poniedziałek, 18 grudnia 2017

Zwierzęta w biotechnologii (Noc biologów 2018)

Naszym celem będzie zainteresowanie osób najmłodszych, które dopiero wkraczają na naukową ścieżkę. Podczas wykładu zatytułowanego „Zwierzęta w biotechnologii” dzieci dowiedzą się jak bardzo niektóre zwierzęta przysłużyły się badaniom prowadzonym w laboratorium. Okazuje się, bowiem, że zwykła muszka owocowa poleciała kiedyś w kosmos, a na plecach myszy wyhodowano ucho! Zaraz po krótkim wprowadzeniu, na dzieci czekać będzie szereg zadań i konkursów plastycznych, w których będą mogły puścić wodze fantazji i przedstawić, które ze zwierząt wykorzystywanych w biotechnologii podobało się im najbardziej oraz jak wyobrażają sobie DNA. Jak zwykle, na autorów najlepszych prac czekały będą nagrody.

Sala 224 (II piętro), Katedra Fizjologii Zwierząt, Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A
12 stycznie 2018,
godz.

 • 10.00 - 11.00 
 • 11.15 – 12.15 
 • 16.00 - 17.00 


Wykonawcy: dr Marta Kieżun, mgr Aleksandra Kurzyńska, mgr Edyta Rytelewska, mgr Katarzyna Kisielewska, mgr Marlena Gudelska, mgr Anna Szydłowska; Koło Naukowe Biotechnologów oraz Koło Naukowe Biologii Medycznej „Exon” 

Konieczność rezerwacji: tel. 89 523 32 01

sobota, 16 grudnia 2017

Świat pod mikroskopem w Noc Biologów 2018
W czasie zajęć uczestnicy samodzielnie będą przygotować preparaty mikroskopowe i oglądać je pod mikroskopem świetlnym. Zobaczymy jak wyglądają komórki roślin i grzybów. Uczestnicy zobaczą jak wyglądają m. in. aparaty szparkowe u trzykrotki, komórki wydzielnicze u pelargonii, włoski u oliwnika czy dziewanny, ziarna skrobia u różnych gatunków roślin (np. ziemniaka, ryżu, kukurydzy, wilczomleczu). Zainteresowani będą mogli obejrzeć ziarna pyłku różnych roślin (sosna, leszczyna, lilia, cis, itp.). Uczestnicy będą mogli przygotować preparaty z zarodników grzybów rosnących w Kortowie. Dowiemy się czym jest „rdza” występująca na roślinach. Chętni będą mogli zobaczyć pod mikroskopem jak wygląda „kwiat paproci”.

Pracownia mikroskopowa, Laboratorium Diagnostyki Molekularnej, ul. Prawocheńskiego 5

12 stycznia 2018 r., godz 
 • 11.00-11.45
 • 12.00-12.45 
 • 16.00-16.45 
 • 17.00-17.45
Konieczna rezerwacja: @uwm.edu.pl

dr Grzegorz Fiedorowicz, mgr Tomasz Molcan

Barwy w przyrodzie – piękno i sens


7 grudnia 2017 r. w jesienno-zimowej szarej scenerii przyrody w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu odbyła się konferencja wieńcząca konkurs fotograficzny „Kalejdoskop barw w przyrodzie Warmii, Mazur, Powiśla i Żuław”. W konferencji wzięło udział liczne grono nauczycieli i uczniów wyróżnionych i nagrodzonych w konkursie. Przybyli też rodzice i opiekunowie zaproszonych uczniów.

Konkurs fotograficzny dla uczniów i nauczycieli województwa warmińsko-mazurskiego, realizowany już od dwunastu lat, jest stałym punktem w kalendarzu działań edukacyjnych Elbląskiego Centrum Edukacji Ekologicznej. Tematyka konkursu jest zmienna, ale zawsze służy odkrywaniu i promocji różnorodności biologicznej oraz walorów estetycznych naszego województwa i małych ojczyzn jego uczestników. Podejmuje też wyzwania współczesnej ekologii i sozologii, a także aktywizuje środowiska szkolne do autentycznego dotykania piękna i wartości przyrody ojczystej.

Autorki poszczególnych edycji konkursu: Wiesława Kamińska i Janina Meller przy wsparciu Anny Żmudzińskiej i Romany Adamczyk-Sołdek, dołożyły wszelkich starań, aby tematyka i atrakcyjność poszczególnych edycji zachęcała coraz większą liczbę uczniów i nauczycieli do pogłębiania umiejętności dokumentowania zjawisk i obiektów przyrodniczych z uwzględnieniem ich walorów estetycznych.

Tegoroczna edycja konkursu, realizowana pod kierownictwem p.o. kierownika ECEE Magdaleny Jankun, miała swój finał podczas konferencji „Barwy w przyrodzie – aspekt biologiczny, ekologiczny i estetyczny”, prowadzonej przez konsultantkę ds. biologii i edukacji ekologicznej Janinę Meller. Gościem konferencji była pani Jolanta Leśniewska – kierownik referatu edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz pani Jadwiga Hryniewicz wice dyrektor W-MODN w Elblągu, która wręczała nagrodzonym dyplomy i nagrody ufundowane ze środków WFOŚiGW w Olsztynie.

Program konferencji sprowadzał się do trzech punktów:

1. Część naukowa - wykład „O roli barw w przyrodzie – ekologia i ewolucja bioróżnorodności”, który wygłosił dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

2. Coś dla ducha i ciała - zwiedzanie wystawy fotograficznej oraz słodki poczęstunek.

3. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród, któremu towarzyszyła prezentacja nagrodzonych fotografii.

Wyniki konkursu zostały podane do publicznej wiadomości na stronie WMODN w Elblągu i nadal są do wglądu w zakładce Aktualności ECEE pod adresem: http://www.wmodn.elblag.pl/category/ecee/aktualnosciecee/

Podczas wykładu prof. Czachorowskiego padały intrygujące pytania i zaskakujące odpowiedzi, być może szczególnie odkrywcze dla tych najmłodszych uczestników konferencji, przed którymi świat nauk przyrodniczych dopiero jest do odkrycia, oraz tych, którzy nie są biologami, a fascynują się zawiłościami współistnienia organizmów w ich naturalnym środowisku.

Wydawać by się mogło, że świat „pokolorowany” jest dla urody. Z pozycji człowieka, który ma naturalną potrzebę odczuwania piękna, jest to do zaakceptowania. Kiedy jednak, wyposażeni w wiedzę, zgromadzoną w wyniku obserwacji i badań nad przyrodą, zadamy to samo pytanie z pozycji tegoż świata przyrody, to zaraz pojawia się pytanie o sens (kolorowania). Człowiek pyta: dlaczego? A przyroda nie pyta, po prostu jest jaka jest i zachowuje logiczny charakter barwnego kodu zachowań. Dlaczego my dostrzegamy piękno? Odpowiedzi na to pytanie należy szukać po części w ewolucji, a w odniesieniu do człowieka w ewolucji hominidów – twierdzi prof. Czachorowski.

Jeśli więc barwy w przyrodzie „nie są dla ludzi”, to znaczy, że np. rośliny czy owady, które wspólnie koewolują, skutecznie nas wyprowadzają w pole a nawzajem się straszą, chronią, ostrzegają, ukrywają, „jadą na gapę” i bezceremonialnie oszukują. Najbardziej fascynujące są dla nas niezwykłe strategie rozrodcze bardzo różnych roślin i zwierząt. Przysłowiowe „strojenie się w piórka” i ekspozycja barw godowych, to w przypadku ptaków męska norma. Potrzeby doboru płciowego nakazują kaczorowi być pięknym, nawet kosztem swego bezpieczeństwa, wszak chodzi o przekazanie genów. I tu wyraźnie maskujące ubarwienie kaczki krzyżówki i piskląt zwiększa szansę na przetrwanie gatunku. To ciekawe, że dobór płciowy u ludzi rządzi się odmiennymi zasadami. Co prawda w obu przypadkach, to samica dokonuje wyboru, lecz w przypadku Homo sapiens, kusicielką jest kobieta, bezceremonialnie wytaczająca cały arsenał barwnych i zapachowych wabików.

Tak to już jest w naturze, że jedni chcą być zauważani, inni chcą lub też muszą za wszelką cenę udawać niewidocznych. Jeszcze inni ze swego ostrego ubarwienia uczynili atut (rusałka pawik straszy pozornymi oczami, muchówka bzyg udaje osę, cytrynek latolistek chowa się w liściach, kwiaty dwulistnika muszego udają samicę owada, podbiał pospolity przez jaskrawą żółć kwiatów jest widoczny zanim pojawią się liście i odżyje inna roślinność na wiosnę, a larwa owada o nazwie potwora buczynówka przypomina mrówkę lub skorpiona, przed którym należy uciekać).

Rośliny hodowlane już nie muszą walczyć, to człowiek je koloruje, by były piękne, a dobór płciowy bierze dosłownie w swoje ręce.

Tak czy inaczej poszukiwanie piękna i sensu w wielobarwnym i różnorodnym biologicznie świecie jest ekscytujące, pobudza zmysły i wiąże nas ludzi z przyrodą. Mamy przekonanie, że fotografowanie daje satysfakcję, budzi zainteresowanie otaczającym nas światem i pozwala dostrzec najcenniejszą w przyrodzie bioróżnorodność.

Proponując temat konkursu, jedynie podpowiadamy motyw; scenografia jest dziełem natury a autorowi zdjęcia pozostaje zatrzymać w kadrze tę ulotną chwilę, wyreżyserowaną do spółki przez światło, cień i pigmenty. Wszystkim, którzy zmierzyli się w konkursie z motywem barw w przyrodzie serdecznie gratulujemy!

Zachęcamy i prowokujemy do odkrywania piękna i biologicznego sensu w barwach, które nas otaczają.

Janina Meller - konsultant d.s. biologii i edukacji ekologicznej W-MODN w Elblągu
Stanisław Czachorowski  - Wydział Biologii i Biotechnologii w Olsztynie

W Królestwie Grzybów (Noc Biologów 2018)
Na wystawie będą przedstawione znane i mniej znane gatunki grzybów z różnych grup ekologicznych (fitopatogeny, saprotrofy, symbionty,) ze zwróceniem uwagi na grzyby trujące, toksynotwórcze, alergizujące, grzyby wykorzystywane w różnych gałęziach gospodarki człowieka itp. Na wystawie będzie można obserwować mikroskopowe cechy różnych gatunków grzybów uzyskanych na sztucznych podłożach.

Współwykonawcy - studenci z Koła Mykologów.

Konieczna rezerwacja: Katedra Mykologii tel. 89 523-42-95

sala303 (III piętro), Katedra Mykologii, Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A

12 stycznia 2018, godz. 15.00- 20.00

dr Ewa Sucharzewska, dr hab. Anna Biedunkiewicz, dr Elżbieta Ejdys, dr Dariusz Kubiak, mgr Patrycja Glinka, mgr Kamila Kulesza

czwartek, 14 grudnia 2017

XXXIII Konferencja Embriologiczna: Rośliny - Zwierzęta - Człowiek

W dniach 23 -26 maja 2018 roku serdecznie zapraszamy do udziału w

XXXIII Konferencji Embriologicznej
Rośliny • Zwierzęta • Człowiek

Konferencja Embriologiczna Rośliny Zwierzęta Człowiek ma wieloletnią tradycję, jest wydarzeniem cyklicznym i odbywa się co dwa lata. Tematyka najbliższej obejmuje szeroko rozumianą biologię rozwoju, czyli całokształt zmian morfologicznych i fizjologicznych organizmów żywych w trakcie ich rozwoju osobniczego poznawanych metodami doświadczalnymi, genetycznymi oraz metodami z zakresu biologii molekularnej. Biologia rozwoju obejmuje także analizę funkcji genów oraz zachowania komórek składające się na przebieg rozwoju na poziomie molekularnym.

Zapraszamy do prezentowania najnowszych doniesień naukowych dotyczących różnych aspektów biologii rozwoju roślin, zwierząt i człowieka, w tym m.in. embriologii roślin, gametogenezy oraz anatomii rozwojowej zwierząt i człowieka. Konferencja jest skierowana do pracowników naukowych, doktorantów i studentów zainteresowanych powyższą tematyką.

XXXIII Konferencja Embriologiczna odbędzie się w malowniczej scenerii naszego Kampusu.
Wszystkie informacje na temat Konferencji (zgłoszenie, rejestracja, opłaty, zakwaterowanie) znajdują się na stronie internetowej www.uwm.edu.pl/embriologiczna

Zapraszamy!

Katedra Zoologii, Wydział Biologii i Biotechnologii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ul. M. Oczapowskiego 5, 10-718 Olsztyn
tel./faks 48 89 523 3261, 48 89 523 33 71
email: embriologiczna@uwm.edu.pl

Komisja Biologii Rozwoju,
Polska Akademia Umiejętności,

Kraków

środa, 13 grudnia 2017

Różnorodność fauny dennej w zbiornikach antropogenicznych


XXV Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne
Ustroń, 16-19 maja 2018

„Różnorodność fauny dennej w zbiornikach antropogenicznych”

Komunikat nr 1

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXV Ogólnopolskich Warsztatach Bentologicznych, które odbędą się w dniach 16-19 maja 2018 r. w Ustroniu. Na miejsce naszego spotkania proponujemy Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy „Gwarek” (ul. Wczasowa 49, Ustroń) (http://www.gwarek.ustron.pl/).
Tematyka warsztatów poświęcona będzie różnorodności fauny dennej w zbiornikach antropogenicznych.
Podczas naszego spotkania, oprócz wykładów, sesji plenarnej oraz posterowej i oczywiście nieodłącznej części warsztatowej, planujemy kilka atrakcji (m.in. zbiorniki przyhałdowe, zwiedzanie Kopalni Węgla Kamiennego „Guido”, warsztaty artystyczne). Warsztaty z rozpoznawania i oznaczania mięczaków słodkowodnych poprowadzi dr hab. Iga Lewin oraz mgr Dariusz Halabowski z Katedry Hydrobiologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21 stycznia 2018 r. na adres warsztaty.katowice2018@gmail.com, podając dane kontaktowe (imię i nazwisko, instytucja, adres email) i informację: „Biorę udział w warsztatach ”

Do osób deklarujących udział w warsztatach zostanie wysłany komunikat nr II, w którym zawarte będą szczegółowe informacje dotyczące ostatecznych kosztów i dojazdu. W trakcie trwania warsztatów przewidujemy 10-minutowe prezentacje oraz sesję posterową. Ze względu na ograniczony czas na sesję referatową, organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru formy wystąpienia.

Streszczenia:
Prosimy o nadsyłanie streszczeń komunikatów i plakatów o objętości do 1 strony, edytor Word, czcionka Times New Roman, wysokość czcionki 12 punktów, interlinia 1,5 wiersza; bez rysunków, tabel i spisu literatury oraz bez wprowadzania w tekście wyróżnień innych niż kursywa (dotyczy gatunków/rodzajów). Układ streszczenia powinien być następujący: tytuł wystąpienia, imię i nazwisko autora (autorów), pełna nazwa instytucji, adres instytucji, adres e-mail, tekst streszczenia.
Streszczenia prosimy przesyłać na adres: warsztaty.katowice2018@gmail.com

Przewidywane maksymalne koszty:
-        wpisowe 130 zł; studenci i doktoranci – 100 zł
-        łączny koszt noclegów i wyżywienia: ok. 430, w tym:
§  koszt pojedynczego noclegu: 50zł (pokoje 2-3 osobowe)
§  wyżywienie: śniadanie 25 zł, obiad 25 zł, kolacja 20 zł, kolacja bankietowa 65 zł, kolacja grill 46 zł, serwis kawowy 20 zł

Ważne terminy:
- zgłoszenie udziału w Warsztatach Bentologicznych – do 21 stycznia 2018r.
- nadsyłanie streszczeń i wniesienie opłat (wpisowe, koszty pobytu) – do 31 marca 2018r.

Organizatorami tegorocznych warsztatów są:
Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Hydrobiologii
Sekcja Bentologiczna Polskiego Towarzystwa HydrobiologicznegoSerdecznie zapraszamy
W imieniu komitetu organizacyjnego
Mariola Krodkiewska
Anna Cieplok

Co sie dzieje zimą w przyrodzie?

(samiec gila fot. W. Bzura)
W trakcie Nocy Biologów zapraszamy na stoisko edukacyjne Mazurskiego Parku Krajobrazowego, który zwróci uwagę na to co się dzieje zimą w przyrodzie. Na stoisku dowiemy się jakie strategie na przetrwanie zimy przyjmują krajowe gatunki zwierząt. Które z nich hibernują, które odbywają dalekie wędrówki, a które świetnie dają sobie radę w tych trudnych, zimowych warunkach. Poznamy ślady i tropy, które możemy zaobserwować podczas zimowych spacerów. Porównamy wielkość tropów i rodzaje śladów pozostawianych przez zwierzęta. Dodatkowo nauczymy się rozpoznawać gatunki odwiedzające nasze karmiki i poznamy zasady prawidłowego dokarmiania.

Każdy uczestnik będzie miał szansę stworzyć swój własny, kolorowy klucz do rozpoznawania ptaków w karmiku.

Serdecznie zapraszamy 12 stycznia 2018 r. w godz. 16.00 -19.00.

Judyta Gencza 
Specjalista ds. dydaktyki i promocji
Zespół ds. edukacji, dydaktyki, promocji i turystyki
Mazurski Park Krajobrazowy
www.mazurskipark.pl


niedziela, 10 grudnia 2017

Żubr i jego związek z szyjką butelki

Katedra Genetyki Zwierząt

Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie

oraz

Olsztyński Oddział Polskiego Towarzystwa Genetycznego

zapraszają na zebranie dyskusyjne, na którym


dr hab. Małgorzata Tokarska

z Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży wygłosi referat pt.

"Żubr i jego związek z szyjką butelki"”

Zebranie odbędzie się 14 grudnia 2017 r., o godz. 11:00 w sali 117, w budynku Wydziału Bioinżynierii Zwierząt, ul. Oczapowskiego 5.

środa, 6 grudnia 2017

Studencki grant rektora – nowy program


Na UWM rusza specjalny program wspierający projekty studenckich kół naukowych. Sfinansuje m.in. prace badawcze, wydarzenia artystyczne, doświadczenia i pokazy naukowe.
Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim działa 260 studencko-doktoranckich kół naukowych. Władze uczelni chcą wspomóc początkujących naukowców i uruchamiają specjalny program finansowy pod nazwą „Studencki grant rektora”. Program skierowany do wszystkich uniwersyteckich kół naukowych pomoże finansować projekty nauko-badawcze, edukacyjne oraz artystyczne realizowane przez koła.
Droga do uzyskania grantu jest przejrzysta. Do 15 stycznia 2018 r. pracownicy Biura ds. Studenckich czekają na wnioski z dołączonym kosztorysem.
- Oczywiście służymy pomocą w razie wątpliwości przy wypełnianiu wniosków. Pomoc będą oferować także opiekunowie kół naukowych – zapewnia Piotr Herman z Biura ds. Studenckich.
Następnie wnioski ocenią powołani przez rektora eksperci. Tu młodzi adepci nauki zetkną się z wymaganiami, jakie komisje kwalifikujące stawiają przed aplikującymi o „dorosłe” granty z dużych programów badawczych. Eksperci ocenią m.in. innowacyjność, zakres współpracy z organizacjami i firmami oraz interdyscyplinarność projektu. Na ocenę wpłynie również wartość pozyskanych przez koła naukowe środków finansowych i rzeczowych z zewnątrz, wartość projektu dla Uniwersytetu, a także jego wartość promocyjna.
Kwalifikację projektów spełniających wymogi formalne i posiadających pozytywną opinię ekspertów poprowadzi Uczelniana Rada Kół Naukowych. Natomiast listę projektów zakwalifikowanych do finansowania zatwierdzi prof. Jerzy Przyborowski, prorektor ds. kształcenia i studentów i pomysłodawca programu.
- Chcemy, aby ten program pomógł rozwijać tzw. kompetencje miękkie studentów, czyli uczył ich pracy zespołowej, analitycznego myślenia, projektowania. Liczymy także, że stanie się wstępem do ich przyszłej pracy badawczej, w tym aplikowania o duże granty naukowe – wyjaśnia prorektor prof. Jerzy Przyborowski.
Według prof. J. Przyborowskiego warto ubiegać się o studencki grant.
- Projekty zaplanowane na 3 lata mogą uzyskać maksymalne dofinasowanie w kwocie 25 tys. zł, dwuletnie – 15 tys. zł, a roczne – 10 tys. zł. Zainteresowanie już jest spore – dodaje prof. J. Przyborowski.
Termin ogłoszenia wyników kwalifikacji projektów oraz kwot dofinansowania nastąpi 5 lutego 2018 r.

Olsztyński kot stracił kask - co to oznacza?


Na ogólnopolskiej stronie Nocy Biologów wczoraj po południu olsztyński kot stracił kask budowlany. Cóż to oznacza? Tylko tyle, że zaczęliśmy umieszczać program zbliżającej się Nocy Biologów. To końca tygodnia powinny pojawić się prawie wszystkie elementy programu. Nad niektórymi pokazami jeszcze pracujemy koncepcyjnie.

W czasie siódmej Nocy Biologów w Olsztynie będzie tradycyjnie trochę niespodzianek. Poszczególne propozycje programowe będziemy przedstawiali na niniejszym blogu. Noc Biologów już 12 stycznia 2018 r. - warto już teraz zarezerwować czas w piątkowy wieczór.

Stanisław Czachorowski

wtorek, 5 grudnia 2017

O szczepionkach w Cafe Nauka ExtraZapraszamy do obejrzenia wykładu dr. hab. Krzysztofa Bryniarskiego, prof. UJ, zajmującego się odpornością organizmów badacza z Katedry Immunologii UJ CM;

I druga częśc, dyskusja po spotkaniu:Organizatorzy: Uniwersytet Jagielloński, Dział Promocji; redakcja www.NAUKA.uj.edu.pl i Cafe Nauka; Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji UJ CM; IFMSA POLAND – Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny, Oddział Kraków; Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych UJ CM. Ciekawe? 

Oczekiwany przełom w hodowli winorośli

W poprzednim artykule („Czy wyhodujemy winorośl doskonałą?” – Wiadomości Uniwersyteckie, nr 5/123, 2017) wspomniałem, że obecna uprawa winorośli opiera się na bardzo wąskim zakresie odmian, co jest powodem małej odporności na choroby, szkodniki oraz niekorzystne warunki środowiska. Dlatego w ostatnich europejskich programach COST zajęto się niewykorzystaną zmiennością genetyczną niedocenianych i prawie już zapomnianych odmian, które powstawały w procesie udomowienia dzikiej winorośli. Na blogu wydziałowym przedstawiłem również mapy pierwotnych i wtórnych ośrodków udomowienia dzikiej winorośli, w których otrzymywano uprawne formy Vitis vinifera. Należy podkreślić, że zachowanie i wykorzystanie dawnych odmian, przystosowanych do różnych warunków geograficznych ma wielkie znaczenie dla aktualnych programów hodowlanych winorośli. Zdjęcie przedstawia sadzonki winorośli poddawane stresom abiotycznym w celu zbadania odporności poszczególnych odmian na różne niekorzystne warunki środowiskowe, przeprowadzane w szklarni Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie. W Katedrze Biochemii wspomnianego wydziału od wielu lat prowadzone są badania nad odpowiedzią roślin na niekorzystne czynniki abiotyczne (mróz, wysoką i niską temperaturę, suszę, zasolenie gleby, nadmierne promieniowanie), w celu poznania zaangażowanych w to zjawisko genów i mechanizmów biochemiczno-molekularnych.

Naukowcy badają zachowanie się roślin w różnych warunkach, a następnie metodą manipulacji próbują tworzyć odmiany odporniejsze od innych na niekorzystne warunki klimatyczne, a także pleśnie, bakterie lub owady. Jednak środowiska winiarskie protestują przeciwko takiemu podejściu. Wprowadzanie na plantacje odmian wyhodowanych w laboratoriach jest dla nich zaprzeczeniem wielowiekowej tradycji produkcji wina. Winorośl przez kilka tysięcy lat była selekcjonowana przez hodowców w taki sposób, aby otrzymać owoce, z których można wyrabiać najlepszej jakości wino. Okazało się jednak, że im szlachetniejszy otrzymano szczep, tym okazywał się bardziej wrażliwy na choroby i niekorzystne warunki środowiska. Przyczynę upatruje się między innymi w zmianie rozmnażania płciowego (z nasion) na wegetatywny (przez sadzonki). Przez to roślina utraciła wiele ze swoich zdolności adaptacyjnych. Działalność człowieka spowodowała bowiem, że zamiast naturalnego krzyżowania się krzewów winorośli, rozmnaża się od tysięcy lat wegetatywnie ciągle te same szczepy, których genom ulegał w tym czasie tylko nieznacznym modyfikacjom w wyniku mutacji. Stopniowe zwiększanie plonów na plantacjach winorośli musiało również wpłynąć na fizjologię krzewów i ich odporność na choroby. Najgroźniejsza z chorób wspomniana również w poprzednim artykule filoksera spustoszyła europejskie winnice pod koniec dziewiętnastego wieku. Najszlachetniejsze odmiany przetrwały tylko dlatego, że nowe krzewy zaczęto szczepić na tzw. amerykańskich podkładkach. Z odpornej na filokserę winorośli amerykańskiej pochodzi tylko korzeń z krótką łodyżką i dopiero na niej szczepi się szlachetną europejską odmianę. Aby zapobiec różnym chorobom, krzewy winorośli poddawane są aktualnie intensywnej ochronie chemicznej. Warto podkreślić, że plantacje winorośli zajmują zaledwie osiem procent powierzchni upraw w Europie, a na intensywne opryskiwanie krzewów zużywa się aż ok. 70% stosowanych w rolnictwie fungicydów. W związku ze zmieniającym się klimatem i możliwością pojawienia się patogenów odpornych na aktualnie stosowane preparaty chemiczne (co mogłoby spowodować klęskę podobną do tej, którą spowodowała w przeszłości filoksera), w wielu laboratoriach podejmowane są próby manipulacji genami w celu otrzymania doskonałej odmiany, odpornej na choroby i niekorzystne warunki, a jednocześnie nadającej się do wyprodukowania dobrej jakości wina.

Rozwój badań nad odpowiedzią roślin na niekorzystne warunki środowiska przyczynił się do poznania zaangażowanych w to zjawisko genów. Wśród genów, które biorą udział w reakcji roślin na stresy abiotyczne można wyróżnić zaangażowane w przekazywanie sygnałów podczas stresu i kontrolę transkrypcji oraz bezpośrednio uczestniczące w odpowiedzi na stres. Wspomniane wyniki są podstawą modyfikacji genetycznych, zapewniających odpowiednią reakcję roślin na stres. Jeżeli chodzi o zwiększenie odporności na choroby grzybowe i bakteryjne to u wielu roślin uzyskuje się dobry efekt przez wprowadzenie transgenu kodującego enzymy, takie jak glukanaza i hitynaza, które niszczą ich ścianę komórkową. Inny transferowany gen, koduje osmotynę. Jest to białko wiążące się z błoną komórkową, powodując jej zniszczenie. Odporność na wirusy można otrzymać przez wprowadzenie do rośliny genów białek płaszcza (kapsydu) danego wirusa, a także jego enzymów, takich jak replikazy i proteazy. Obecność tych białek powoduje, że późniejsza infekcja tym wirusem jest dużo słabsza. Gen Bt, który izoluje się z bakterii glebowej Bacillus thuringensis odpowiada za odporność na owady (szkodniki). Wspomniany gen koduje białko Cry, które jest toksyczne dla owadów. Białko to uzyskuje swoją toksyczność tylko wewnątrz przewodu pokarmowego określonych szkodników, lecz nie jest toksyczne dla człowieka i innych organizmów. Warto wspomnieć, że winogrona bez pestek, to jeden z przykładów roślin transgenicznych, czyli genetycznie modyfikowanych.

Przełomem w badaniach okazało się zsekwencjonowanie genomu winorośli. Uzyskaniem pełnej sekwencji genomu winorośli zakończyły się badania francusko-włoskie. Zdobyto wiedzę na temat wielu genów związanych między innymi ze smakiem winogron oraz odpornością krzewów na choroby. Okazało się, że genom winorośli zawiera dwukrotnie więcej genów związanych z aromatem niż jakikolwiek zsekwencjonowany genom roślinny. Wykazano, że smak winogron można zmieniać na poziomie genów. Odkryto również zespoły genów bezpośrednio powiązanych z cechami smakowymi wina, szczególnie z zawartością tanin i terpenów. Taniny (garbniki) występują głównie w skórce, nasionach i łodydze winogron. Mają właściwości antyutleniające i nadają winu odpowiedni smak. Terpeny (izoprenoidy), to związki organiczne o silnym aromacie, które są głównym składnikiem wielu olejków roślinnych. Odkryto również geny związane z produkcją resveratrolu. Związkowi temu przypisuje się większość prozdrowotnych właściwości czerwonego wina. Warto wiedzieć, że wino powinno się pić powoli, przetrzymując je długo w ustach. Spiesząc się tracimy nie tylko wiele doznań smakowych, ale również wspomniany wyżej najcenniejszy związek, który między innymi opóźnia starzenie się naszych komórek. Ostatnie badania pokazują, że resveratrol doskonale wchłania się przez śluzówkę ust, natomiast w jelitach jest szybko inaktywowany i normalnie tylko niewielka jego część z wina dociera do krwiobiegu. Od lat prowadzone są prace nad zwiększeniem zawartości resveratrolu w winie. Warto również wspomnieć ostatnie dane WHO, gdzie eksperci obniżyli bezpieczną dla zdrowia dawkę dla panów na dwa, a dla pań – na jeden kieliszek wina dziennie.

W najbliższych latach należy się spodziewać prawdziwego przełomu w hodowli winorośli. Raczej nie będą to winorośla genetycznie modyfikowane, choć nad nimi się też intensywnie pracuje. Manipulacje genetyczne to dla winiarzy zamach na tradycję, natomiast konsumenci wina obawiają się, że wina otrzymane z odmian, takich jak Cabernet Sauvignon Pinot Noir czy Syrach i innych nie będą już smakowały tak samo. Metodę hodowli polegającą na krzyżowaniu roślin można jednak teraz znacznie usprawnić, gdy znamy już funkcję poszczególnych genów odpowiedzialnych za odporność na choroby oraz niekorzystne warunki środowiska. Dotąd krzyżówki przypominały loterię. Teraz można już znacznie trafniej dobierać rodziców, aby zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia niektórych cech potomstwa. Łatwiej też wyselekcjonować materiał pochodzący z takich krzyżówek. Gdy młode siewki wypuszczą pierwsze listki można na podstawie analizy DNA i białek określić sporo istotnych cech przyszłej rośliny i do dalszej obserwacji wybrać jedynie kilka najlepiej rokujących. Sprawdzanie nowej krzyżówki, zanim się ją wprowadzi do komercyjnej uprawy trwało dotychczas 20 – 30 lat, teraz czas ten może być skrócony nawet o połowę.

Stanisław Weidner

poniedziałek, 4 grudnia 2017

Plakaty są w drodze do szkół - Noc Biologów 2018


Plakaty Nocy Biologów 2018 są już w drodze do szkół. W tym tygodniu zaczniemy szczegółowy program umieszczać na stronie ogólnopolskiej Nocy Biologów a na niniejszym blogu będziemy prezentowali poszczególne propozycje. 

Noc Biologów już za miesiąc, 12 stycznia 2018.

Red.

piątek, 1 grudnia 2017

Co wspólnego ze sobą mają: Orneta, biolog molekularny, Sherlock Holmes i relikty glacjalne ?


Tym razem Sherlock oraz relikty glacjalne były w Ornecie, było bardzo miło. Wykłady w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ornecie wygłosili:

 • dr hab. Nina Smolińska, prof. UWM – „Biolog molekularny – współczesny Sherlock Holmes” 
 • dr hab. Monika Szczecińska, prof. UWM – „Relikty glacjalne we florze Polski północno-wschodniej”.


Grzegorz Fiedorowiczśroda, 29 listopada 2017

Puszcza Białowieska – mity, rzeczywistość i ...?


Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk oraz Kierownik Katedry Leśnictwa i Ekologii Lasu, dr hab. Jakub Borkowski, prof. UWM 
mają zaszczyt zaprosić 
na wykład pod tytułem: 
„Puszcza Białowieska – mity, rzeczywistość i ...?". 
Wspomniany wykład wygłosi pan Jan Karetko 4 grudnia br. o godz. 11.30 w sali im. prof. M. Kotera, Plac Łódzki 5.

poniedziałek, 27 listopada 2017

Wykłady i warsztaty na konferencji metodycznej dla nauczycieliWydział Biologii i Biotechnologii współpracuje z Fundacją Uniwersytet Dzieci już od wielu lat. Nasi pracownicy nie tylko prowadza wykłady i zajęcia dla uczniów w ramach Uniwersytetu Dzieci ale biorą także udział w szkoleniach metodycznych, skierowanych do nauczycieli w ramach projektu Scenariusze Zajęć.

25 listopada 2017 roku w Olsztynie odbyła się konferencja dla nauczycieli szkół podstawowych pt. "Jak realizować ciekawe lekcje przyrodnicze w szkole i w terenie?", zorganizowana właśnie przez Fundację Uniwersytet Dzieci. Dwoje pracowników naszego Wydziału wzięło w niej aktywny udział:
 • Dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM przedstawił wykład pt. "Jaka jest rola bezpośredniego kontaktu z przyrodą w kształtowaniu postaw ekologicznych? Prowadzenie przyrodniczych obserwacji w terenie."
 • Dr Ewa Sucharzewska  przeprowadziła warsztaty pt. "Jak prowadzić obserwacje i eksperymenty na lekcjach przyrodniczych" 


Warsztaty "Jak prowadzić obserwacje i eksperymenty na lekcjach przyrodniczych?"
Jakie są rodzaje doświadczeń oraz czym różnią się między sobą? W jaki sposób wprowadzić do dydaktyki szkolnej rozwiązania oparte na schemacie: hipoteza – doświadczenia – wnioski?
Zastosowanie doświadczeń na lekcjach ma bardzo pozytywny wpływ na uczniów. Eksperymenty i obserwacje prowadzone na zajęciach zwiększają motywację oraz zaangażowanie dzieci, ale też pozwalają w prosty sposób zrozumieć mechanizmy rządzące nauką. Umiejętność organizowania i wykorzystywania doświadczeń do celów dydaktycznych jest kluczowa w budowaniu wśród uczniów samodzielności i odpowiedzialności za proces uczenia się. Podczas warsztatów nauczyciele wzięli udział w różnorodnych doświadczeniach (jeden z warsztatów poprowadziła dr E. Sucharzewska). Naukowcy – eksperci Uniwersytetu Dzieci zaprezentowali metodologię prowadzenia zajęć praktycznych, którą uczestnicy z powodzeniem będą mogli zrealizować w swoich klasach, w ramach edukacji przyrodniczej i przyrody. Uczestnicy mieli okazję także porozmawiać z naukowcami o tym jak krok po kroku zorganizować pracę badawczą podczas zajęć szkolnych.
(Fot. Anna Mikita)

Na stronie Projektu "Scenariusze Zajęć" tak opisano naszych pracowników, jako ekspertów Fundacji:

dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM – Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Biolog, ekolog, hydrobiolog. W badaniach naukowych zajmuje się owadami wodnymi i monitoringiem środowiska. W swojej pracy naukowej porusza także problematykę ekosystemów i ekologii krajobrazu. Popularyzator nauki, bloger. Uhonorowany tytułem Popularyzator Nauki roku 2011. Laureat nagrody Wykładowca Roku Uniwersytetu Dzieci w roku 2016 w kategorii wykład.

dr Ewa Sucharzewska - Katedra Mykologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Pracownik Katedry Mikologii na Wydziale Biologii UWM w Olsztynie. Bada grzyby powodujące choroby u roślin, a także zjawisko pasożytowania grzybów na innych grzybach. Poza zawodowymi zainteresowaniami podpatruje przyrodę, szczególnie lubi obserwować życie pająków i owadów. Wyróżniona nagrodą Wykładowca Roku Uniwersytetu Dzieci w roku 2012/2013 w kategorii warsztaty.

niedziela, 26 listopada 2017

Studia biologiczne w Anglii

A może by spróbować studiów biologicznych w Anglii? W poniższym tekście krótko opiszę jak wygląda nauka biologii na brytyjskich uczelniach i jakie daje możliwości.

Czego uczymy się na „biological sciences” (naukach biologicznych)?

- Biologia i nauki biologiczne badają szeroko pojęte życie. Kategoria ta obejmuje badanie żywych organizmów. Studia biologiczne w Anglii dają jednak szeroki wybór tematów związanych z naszymi zainteresowaniami. Obejmują takie tematy jak molekularne badanie układu odpornościowego, choroby czy procesy fizjologiczne. Można również globalnie studiować środowisko, ekosystemy czy bioróżnorodność.

- Nauki biologiczne obejmują takie dyscypliny jak biochemia, biomedycyna, biologia komórkowa, ochrona środowiska, ekologia, genetyka, mikrobiologia, patologia i fizjologia.

- Stąd studia biologiczne w Anglii dają wyjątkową możliwość wyboru tematów z szerokiego portfolio nauk. Student może ułożyć sobie indywidualny program odzwierciedlający jego własne zainteresowania.

Jakie umiejętności rozwijają studia biologiczne w Anglii?

- Nauka polega na słuchaniu wykładów, udziale w warsztatach i zajęciach. Rozwijane są również umiejętności praktyczne w świetnie wyposażonych laboratoriach.

- Uzyskujesz szczegółową wiedzę biologiczną od światowej klasy badaczy. Studia w Anglii rozwijają również tzw. „transferable skills”, które wykorzystać można jeśli zdecydujemy się podjąć pracę w niezwiązanym z biologią zawodzie. Będą to na przykład zarządzanie czasem, praca zespołowa, pisanie raportów, krytyczne myślenie czy umiejętność pewnej siebie prezentacji. Więcej o różnych umiejętnościach, które można wpisać do CV piszę w tekście „Jak napisać angielskie CVhttps://www.speakingo.pl/blog/jak-napisac-cv-po-angielsku-wzor/, Przy aplikacji na studia czy o pracę w Wielkiej Brytanii warto wiedzieć, że angielskie CV ma zupełnie inną – bo opartą o doświadczenie i umiejętności, a nie edukację – strukturę.

- Twoje szanse na rynku pracy powiększą nie tylko te umiejętności. Uniwersytety mają liczne kontakty z firmami i podczas studiów pomagają studentom znaleźć praktyki, co dodatkowo zwiększa ich szansę na zatrudnienie. Ważne jest to szczególnie w Anglii, gdzie pracodawcy dużo większą wagę przywiązują do doświadczenia niż wykształcenia.

Jak wyglądają egzaminy na angielskich uczelniach?

- Angielski student oceniany jest na podstawie pracy na zajęciach, krótkich testów i egzaminów. Typowe zadania to raport z pracy laboratoryjnej, wypracowania, recenzje tekstów czy prezentacje. Egzaminy polegać mogą na zakreślaniu prawdy bądź fałszu, udzielaniu krótkich odpowiedzi, pisaniu wypracowań lub analizie i interpretacji danych.

- Na ostatnim roku student dogłębnie bada temat, którym jest najbardziej zainteresowany. Zwykle są to praktyczne badania nad jakimś niezbadanym zagadnieniem, zwykle w ramach istniejącego zespołu badawczego.

- Istnieje również opcja odbycia kursów pedagogicznych dla tych, którzy chcieliby później uczyć biologii w szkole. W Anglii generalnie brakuje nauczycieli, a zdobycie Qualified Teacher Status (QTS) jest relatywnie proste. Więcej na ten temat piszę tutaj: www.speakingo.pl/blog/nauczyciel-anglii-assistant-supply-teacher-qts/


Który uniwersytet wybrać?

Trudno jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ wszystko jak zwykle jest sztuką możliwego. Zależy to nie tylko od tego, na który uniwersytet będą nas chcieli przyjąć, lecz również jaki konkretnie kurs chcemy zrobić oraz ile będziemy w stanie za tę przyjemność zapłacić. Dlatego polecam sprawdzić samemu w tej wyszukiwarce kierunków studiów w Anglii: https://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/courses/search


Najlepiej oczywiście jednak na najlepszych! Za tą samą strona podaję więc ranking:


Ile kosztują studia w Anglii?

Niestety studia w Anglii kosztują grube dziesiątki tysięcy funtów rocznie. Dlatego warto zastanowić się, czy naprawdę tego chcemy! Z drugiej strony funkcjonuje tam bardzo dobry system kredytów studenckich. Najfajniejsze w nim jest to, że kredyt zacząć spłacać musimy dopiero wtedy, gdy osiągniemy wystarczająco wysoki pułap zarobków – jeśli więc wrócimy do Polski, może okazać się że nigdy :)
Więcej na temat kredytów studenckich i jak o nie aplikować poczytać można na https://www.gov.uk/apply-online-for-student-finance


Co można robić po studiach biologicznych w Anglii?

- Wielu studentów decyduje się na kontynuację nauki. Do tej pory standardem w Anglii było zrobienie wyłącznie licencjatu (tytuł Bsc czyli Bachelor of Science). Obecnie coraz popularniejsza staje się kontynuacja nauki na „postgraduate studies”. Będą to na przykład pełne studia magisterskie (tytuł Msc – Master of Science). Część ludzi porywa się na doktorat (PhD – Doctor of Philosophy). Co ciekawe, czasami można go zrobić bezpośrednio po licencjacie. W Anglii nie ma wyższych tytułów naukowych niż doktor - słowo professor oznacza po prostu wykładowcę.

- Jak już wspomniałem można uczyć w szkole, a w Anglii brakuje nauczycieli.
- Bez względu na uzyskany stopień naukowy, pracę znaleźć można w przemyśle, w szpitalu czy na uniwersytecie. Wielu absolwentów biologii zajmuje się najróżniejszymi badaniami z biochemii, biomedycyny, mikrobiologii czy immunologii.
- Można zająć się sprzedażą specjalistycznego sprzętu (np. medycznego).
- Wielu znajduje pracę w ochronie przyrody.
- Dzięki uzyskanym umiejętnościom analizy danych, wielu absolwentów studiów biologicznych w Anglii jednak decyduje się na przejście do sektora finansowego, zarządzania czy marketingu.

Podróże kształcą i na pewno warto spędzić trochę czasu za granicą. Nawet jeśli nie przez całe studia, to na pewno warto rozważyć na przykład półroczne wymiany studenckie. Ale to już temat na inną okazję. Tak czy owak, na pewno warto zadbać o to, by przeszkodą nie stał się nasz język angielski!

dr Grzegorz Kuśnierz

Kurs języka angielskiego online Speakingo 

sobota, 25 listopada 2017

Ewolucja człowieka i uniwersytety trzeciego wieku

(Na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Olsztynie)

Nasi pracownicy zapraszani są z wykładami do uniwersytetów trzeciego wieku.  W tym roku akademickim dużym zainteresowaniem ciszy się wykład pt. "Ewolucja człowieka - o gotowaniu , iskaniu, śmiechu, tańcu i języku:, przygotowany przez dr. hab. Stanisława Czachorowskiego, prof UWM. 14.XI. br wygłoszony został w Akademii Trzeciego Wieku (Olsztyn) a 23.XI.  na Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie Kolejne spotkania to 6.XII. na Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynku, 13.XII Uniwersytet Trzeciego Wieku w Barczewie i 21.I.2018 r. w Jarockiej Akademii Trzeciego Wieku (Olsztyn).

Red.

Już czwarty raz Szlachetna Paczka na Wydziale Biologii i Biotechnologii


Już czwarty raz Szlachetna Paczka rusza na Wydziale Biologii i Biotechnologii. Zachęcamy wszystkich do wszelkiego wsparcia tego pięknego przedsięwzięcia. Wybraliśmy rodzinę, która zmaga się z wieloma przeciwieństwami. Pani Maria (36 l.) wychowuje samotnie dwójkę dzieci, córkę Natalię (16 l.) oraz syna Wiktora (9 l.). Pani Maria musiała zrezygnować z ulubionej pracy z powodu mobbingu. Dzieci zmagają się z wadami postawy, alergiami, autyzmem (syn) oraz celiakią, która dotyczy całej rodziny. Dochód rodziny na jedną osobę wynosi 146 zł. Pani Maria wskazuje żywność długoterminową, ponieważ rodzina może jeść tylko żywność bezglutenową, która jest bardzo droga i często nie starcza na nią pieniędzy. Respondentka wskazuje także odzież, którą dzieci bardzo szybko zużywają albo z niej wyrastają. Natalia i Wiktor byliby wdzięczni za materiały szkolne, by nie zabrakło im do szkoły. Dodatkowo, wszelakie środki czystości, proszki do prania, płyny czyszczące oraz koce, ręczniki.

Pomóżmy RAZEM! Pierwsza zbiórka przekazanych rzeczy/produktów oraz datków ze wszystkich katedr WBiB przeprowadzona zostanie 01.12.2017 r. po godzinie 10:00.

Zespół Koordynujacy: Alicja Fijewska, Marta Komecka, Jakub Kowalik, Jakub Hubeny

Kontakt: jakub.hubeny@gmail.com

piątek, 24 listopada 2017

Na Dniu z Pasją i inauguracji roku szkolno-akademickiego w II LO w Elblągu


24 października 2017 r. w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu, odbył się Dzień z pasją oraz inauguracja roku szkolno- akademickiego. W szkole obecni byli przedstawiciele współpracujących i zaprzyjaźnionych uczelni wyższych: Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Gdańskiego, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, Elbląskiej Uczelni Humanistyczno- Ekonomicznej. W gronie sympatyków szkoły byli również delegaci z Narodowego Banku Polskiego, Elbląskiego Parku Technologicznego, Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu.

Wydział Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie reprezentowali: dr hab. inż. Gabriela Siawrys dr Grzegorz Fiedorowicz 

A tak o ich zajęciach napisali organizatorzy: "Nie zabrakło ciekawostek dla miłośników biologii, którzy oddawali się rozważaniom na temat prozdrowotnych grzybów wielkoowocnikowych, jak też leptyny i jej wielu obliczach."

Żródło (także zdjęć): http://zso2.elblag.pl/wydarzenia/952-swieto-pasji-i-pasjonatow-w-ii-lo-z-elblaga.html#nullwtorek, 21 listopada 2017

Przyjechali do nas na warsztaty, tym razem z Elbląga


Kolejna grupa młodzieży licealnej odwiedziła nasz Wydział. Uczniowie z II LO w Elblągu zapoznali się z zagadnieniami związanym z mikroskopią elektronową – zajęcia prowadzone przez dr hab. Irenę Giełwanowską, prof. UWM. Dowiedzieli się do czego można wykorzystać biologię molekularną w kryminalistyce – wykład dr. Grzegorza Panasiewicza „Biolog molekularny – współczesny Sherlock Holmes”. Na zakończenie razem z dr. Stanisławem Krawczukiem odkrywali barwy „zielonych” liści – wykład „Rozdział barwników liści metodą chromatografii TLC”.

Grzegorz Fiedorowicz

poniedziałek, 20 listopada 2017

Koło Naukowe Biotechnologów zaprasza na wykład


Jesienny „Głos Przyrody”

Kto jeszcze nie znalazł w sklepie jesiennego wydania „Głosu Przyrody” z dorodnym jeleniem na okładce, niech o niego pyta. Jeżeli w którymś punkcie Empiku, Ruchu lub Kolportera nie ma naszego czasopisma, warto poprosić o jego sprowadzenie. A co ciekawego można przeczytać i zobaczyć w najnowszym numerze? 

- Rozpoczynamy nowy cykl „Ogród przyjazny zwierzętom”. Agnieszka Tomalka-Sadownik doradza w nim, co zrobić, żeby ogród tętnił życiem. Przekonacie się, że stworzenie siedlisk odpowiednich dla zwierząt wcale nie jest trudne, kosztowne ani czasochłonne. O tym samym, w odniesieniu do pszczół, piszą Magda Mądrawska-Okołów i Grzegorz Okołów w drugiej części artykułu „Dbajmy o pszczoły”. Autorzy dają wskazówki, jak zbudować domki dla owadów i jakie rośliny zasadzić, żeby zapewnić „zakwaterowanie z wyżywieniem”.
- O tym, że żoną jelenia jest łania, a nie sarna, najmłodsi czytelnicy dowiedzą się z naszej stałej rubryki „Poznaj mnie i ćwicz spostrzegawczość”, w której będą mogli wykazać się zmysłem obserwacyjnym.

- Hanna Będkowska („Podaj przyrodzie pomocną dłoń”) obserwuje powstawanie lasu. Zdobędziecie wiedzę i poznacie właściwą terminologię odnoszącą się zarówno do sytuacji, gdy las wkracza na nowe obszary, jak i odradza się samoistnie albo jest sadzony przez leśników, np. na powierzchniach, gdzie został zniszczony w wyniku pożaru czy wichury.

- Spadające z drzew i krzewów różnokolorowe liście intrygują siostrę Kacperka, który oddaje jej mikrofon reporterski. Czego dowie się od zwierząt Weronika? Koniecznie przeczytajcie komiks Macieja Trzepałki z cyklu „Reporter Kacperek na tropie”. A kto będzie czuł niedosyt, wystarczy, że zajrzy na następną stronę, do działu „Przyroda pod rękę z plastyką”. Ewa Rejnus opowiada tam o przygotowaniach drzew do zimy i pokazuje, jak zrobić ciekawe prace plastyczne z zebranych jesienią liści.

- W bloku poświęconym ptakom – jak zawsze „Ptaszenie jest fajne”. W tym odcinku Dorota Zielińska pisze o zarówno o gatunkach, które migrują na zimę, jak i o tych, które zostają na miejscu. Ponadto Agnieszka Tomalka-Sadownik i Ewa Zyśk-Gorczyńska uświadamiają, jak niebezpieczne – bo niedostrzegalne – są dla ptaków przeszkolne wiaty przystankowe. Zderzenie z taką przeszkodą najczęściej kończy się śmiercią. Jak można pomóc ptakom? Najlepiej przez włączenie się do prowadzonej przez autorki akcji obserwowania przystanków pt. „Szklane pułapki”; szczegóły – w artykule.
- Kontynuujemy temat „Jak fotografować zwierzęta”. Sebastian Sołtyszewski wprowadzi was w tajniki kadrowania na przykładzie jesiennych tematów, takich jak gody jeleniowatych i przeloty ptaków. Historię zdjęcia żubra – Strażnika Puszczy – opowie Katarzyna Szymańska („Z drugiej strony kadru”).

- Z kolei historię spotkania magicznej dziewczynki z lisem, udokumentowaną zdjęciowo (gdyby ktoś nie dawał wiary), znajdziecie w cyklu Anny Makowskiej „Spacer w przyrodę” („Magia w prastarej puszczy”). Podobna przygoda – w „Reporterach przyrody” (ach, te lisy). Zadziwiającym zachowaniom poświęcone są też „Ciekawostki ze świata zwierząt” Justyny Cilulko-Dołęgi. A w nowym cyklu „Dzika przyroda w gabinecie weta” Marcin Świtalski opisuje, jak odratował oseska wiewiórki, znalezionego pod drzewem.

- Co jeszcze? Kot Kleofas daje nieocenione rady w sprawie organizacji dożynek (Katarzyna Żywot-Górecka „Na wsi z kotem Kleofasem”), a przy okazji dowiaduje się, czym charakteryzuje się rolnictwo ekologiczne. Dudek Filatelista w swoich zagadkach zwraca uwagę na podobieństwo niektórych gatunków grzybów jadalnych i trujących. W rubryce „Zielnik palce lizać” przedstawia się tasznik, a w „Pytajcie – odpowiemy” dzięki Justynie Cilulko-Dołędze zostają zidentyfikowane gąsienice, których zdjęcia nadesłali czytelnicy z prośbą o rozpoznanie.

To oczywiście nie wszystkie tematy. Jak zwykle są też zagadki, rebusy i inne łamigłówki oraz konkurs z nagrodami. Zachęcamy do czytania.

Redakcja Głosu Przyrody

niedziela, 19 listopada 2017

Małe-Wielkie rzeczy czyli o zbiórce dla Domu Tymczasowego dla Kociąt


Drodzy Koledzy i Koleżanki!

W dniach 10.10 - 10.11.br. odbyła się na naszym wydziale zbiórka dla Domu Tymczasowego dla Kociąt, który, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się opieką i ratowaniem młodych kociaków. O zbiórce żywności oraz najpotrzebniejszych rzeczy zostali poinformowani starości poszczególnych lat, a także pracownicy naukowi, dzięki którym szybko udało się rozprzestrzenić informację na cały wydział i już następnego dnia pojemnik na datki zaczął wypełniać się różnego rodzaju karmami, kocami oraz zabawkami dla futrzaków. Po pewnym czasie zabrakło nawet miejsca w pojemniku, a reszta datków została ułożona obok niego.

Wszystkim zaangażowanym w akcję serdecznie dziękujemy! Jesteście wielcy!

Damian Orzechowski
II Wiceprzewodniczący RWSS