wtorek, 17 października 2017

XXIV Zjazd Hydrobiologów Polskich - „Hydrobiologia w obliczu zmian klimatu”

Adres do korespondencji:
POLSKIE TOWARZYSTWO HYDROBIOLOGICZNE Oddział we Wrocławiu
Zakład Hydrobiologii i Akwakultury, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. Chełmońskiego 38 C, 51-630 Wrocław

PTH OWr 10/2017 Wrocław, 2017.10.06

Komunikat I

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że kolejny XXIV Zjazd Hydrobiologów Polskich odbędzie się we Wrocławiu, w dniach 4-7.IX.2018 r. W dniu 4.IX.2018 r. w godzinach popołudniowych odbędzie się spotkanie robocze Zarządu Głównego PTH i komitetu organizacyjnego. Już teraz prosimy o zarezerwowanie sobie czasu na przyjazd do stolicy Dolnego Śląska i wzięcie udziału w Zjeździe. Hasłem przewodnim przyszłorocznego Zjazdu będzie:

„Hydrobiologia w obliczu zmian klimatu” 
Aby przygotować Zjazd organizacyjnie ku zadowoleniu uczestników, do końca 2017 r. prosimy o nadsyłanie propozycji sekcji tematycznych. Prosimy też o rozpropagowanie informacji o Zjeździe wśród członków PTH, współpracowników i „niezrzeszonych” hydrobiologów, doktorantów i studentów. Podczas Zjazdu chcemy zaproponować uczestnikom zwiedzanie Afrykarium Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego oraz Centrum Nauki i Wiedzy o Wodzie Hydropolis. W sobotę 8.IX.2018 r. dla chętnych przewidujemy możliwość wycieczki do rezerwatu Stawy Milickie.

Dla potrzeb organizacyjnych Zjazdu w najbliższym czasie zostanie stworzona strona internetowa. Korespondencję w sprawach Zjazdu prosimy kierować pod adres zjazd.pth2018@upwr.edu.pl. Kolejne komunikaty będziemy rozsyłać w miarę postępu prac organizacyjnych.

Z serdecznymi pozdrowieniami w imieniu komitetu organizacyjnego

Przewodniczący Oddziału Wrocławskiego PTH

Dr hab. Wojciech Dobicki, prof. nadzw. UPWr

piątek, 13 października 2017

3rd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research (CESAMIR)


Dear Colleagues,
We cordially invite you to the 3rd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research (CESAMIR), which will be held in Łódź, Poland, on 8-13 July 2018. The symposium is organized by the Department of Invertebrates Zoology and Hydrobiology, University of Lodz.

CESAMIR aims to integrate recent achievements of all branches of aquatic macroinvertebrate science, from basic to applied research, including but not limited to taxonomy, biodiversity and faunistics, community and functional ecology, population biology, human impact, water pollution and ecotoxicology, water quality monitoring and metrics, from microhabitat modification to global changes, with a focus on the latest developments and trends, as well as future outlook.

Although, the symposium mainly focuses on Central European research and problems, participants are welcome from all over Europe. The organizing committee is gearing up for an exciting and informative conference program including plenary lectures, oral and poster presentations and various social events for 150+ participants.

We invite you to join us at the 3rd CESAMIR, where you will be sure to have a meaningful experience and fruitful conversations with scholars and aquatic macroinvertebrate experts from all around Europe. Please forward this message to any of your colleagues that may also be interested in this event.


All members of the CESAMIR scientific and organizing committee look forward to meeting you in Łódź, Poland.

You may find more information about the conference and newest updates at http://cesamir2018.uni.lodz.pl/

as well as on the Facebook group CESAMIR and event 3rd CESAMIR:
https://www.facebook.com/groups/396625880530788/
https://www.facebook.com/events/132810254128512/

If you are interested in program and abstracts from the previous 2nd CESAMIR that was organised in Pecs, Hungary, in July 2016, please visit http://cesamir.ttk.pte.hu/

For more information about our department, please visit our Department and Faculty webpages:


Let's see each other in Lodz in July 2018!

On behalf of the scientific and organizing committee:

Michał Grabowski
Chair of the Scientific Committee

Karolina Bącela-Spychalska
Chair of the Organizing Committee

wtorek, 10 października 2017

Dzień Ekologii w Szczytnie i Uniwersytet Młodego Odkrywcy


Projekt "Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy" (zobacz więcej)  oficjalnie zakończył się w czerwcu ale efekty ciągle są widoczne. Przykładem jest Szczytno, gdzie zorganizowano w dniu 6. października 2017 r. Dnia Ekologii. Było to jednocześnie pt. „I ty możesz zostać naukowcem”, realizowanego w ramach Uniwersytetu Młodego Odkrywcy.

Jednodniową konferencję zorganizowała Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. W. Kętrzyńskiego w Szczytnie (czytaj więcej). W trakcie spotkania uczniowie dzielili się swoimi wrażeniami po realizacji zajęć na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie oraz zaprezentowali film „Drożdże”, z samodzielnie przeprowadzonego eksperymentu, którego nauczyli się na jednym z zajęć w Katedrze Mykologii - „Grzyby do zadań specjalnych”. Gościem specjalnym była dr hab. Anny Biedunkiewicz, którą poproszono o przedstawienie wykładu, na temat „Przedziwny świat grzybów”.

Red.


piątek, 6 października 2017

Badania proteomiczne roślin w Europie

Rośliny, jak wszystkie inne organizmy żywe, aby mogły wykonywać funkcje życiowe potrzebują białek. Białka to funkcjonalne cząsteczki, które napędzają szlaki metaboliczne i regulacyjne w komórce. Nazwa białko pochodzi z języka greckiego („prota”), co oznacza „podstawowe znaczenie”. Badaniem białek zajmuje się proteomika. Badania dotyczą ich struktury, sprawowanych przez nie funkcji i zależności między nimi. Proteomika obejmuje jednoczesną globalną analizę mieszanin tysięcy białek w systemach biologicznych, w pewnym punkcie czasowym. Ma ona na celu zidentyfikowanie wszystkich obecnych białek i scharakteryzowanie ich zmian ilościowych i jakościowych, na przykład w odpowiedzi na zmiany środowiskowe. Termin proteomika po raz pierwszy został użyty w 1995 roku. Nazwa proteom jest skrótem pochodzącym od: PROTEin component of the genOME, co w uproszczeniu można przetłumaczyć jako komponenta białkowa kodowana przez genom. Właśnie proteom i jego zmiany są obiektem zainteresowania proteomiki. Proteomika jest cennym uzupełnieniem badań genomowych i transkryptomicznych oraz pojawiających się nowych dziedzin nauki. Chociaż protokoły zostały opracowane w celu przeprowadzenia analizy proteomicznej w ludzkich, zwierzęcych i mikrobiologicznych organizmach, królestwo roślin oczekuje systematycznego podejścia do analizy proteomu.

Aktualnie stosowane są trzy różne strategie proteomiczne. Każda z nich ma swoje zalety i wady oraz wymaga innego zestawu aparatury. Najpopularniejsza jest strategia „bottom–up”, polegająca na rozdziale mieszaniny białek za pomocą elektroforezy dwukierunkowej. W metodzie tej analizuje się peptydy uzyskane w wyniku enzymatycznego trawienia białka. Sekwencje peptydowe, które otrzymuje się metodą spektrometrii mas, są podstawą identyfikacji białek. Kolejną strategią jest technika „shotgun”, oparta na wstępnym trawieniu wszystkich białek i rozdziale mieszaniny peptydów metodą wielowymiarowej chromatografii cieczowej, w połączeniu z identyfikacją za pomocą spektrometrii mas. W metodzie tej omija się czasochłonne rozdziały z użyciem 2-D PAGE, lecz technika ta nie pozwala na identyfikację izoform białek. W ostatnich latach rozwój technik fragmentacji dużych cząsteczek umożliwiał wprowadzenie metody „top-down”, polegającej na fragmentacji całych białek, bez konieczności ich trawienia. W metodzie tej analizuje się białka natywne, bez ich uprzedniej proteolizy. Zaletą tej metody jest identyfikacja modyfikacji potranslacyjnych.

Rośliny wykazują wysokie zróżnicowanie na poziomie biochemicznym, komórkowym i całego organizmu, w celu przetrwania zagrożeń ekologicznych. Wytwarzanie metabolitów, indukcja mechanizmów i kontrola rozwoju są napędzane przez białka. W związku z tym, że dotyczy to „głównych aktorów” w komórce, wybór analizy proteomu i wnikliwe zbadanie mechanizmów biorących udział w reakcji roślin na różne efektory, jest dobrym wyborem.

Szybki rozwój badań nad białkami doprowadził do odpowiedzi na różne pytania biologiczne. Niemniej jednak, proteomika nadal ma poważne ograniczenia, np. nie pozwala na separację i wizualizację kompletnego zestawu syntetyzowanych białek. Oszacowano, że obserwowana może być tylko mniej niż połowa przewidywanych białek Arabidopsis thaliana. Ponadto, techniki proteomiki stosowane w tkankach roślinnych mają wiele dodatkowych ograniczeń. Poza klasycznymi substancjami przeszkadzającymi podczas ekstrakcji białek (np. lipidy, kwasy nukleinowe, węglowodany), wydajne izolowanie białek roślinnych wymaga również usunięcia proteaz, polifenoli, tanin, pigmentów, ligniny i wosków. W przeciwieństwie do zwierząt, każda komórka roślinna jest dodatkowo otoczona przez ścianę komórkową, komplikującą ekstrakcję. Organy komórek roślinnych (mitochondria, chloroplasty itd.) mają, wraz z cytoplazmą, wyraźną funkcję metaboliczną, a więc zawierają unikatowy proteom, wymagający wstępnego frakcjonowania. Natomiast w organellach, takich jak chloroplasty, należy rozważyć podfrakcje w celu analizy białek stromy, tylakoidów i różnych błon. W zielonych tkankach duża ilość karboksylazy/oksygenazy rybulozo-1,5-bisfosforanu (RuBisCO – w liściach roślin stanowi ok. 50% wszystkich rozpuszczalnych białek) może zakłócić obrazy elektroforetyczne 2D. Obfitość tych białek powoduje znaczne problemy w wykryciu białek występujących w tkankach w małych ilościach. W nasionach występują analogiczne problemy z dużą ilością białek zapasowych. Identyfikacja białek roślinnych jest również trudniejsza niż w przypadku ludzi, drobnoustrojów czy zwierząt, ponieważ liczba sekwencjonowanych genomów, a zatem opisywanych białek jest względnie niska.

Obecnie wiele europejskich laboratoriów zaangażowanych jest w proteomikę roślin modelowych (tj. Arabidopsis thaliana, Medicago truncatula), w gatunkach roślin uprawnych lub roślin leśnych. Opracowują one specyficzne techniki ekstrakcji białek z różnych tkanek lub organelli. W innych laboratoriach podejmowane są wysiłki zmierzające do opracowania ilościowych metod wykrywania zmian w syntezie białek. Niektóre pracują nad bardziej efektywnymi metodami identyfikacji białek lub PTMs (modyfikacji potranslacyjnych). Wreszcie niektóre z nich koncentrują się na badaniach procesów fizjologicznych roślin, związków roślin ze środowiskiem naturalnym, syntezie bioproduktu roślinnego w celu uzyskania lepszej jakości żywności, paszy lub drewna. Należy jednak podkreślić, że w największym stopniu na rozwój nowych technik w badaniach proteomu wpływają kliniczne i farmaceutyczne grupy badawcze, wspierane przez bogate firmy.

W naszej części świata wzbogacanie wiedzy z zakresu proteomiki roślin w dużym stopniu odbywa się przez zintegrowaną sieć europejskich naukowców. Opracowaniem i udostępnianiem narzędzi do analizy proteomu w podstawowych i stosowanych obszarach badań roślinnych, mających na celu generowanie podstawowych informacji o metabolizmie roślin, badaniu odpowiedzi na ograniczenia środowiskowe i ocenie jakości żywności, w dużym stopniu zajmują się europejskie programy COST, w których od wielu lat uczestniczą pracownicy Katedry Biochemii Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM. Warto wyróżnić tutaj ostatnie prace proteomiczne dr Angeliki Król, które pozwalają na lepsze zrozumienie procesów dotyczących odporności roślin na stresy abiotyczne oraz wyznaczenie markerów przydatnych w selekcji i uzyskanie bardziej odpornych odmian, lepiej przygotowanych do zmieniających się warunków klimatycznych. Na zdjęciu uczestnicy tegorocznego spotkania akcji COST w Oeiras (Portugalia).

Stanisław Weidner

środa, 4 października 2017

Międzywydziałowa Szkoła Przedsiębiorczości


Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpropagowanie wśród studentów i doktorantów informacji o prowadzonej rekrutacji dotyczącej programu: „Międzywydziałowa Szkoła Przedsiębiorczości”, prowadzonej przez Akademię Biznesu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Projekt przygotowuje studentów i doktorantów z wszystkich wydziałów do komercjalizacji badań, prowadzenia własnej innowacyjnej działalności gospodarczej. Kurs będzie obejmował 350 godzin w dwóch semestrach. Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatów, ćwiczeń, spotkań z przedsiębiorcami i gier biznesowych. W ramach programu AB UWM, zapewniamy kontakt z praktyką gospodarczą, który może być pomocny w realizacji projektów naukowo-badawczych oraz w tworzeniu własnego modelu biznesowego i przewagi konkurencyjnej. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: akademiabiznesu.uwm.edu.pl. W przypadku pojawienia się dodatkowych pytań proszę o kontakt pod adresem: akademiabiznesu@uwm.edu.pl lub telefonicznie 532-111-220.

PROREKTOR

prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski

Zagadka botaniczna


W jednym z pokojów pracowniczych, na Wydziale Biologii i Biotechnologii, pojawił się taki kwiatek. Mocno intrygujący. Ktoś pomoże rozwiązać zagadkę i powie jak się nazywa i co to za zjawisko?

St.Cz.Dr Beata Płoszaj szybko zdemaskowała mistyfikację "Gloksynia na juce". Nie jest to żadne GMO, ot po prostu dowcipny kolega położył kwiaty gloksyni na juce. Ładnie wyglądało, ale przed fachowym okiem nic się nie ukryje.

piątek, 29 września 2017

Wydział na Olszyńskich Dniach Nauki i Sztuki 2017Ponad 400 prezentacji (bez powtórzeń), co najmniej 800 osób zaangażowanych w przygotowanie i prowadzenie i przynajmniej 20 tys. spodziewanych gości. To skala przedsięwzięcia, którym są 15. Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki. A w tym także i spory udział pracowników Wydziału Biologii i Biotechnologii.

czytaj więcej na ten temat

RED.
(fot. Janusz Pająk)
poniedziałek, 25 września 2017

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

Dziekan i Rada

Wydziału Biologii i Biotechnologii

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie

mają zaszczyt zaprosić
na
UROCZYSTĄ INAUGURACJĘ
ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

w dniu 29 września 2017 r. o godzinie 1200
w auli Collegium Biologiae,
Olsztyn-Kortowo, ul. Oczapowskiego 1 A


PROGRAM UROCZYSTOŚCI

 • Hymn Państwowy
 • Otwarcie uroczystości i przemówienie inauguracyjne Dziekana, prof. dr. hab. Tadeusza Kamińskiego, prof. zw.
 • Gaude Mater
 • Wręczenie nominacji Opiekunom I roku
 • Immatrykulacja
 • Gaudeamus
 • Wystąpienia okolicznościowe
 • Wykład inauguracyjny dr hab. Beaty Kurowickiej pt. „Jak zwierzęta produkują ciepło?”
 • Hymn Uniwersytecki

sobota, 23 września 2017

Edu Moc on line czyli edukacyjny konektywizm w działaniu


Edu czyli edukacyjna, MOC to moc, siła, oddziaływanie. A on-line znaczy, że przez internet. Zatem nowocześnie i w całkiem nowej formie. A Superbelfrzy? To nieformalna choć sformalizowana grupa nauczycieli i edukatorów. Sami się zorganizowali i sami się nawzajem edukują. Znakomity przykład konektywizmu w praktyce.  

7 października 2017 roku odbędzie się konferencja online Edu Moc 2017, organizowana przez Superbelfrów RP.  Konferencja adresowana jest do nauczycieli wszystkich specjalności. Trwać będzie 12 godzin. A na niej wiele interesujących warsztatów, prezentacji, wykładów i dyskusji. Moderatorkami i pomysłodawczyniami e-konferencji są: Marta Florkiewicz-Borkowska orazAgnieszka Bilska.

Prelegentami będą nauczyciele, specjaliści z różnych dziedzin, pracownicy naukowi oraz goście specjalni. Więcej o prelegentach przeczytać można tutaj. Superbelfrzy RP zapraszają do udziału w tym niepowtarzalnym wydarzeniu.Wśród nich są edukatorzy z Olsztyna (w tym Wydziału Biologii i Biotechnologii).

Więcej do przeczytania oraz plakaty do pobrania (i upowszechnienia) na blogu Superbelfrów.


Stanisław Czachorowski


piątek, 22 września 2017

O modliszce z Białegostoku


Wszystko zaczęło się trzy lata temu, gdy znajomy przysłał mi zdjęcie Modliszki, zrobione w ODR, na skraju Olsztyna (czytaj: Modliszka w Olsztynie czyli zaskakujące skutki zmian klimatu). Zaskakująca obserwacja. Owad jest tak charakterystyczny, że trudno go pomylić. Na dodatek informacja uzupełniona była zdjęciem. W komentarzach pod wpisem na blogu (jest już ich ponad 100) czytelnicy zamieszczali kolejne spotkania z tym niezwykłym owadem, uznanym za ciepłolubny, południowy i bardzo rzadki w Polsce. Najwyraźniej gatunek rozszerza zasięg swojego występowania na północ. Wiąże się to z globalnym ociepleniem i antropogenicznymi przekształceniami środowiska. Takich gatunków jest więcej. Niestety, oprócz pozytywnych zmian zwiększania lokalnej bioróżnorodności obserwujemy zanikanie i lokalne wymierania innych. To głównie gatunki północne. Ich południowa granica występowania przesuwa się na północ. W wielu regionach Polski stają się coraz rzadsze.

W tym roku modliszki widziano pod Ełkiem (Modliszka pod Ełkiem), a w połowie września 2017 r. także w Białymstoku:
 "Dzień dobry, w środę wybrałem się na spacer do lasu, idąc chodnikiem zauważyłem, że na płocie "siedzi" modliszka. Uznałem, że komuś znudziło się jej hodowanie i wypuścił ją na wolność lub też sama uciekła. Dzisiaj postanowiłem sprawdzić zasięg występowania modliszki i przy okazji natrafiłem na Pana artykuł "Modliszka w Olsztynie". Zrobiłem jej kilka zdjęć, jedno z nich przesyłam Panu. Pozdrawiam, Karol"

Drobne obserwacje faunistyczne ukazują się głównie w internecie a tylko syntetyczne podsumowania kończą się tradycyjnymi publikacjami. To całkiem nowy akcent wolontariatu w nauce.

Sensem studiowania biologii jest znajomość i rozumienie przyrody wokół nas. Także i po to by uczestniczyć w różnorodnych badaniach środowiskowych bez potrzeby wykorzystywania skomplikowanej i drogiej aparatury. Naukowcem może być każdy. Tyle, że współczesna nauka ma wymiar przede wszystkim zespołowy. I wykorzystuje nowoczesne technologie internetowe do komunikacji.

Stanisław Czachorowski

czwartek, 21 września 2017

Pół miliona odsłon naszego bloga

W połowie września 2017 roku licznik odsłon naszego, wydziałowego bloga przekroczył 500 tysięcy wizyt. W tym czasie opublikowanych zostało 1465 wpisów o różnym charakterze. Autorów trudno zliczyć...Dziękujemy naszym wiernych (i przygodnym) czytelnikom za wytrwałe i niezmordowane zaglądanie.

Stanisław CzachorowskiSekwencjonowanie NGS i analiza bioinformatyczna transkryptomu łożyskowego bobra europejskiego (Castor fiber L.)

Olsztyński Oddział Polskiego Towarzystwa Genetycznego serdecznie zaprasza na wykład:

"Sekwencjonowanie NGS i analiza bioinformatyczna transkryptomu łożyskowego bobra europejskiego (Castor fiber L.)"

który wygłosi

dr Aleksandra Lipka

Katedra Ginekologii i Położnictwa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
była doktorantka w Katedrze Fizjologii Zwierząt Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie, obrona 6.09.2017 r.

21 września 2017 r. (czwartek) o godz. 10.00


w sali 117, parter, budynek Wydziału Bioinżynierii Zwierząt,
ul. Oczapowskiego 5

Z poważaniem,

Sekretarz Olsztyńskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Genetycznego
dr inż. Grzegorz Panasiewicz

poniedziałek, 11 września 2017

Tajemnica Moli Książkowych z Biblioteki Uniwersyteckiej


29 września zapraszamy na Europejską Noc Naukowców. A tam od godz. 16.00 do 20.00 będzie można uczestniczyć w grze terenowej i edukacyjnej, o tematyce przyrodniczej oraz humanistycznej (czytaj więcej).

Unikatowy katalog moli czyli Molariusz Wamińsko-Mazurski powstał 12. maja 2017 r. w czasie XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Różnorodne wyobrażenia moli zostały malowane na dachówkach, zaś ich autorzy dzielili się między sobą opowieściami, fraszkami i piosenkami, które się z każdym wyobrażeniem mola kojarzyły. I tak wśród galerii moli książkowych znalazły się m.in.: Napójka Łąkowa (mól książkowy z Wójtowa, preferuje wolne lektury), Bagiennik z Jeziora Czarnego (mól książkowy preferujący literaturę hydrobiologiczną, czyta na ławkach w parku), Kortowski Mól (uniwersytecki robaczek szybujący po wiedzę), Smerfomól (złapany w sieć uzależnień od czytania literatury naukowej), Mól Pedagogiczny (śliczny i liryczny) i wiele innych.

Noc sprzyja rozwijaniu się wyobraźni. To jeden z kilku powodów, dla którego "mole książkowe", czyli miłośnicy dużej ilości przeczytanych przez siebie książek, nie mogą się oderwać od lektury, także po zmroku. Kolejnym czynnikiem, dla którego "pożeracze" książek lubią noc to tajemnice. A te najlepiej odkrywać pod osłoną nocy, kiedy właśnie ożywia się wyobraźnia a wszystkie zmysły intensywniej pracują. Jeśli lubisz czytać i rozwiązywać zagadki, biblioteka jest dla Ciebie prawdziwym królestwem. Nocą budzą się tu różnorodne żyjątka, które oprócz pożerania papieru, czy innych materiałów wchodzących w skład opraw (skóra, drewno), lubią także poczytać tekst. Zapraszamy do poszukiwań drewnojadów, motyli futrzastych i innych moli książkowych, które opowiedzą Wam swoją historię w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie.

Przebieg gry: Uczestnik szuka w Bibliotece Pierwszej Strażniczki Tajemnicy (gdzieś przy wejściu), dostaje instrukcję i wskazówki. Zadaniem będzie odszukanie dachówek i zebranie unikalnych pieczątek z owadami. Wskazówką będą dachówki z namalowanymi molami książkowymi. Przy każdej czuwać będzie urocza Strażniczka Tajemnicy.

Zebranie pieczątek to pierwszy, najłatwiejszy poziom gry. Są i dwa trudniejsze. Drugim poziomem są specjalne zadania do wykonania. Oprócz zagadki będzie zadanie wykonania sobie zdjęcia w tajemnym miejscu. Przyda się telefon komórkowy, dobrze jeśli będzie miał mobilny internet, bo wtedy potwierdzenie wykonania będzie można umieścić na Facebooku.

trzeci poziom zadania. Na karcie znajduje się kod QR z polami do zamalowania ołówkiem . Na terenie Biblioteki Uniwersyteckiej ukrytych jest kilka dachówek z namalowanymi molami. Trzeba je odszukać. Przy każdej należy wykonać zadanie lub rozwiązać zagadkę o różnym poziomie trudności. Rozwiązanie zagadki pozwoli poprawnie zamalować odpowiedzenie pola w kodzie QR. Dopiero gdy wszystkie zagadki zostaną poprawnie rozwiązane a odpowiednie pola kodu QR zamalowane, można będzie z wykorzystaniem telefonu odczytać hasło rozwiązania. Zaleca się wcześniej na swoim telefonie zainstalować bezpłatny program do czytania kodów QR (osoby nie posiadające własnego telefonu czy tabletu będą mogły skorzystać ze sprzętu w bibliotece). Podając hasło, będące rozwiązaniem zagadki oraz pokazując poprawnie wypełniony Kod QR z lukami, można będzie otrzymać nagrodę.

Po nagrodę trzeba się zgłosić do Pierwszej Strażniczki Tajemnicy. Tam, gdzie był początek gry.

Zapraszam do udziału

Stanisław Czachorowski


Laureaci Piątej Olsztyńskiej Wystawy Dalii


Wystawę dalii w ciągu dwóch dni odwiedziło ponad 600 osób. Na wystawie swoje dalie do konkursu zaprezentowało pięciu wystawców(120 odmian dalii).Komisja konkursowa w składzie:
 • Aleksander Świątecki (Wydział Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie)
 • Jacek Olszewski (Ośrodek Dydaktyczno-Doświadczalny UWM w Olsztynie)
 • Monika Hodór (Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie)
 • Sergiusz Dudetski (publiczność)
wyłoniła zwycięzców:
 • I miejsce-Grażyna Sadłowska i Władysław Żarnowski za odmianę dekoracyjną Spartacus
 • II miejsce- Stanisław Tomczonek za odmianę pomponową First Lady
 • III miejsce- Zbigniew Legat za odmianę kaktusową Lenka
W konkursie na kompozycję z udziałem kwiatów dalii wzięło udział osiem osób. Wyniki były następujące:
 • I miejsce-Grażyna Sadłowska i Mieczysław Żarnowski za kompozycję „Motyl”
 • II miejsce-Batosz Wiśniewski za kompozycję „Okno”
 • III miejsce- Pola Miklas za kompozycję „Słoneczny kosz”
W konkursie publiczności zwyciężyła odmiana dekoracyjna Nick SR Stanisława Tomczonka z miejscowości Łomy, publiczność uznała również za najpiękniejszą kompozycję „Motyl”Grażyny Sadłowskiej i Władysława Żarnowskiego z Olsztyna.

Teresa Jagielska

niedziela, 10 września 2017

Niedziela z daliami


Słoneczna niedziela jest ostatnim dniem Piątej Olsztyńskiej Wystawy Dalii. Tłumy zwiedzających już od samego rana. Jedni podziwiają, inni robią zdjęcia a jeszcze inni malują. I rozmawiają.

Gdyby taka wystawa zrobiona została w środku miasta, np. w Parku Centralnym, na znacznie większej powierzchni, to przez całe lato można byłoby podziwiać te przepiękne kwiaty. I organizować plenery, i śniadania na trawie między kwiatami. A na koniec festiwal smaku z jadalnymi "chwastami" Bo przecież dalie były w Ameryce wykorzystywane jako roślina jadalna. Ciekawe jak smakuje.Odzyskać zapomniane dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe (w tym przypadku kulinarne).

Warto marzyć, bo marzenia się spełniają. Zwłaszcza, gdy marzy się zespołowo i prospołecznie.

Stanisław Czachorowski


Pszczoły i trzmiele już konsumują...


(Odmiana Olsztyn).

O V Olsztyńskiej Wystawie Dalii w mediach


czwartek, 7 września 2017

O Wystawie Dalii w TVP3


Obszerna zapowiedź zbliżającej się Olsztyńskiej Wystawy Dalii ukazała się w TVP3 Olsztyn: http://olsztyn.tvp.pl/33886204/6917. Wywiadu udzieliła Teresa Jagielska.

RED.

Dachówki, Mole Książkowe i Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki
Wystawa dachówek z wyobrażeniami moli książkowych. Spotkania z ludźmi inspirują. Nawet, jeśli odbywają się za pośrednictwem papierowych książek. Biblioteka jest takim urokliwym miejscem na spotkania z myślą ludzką, opowieściami i refleksjami. W ciszy i w gwarze. To pierwsze w czasie czytania, to drugie w czasie różnorodnych aktywizujących pikników naukowych. Zmienia się świat wokół nas i nośniki ludzkiej myśli. Dawno temu były to recytowane poezje, śpiewane pieśni i ballady, tańczone przedstawienia muzyce. Potem myśl na długo przylgnęła do zadrukowanego papieru. Biblioteki z książkami przez kilka stuleci były sercem uniwersytetów. Teraz nastał czas elektroniki i cyfryzacji ludzkiej myśli i kontaktów. Ale nawet i teraz biblioteki nie przestają być miejscem spotkań. Zmienia się wiele (nośniki) by pozostało cos niezmiennego (wymiana ludzkich myśli). Dachówki zostały pomalowane 12. Maja 2017 r. w czasie IV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek na tarasie Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie Motywem przewodnim były … mole książkowe. Tak, jak sobie je wyobrażali malujący.

Dachówki pochodzą z Mazur, z Kowalewa (powiat piski), Wapnika, Wójtowa. Jedna przyjechała aż z Umbrii (dar prof. Małgorzaty Chomicz). Przyjechała z dalekich Włoch, gdzie narodziła się idea wolnego życia cittaslow i gdzie powstawały pierwsze uniwersytety. Do dachówek z molami napisane zostały opowieści (można je będzie przeczytać w czasie zwiedzania wystawy - link przez QR Kod oraz na ulotce i plakacie).


Miejsce: Biblioteka Uniwersytecka, ul. Oczapowskiego 12B, plac przed Biblioteką

27, 28, 29 września 2017, godz. 8.00-22.00 (Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki oraz Europejska Noc Naukowców)

Stanisław Czachorowski


Wszystko o Molariuszu: https://gadajacedachowki.blogspot.com/search/label/molariusz

(Otwarcie wystawy - zobacz więcej )

niedziela, 3 września 2017

Wycieczka do Krakowa studentów UWM i UHWycieczka do Krakowa studentów UWM i UH (Hokkaido University ). Drugi dzień zwiedzania -Kopalnia Soli w Wieliczce.

Magdalena Łapińska

"Edukacja i Dialog" - zaproszenie do publikowania


Szanowni Państwo,
toczą się prace nad kolejnymi numerami czasopisma "Edukacja i Dialog". Tematy przewodnie dwóch najbliższych wydań to "Szkoła alternatyw, czy alternatywa dla szkoły" oraz "Biblioteka szkolna - relikt przeszłości, czy wciąż wartość dodana". Jeżeli zdecydowalibyście się Państwo uświetnić nasz periodyk Waszymi przemyśleniami/doświadczeniami, będę zobowiązany. Jeżeli nie Wy, może ktoś z Waszego otoczenia byłby zainteresowany publikacją. Wówczas proszę o przekazanie niniejszej wiadomości. Tradycyjnie już, kilkanaście ostatnich stron pozostawiamy na miscellanea - tu także zapraszam do współpracy. Jeśli moja propozycja wydała się Państwu interesująca, proszę o kontakt.

Z poważaniem,

Rafał Zalcman
fanpage: https://www.facebook.com/edukacja.internet.dialog/
strona czasopisma: http://edukacjaidialog.pl/

poniedziałek, 28 sierpnia 2017

Rozpoczęły się zajęcia na japońsko-polskiej letniej szkole hydrobiologii


W poniedziałek rozpoczęły się zajęcia w ramach Summer Course „Hydrobiology and inland environmental science in Poland”, zorganizowanej przez  the Faculty of Fisheries Sciences, Hokkaido University (HU), Japan oraz the Faculty of Biology and Biotechnology, the University of Warmia and Mazury in Olsztyn (UWM). Zajęcia dla studentów z Japonii i Polski koordynowane są przez: prof. Katsutoshi ARAI, prof. Takafumi FUJUMOTO - Coordinators from HU; prof. Alicja BORON - Coordinator from UWM.


środa, 23 sierpnia 2017

Wieczór z owadami


5 września (wtorek), w godzinach 17-21 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na "WIECZÓR Z OWADAMI" na Stacji Hydrobiologicznej w Mikołajkach. W programie ciekawe prelekcje oraz wystawa fotograficzna (TJ).

poniedziałek, 21 sierpnia 2017

V Olsztyńska Wystawa Dalii (9-10 września 2017)Miejsce: szklarnia Wydziału Biologii i Biotechnologii na terenie Ogrodu Ośrodka Dydaktyczno-Doświadczalnego UWM w Olsztynie, ul. Heweliusza 22

Program
4-7 września 2017 (poniedziałek – czwartek)
Przyjmowanie e-mailowych lub telefonicznych zgłoszeń udziału w konkursie:
e-mail: teresa.jagielska@uwm.edu.pltel.89 523-44-44 (szklarnia WBiB, w godz. 8.00-15.00); tel. 89 523-48-24(sekretariat Katedry Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin WBiB, czynny w godz. 8.00-13.00) 
8 września 2017 (piątek)
8:00–20:00 przyjmowanie zgłoszonych odmian dalii oraz przygotowanie wystawy (szklarnia Wydziału Biologii i Biotechnologii)
16:00–20:00 warsztaty(aranżacje kwiatowe obok szklarni WBiB) dla miasta Olsztyn i okolic, których efekty będzie można podziwiać podczas wystawy
9 września 2017 (sobota), godz. 10:00 - 17:00
10:00 oficjalne otwarcie wystawy (szklarnia Wydziału Biologii i Biotechnologii)
10:20–17:00 głosowanie wkonkursie publiczności na Dalię10:20-11:00 prace Komisji Konkursowej nad wyborem Najpiękniejszej Dalii i Kompozycji11:30 wręczenie nagród przyznanych przez Komisję Konkursową11:00-16:00 warsztaty: „Dalie na szkle malowane” (dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM), „Gipsowy Dalii ślad” (Artysta rzeźbiarz Dąbrówka Tyślewicz, adiunkt Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej),            „Kompozycje z dalii” (grupa M.A.I.K.)
12:00, 13:00, 14:00 – zwiedzanie kolekcji roślin w Ogrodzie Ośrodka Dydaktyczno-Doświadczalnego
10 września 2017 (niedziela), godz. 10.00-17.00
10:00-14:00 głosowanie wkonkursie publiczności na Dalię
10:00-15:00 plener malarski dla miasta Olsztyn i okolic (obok kolekcji dalii)15:00 ogłoszenie wyników konkursu publiczności na Dalię i Kompozycję Wystawy17:00 zakończenie wystawy (możliwość zabrania kwiatów do domu)
W trakcie wystawy (sobota-niedziela) będzie możliwość wykonania oryginalnych pamiątkowych zdjęć. Zapraszamy również na kawę i herbatę.

Organizatorzy V Olsztyńskiej Wystawy Dalii (osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie wystawy):
Wydział Biologii i Biotechnologii UWM:
 • Teresa Jagielska,
 • Stanisław Czachorowski,
 • Sylwia Okorska,
 • Janina Bieniaszewska,
 • Łukasz Paukszto,
 • Jan Jastrzębski,
 • Alina Szarejko,
 • Wiesława Kolano,
 • Aldona Fenyk,
 • Elżbieta Wilińska;
Grupa wolontariuszy M.A.I.K:
 • Magdalena Pitura,
 • Joanna Iwetta Krekin,
 • Iwona Pauk,
 • Joanna Lubowiecka,
 • Karina Ignatowicz;
Ośrodek Dydaktyczno-Doświadczalny UWM:
 • Jacek Olszewski,
 • Jerzy Ciechanowski,
 • Anna Wysocka,
 • Dorota Słomińska,
 • Waldemar Słomiński,
 • Marianna Walo;
Politechnika Gdańska:
 • Dąbrówka Tyślewicz

Sponsorzy:
Centrum Ogrodnicze Zieleń-Bogusławscy Spółka jawna www.zielen24.pl
Szkółka Roślin Ozdobnych ISMENA Grażyna Świątkowska http://ismena.olsztyn.pl
Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp.z o.o. www.agroma.olsztyn.pl
Polski Związek Działkowców, Okręg Warmińsko-Mazurski w Olsztynie www.ozpzd-olsztyn.pl
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie www.w-modr.pl
Firma Dary Natury Mirosław Angielczyk, Koryciny  www.darynatury.pl

Patronat medialny:

Gazeta Olsztyńska,   Radio Kortowo,   TV Kortowo