sobota, 31 sierpnia 2013

Bezpłatne warsztaty stacjonarne w Portalu Naukowca


Szanowni Państwo,
uzupełnieniem oferty Portalu Naukowca są warsztaty stacjonarne organizowane w uczelniach i instytutach. Warsztat trwa 4,5 godziny, organizowany jest dla min. 6 osób, odbywa się w siedzibie uczelni/instytutu. Udział w warsztacie jest bezpłatny. Portal Naukowca pokrywa koszty trenera, cateringu i materiałów szkoleniowych.
TEMATYKA/TRENERZY
Pierwszy warsztat pomóc ma zespołom naukowym w bardziej efektywnej pracy grupowej i lepszym zarządzaniu czasem. Tytuł: Pakiet optymalizacyjny dla zespołów naukowych. Zakres: efektywne zarządzanie czasem, skuteczna komunikacja w zespole, planowanie zadań, budowanie wspólnoty interesów. Trener: Sabina Klimek - dziennikarka, ekonomistka, trener biznesu; absolwentka uczelni w Polsce, Finlandii i Szkocji.

Tematyka drugiego warsztatu zainteresuje zespoły naukowe myślące o komercjalizacji wyników badań i pozyskaniu inwestora. Tytuł: Proces inwestycyjny krok po kroku. Zakres: dobór źródła kapitału, wycena i budżetowanie przedsięwzięcia, dokumentacja w procesie inwestycyjnym. Trener: Krzysztof Gawrysiak - inwestor indywidualny zrzeszony w kilku krajowych i zagranicznych sieciach aniołów biznesu.

W Portalu Naukowca zobaczyć można zapowiedzi obu warsztatów: https://portalnaukowca.pl/?a=wyklady_video

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia przyjmowane są od zespołów (min. 6 osób) drogą mailową (proszę wskazać, który warsztat oraz podać nr. tel. do osoby kontaktowej). Termin i miejsce realizacji warsztatu oraz jego szczegółowy zakres ustalane będą indywidualnie z trenerem. Liczba warsztatów jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Zachęcam do skorzystania z oferty.

Jakub Jasiczak (https://portalnaukowca.pl/)

czwartek, 29 sierpnia 2013

Goście olsztyńskiego sympozjum "Z laboratorium do kliniki", c.d.

Prof. Robert Koza z Pennington Biomedical Research Center (Baton Rouge, USA) będzie gościem sympozjum "Z laboratorium do kliniki - wspólny cel, różne techniki".

Profesor Koza koncentruje się w swoich badaniach wokół chorób związanych z niewłaściwym metabolizmem lipidów i węglowodanów – otyłością i cukrzycą typu II. Badania mają na celu zrozumienie związku między środowiskiem, genami a gospodarką energetyczną organizmu. Wiele badań prof. Kozy dotyczy wpływu diety na powstawanie zaburzeń homeostazy metabolicznej. Wraz z profesorem Kozakiem jest autorem prac na temat metabolizmu tkanki tłuszczowej brunatnej.

Ostatnie publikacje:
 • Jayaram B, Pan W, Wang Y, Hsuchou H, Mace A, Cornelissen-Guillaume GG, Mishra PK, Koza RA, Kastin AJ. 2013. Astrocytic leptin receptor knockout mice show partial rescue of leptin resistance in diet-induced obesity. J Appl Physiol. [Epub ahead of print].
 • Kozak LP, Koza RA, Anunciado-Koza R, Mendoza T, Newman S. 2012. Inherent plasticity of brown adipogenesis in white fat of mice allows for recovery from effects of post-natal malnutrition. PLoS One. 7: e30392.
 • Anunciado-Koza RP, Zhang J, Ukropec J, Bajpeyi S, Koza RA, Rogers RC, Cefalu WT, Mynatt RL, Kozak LP. 2011. Inactivation of the mitochondrial carrier SLC25A25 (ATP-Mg2+/Pi transporter) reduces physical endurance and metabolic efficiency in mice. J Biol Chem. 286: 11659-71.


Prof. Paul Pilch - Boston University School of Medicine (Boston, USA).   Profesor Pilch w swoich badaniach skupia się na zaburzeniach metabolizmu tłuszczów i cukrów, a w szczególności na cukrzycy typu II. Stosując szerokie spektrum metod detekcji molekularnej, profesor Pilch bada mechanizmy przekaźnictwa wewnątrzkomórkowego insuliny w tkance mięśniowej i tłuszczowej. Ponadto bada inne aspekty fizjologiczne adipocytów i miocytów, co ma na celu zrozumienie związków pomiędzy metabolizmem tłuszczów i cukrów warunkujących ogólną homeostazę metaboliczną.
Ostatnie publikacje:
 • Hill MM, Daud NH, Aung CS, Loo D, Martin S, Murphy S, Black DM, Barry R, Simpson F, Liu L, Pilch PF, Hancock JF, Parat MO, Parton RG. 2012. Co-regulation of cell polarization and migration by caveolar proteins PTRF/Cavin-1 and caveolin-1. PLoS One. 7: e43041.
 • Breen MR, Camps M, Carvalho-Simoes F, Zorzano A, Pilch PF. 2012. Cholesterol depletion in adipocytes causes caveolae collapse concomitant with proteosomal degradation of cavin-2 in a switch-like fashion. PLoS One. 7: e34516.
 • Tkachenko E, Tse D, Sideleva O, Deharvengt SJ, Luciano MR, Xu Y, McGarry CL, Chidlow J, Pilch PF, Sessa WC, Toomre DK, Stan RV. 2012. Caveolae, fenestrae and transendothelial channels retain PV1 on the surface of endothelial cells. PLoS One. 7: e32655.
więcej o profesorze: http://www.bumc.bu.edu/biochemistry/people/faculty/paul-f-pilch/

Prof. Marek Strączkowski, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie (Olsztyn, Polska). Badania profesora Strączkowskiego dotyczą głównie otyłości oraz cukrzycy typu II. Profesor jest autorem badań nad zależnościami pomiędzy insulinoodpornością a chorobami neurodegeneracyjnymi oraz regulacją szlaków sygnałowych związanych z insuliną. W swoich badaniach stosuje liczne metody biologii molekularnej (RT-PCR, Western Blot, ELISA).
Ostatnie publikacje:
 • Strączkowski M, Karczewska-Kupczewska M, Adamska A, Otziomek E, Kowalska I, Nikołajuk A. 2013. Serum fibroblast growth factor 21 in human obesity: regulation by insulin infusion and relationship with glucose and lipid oxidation. Int J Obesity. [Epub ahead of print]. Kowalska I, Karczewska-Kupczewska M, Adamska A, Nikołajuk A, Otziomek E, Strączkowski M. 2013. Serum Visfatin is Differentially Regulated by Insulin and Free Fatty Acids in Healthy Men. J Clin Endocrinol Metab. [Epub ahead of print]. Karczewska-Kupczewska M, Kowalska I, Nikołajuk A, Adamska A, Zielińska M, Kamińska N, Otziomek E, Górska M, Strączkowski M. 2012. Circulating brain-derived neurotrophic factor concentration is downregulated by intralipid/heparin infusion or high-fat meal in young healthy male subjects. Diabetes Care. 35: 358-362.
więcej o profesorze: http://www.pan.olsztyn.pl/zpcm

Prof. James Granneman - Department of Pathology, Wayne State University Medical School (Detroit, USA) Badania profesora Grannemana są ściśle związane z tkanką tłuszczową i nowymi metodami leczenia otyłości i cukrzycy. Jest autorem licznych prac dotyczących czynników molekularnych oraz komórkowych szlaków sygnałowych regulujących powstawanie żółtej i brunatnej tkanki tłuszczowej u ludzi. W badaniach stosuje metody biologii molekularnej oraz pozytonową tomografię emisyjną (PET).
Ostatnie publikacje:
 • Muzik O, Mangner TJ, Leonard WR, Kumar A, Janisse J, Granneman JG. 2013. 15O PET Measurement of Blood Flow and Oxygen Consumption in Cold-Activated Human Brown Fat. J Nucl Med. [Epub ahead of print].
 • Mottillo EP, Bloch AE, Leff T, Granneman JG. 2012. Lipolytic products activate peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) α and δ in brown adipocytes to match fatty acid oxidation with supply. J Biol Chem. 287: 25038-48.
 • Muzik O, Mangner TJ, Granneman JG. 2012. Assessment of oxidative metabolism in brown fat using PET imaging. Front Endocrinol (Lausanne). 3: 15.
więcej o profesorze: http://endocrinology.med.wayne.edu/profile.php?id=41905

środa, 28 sierpnia 2013

Infografika Portalu Naukowca

https://portalnaukowca.pl/

Z laboratorium do kliniki, goście olsztyńskiego sympozjum - prof. Elizabeth Floyd i prof. Petr Dubový

Prof. Petr Dubový (Department of Anatomy, Medical Faculty, Masaryk University, Brno, Czechy) i srof. Elizabeth Floyd (Pennington Biomedical Research Center, Baton Rouge, USA),  są z gości  wrześniowego sympozjum "Z laboratorium do kliniki - wspólny cel, różne techniki".

Profesor Dubový w swoich badaniach skupia się głównie na molekularnych i komórkowych mechanizmach odpowiedzialnych za regenerację nerwów obwodowych oraz indukcję bólu neuropatycznego. Zrozumienie mikrośrodowiska umożliwiającego odtworzenie połączeń nerwowych z jednej strony i powodującego bóle neuropatyczne z drugiej jest niezwykle istotne dla praktyki klinicznej. Ponadto profesor Dubový prowadzi badania nad cytokinami i chemokinami - cząsteczkami sygnałowymi wytwarzanymi w miejscu urazu. Badania te mają na celu poznanie mechanizmu ogólnej reakcji układu nerwowego na urazy nerwów obwodowych.

Ostatnie publikacje:
 •  Divisova S, Vlckova E, Hnojcikova M, Skorna M, Nemec M, Dubový P, Dusek L, Jarkovsky J, Belobradkova J, Bednarik J. 2012. Prediabetes/early diabetes-associated neuropathy predominantly involves sensory small fibres. J Peripher Nerv Syst. 17: 341-50. 
 • Haninec P, Kaiser R, Dubový P. 2012. A Comparison of collateral sprouting of sensory and motor axons after end-to-side neurorrhaphy with and without the perineurial window. Plast Reconstr Surg. 130: 609-14. 
 •  Bursova S, Dubový P, Vlckova-Moravcova E, Nemec M, Klusakova I, Belobradkova J, Bednarik J. 2012. Expression of growth-associated protein 43 in the skin nerve fibers of patients with type 2 diabetes mellitus. J Neurol Sci. 315: 60-3.

Więcej o profesorze: http://www.muni.cz/people/698

Prof. Elizabeth Floyd (Pennington Biomedical Research Center, Baton Rouge, USA).
Naukowe zainteresowania profesor Floyd skupiają się na modyfikacji czynników transkrypcyjnych regulujących powstawanie i metabolizm tkanki tłuszczowej. Badania dotyczą głównie regulacji aktywności receptora PPARγ (peroxisome proliferator-activated receptor gamma), niezbędnego do powstania adipocytów. Ponadto tematem badań jest związek cyklu okołodobowego z gospodarką lipidową organizmu, co może mieć przełożenie na zrozumienie mechanizmów powstawania takich chorób jak otyłość czy cukrzyca typu II.

Ostatnie publikacje:

 • Wang ZQ, Yu Y, Zhang XH, Floyd ZE, Boudreau A, Lian K, Cefalu WT. 2012. Comparing the effects of nano-sized sugarcane fiber with cellulose and psyllium on hepatic cellular signaling in mice. Int J Nanomedicine. 7: 2999-3012. 
 • Floyd ZE, Stephens JM. 2012. Controlling a master switch of adipocyte development and insulin sensitivity: covalent modifications of PPARγ. Biochim Biophys Acta. 1822: 1090-5. 
 • Sutton GM, Ptitsyn AA, Floyd ZE, Yu G, Wu X, Hamel K, Shah FS, Centanni A, Eilertsen K, Kheterpal I, Newman S, Leonardi C, Freitas MA, Bunnell BA, Gimble JM. 2012. Biological aging alters circadian mechanisms in murine adipose tissue depots. Age (Dordr). [Epub ahead of print]

Więcej informacji: http://www.pbrc.edu/research-and-faculty/faculty/?faculty=2209

Z laboratorium do kliniki, goście olsztyńskiego sympozjum - prof. Toyoshi Fujimoto


Prof. Toyoshi Fujimoto (Department of Anatomy and Molecular Cell Biology, Nagoya University Graduate School of Medicine, Nagoya, Japonia) jest jednym z gości  wrześniowego sympozjum "Z laboratorium do kliniki - wspólny cel, różne techniki".

Badania profesora Fujimoto koncentrują się na analizie kropli lipidowych, struktur biologicznych opartych na związkach tłuszczowych. Badania te, prowadzone z użyciem mikroskopii elektronowej, pozwalają poznać mechanizmy powstawania kropli lipidowych (zbudowanych z triglicerydów i estrów cholesterolu), jak również ich dystrybucję wewnątrz komórek. Ma to ogromne znaczenie dla zrozumienia wielu chorób i stanów patologicznych, takich jak zwyrodnienia tłuszczowe czy otyłość. Zespół profesora Fujimoto specjalizuje się również w ilościowej analizie składu lipidowego błon komórkowych w skali nanometrycznej.

Ostatnie publikacje:
 • Suzuki M, Shinohara Y, Fujimoto T. 2013. Histochemical detection of lipid droplets in cultured cells. Methods Mol Biol. 931: 483-91. 
 •  Fujita A, Fujimoto T, Ozato-Sakurai N, Suzuki H. 2012. A method for efficient observation of intracellular membranes of monolayer culture cells by quick-freeze and freeze-fracture electron microscopy. J Electron Microsc (Tokyo). 61:441-6. 
 •  Suzuki M, Ohsaki Y, Tatematsu T, Shinohara Y, Maeda T, Cheng J, Fujimoto T. 2012. Translation inhibitors induce formation of cholesterol ester-rich lipid droplets. PLoS One. 7: e42379.

więcej o profesorze Fujomoto: http://w3serv.nagoya-u.ac.jp/coemed/en/members/2010/post-17/

wtorek, 27 sierpnia 2013

Z laboratorium do kliniki, goście olsztyńskiego sympozjum - prof. G. M. Kelly

(prof. G. Kelly, w czasie pobytu na Wydziale Biologii i Biotechnollogii, fot. S. Czachorowski)

Prof. Gregory M. Kelly z Molecular Genetics Unit, Department of Biology, University of Western Ontario (London, Kanada) juz był w Olsztynie, w ramach gościnnych wykładów. Teraz przyjedzie na wrześniowe sympozjum "Z laboratorium do kliniki - wspólny cel, różne techniki".

Głównym tematem badań profesora Kelly są komórkowe szlaki sygnalizacyjne w rozwoju embrionalnym kręgowców. Jego badania skupiają się na wpływie reaktywnych form tlenu oraz szlaków sygnalizacyjnych Wnt na wczesną embriogenezę, podczas której decyduje się los przyszłych tkanek organizmu. Profesor Kelly pracuje na komórkowych hodowlach in vitro (mysie linie P19 i F9), a w swoich badaniach stosuje zarówno metody biologii molekularnej, jak i metody histochemiczne.

Ostatnie publikacje:
 • Wen JW, Hwang JT, Kelly GM. 2012. Reactive oxygen species and Wnt signalling crosstalk patterns mouse extraembryonic endoderm. Cell Signal. 24: 2337-48. 
 • Hwang JT, Kelly GM. 2012. GATA6 and FOXA2 regulate Wnt6 expression during extraembryonic endoderm formation. Stem Cells Dev. 21: 3220-32. 
 • Krawetz RJ, Taiani J, Greene A, Kelly GM, Rancourt DE. 2011. Inhibition of Rho kinase regulates specification of early differentiation events in P19 embryonal carcinoma stem cells. PLoS One. 6: e26484.

poniedziałek, 26 sierpnia 2013

Z laboratorium do kliniki - wspólny cel, różne techniki


Szanowni Państwo, 
Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w XLVII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, które odbędzie się w dniach 4-6 września 2013 roku w Olsztynie.

Sympozjum organizowane jest przez Olsztyński Oddział Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików oraz Katedry: Anatomii Porównawczej, Histologii i Embriologii Człowieka oraz Fizjologii Człowieka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Mam nadzieję, że nasze Sympozjum przebiegające pod hasłem "Z laboratorium do kliniki - wspólny cel, różne techniki" przyczyni się do wymiany myśli i doświadczeń badawczych, jak również będzie okazją do spotkań towarzyskich, które zawsze sprzyjają nawiązywaniu nowych kontaktów i współpracy.

Sympozjum PTHC zostanie poprzedzone Sesją Satelitarną "Modulating the structure of the adipocyte in response to changes in energy balance" zorganizowaną przez Profesora Leslie Kozaka z Instytutu Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. Sesja odbędzie się w dn. 4.09.2013 w godzinach 9:00-17:00, zaś udział w niej jest bezpłatny dla zarejestrowanych uczestników Sesji Satelitarnej oraz XLVII Sympozjum PTHC.
Jeszcze raz serdecznie zapraszam, licząc na Państwa przyjazd do Olsztyna, miasta położonego pośród 1000 jezior i uroczych lasów.
Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami,
Dr hab. Anna Robak, prof. UWM
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Więcej na stronie: http://www.histochemia.org/pthc2013/