piątek, 31 marca 2017

Chruściki (Trichoptera) jezior Europy - czy ta wiedza jest komuś potrzebna?


Zarząd Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego serdecznie zaprasza członków i sympatyków naszego towarzystwa na zebranie naukowe, podczas którego dr. hab. Stanisław Czachorowskiego, prof. UWM (Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii i Biotechnologii, UWM w Olsztynie) wygłosi wykład: "Chruściki (Trichoptera) jezior Europy - czy ta wiedza jest komuś potrzebna?" 

Wykład odbędzie się w poniedziałek 3 kwietnia 2017 r. o godzinie 10.00 w budynku ul. Prawocheńskiego 1, sala nr 20.

Jacek Tunowski
Sekretarz Oddziału 

wtorek, 28 marca 2017

I miejsce w konkursie na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Mgr Małgorzata Olszewska, absolwentka studiów drugiego stopnia kierunku biotechnologia, specjalność biotechnologia przemysłowa (Wydział Biologii i Biotechnologii) zdobyła I miejsce w konkursie na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Krajowa Rada Suplementów i Odżywek nagrodziła naszą absolwentkę za pracę dyplomową pt. „Charakterystyka wybranych handlowych preparatów probiotycznych”, realizowaną pod kierunkiem naukowym dr hab. inż. Agnieszki Jankowskiej z Katedry Biotechnologii Żywności, Wydz. Nauki o Żywności.

Małgorzata Olszewska odbierze nagrodę w trakcie międzynarodowej konferencji organizowanej przez KRSiO we wrześniu, a 25. kwietnia. będzie uczestniczyła w spotkaniu Krajowej Rady Suplementów i Odżywek, gdzie również zaprezentuje wyniki swojej pracy.

źródło: http://www.krsio.org.pl/pl/aktualnosci/1384-wyniki-drugiej-edycji-konkursu-na-najlepsza-prace-dyplomowa

poniedziałek, 20 marca 2017

Konferencja naukowa pt.: „40 lat Mazurskiego Parku Krajobrazowego – różnorodność biologiczna i kulturowa”


Konferencja poświęcona jest funkcjonowaniu, kształtowaniu i ochronie cennych elementów krajobrazu na obszarze Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Spotkanie w Hotelu Mazurski Raj będzie szansą na zebranie i podsumowanie dotychczasowych informacji o badaniach naukowych oraz stanie wiedzy na temat różnorodności biologicznej i kulturowej Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Będzie to także okazja do dyskusji o przyszłości Mazurskiego Parku Krajobrazowego zarówno na forum pracowników Parku, jak i pomiędzy naukowcami z różnych dziedzin nauki, Lasów Państwowych i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Ramowy program Konferencji
31 maja: 
10:00 Rejestracja uczestników
10:30 Otwarcie Konferencji
11:00 – 12:00 Wystąpienia zaproszonych gości
12:00 – 14:00 Sesja I „Krutynia – rzeka Kultur”
14:00 – 15:00 Obiad
15:00 – 15:30 Przerwa
15:30 – 17:30 Sesja terenowa
17:30 – 18:30 Sesja posterowa
19:00 – Uroczysta kolacja

01 czerwca: 
8:00 – 9:00 Śniadanie
9:00 – 11:20
Sesja II „Różnorodność biologiczna Mazurskiego Parku Krajobrazowego – cz. 1”
11:20 – 12:00 Przerwa
12:00 – 14:00 Sesja III „Różnorodność biologiczna Mazurskiego Parku Krajobrazowego – cz. 2”
14:00 – 15:00 Obiad
15:00–16:40 Sesja IV „Różnorodność biologiczna Mazurskiego Parku Krajobrazowego – cz. 3”
16:40 – Zakończenie konferencji

Wystąpienia Referaty wygłaszane podczas konferencji nie powinny przekraczać 15 minut. Do dyspozycji autorów będzie projektor multimedialny oraz komputer z oprogramowaniem MS PowerPoint oraz OpenOffice Impress. Pliki z prezentacjami prosimy dostarczyć przed rozpoczęciem sesji, bezpośrednio osobie obsługującej komputer. Prosimy o przygotowanie posterów w formie plakatu, bez listwy mocujących. Wymiary posteru nie powinny przekraczać wymiaru 70x100 cm. Organizatorzy zapewniają mocowanie posterów w umieszczonych na sztalugach ramach.

Przyjmowanie zgłoszeń
Istnieje możliwość dosyłania zgłoszeń do sesji posterowej. Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy wysłać, w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 06.04.2017 r. e-mailem: krutyn@mazurskipark.pl, faksem: +48 89 742 14 05 lub pocztą tradycyjną: Mazurski Park Krajobrazowy, Krutyń 66, 11-710 Piecki. Liczba miejsc ograniczona. W przypadku dużej ilości dodatkowych zgłoszeń, wyboru tematów do zaprezentowania dokona Komitet Naukowy Konferencji.


sobota, 18 marca 2017

6. edycja Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH


Zapraszamy do Krakowa, gdzie w dniach 11 – 14 września 2017 r. odbędzie się 6 edycja Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH, którego organizatorami są: Komitet Biotechnologii PAN, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska Federacja Biotechnologii oraz Targi w Krakowie.

W programie 24 sesje naukowe, obejmujące wszystkie kolory biotechnologii i wystawa towarzysząca. Równolegle planowana jest sesja studencka oraz Life Science Open Space poświęcony Transferowi Technologii.

W PROGRAMIE
• Biofarmaceutyki
• Diagnostyka
• Komórki macierzyste
• Biomateriały
• Żywność i pasze
• Podwójne zastosowanie biotechnologii

NOWOŚĆ: Sesja poświęcona symbiozie sztuki i biotechnologii Program i więcej informacji na stronie: www.eurobiotech.krakow.pl

środa, 15 marca 2017

III International Conference of Cell Biology


Szanowni Państwo,

 Mieliśmy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w III International Conference of Cell Biology odbywającej się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki oraz Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ w dniach 26-27.05.2017 w Instytucie Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Termin przesyłania abstraktów został przedłużony do dnia 20.03.2017 r. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podzielenie się tą informacją z zainteresowanymi osobami. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej konferencji: www.cell.confer.uj.edu.pl

Z wyrazami szacunku
Komitet Organizacyjny III ICCB
Uniwersytet Jagielloński

wtorek, 14 marca 2017

Kreatywność w kształceniu zdalnym i funkcjonowaniu w Sieci


Polski Uniwersytet Wirtualny oraz Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi z radością zawiadamiają, iż w dniach 5-6 kwietnia 2017 r. w siedzibie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi odbędzie się III Ogólnopolska Konferencja Akademia On-Line „Kreatywność w kształceniu zdalnym i funkcjonowaniu w Sieci”

Jesteśmy przekonani, że spotkanie w Łodzi pozwoli na interesującą wymianę opinii i doświadczeń o dorobku e-learningu, metodyce zdalnego nauczania, tworzeniu zasobów dydaktycznych, technikach motywowania i oceniania studentów, efektywności e-kursów, przygotowaniu dydaktycznym prowadzących zajęcia zdalne, zastosowaniu e-learningu w biznesie, a także umożliwi poszerzenie wiedzy i rozwinięcie kompetencji w wielu obszarach związanych ze zdalnym nauczaniem. Chcemy, aby wydarzenia w ramach Akademii On-line były inspiracją do dalszych działań i rozwoju.

Obrady skoncentrowane będą wokół następujących zagadnień teoretycznych i praktycznych:

  • dorobek e-learningu w Polsce, 
  • kierunki rozwoju e-learningu i nowe trendy, 
  • metodyka i technologie zdalnego nauczania 
  • modele teoretyczne i praktyka, życie w Sieci i z Sieci 
  • modele funkcjonowania osób i firm, e-learning akademicki versus e-learning w biznesie 
  • miejsca wspólne i różnice, 
  • zastosowanie e-learningu w biznesie: grywalizacja, mobile learning, social learning, video learning, systemy wideokonferencyjne, 
  • najnowsze rozwiązania w zakresie korporacyjnych platform szkoleniowych.

poniedziałek, 13 marca 2017

Czekamy na wiosnę z zimowym „Głosem Przyrody”


 Wszystko wskazuje na to, że zimowy numer „GP”, który właśnie trafił do sprzedaży, jest ostatnim wydanym na pożegnanie pory roku. Kryzys jest zażegnany i wiosną powinniśmy zdążyć wcześniej. A tymczasem proponujemy następujące tematy:
• zimorodek – ubarwiony jak klejnot ptak-rybak, który wcale nie rodzi się zimą (Justyna Cilulko-Dołęga „Zimorodek – nasz rajski ptak”),
• mutacje, dryf genetyczny i dobór naturalny, czyli co powoduje ewolucję (Magda Mądrawska-Okołów „Ewolucja – tajemnice życia na Ziemi” cz. 1),
• jad – jak działa i jak go unieszkodliwić (Michał Kaczorowski „Strach ma wielkie oczy. Prawda o zwierzętach jadowitych i trujących” cz. 2),
• najlepsze miejsca do prowadzenia obserwacji ptaków zimą; również jak pomagać ptakom, żeby im nie zaszkodzić (Dorota Zielińska, „Ptasi świat zimą”),
• kurs rozpoznawania sikor i garść ciekawostek o tych dziuplakach (Michał Kaczorowski „Z GP nie pomylę… bogatki z modraszką i resztą sikor”, Krzysztof Kajzer „O sikorach to i owo”),
• kolejna opowieść o żubrach z Puszczy Białowieskiej (Wojciech Sobociński „Szrama”),
• mróz i śnieg – czy przyroda ich potrzebuje? (Hanna Będkowska „Podaj przyrodzie pomocną dłoń”), • obrazy tworzone przez szron na szybach i inne fraktale w przyrodzie (Anna Majewicz-Wojciechowska „Mroźne malowidła”),
• synurbizacja (Maciej Trzepałka, komiks „Reporter Kacperek na tropie… miejskiego dzika”),
• a w innych stałych rubrykach m.in.: spotkanie ze skrzatami (Agata Wojtko „Gdzie jest kruk”), wizyta Karoliny i Dominika w ośrodku rehabilitacji dla dzikich zwierząt („Katarzyna Lewańska-Tukaj „Księga lasu”), ciekawostki o zwierzętach (Justyna Cilulko-Dołęga), zimowe sprawy kota Kleofasa (Katarzyna Żywot-Górecka „Na wsi z kotem Kleofasem”), Dudek w Ameryce Południowej („Uczymy się przyrody ze znaczków pocztowych”) i historia jednego ujęcia (Katarzyna Szymańska „Wszystko za słonecznik”). Oczywiście są też kolorowanki, rebusy i zagadki, plakat oraz konkurs z nagrodami.

Zachęcamy do lektury!

Głos Przyrody

piątek, 10 marca 2017

Przygotowania do konferencji: 40 lat Mazurskiego Parku Krajobrazowego - różnorodność biologiczna i kulturowaDziś na Stacji Hydrobiologicznej w Mikołajkach odbyło się spotkanie organizacyjne Konferencji Naukowej "40 lat Mazurskiego Parku Krajobrazowego - różnorodność biologiczna i kulturowa", która odbędzie się na przełomie maja i czerwca tego roku. Na spotkaniu gościliśmy pracowników Parku: dyrektora Krzysztofa Wittbrodta, mgr inż. Martynę Kwiatkowską, mgr Judytę Gencza i mgr Jakuba Masiarza oraz naukowców z Uniwersytetu Waramińsko-Mazurskiego: dr hab. Stanisława Czachorowskiego prof. UWM z Wydziału Biologii i Biotechnologii oraz dr hab. Wojciecha Gotkiewicza prof. UWM z Katedry Agrotechnologii. Przewodniczącą komitetu naukowego zbliżającej się Konferencji jest dr hab. Jolanta Ejsmont-Karabin.

Tomasz Janecki
Stacja Hydrobiologiczna Mikołajki Instytutu Nenckiego PAN


Biotechnologia i dobrostan w naukach o zwierzętach

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie organizuje w dniach 22-23 czerwca 2017 r. Międzynarodową Konferencję Naukową pt: „Biotechnologia i dobrostan w naukach o zwierzętach”, połączoną z Sesją pt: „Perspektywy chowu i hodowli bydła”, dedykowaną Profesorowi Janowi Szarkowi z okazji jubileuszu pracy naukowej. Konferencją odbędzie się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy Al. 29 Listopada 46. Informacje o konferencji dostępne są na stronie internetowej Wydziału, w zakładce Badania – Konferencje: http://konferencje.whibz.ur.krakow.pl/konferencje-WHIBZ.html

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej, w terminie do 15 kwietnia 2017r. W załączeniu przesyłam zaproszenie na konferencję. W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Serdecznie pozdrawiam,

 dr inż. Joanna Pokorska
Sekretarz Konferencjiczwartek, 9 marca 2017

VI International Conference of Biophysics Students


Dear ICBS Participants,
it is our pleasure to announce that the VI International Conference of Biophysics Students (VI ICBS) will be held at the Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology, Jagiellonian University in Krakow on May 19-21, 2017. Following the success of our previous conferences, the program of VI ICBS consists of four lecture sessions on spectroscopy, microscopy, medical biophysics, molecular modelling and bioinformatics, as well as the poster session and some additional events.

The conference is for all students (also PhD) of biophysics and related subjects. Please spread the word to your friends who may be interested in the topics. The registration is OPEN. Please check out our webpage: http://www.nobel.wbbib.uj.edu.pl/registration and our facebook profile: https://www.facebook.com/icbscracow for more information & updates.

In case of any questions please do not hesitate to contact us. Hope to see you all in Krakow! With best regards,
Oskar Szelest 
VI ICBS Organizing Committee

IV Warszawska Konferencja Akwarystyczna


IV Warszawska Konferencja Akwarystyczna to bogate źródło wiedzy przedstawianej w ciekawy sposób przez doświadczonych prelegentów. Jednocześnie Konferencja trwa „zaledwie 2 dni”, co w pewnym stopniu ogranicza ilość możliwych wystąpień w trakcie wydarzenia.

Jednak nie jest to to oczywiście przeszkoda dla zwiększenia objętości wiedzy przekazywanej na Konferencji!
Dlatego właśnie stworzono Konkurs Doniesień Naukowych, który w tym roku przybrał nazwę Sesji Młodych Ichtiobiologów.

🐙 W ramach SMI, studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi polskich uczelni wyższych oraz instytucji naukowych prezentować będą wyniki swoich obserwacji i badań w postaci tzw. posterów (czyli plakatów przedstawiających w zwięzły sposób doniesienia naukowe).

🐙 Każdy uczestnik Konkursu krótko zaprezentuje swoją pracę (do 5 minut) oraz odpowie na pytania Jury złożonego
z pracowników naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

🐙 Oceniane będą m.in. poziom merytoryczny oraz sposób prezentacji wyników

🐙 Wyniki Konkursu przedstawimy podczas oficjalnego zakończenia Warszawskich Dni Akwarystyki w niedzielę 21 maja

🐙 Na zwycięzców Konkursu czekają nagrody!
Zapraszamy do udziału

Kontakt:
Magdalena Fajkowska
konkurs@warszawskiedniakwarystyki.pl

środa, 8 marca 2017

Kluby Młodych Odkrywców też rozpoczęły już zajęcia na Wydziale

W środę 8. marca zajęcia rozpoczęły także Kluby Młodych Odkrywców. Był to także drugi dzień zajęć uczniów w Ramach Uniwersytetu Młodego Odkrywcy. Tym razem przyjechali uczniowie z Gimnazjum w Stawigudzie.

fot. Teresa Jagielska

Niżej relacja samych Klubowiczów - Warmińska Wylęgarnia,Prof. Anna Bochenek - zadziwiająca mądrość nasion

W marcowym numerze Wiadomości Uniwersyteckich ukazał się wywiad z prof. Anna Bochenek.

RED.

wtorek, 7 marca 2017

Rozpoczęły się zajęcia na Warmińsko-Mazurskim Uniwersytecie Młodego Odkrywcy


W poniedziałek 6. marca 2017 r. Na Wydziale Biologii i Biotechnologii) uczniowie ze Szczytna  (SP nr 2 i SP nr 6 w Szczytnie) zainaugurowali semestralny cykl zajęć na Warmińsko-Mazurskim Uniwersytecie Młodego Odkrywcy. Odbyły się zajęcia w czterech grupach:
W środę kolejny dzień zajęć. Więcej na stronie:  http://uniwersytetmo.blogspot.com/

Stanisław Czachorowski

(fot. T. Jagielska, S. Czachorowski)

poniedziałek, 6 marca 2017

Polska krajem winnym


 Dane szacunkowe wskazują, że na terenach uprawnych można by uzyskać plony wyższe aż o 70%, gdyby warunki środowiskowe były zbliżone do optymalnych dla danej grupy roślin. To sprawia, że badania podstawowe mechanizmów umożliwiających roślinom radzenie sobie z niekorzystnymi warunkami środowiska (zwanymi stresami abiotycznymi) znajdują się na czele priorytetów badawczych nie tylko w Polsce, lecz także w wielu innych krajach świata. Jednocześnie obserwuje się coraz większe zainteresowanie alternatywnym wykorzystaniem ziemi w północnej i wschodniej Europie. Jedną z takich możliwości jest uprawa winorośli. Wzrost zainteresowania tą uprawą w Polsce jest związany z różnymi czynnikami, takimi jak: zmiany klimatu, wprowadzenie nowych odmian oraz ekonomiczne i kulturowe transformacje. Sprzyjającą uprawie winorośli zmianą klimatu jest wzrost (w ostatnich latach) średniej temperatury powietrza podczas wegetacji. Rozwój i powstawanie nowych winnic obserwuje się w wielu miejscach naszego kraju: w Małopolsce, na Podkarpaciu, w rejonie Zielonej Góry, w okolicy Sandomierza i innych. Winorośla podlegają różnego rodzaju stresom środowiskowym, które ograniczają ich możliwości produkcyjne. Poznanie mechanizmów obronnych oraz fizjologicznych i molekularnych podstaw odpowiedzi na stresy ma ogromne znaczenie praktyczne.

Związki fenolowe wydają się być ważnym czynnikiem regulującym mechanizmy obronne roślin, gdyż w wielu wypadkach wykazano wzmożoną ich syntezę i gromadzenie w różnych komórkach i tkankach roślin, zarówno pod wpływem stresów biotycznych, jak i abiotycznych. Wspomniane związki, obecne w tkankach winorośli, mogą również oddziaływać na procesy oksydacyjne indukowane przez stresy, pełniąc funkcję wymiataczy wolnych rodników. Celem badań przeprowadzonych w ostatnich latach w Katedrze Biochemii, Wydziału Biologii i Biotechnologii naszego Uniwersytetu było porównanie zmian proteomicznych oraz zbadanie ilościowych i jakościowych zmian związków fenolowych zawartych w liściach różnych odmian winorośli podczas stresu chłodu oraz w liściach i korzeniach winorośli podczas stresu suszy, a także poznanie antyoksydacyjnych właściwości ekstraktów otrzymanych z tego materiału. Szczególnie ważne w naszych badaniach wydawało się porównanie profili tysięcy białek syntetyzowanych w liściach i korzeniach winorośli w warunkach optymalnych i w warunkach badanych stresów abiotycznych. Dokonano też identyfikacji białek, których ekspresja uległa znaczącym zmianom pod wpływem działania stresów. Wspomniane badania wykonywane były w ramach programów unijnych COST i finansowane przez Narodowe Centrum Nauki.

Część prac oryginalnych i jedna praca przeglądowa z tej dziedziny już zostały opublikowane (J. Plant Physiol. 2015, 189: 97 – 104 i J. Plant Physiol. 2017, 211: 114 – 126 oraz Acta Sci. Pol., Biotechnologia, 2015, 14(2): 43 – 56), a kilka następnych czeka na publikację.

Należy podkreślić, że badane przez nas stresy suszy i chłodu są głównymi środowiskowymi czynnikami, które ograniczają rozmieszczenie winorośli w świecie. Wykazane w badaniach zmiany ilościowe i jakościowe związków fenolowych mogą świadczyć o zmianach aktywności metabolizmu wtórnego pod wpływem czynników stresowych. Analiza proteomu liści i korzeni winorośli pozwala natomiast na wykrycie wielu białek, których ekspresja ulega znaczącym zmianom podczas stresów. Wykryte białka mogą służyć jako obiekt strategii inżynieryjnych, mających na celu powstanie odmian wykazujących większą odporność na niekorzystne warunki klimatyczne. Identyfikacja białek, których nadekspresja jest specyficzna dla różnych warunków stresowych pozwala na wykorzystanie ich jako białek wskaźnikowych w diagnostyce, gdzie obserwowana nadekspresja może być znakomitym markerem uszkodzeń wywołanych przez specyficzne czynniki stresowe. Uzyskanie odmian wyposażonych w mechanizmy pozwalające zwiększyć zakres odpowiedzi rośliny na określony czynnik stresowy może w znacznym stopniu przyczynić się do zwiększenia plonowania roślin oraz wzrostu areału upraw.

Najważniejsze dla naszego kraju są z pewnością badania dotyczące stresu chłodu, gdyż Polska ma zbyt chłodny klimat dla znacznej części odmian winorośli wywodzących się od europejskiego gatunku Vitis vinifera. Nowymi odmianami, określanymi jako „Północne odmiany winorośli” zainteresowane są również kraje o chłodniejszym zbliżonym do polskiego klimacie, takie jak Holandia, Dania, Anglia, Irlandia a nawet Szwecja. Otrzymano już wiele odmian o znacznej odporności na chłód i mróz. Poważnym problemem pozostaje jednak fakt, że zwykle zwiększaniu odporności krzewów winorośli na chłód i mróz nie towarzyszy lepsza jakość owoców, a szczególnie wina. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek uda się w pełni rozwiązać ten problem.

W grudniu 2005 r. Unia Europejska uznała Polskę za kraj zdolny do produkcji wina. Odtąd wyroby winiarzy z Polski mogą nosić szczytne miano wina zastrzeżone w Unii dla szlachetnych trunków wytwarzanych wyłącznie z winogron.

Najlepsze warunki klimatyczne do uprawy winorośli ma zachodnia i południowozachodnia część kraju, gdzie rzadko występują zimy z minimalnymi temperaturami poniżej -20oC (warunki nadające się do uprawy winorośli właściwej). W południowej i południowo-wschodniej części kraju, gdzie często występują zimy o temperaturach poniżej -20oC, można uprawiać odporniejsze odmiany winorośli oraz mieszanki odmian. W pozostałej części kraju zalecana jest uprawa amatorska i tylko nieliczne regiony, w których występuje korzystny mikroklimat umożliwiają uprawy na skalę przemysłową. Mniej korzystne warunki klimatyczne można jednak rekompensować odpowiednią lokalizacją winnicy (np. osłonięty stok o wystawie południowo-zachodniej lub południowej), doborem specjalnych odmian oraz staranną agrotechniką. Na zdjęciach pokazano grona różnych odmian winorośli – Muscal Blue, Zodiak, Aloszenkin, Evita, Wiktoria, Sfinks, Venus i Galanth - z winnicy dr. Grzegorza Marszałkowskiego zlokalizowanej w okolicach Warszawy. Zdaniem plantatora najsilniejszym wzrostem i największą plennością w tych warunkach wykazały się odmiany Venus i Galanth. Ciekawym zjawiskiem w Polsce jest to, że winnic nie zakładają zwykle rolnicy i ogrodnicy, lecz aktorzy, naukowcy, lekarze i prawnicy.

Stanisław Weidner
W wersji skróconej tekst ukazał się w marcowym numerze Wiadomości Uniwersyteckich.