacji o warunkach i zasadach programu oraz wymaganych dokumentach.

Wszelkie pytania prosimy kierować mailowo na adres:

chontichaohec@gmail.com lub chonticha.pra@mua.go.th

lub telefonicznie pod numer: +66 2610 54 06 (fax: +66 2354 55 70).

poniedziałek, 18 czerwca 2018

Rusza Uniwersytet Młodego Odktywcy 2.0

Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0

Okres realizacji: 1.06.2018-31-03.2020


Krótki opis projektu
Projekt Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0 będzie realizowany przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Lider) i ogólnopolską Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (Partner) z wykorzystaniem doświadczeń sześciomiesięcznego programu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (UWM) z 2017 roku pod nazwą Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy. Działania edukacyjne WMUMO 2.0 będą realizowane w cyklu semestralnym roku szkolnego i akademickiego przez 3 semestry: zimowy 2018/2019, letni 2018/2019, zimowy 2019/2020.

Celem głównym projektu, zgodnie z założeniami konkursu, jest opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych dla dzieci i młodzieży w dwóch kategoriach wiekowych: 6-10 lat i 11-16, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na rozbudzanie ich ciekawości poznawczej, stymulowania intelektualnego, aksjologicznego i społecznego, inspirowania do twórczego myślenia i rozwijania własnych pasji . Cele te osiągane będą poprzez stworzenie warunków do prowadzenia pozaszkolnych zajęć edukacyjnych i popularyzatorskich poprzez: cykliczne stacjonarne zajęcia badawcze, otwarty kurs online z webinariami i wideokonferencjami, uniwersyteckie i szkolne festiwale nauki oraz lokalne kawiarnie naukowe, bibliotekę online z wypracowanymi programami, scenariuszami i interaktywnymi materiałami edukacyjnymi.

Zakres tematyczny oraz metodologia Projektu umożliwią rozwój czterech kompetencji kluczowych i tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy. Będą to: umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność uczenia się i pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy. Działania w projekcie zostały tak zaplanowane aby sprzyjały poznawaniu środowiska akademickiego i uczelni oraz integrowały lokalną społeczność wokół UWM.

Rekrutacja
Rekrutacja dzieci i młodzieży odbywać się będzie przez szkoły i nauczycieli. Informacje o zapisach umieszczone będą na blogu, grupie facebookowej (skupiającej współpracujących nauczycieli, funkcjonuje od początku 2017 r.), fanpage Projektu, regionalnych mediach jak również wysłane e-mailem do szkół (baza adresowa tworzona od kilku lat w ramach rozwijanej współpracy ze szkołami). W ankiecie zgłoszeniowej zawarta będzie zgoda rodziców na udział niepełnoletnich uczniów w projekcie oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Kryteria wyborów szkół: pierwszeństwo tereny wiejskie i małych miasteczek (brane będzie pod uwagę miejsca zamieszkania uczniów oraz wyniki egzaminów gimnazjalnych z roku 2016 i 2017 - preferowane będą szkoły z gmin i powiatów o niższych wynikach z przedmiotów przyrodniczych), ankieta dotycząca uczniów niepełnosprawnych (pierwszeństwo dla szkół, w których rekrutacja obejmie także osoby niepełnosprawne), deklaracja szkół o zorganizowanym dowozie dzieci na UWM, wcześniejszy udział nauczycieli jako opiekunów szkolnych projektów badawczych, klubów młodego odkrywcy, deklaracja szkoły o zorganizowaniu szkolnego festiwalu nauki z udziałem przedstawicieli samorządów i rodziców. Rekrutacja obejmie także uczniów objętych nauczaniem domowym. Umożliwimy udział uczniów, zgłaszanych indywidualnie przez rodziców (z gmin, w których takiej rekrutacji nie podejmą się szkoły) - dla tych uczniów przewidziane są dwa obozy naukowe, pięciodniowe, na terenie UWM.

Cele projektu
Celem głównym Projektu, zgodnie z założeniami konkursu, jest rozwój oferty Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej poprzez opracowanie programów edukacyjnych i realizację działań edukacyjnych dla dzieci w 2 kategoriach wiekowych 6-10 i 11-16 lat (ponad 50% - ze środowisk wiejskich) służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na rozbudzanie ich ciekawości poznawczej, stymulowania intelektualnego, aksjologicznego i społecznego, inspirowania do twórczego myślenia i rozwijania własnych pasji, zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejsca naukowego oglądu rzeczywistości, poprzez stworzenie warunków do prowadzenia pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, popularyzatorskich, przy współpracy z ogólnopolską org. pozarządową od ponad 20 lat zajmującą się rozwijaniem kompetencji kluczowych uczniów odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa, niezbędnych do funkcjonowania w życiu zawodowym i społecznym.

Cele szczegółowe Projektu:
1) Podniesienie kompetencji uczenia się, pracy zespołowej, rozwiązywania problemów oraz kompetencji mat.-przyr. 610 uczestników w wieku 6-16 lat, poprzez uczestniczenie w działaniach edukacyjnych stacjonarnych (cyklicznych - Uniwersytet Młodego Odkrywcy (UMO) i jednorazowych: szkolne i uniwersyteckie festiwale nauki, Obóz Naukowy Młodego OdkrywcyKawiarnie Naukowe) oraz kursach edukacyjnych online (Laboratorium w Chmurze);

2) Podniesienie specjalistycznych kompetencji co najmniej 15 pracowników uczelni, współpracujących z uczelnią nauczycieli oraz pracowników NGO w zakresie stosowania strategii, metod i technik nauczania, służących rozwijaniu kompetencji uczenia się, pracy zespołowej, rozwiązywania problemów oraz raz kompetencji mat.-przyr. Poprzez wspólne opracowywanie metodologii oraz seminaria uczące; Doświadczenie i kompetencje kadry ma zapewnić trwałość projektu i podnoszenie kompetencji uczenia się uczniów w latach następnych.

3) Popularyzacja uczenia się przez doświadczenie wśród 1000 odbiorców pośrednich działań edukacyjnych dzieci w wieku 6-16 lat oraz ich rodziców, opiekunów i wychowawców poprzez udostępnienie otwartych zasobów (scenariuszy eksperymentów, festiwali naukowych, webinariów i wideokonferencji dobrych praktyk - udostępnionych w otwartych zasobach w formie Biblioteki Młodego Odkrywcy) osobom spoza Projektu;

4) Popularyzacja wśród jednostek samorządu terytorialnego z województwa warmińsko-mazurskiego działań edukacyjnych pozwalających na rozbudzanie ciekawości poznawczej, stymulowania intelektualnego, aksjologicznego i społecznego, inspirowania do twórczego myślenia i rozwijania własnych pasji oraz przygotowanie ich do tworzenie warunków do inicjowania pozaszkolnych zajęć naukowych poprzez konkurs na Kawiarnie Naukowe oraz szkolne festiwale nauki.

Zakres tematyczny oraz metodologia Projektu umożliwią rozwój czterech kompetencji kluczowych i tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy. Będą to: umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność uczenia się i pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy. Działania w projekcie zostały tak zaplanowane by sprzyjały poznawaniu środowiska akademickiego i uczelni oraz integrowały lokalną społeczność wokół Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, oraz były nastawione na budowanie kapitału naukowego w młodym pokoleniu regionu Warmii i Mazur.
(zakończenie poprzedniej edycji UMO, 2017 r.
Opis projektu
Projekt realizowany jest w formalnym partnerstwie z ogólnopolską organizacją pozarządową - Centrum Edukacji Obywatelskiej, wybraną na drodze konkursu na partnera,  ogłoszonego w 22-12-2017, ze względu na wieloletnie ogólnopolskie i międzynarodowe doświadczenie w zakresie kształtowania kompetencji mat.-przyr., uczenia się i uczenia się we współpracy oraz rozwiązywania problemów a także ze względu na ścisłą współpracę Partnera z jednostkami samorządu w woj. warmińsko-mazurskim w zakresie planowania polityki oświatowej.

W ramach projektu prowadzone będą działania dydaktyczne zgodnie z następującymi założeniami:
1. Podniesienie kompetencji kluczowych oraz kształcenie tzw. transversal skills jest długotrwałym procesem, angażującym nie tylko ucznia, ale także nauczycieli, rodziców, samorząd terytorialny (w zakresie rozwoju polityki oświatowej). Dlatego też obok bezpośredniego wsparcia dzieci prowadzone będą poprzedzające i/lub towarzyszące działania edukacyjne, wspierające dorosłych w długofalowym i kompleksowym wspierania uczenia się uczniów (seminaria uczące, kawiarnie naukowe, festiwale nauki). Celem jest tworzenie efektywnego i długofalowego środowiska edukacyjnego, rozwijającego kompetencje kluczowe i kształcenie tzw. transversal skills.

2. Skuteczne uczenie się polega na połączeniu teorii z praktycznym zastosowaniem nowej wiedzy i umiejętności w praktyce i w czasie (z wykorzystaniem technologii cyfrowych) - dlatego uczniowie wezmą udział w cyklu interaktywnych kursów edukacyjnych stacjonarnych (Uniwersytet Młodego Odkrywcy) i online (Laboratorium w Chmurze, webinaria); jednorazowych festiwalach nauki; będą realizować i prezentować własne projekty badawcze, w tym także we własnym środowisku lokalnym.

3. Czynnikiem wpływającym na proces uczenia się jest praca w zespole i możliwość korzystania z wiedzy i doświadczeń osób, które mierzą się z podobnymi zadaniami dlatego też uczniowie w trakcie projektu będą przygotowywani do współpracy z rówieśnikami, a jednocześnie będą korzystać ze wsparcia naukowców z UWM, trenerów i moderatorów w zakresie planowania i realizacji projektów badawczych i prezentacji lokalnym społecznościom efektów swoich działań (m.in. poprzez otwarty kurs online).

4. Podnoszeniu efektywności uczenia się służy indywidualizacja nauczania rozumiana jako dostosowanie procesu nauczania do różnych możliwości uczniów. Działania edukacyjne zostaną dostosowane do odpowiedniego etapu rozwojowego i potrzeb edukacyjnych dzieci (m.in. poprzez zastosowanie różnorodnych metod i narzędzi służących indywidualizacji - np. ocenianie kształtujące, praca metodą projektu, kształcenie wyprzedzające, stosowanie nowoczesnych technologii, uczenie problemowe).

Wszystkie założenia Projektu realizowane będą w oparciu o:
1. ścisłą współpracę między Liderem i Partnerem Projektu: dzięki wymianie doświadczeń, zasobów i rozwiązań organizacyjnych możliwe będzie wzajemne uczenie się instytucji działających w różnych strukturach i obszarach. Współpraca Partnera zagwarantuje efekt synergii oraz upowszechnienie na skalę ogólnopolską efektów Projektu. Udział ekspertów z tych instytucji zapewni uczestnikom możliwość dostępu do aktualnej wiedzy, poznanie innowacyjnego podejścia do nauczania, dostęp do dobrych praktyk oraz specjalistyczne wsparcie;

2. zaangażowanie ekspertów, naukowców i trenerów posiadających doświadczenie zarówno w zakresie kształcenia dzieci, jak i dorosłych;

3. wypracowane dotychczas przez Lidera i Partnera rozwiązania organizacyjne i zasoby merytoryczne w zakresie organizacji działań edukacyjnych dla dzieci i Młodzieży.

Adresat projektu
Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży (6-16 lat), z woj. warmińsko-mazurskiego, głównie ze szkół wiejskich i z małych miejscowości. Środowiska te są defaworyzowane w dostępie do ośrodków naukowych i mają mniejsze możliwości spotkania naukowców (ich wyobrażenia o nauce i pracy naukowców opierają się głównie na stereotypach telewizyjnych i popkulturowych). Wyniki egzaminów gimnazjalnych z 2016 i 2017 r. (dane okręgowej komisji egzaminacyjnej) wyraźnie wskazują niższe wyniki szkół i uczniów z terenów wiejskich w porównaniu do miejskich (wieś - średnia 43%, miasta 51%), zwłaszcza dużych (Olsztyn, Elbląg). W 2016 r. egzamin wskazał również umiejętności, które gimnazjaliści opanowali słabiej, m.in. planowania doświadczenia, w wyniku którego można otrzymać określoną substancję (chemia). W 2017 matura w woj. warm.-mazurskim poszła najgorzej w skali Polski (na tym samym miejscu uplasowało się tylko województwo zachodniopomorskie). 

W projekcie weźmie udział co najmniej 50% uczniów z terenów wiejskich. Uczestniczyć będą nie tylko najlepsi uczniowie, ale i przeciętni, łącznie z niepełnosprawnymi (udział 2% uczniów). Dotychczasowe doświadczenie Lidera z realizacji festiwali naukowych (Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki, Noc Biologów, Dzień Roślin, Wypożycz sobie naukowca) oraz projektu Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy (półroczny projekt zrealizowany w 2017 r.) wskazują, że jednorazowy udział młodzieży w pojedynczych zajęciach na uczelni jest zbyt krótkotrwały, by osiągać pożądane efekty edukacyjne (kompetencje kluczowe). Aby zapewnić trwałość i kontynuację wsparcia przewidziane są cykle zajęć, obozy naukowe na terenie uczelni, jak również wsparcie online z konsultacjami i materiałami edukacyjnymi. Z przeprowadzonych ankiet (za zakończenie w/w projektu) wynika, że długotrwałe efekty edukacyjne wśród uczniów możemy osiągnąć także poprzez zaangażowanie nauczycieli, rodziców i lokalnych samorządów, do których część działań pośrednich jest także kierowana. W ankietach zajęcia na uczelni wysoko zostały ocenione zarówno przez uczniów jak i nauczycieli oraz rodziców.

Od 7 lat w czasie trwania festiwali naukowych: Nocy Biologów oraz Olsztyńskich Dni Nauki (zajęcia bezpłatne w uniwersyteckich laboratoriach), analizowaliśmy miejscowości, z których przyjeżdżają uczniowie z nauczycielami na otwarte zajęcia. Przyjęta koncepcja preferencji dla szkół z terenów wiejskich i małych miasteczek w grancie Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy w pełni się sprawdziła, co wynika z przeprowadzonych ankiet ewaluacyjnych (na zakończenie projektu Warminsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy, 2017 r.), ankiety anonimowe), jak i rozmów z nauczycielami.

Zasadniczą barierą indywidualnego udziału młodzieży w uniwersyteckich festiwalach nauki jest brak możliwości dojazdu. Zorganizowany, szkolny dojazd znacząco usuwa tę barierę. W czasie wizyt w szkołach wiejskich w ramach zajęć w akcji "Wypożycz sobie naukowca" w wielu szkołach (poza Olsztynem) pracownicy naukowi zauważyli słabe wyposażenie aparaturowe, co utrudnia naukę przedmiotów przyrodniczych. Zorganizowany udział w zajęciach na uczelni ułatwia dzieciom ze środowisk defaworyzowanych z naukowcami. Dodatkową formą usuwania tych barier będą 2 tygodniowe obozy naukowe na UWM oraz wykorzystanie kontaktu internetowego. Z rozmów z nauczycielami, biorącymi udział we wcześniejszych projektach edukacyjnych, wynika że potrzebują stałego wsparcia metodycznego i trwałej współpracy ze środowiskiem naukowym. Obecność naukowców (z wykładami lub warsztatami) na szkolnych uroczystościach (np. festiwal nauki) zwiększa motywację uczniów w dalszych samodzielnych eksperymentach i uczeniu się przedmiotów przyrodniczych.

Szczegóły i bieżące informacje na stronie http://uniwersytetmo.blogspot.com/

dr hab. Stanisław Czachorowski, prof UWM

wtorek, 12 czerwca 2018

Kolejne zajęcia dla licealistów z Ebląga


W dniu dzisiejszym kolejny raz gościliśmy na Wydziale Biologii i Biotechnologii młodzież z II LO w Elblągu. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach laboratoryjnych prowadzonych przez dr hab. Małgorzatę Dmitryjuk z Katedry Biochemii oraz w zajęciach terenowych prowadzonych przez mgr Krzysztofa Lewandowskiego z Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska.

Grzegorz Fiedorowiczpiątek, 8 czerwca 2018

Interesująca i inspirująca praca w młodym i entuzjastycznym zespole naukowym


Szukasz interesującej i inspirującej pracy w młodym i entuzjastycznym zespole naukowym? Chcesz wziąć udział w nowatorskim projekcie badawczym, którego wyniki mogą w przyszłości stać się podstawą terapii w medycynie? Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie NCN (okres 3 lata, w tym okres próbny 3-6 miesięcy) w ramach projektu pt „Wpływ indukowanego hipoksją czynnika HIF-1α oraz czynnika transkrycyjnego FOXN1 na ukierunkowanie procesu gojenia urazów skóry (regeneracyjny vs reparacyjny)”, którego kierownikiem jest dr hab. Barbara Gawrońska-Kozak. 

Więcej informacji pod adresem: pan.olsztyn.pl/2018/05/konkurs-na-stypendium-naukowe-w-ramach-konkursu-ncn-opus-14/

Koło Naukowe Biologii Medycznej EXON - UWM