sobota, 19 października 2019

Koło Naukowe Mikrobiologów zaprasza


Serdecznie zapraszamy
Na spotkanie organizacyjne

Koła Naukowego Mikrobiologów
Spodobała Ci się mikrobiologia?
Chcesz nauczyć się więcej niż inni?
Masz głowę pełną pomysłów i zapał do pracy?
Jeżeli tak to KN Mikrobiologów jest właśnie dla Ciebie!
Spotkanie odbędzie się w środę, 23 października 2019 r. o godzinie 15:30 w Katedrze Mikrobiologii i Mykologii, pok. 208
Osoby nie mogące uczestniczyć w spotkaniu zapraszamy do kontaktu w pok. 308, 208 lub mailowo.
Opiekun koła: dr hab. Dorota Górniak
Przewodniczący koła: Jakub Kowalik

wtorek, 15 października 2019

Sezon zajęć terenowych dla licealistów rozpoczęty w Elblągu.

(fot.  II LO w Elblągu)

Sezon zajęć terenowych dla licealistów rozpoczęty. Relacja z zajęć w Elblągu:

W piątek, 27 września uczniowie z klasy 2b i 3c naszego liceum uczestniczyli w warsztatach mykologicznych w Bażantarni. Zajęcia te pt. „Grzyby wielkoowocnikowe naszych lasów“ poprowadził dr Grzegorz Fiedorowicz z Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie.

W czasie warsztatów Uczniowie poznali wiele gatunków grzybów wielkoowocnikowych, dowiedzieli się jak są zbudowane i jakie mogą mieć kształty ich owocniki. Spacerując szlakami parku Bażantarnia wysłuchali niezwykłych opowieści doktora Fiedorowicza o walorach prozdrowotnych grzybów, o relacjach panujących między grzybami a roślinami, poznali też gatunki mikoryzowe i pasożytnicze.

Niezwykłym wydarzeniem na zajęciach było spotkanie „oko w oko“ z muchomorem sromotnikowym. Dowiedzieliśmy się od Pana Doktora, że toksyny zawarte w tym grzybie powodują nieodwracalne uszkodzenie wątroby i innych narządów. Nie ulegają one zniszczeniu w procesie gotowania, marynowania lub suszenia, a pierwsze objawy zatrucia pojawiają się późno, bo dopiero po 8-16 godzinach od spożycia, gdy większość trucizny została już wchłonięta do krwi.

Bardzo dziękujemy Panu doktorowi Grzegorzowi Fiedorowiczowi za poświęcony czas (Pan Doktor na nasze warsztaty przyjechał specjalnie z Olsztyna), bardzo ciekawe zajęcia i przekazaną wiedzę.

Nauczyciele biologii:
Katrzyna Zarzeczna, Hanna Pietras


źródło: http://www.2lo.elblag.pl/wydarzenia/377-warsztaty-mykologiczne-w-bazantarni-dla-klasy-2b-i-3c.html

wtorek, 8 października 2019

Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Biologii i Biotechnologii - przemówienie pani dziekan, prof. dr hab. Iwony Bogackiej

Fot. Janusz Pająk

Wasza Magnificencjo, szanowni Panie i Panowie Profesorowie, dostojni goście, droga młodzieży, szanowni Państwo, to duży zaszczyt, że w dniu dzisiejszym mogę rozpocząć uroczystą inaugurację roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Inauguracja roku to wielkie święto Wydziału, ale także święto Uniwersytetu oraz całej społeczności akademickiej. To moment skłaniający do podsumowania naszych osiągnięć w ostatnim roku akademickim, ale także czas do zdefiniowania nowych celów i zadań na rok następny. W tym ważnym dniu zaszczycili nas swoją obecnością znamienici goście, których chciałabym teraz serdecznie powitać.

Serdecznie witam wszystkich Państwa, których nazwisk nie wymieniłam. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia i przybycie na dzisiejszą uroczystość. Szczególnie serdecznie witam naszą młodzież akademicką, przyszłych studentów pierwszego roku, którzy za chwilę złożą ślubowanie.  Witamy Was w naszych progach! Dołożymy wszelkich starań, aby okres Waszej adaptacji do nowego otoczenia, ale również do innego sposobu nauczania przebiegał dosyć łagodnie. Głęboko wierzę, że nie będziecie żałować swoich decyzji, bo zapewniam… znaleźliście się we właściwym miejscu. Od dziś ten Wydział i Uniwersytet jest Waszym Wydziałem i Uniwersytetem.

Szanowni Państwo,

Rok akademicki 2019/2020 będzie rokiem szczególnym. Przychodzi nam zmierzyć się z nieco inną rzeczywistością. Bedzie to czas wyzwań, niepewności ale i obaw, bowiem od 1 października rozpoczęliśmy wdrażanie zadań określonych nową ustawą o szkolnictwie wyższym nazywaną też „Konstytucją dla nauki”. Na jej podstawie o sile wspólnoty akademickiej decydować będzie przede wszystkim skuteczność badawcza w dziedzinie oraz dyscyplinie naukowej. Na Wydziale Biologii i Biotechnologii wyodrębniono jedną dyscyplinę naukową: „nauki biologiczne”, która mieści się w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych. Dyscyplina ta skupia pracowników przede wszystkim z naszego Wydziału, ale w jej skład wchodzą także pracownicy z Wydziału Matematyki i Informatyki, Wydziału Nauk o Żywności oraz Wydziału Nauk o Środowisku. Od 1 października obowiązuje też nowy statut, który reguluje strukturę i sposób funkcjonowania uczelni i wydziałów. Już w maju powołano Radę Uczelni. Kilka dni temu przestała istnieć Rada Wydziału a funkcja prodziekana ds. naukowych wygasła. Wkrótce powołane zostaną: rada dziekańska oraz rada dyscypliny naukowej, które będą funkcjonowały na Wydziale.

Szanowni Państwo, to moment w których chciałabym serdecznie podziękować Panu Profesorowi Tadeuszowi Kamińskiemu. Pan Profesor został powołany do grona Rady Uczelnianej na mocy nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. W związku z tym w kwietniu bieżącego roku zrezygnował z pełnienia funkcji dziekana na naszym wydziale. Funkcje tę pełnił przez dwie kadencje. Wcześniej pełnił też funkcje prodziekana. Serdecznie dziękuję za te wszystkie lata, za ogromne zaangażowanie, wyrozumiałość i życzliwość, jaką nas Pan obdarzał. Składam gratulacje i najlepsze życzenia w pełnieniu nowej funkcji.

Chciałbym również serdecznie podziękować Pani profesor Ninie Smolińskiej, która pełniła funkcję prodziekana ds. nauki. Współpraca nasza była krótka, ale jakże owocna. Serdecznie dziękuję.

Szanowni Państwo Wydział Biologii i Biotechnologii jest jednym z 18 wydziałów istniejących na Uniwersytecie. Dwa lata temu obchodziliśmy jubileusz XX-lecia powstania, a zatem jesteśmy stosunkowo młodym wydziałem zarówno w skali Uniwersytetu jak i kraju. Na pewno jednak należymy do tej grupy wydziałów, które prężnie się rozwijają.

W skład wydziału wchodzi 8 jednostek organizacyjnych, w tym 7 katedr oraz nowoczesne Laboratorium Diagnostyki Molekularnej. Kadrę Wydziału stanowi 14-tu profesorów tytularnych, 25-ciu doktorów habilitowanych, 34-ech doktorów oraz 32-óch pracowników administracyjno-technicznych. Oprócz wymienionych grup pracowników jest jeszcze grupka 5-ciu osób, które są zatrudnione na stanowisku „post-doca” czyli asystenta naukowego. Są to etaty w całości płatne przez Narodowe Centrum Nauki dzięki wielu realizowanym na wydziale projektom badawczym. Wciąż staramy się aplikować o nowe projekty, w których zatrudnienie znajdą młodzi naukowcy ze stopniem doktora.

Miniony rok akademicki należy zaliczyć do udanych pod względem awansów naukowych. Jedna osoba spośród naszych pracowników uzyskała tytuł profesora, 7 osób - stopień doktora habilitowanego a 11 - stopień doktora. Dodam, że jedno postępowanie o nadanie tytułu profesora tytularnego jest w toku.

W ostatnim czasie, siedem osób z naszego grona odeszło na emeryturę: Pani Profesor Maria Dynowska, Pani Profesor Elżbieta Kostyra, Pan Profesor Stanisław Weidner, Pan dr Stanisław Krawczuk, Pani Halina Kowalska, Pani Beata Sterbicka oraz Pan Zbigniew Kuczawski. Z tego miejsca chciałabym serdecznie podziękować Państwu za wieloletnią pracę oraz wkład włożony w rozwój naszego Wydziału i Uczelni.

Mówiąc o osobach tworzących naszą wspólnotę akademicką pragnę w tym miejscu przywołać pamięć tych, którzy od nas odeszli. W bieżącym roku zmarła nasza koleżanka Pani dr Magdalena Kucewicz, która przez wiele lat pracowała w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody. Proszę Państwa o powstanie i uczczenie chwilą ciszy pamięć Pani doktor.

Szanowni Państwo, Wydział to nie tylko jego pracownicy. Bardzo ważnym filarem wydziału są nasi studenci. Mają oni możliwość studiowania na jednym z trzech kierunków (chociaż są osoby które studiują równocześnie na dwóch): biologii, mikrobiologii oraz biotechnologii - w zakresie biotechnologii przemysłowej, molekularnej i farmaceutycznej. Od tego roku akademickiego nowością na studiach pierwszego stopnia będzie kształcenie na kierunku biologia w zakresie „biologia stosowana” w języku polskim oraz „Applied biology” w języku angielskim. To nasz debiut, bardzo się z niego cieszymy i mamy nadzieję, że będzie udany i zakończy się sukcesem. Obecnie rozpoczynamy kształcenie w języku angielskim z małą grupką studentów, ale wierzymy, że już w przyszłym roku liczba studentów na specjalności Applied biology wzrośnie, a my musimy opracować sposób przyciągnięcia do nas kandydatów nie tylko z Polski ale także z zagranicy. Mamy również opracowany wspólny program studiów w zakresie „Applied biology” z Uniwersytetem w Ostrawie. Po ukończeniu tej specjalności Absolwenci uzyskają podwójne dyplomy. Wierzymy, że ten rodzaj kształcenia rozpocznie się już w przyszłym roku akademickim.

Pragnę poinformować, że w rozpoczynającym się roku akademickim naukę na naszym Wydziale podejmie blisko 500 studentów. W tej grupie ponad 140 osób podejmie naukę na pierwszym roku studiów I i II stopnia. Z pewnym niepokojem obserwujemy spadek liczby studentów rozpoczynających studia na wydziale ale jest to problem, który dotyczy nie tylko nas i wydziałów na naszej uczelni ale również i innych uczelni w Polsce. Jedną z przyczyn jest na pewno niż demograficzny, ale naszym zadaniem jest dotarcie do tej grupy młodych ludzi, którzy być może jeszcze za mało o nas wiedzą. Dlatego jeszcze bardziej musimy zaangażować się w promocję naszych ofert kształcenia. Warto dodać, że uczestniczymy w programie rozwojowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie POWER, który oferuje szkolenia dla studentów i nauczycieli akademickich w celu podniesienia jakości kształcenia. Zaplanowano szkolenia w zakresie informatyki, statystyki, umiejętności dydaktycznych – tutoringu, oraz w zakresie aktywnych metod pracy ze studentami. W minionym roku akademickim pierwsza grupa nauczycieli akademickich z naszego Wydziału (12 osób) zdobyła certyfikaty uprawniające do sprawowania opieki tutorskiej. Zatem już od teraz studenci Wydziału Biologii i Biotechnologii będą mogli skorzystać tej formy kształcenia.

Warto dodać, że ważną grupę w społeczności wydziałowej stanowią doktoranci. Na Wydziale naukę w tym roku akademickim rozpocznie 40-tu doktorantów – spora część w ramach interdyscyplinarnych, anglojęzycznych studiów, finansowanych z programu POWER. W grupie naszych doktorantów są również uczestnicy interdyscyplinarnych anglojęzycznych studiów III stopnia w zakresie biogospodarki. W tym roku akademickim do grona doktorantów dołączy grupa 6-ciu studentów w ramach powstałej w Uniwersytecie Szkoły Doktorskiej.

Pragnę podkreślić, że nasza działalność w obszarze dydaktycznym została bardzo dobrze oceniona przez Polską Komisję Akredytacyjną – uzyskaliśmy, jako jedna z nielicznych jednostek szkolnictwa wyższego w Polsce, wyróżniającą akredytację instytucjonalną. Jest to wyróżnienie historyczne, bo nowa ustawa o szkolnictwie wyższym przyznawać będzie już tylko ocenę pozytywną lub negatywną. Niemniej jednak mamy świadomość, że musimy wciąż doskonalić nasze programy kształcenia studentów, oraz zwiększyć umiędzynarodowienie naszych studiów, miedzy innymi w ramach programu Erasmus+.

Drugim podstawowym obszarem działalności Wydziału, oprócz kształcenia studentów, jest aktywność naukowa. Pragnę podkreślić, że od kilku lat plasujemy się w czołówce jednostek naszego Uniwersytetu pod względem liczby opublikowanych prac i uzyskanych projektów badawczych. Efektem pracy naukowej naszych pracowników było opublikowanie w roku 2018 ponad 90 prac z listy Journal Citation Reports. Cieszę się, że z roku na rok wzrasta liczba wysoko punktowanych prac. Wzrasta także ich liczba w przeliczeniu na jednego pracownika wydziału. Jednak należy pamiętać o tym, że ważną zmianą w prawie o szkolnictwie wyższym i nauce jest konieczność publikowania przez każdego pracownika Wydziału.

Obecnie realizujemy aż 35 projektów badawczych o łącznej wartości ok. 19 mln zł. Większość z nich jest finansowana przez Narodowe Centrum Nauki, ale w puli tej jest również duży projekt realizowany w ramach konsorcjum, finansowany przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. W bieżącym roku uzyskaliśmy także finansowanie w kwocie ponad 4 mln zł w ramach projektu z zakresu strategicznej infrastruktury badawczej ENFOODLIFE, realizowanego wspólnie z innymi jednostkami naszego Uniwersytetu.

Dzięki tym wszystkim projektom Wydział finansuje znaczną część badań, ale także osiągnął po raz kolejny dodatni wynik finansowy na koniec ubiegłego roku.

Szanowni Państwo, nie bez powodu wymieniłam te dwa elementy działalności naukowej (publikacje i projekty), bo są to najważniejsze ogniwa w ocenie okresowej nauczycieli akademickich. Są one także istotnym wskaźnikiem, w oparciu o który przyznawane są podwyżki dla nauczycieli. Ale to co najważniejsze - stanowią podstawę najbliższej oceny parametrycznej dyscypliny naukowej. Ocena ta będzie przeprowadzona w oparciu o nową Ustawę o szkolnictwie wyższym i z pewnością nie będzie dla nas łatwa.

Jego Magnificencja wręczając mi kilka dni temu nominację na dziekana, powiedział, że mam zrobić wszystko, aby uzyskać kategorię A. Nie pozostaje mi nic innego jak obiecać Panie Rektorze, że my – społeczność akademicka naszego Wydziału – dołożymy wszelkich starań, aby spełnić oczekiwania Pana Rektora ale przede wszystkim nasze własne. Powinniśmy mieć absolutnie świadomość, i myślę, że w dużej części już ją mamy, że aby zapewnić sobie stabilność i finansowanie na przyszłych kilka lat (bo nie na zawsze) musimy naprawdę bardzo dobrze wypaść w niedalekiej parametryzacji. Nie ukrywam, że będziemy również szczęśliwi jeżeli uzyskamy kategorię B+. Aby osiągnąć ten cel dokonaliśmy wiele zmian organizacyjnych w obrębie wydziału oraz motywujemy pracowników do aplikowania o projekty badawcze i publikowania w czasopismach o jak najwyższej punktacji. Jestem pewna, że ten nadchodzący rok będzie bardzo pracowity dla każdego z nas.

Sporo mówiłam Państwu o aktywności naukowej i dydaktycznej, ale jest jeszcze jeden, bardzo istotny obszar działalności naszego Wydziału – są to działania, które od kilku lat realizujemy na rzecz lokalnego środowiska oraz aktywność popularyzująca wiedzę przyrodniczą. Z tym związane jest duże zaangażowanie naszych pracowników w różne wydarzenia takie jak Noc Biologów, Fascynujący Świat Roślin, Wystawa dalii, Wypożycz sobie naukowca, przyjedź do nas na warsztaty, Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki. Prowadzimy również zajęcia dla młodzieży z Olsztyna i okolic oraz zajęcia w ramach Uniwersytetu Dzieci i Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ponadto, w ramach podpisanych porozumień realizujemy zajęcia dydaktyczne dla młodzieży z XI Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie, Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Piszu. Organizujemy obozy naukowe dla młodzieży licealnej i szkolenia dla nauczycieli. Już drugi rok realizujemy zajęcia popularno-naukowe dla szkolnej młodzieży w ramach projektu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” finansowanego przez NCBiR w kwocie 0,5 mln zł. Od kilku lat gościmy na zajęciach dydaktycznych grupę uczniów i nauczycieli z Litwy. To jest aktywność naprawdę wyróżniająca i na pewno z niej nie zrezygnujemy w roku następnym. W tym miejscu pragnę złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w tę działalność się angażują.

Szanowni Państwo, chciałabym skierować kilka słów do naszej drogiej młodzieży, a za chwilę studentów naszego wydziału. Okres studiów to chyba jeden z najpiękniejszych etapów w życiu, to czas kiedy można skoncentrować się na realizacji swoich celów i marzeń. Jednym z tych celów powinno być oczywiście zdobywanie nowej wiedzy, gromadzenie ECTS-ów, zaliczanie kolokwiów, egzaminów, semestrów i kolejnych lat. Czas studiów to nauka samodzielności, kreatywności i zdobywania doświadczeń. To również czas nawiązywania przyjaźni, które z pewnością utrzymają się przez długie lata.

Chciałabym Was prosić, abyście angażowali się w działalność Wydziału, który oferuje wam różne możliwości. Zapisujcie się i działajcie w kołach naukowych (jest ich wiele na wydziale), pracujcie w samorządzie studenckim, wykorzystujcie możliwości studiowania za granicą w ramach programu ERASMUS. Gorąco zachęcam Was także do uczestniczenia w badaniach naukowych naszych pracowników….. zacznijcie jak najwcześniej. To na pewno przyniesie wymierne efekty, i nie mówię tego wyłącznie w odniesieniu do realizacji prac dyplomowych. Wasze zaangażowanie daje możliwości ubiegania się o różne nagrody, m. in. stypendium Fulbrighta czy stypendia MNiSW. Takich wyróżnień doświadczali wasi starsi koledzy. Uwierzcie, że studia naprawdę mogą być pasją a nie przykrym obowiązkiem.

Pamiętajcie też, że nie samą nauką student powinien żyć…..jesteście w cudownym miejscu, najpiękniejszym kampusie w Polsce, korzystajcie z wszystkich uroków tego miejsca. Cieszcie się tym co oferuje Wam Uniwersytet, rozwijajcie swoje zainteresowania artystyczne, sportowe i naukowe. Pamiętajcie jednak aby we wszystkim czego się podejmiecie zachować rozsądek i umiar. Wykorzystajcie ten czas maksymalnie, tak abyście na koniec studiów a nawet wcześniej, po każdym zaliczonym semestrze, mogli mówić o sukcesie w każdej podejmowanej aktywności. Pamiętajcie też, że nie jesteście sami, jesteśmy my - pracownicy wydziału i z pewnością możecie na nas liczyć.

Szanowni Państwo, z okazji inauguracji roku akademickiego serdecznie pozdrawiam całe środowisko akademickie uniwersytetu i naszego wydziału. Pragnę serdecznie podziękować Magnificencji i dostojnym gościom za udział w naszej uroczystości. Serdecznie dziękuję naszej wspólnocie akademickiej za pracę na rzecz wydziału. Szczególnie gorąco dziękuję tym, którzy swoimi osiągnięciami naukowymi, dydaktycznymi i organizacyjnymi przyczyniają się do jego rozwoju. Pragnę także przekazać pracownikom i studentom naszego wydziału najlepsze życzenia na rozpoczynający się dziś rok akademicki. Życzę Państwu optymizmu, wytrwałości w pokonywaniu trudności, cierpliwości i energii by sprostać wyzwaniom, jakim obdarzy nas nadchodzący rok.

Szanowni Państwo, rok akademicki 2019/2020 na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ogłaszam za rozpoczęty.

Prof. dr hab. Iwona Bogacka


Fot. Janusz Pająk

czwartek, 3 października 2019

Podsumowanie VII Olsztyńskiej Wystawy Dalii

Fot. Agnieszka Grabowska

Mimo, że dalie pochodzą z Ameryki Środkowej, to na stałe wpisały się już w krajobraz polskich, w tym warmińskich ogrodów. Mamy tutaj wielu pasjonatów dalii, którzy nie wyobrażają sobie lata i jesieni bez tych różnobarwnych kwiatów. Dalie w szerokich spódnicach Patrzą, czy słońce je widzi. Autor: Maria Zientara-Malewska, Jesienne kwiaty

Za nami kolejna Wystawa Dalii. Na Kolekcji Uniwersyteckiej można było podziwiać 300 odmian dalii, do konkursu wystawiło swoje kwiaty dziewięciu wystawców w ilości 170 odmian. Z ilości głosów, które oddała publiczność wnioskujemy, że odwiedziło nas ponad 400 osób.

W czasie wystawy można było uczestniczyć w kilku ekologicznych warsztatach, można było szyć, malować na butelkach i na gipsie, robić kompozycje oraz sadzić rośliny Wystawa powstała dzięki pracy wielu ludzi, którym należą się podziękowania. Nad utrzymaniem Kolekcji Dalii pracowały następujące osoby jako wolontariusze: Karina Ignatowicz, Ewa Wilczewska, Beata Soboń z rodziną, Grzegorz Kniefel, Jerzy Gołaszewski, Krzysztof Hermanowicz, Tadeusz Dłuszczakowski oraz pracownicy i praktykanci z Ośrodka Dydaktyczno-Doświadczalnego. Dziękuję wszystkim osobom, które poświęciły swój czas na pomoc w przygotowaniu wydarzenia, a mianowicie Janinie Bieniaszewskiej, Wioletcie Krasińskiej, Łukaszowi Paukszto, Jasiowi Jastrzębskiemu, Dariuszowi Michalczykowi, Alinie Szarejko, Sylwii Okorskiej, Izie Jabłońskiej-Barna, Asi Wójcik, Basi Lipińkiej, Beacie Soboń oraz Stanisławowi Lipieniowi.

Szczególne podziękowania kieruję do osób, które czuwały na stanowiskach organizacyjnych i warsztatowych podczas wystawy. A są to Iza Jabłońska Barna z córką Anią, Sylwia Okorska z córką Łucją, Alina Szarejko, Asia Wójcik, Sylwia Milarska, Barbara Lipińska, Klaudia Bojarska, Monika Czermińska oraz doktoranci z Katedry Fizjologii Zwierząt. Bez Was ta wystawa by się nie odbyła. Bardzo dziękuję osobom, które zadały sobie trud aby wystawić swoje dalie do konkursu: Jolanta Gizler, Stanisław Tomczonek, Jacek Piechaczek, Grzegorz Kniefel, Mieczysław Szuwarski, Zbigniew Legat, Barbara i Stanisław Janiszewscy, Ada i Krzysztof Hermanowicz, Grażyna Sadłowska i Władysław Żarnowski.

Dziękuję sponsorom, którzy przyłączyli się do Naszego wydarzenia. Polski Związek Działkowców O/Olsztyn nie tylko ufundował nagrody dla zwycięzców konkursu, ale udzielił nam również wsparcia w osobie Pana Sebastiana Borzymowskiego. Za nagrody dziękuję również firmom: Ismena , Zieleń oraz Dary Natury. Za zapewnienie napojów dla zwiedzających dziękuję firmie Tymbark oraz ciastek Piekarni Tyrolskiej.

Teresa Jagielska