środa, 12 grudnia 2018

Rekrutacja na Noc Biologów 2019

Program Nocy Biologów 2019 w Olsztynie jest już dostępny na stornie: http://www.nocbiologow.home.pl (trzeba kliknąć na kota, znajdującego się na mapie Polski w miejscu Olsztyna).  Program będzie uzupełniany o nowe propozycje aż do 10 stycznia, warto więc częściej tam zaglądać i szukać nowych propozycji)

Udział we wszystkich zajęciach, wystawach i pokazach jest bezpłatny. Część warsztatów i wykładów z ograniczoną liczbą miejsc na sali wymaga wcześniejszej rezerwacji miejsca. Propozycje dla uczniów w wieku w wieku 6-16 lat dofinansowane są z projektu Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na te zajęcia obowiązują zapisy według specjalnej procedury. Regulaminy dostępne na stronie: http://wbib.uwm.edu.pl/umo-20/regulaminy (zgłoszenia na adres mailowy grzegorz.fiedorowicz@uwm.edu.pl).

Zgodnie z założeniami projektu rezerwujemy minimum 50% miejsc dla uczniów z terenów wiejskich oraz małych miasteczek (ważne jest miejsce zamieszkania ucznia) oraz minimum 2 % dla uczniów z rożnymi formami niepełnosprawności.  Środowiska te są defaworyzowane w dostępie do różnych form edukacji, w tym edukacji pozaformalnej. Z tego między innymi powodu rekrutacja na zajęcia (zaznaczone w programie) odbywać się będą zgodnie w następującym harmonogramem (i dotyczy szkół z woj. warmińsko-mazurskiego).

Etap I  rekrutacji, do 20 grudnia 2018, dla szkół
Szkoły zgłaszają swój udział na wybrane zajęcia w czasie Nocy Biologów 2019, wypełniają formularz zgłoszeniowy szkoły uczestnictwa w Projekcie (linki - plik PDFplik Worda). Po wstępnej kwalifikacji i uzgodnieniu wolnych miejsc (będziemy się starli aby jak najwięcej szkół i uczniów mogła wziąć udział w Nocy Biologów) szkoły przekażą uczniom i rodzicom następujące formularze do wypełnienia (prosimy wydrukować w kolorze):
 • Formularz zgłoszeniowy ucznia uczestnictwa w Projekcie - plik PDFplik Worda;
 • Deklaracja uczestnictwa w Projekcie  - plik PDFplik Worda;
 • Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestnika Projektu (w tym danych wrażliwych) - plik PDFplik Worda;

Prosimy także szkoły o zbiorcza listę zakwalifikowanych uczniów: szkolna lista kandydatów do uczestnictwa w Projekcie - plik PDFplik Worda;

Etap II, zgłoszenia indywidualne (rodzinne) oraz  szkoły od 28 grudnia do 7 stycznia 
(dotyczy wolnych miejsc, wcześniej nie zarezerwowanych). Z przyczyn organizacyjnych zapewne dla szkół wygodniejsze będą godziny przedpołudniowe, dla zgłoszeń indywidualnych (rodzinny) zapewne dogodniejsze będę zajęcia popołudniowe i wieczorne.

Indywidualnie:  
 • Formularz zgłoszeniowy ucznia uczestnictwa w Projekcie - plik PDFplik Worda;
 • Deklaracja uczestnictwa w Projekcie  - plik PDFplik Worda;
 • Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestnika Projektu (w tym danych wrażliwych) - plik PDFplik Worda;

Szkoły wypełniają dokumenty tak jak w etapie I

Etap III, zgłoszenia na wolne jeszcze miejsca: szkoły i indywidualnie, od 7 stycznia do 11 stycznia 2019 r.
Dokumenty j.w. (w ramach wolnych jeszcze miejsc)

Deklaracje uczestnictwa, formularz zgłoszeniowy i oświadczenia trzeba będzie przekazać w dniu Nocy Biologów, przed zajęciami w biurze Nocy Biologów w hol Collegium Biologiae (lub w innym uzgodnionym miejscu, np. u prowadzącego zajęcia). Każdy uczestnik otrzyma indeks-paszport (jednocześnie stanowiący karta gry terenowej).

Na zajęcia dla innych grup wiekowych (poniżej 6 roku oraz powyżej 16 roku życia) rezerwację miejsc są prostsze – wymaga tylko uzgodnienia z prowadzącym zajęcia (adres wskazany w programie).

Część wykładów, wystaw i innych propozycji nie wymaga wcześniejszej rezerwacji ale trzeba się zgłosić do biura Nocy Biologów po index-paszport, uprawniający do uczestnictwa. W czasie zajęć będzie także prośba o wpisanie się na listy obecności.


Procedura jest trochę skomplikowana i wymaga odrobiny dodatkowego wysiłku ale wynika to z formy dofinansowania. Grantodawca (sponsor) rozlicza nas z wykonanych zadań i wymaga potwierdzenia.

Stanisław Czachorowski

wtorek, 11 grudnia 2018

Ósma Noc Biologów w OlsztynieNoc Biologów 2019 w Olsztynie, 11 stycznia 2019, 8.00-22.00. Wydział Biologii i Biotechnologii, UWM w Olsztynie jak co roku bierze udział w ogólnopolskiej akcji „Noc Biologów” (Noc Biologów to wspólne przedsięwzięcie wydziałów biologicznych i przyrodniczych polski uniwersytetów i szkół wyższych a także ogrodów botanicznych), zaplanowanej w 2019 roku na piątek 11 stycznia. Jest to kolejna akcja promująca wiedzę biologiczną w popularnonaukowej formie i nawiązująca do edukacji pozaformalnej. W przygotowanie tegorocznej Nocy Biologów poza Wydziałem Biologii i Biotechnologii włączyły się także: Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Wydział Nauk Społecznych i Biblioteka Uniwersytecka. Nauka wymaga współpracy i dlatego szukamy jej na różnych płaszczyznach.

Hasłem przewodnim w tym roku jest Biologia dla zdrowia. Noc Biologów jest popularnonaukowym festiwalem naukowym i skierowana jest zarówno do dzieci przedszkolnych, młodzieży szkolnej jak i do osób dorosłych z miasta Olsztyna, regionu (województwa warmińsko-mazurskiego) jak i do powiatów z północnego Mazowsza. 

Najbliższa Noc Biologów w Olsztynie odbędzie się częściowo w ramach projektu Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0 (dofinansowanie części wykładów, warsztatów i pokazów). Z tego względu nieco przybędzie formalności przy rezerwowaniu miejsc i konieczność wypełnienia deklaracji udziału (dla uczestników w wieku 6-16 lat). Więcej o projekcie na stronie: http://uniwersytetmo.blogspot.com/

Noc Biologów ma na celu przekazanie szerokiej wiedzy przyrodniczej oraz wyników prowadzonych na UWM badań naukowych na różnych poziomach - od podstawowych wiadomości przyrodniczych do zagadnień problematycznych, nurtujących współczesną biologię, medycynę i biotechnologię. 
Przełom XX i XXI wieku przyniósł wiele niezwykłych odkryć biologicznych. Zaczęto poznawać genomy wielu organizmów, w tym człowieka czy rośliny kwiatowej. Na coraz szerszą skalę są uprawiane rośliny modyfikowane genetycznie. Trwa dyskusja nad globalnymi zmianami klimatycznymi i ich wpływ na różnorodność biologiczną Ziemi. Pojawienie się nowych chorób, groźnych dla człowieka, wyzwoliło lawinowy rozwój nauk biomedycznych. Wyzwaniem staje się dalszy rozwój cywilizacyjny w zgodzie z możliwościami środowiska. Wiele wskazuje na to, że XXI stulecie będzie wiekiem biologii. Trudno się więc dziwić, że ta fascynująca dziedzina nauki przyciąga rzesze chętnych do zgłębiania jej tajemnic

Jednym z celów cyklicznie organizowane Nocy Biologów w Olsztynie jest zaszczepienie przekonania o kluczowej roli nauk przyrodniczych w egzystencji populacji ludzkiej na Ziemi a także znaczenie biogospodarki w rozwoju regionalnym w północno-wschodniej Polsce. Bogata i ciekawa oferta programowa w ramach „Nocy Biologów” w latach 2012-2018 r., przygotowana przez pracowników naukowych a także doktorantów i studentów, spotkała się z ogromnym odzewem ze strony społeczeństwa w mieście Olsztynie i całym województwie, co potwierdza słuszność przyjętej koncepcji upowszechniania nauki (interesujące pokazy, aktywizujące warsztaty, prelekcje, wykłady, zwiedzanie laboratoriów, wystawy, dyskusje oraz materiały zamieszczone w prasie lokalnej, radiu, telewizji i internecie, m.in. blogi i portale społecznościowe) i niemalejącą potrzebę społeczną organizowania tego typu przedsięwzięć. Szczególnie ważna jest dla mieszkańców małych wsi i miasteczek z naszego regionu, jako forma upowszechniania najnowszej wiedzy biologicznej w formie kształcenia ustawicznego i pozaformalnego.

Zapraszamy na ósmą edycję 'Nocy Biologów', w piątek, 11 stycznia 2019 r.  już od godziny 8.00 rano. Dlaczego tak nietypowo? Chcemy umożliwić ułatwić udział szkołom, zwłaszcza tym spoza Olsztyna (zorganizowanie transportu, dojazd i powrót trwa, a uczniowie jeszcze musza wrócić do swoich domów). Zazwyczaj noc w porze zimowej rozpoczyna się krótko po godzinie 15, a za oknem zwykle trzyma mróz i sypie śnieg. Jak tętni wtedy życie? Także to laboratoryjno-akademickie?  Przekonacie się przyjmując zaproszenie jednego z kilkunastu wydziałów przyrodniczych w Polsce.  My zapraszamy do Olsztyna. Łączy nas fascynacja biologią, wspólna platforma internetowa i logo. Oficjalne otwarcie o godz. 15.00 ale wiele zajęć rozpocznie się wcześniej.
Pierwszą Noc w styczniu 2012 r. organizowało 16 jednostek naukowych,  w  2013 r.,  już 19 instytucji. Jak będzie w 2019 roku?


Szczegółowy program znajdzie się na stronie: http://www.nocbiologow.pl/


Cele wydarzenia: upowszechnianie i popularyzacja nauki oraz instytucji zajmujących się problematyką przyrodniczą poprzez interesujące pokazy, warsztaty, prelekcje, wykłady, zwiedzanie laboratoriów, wystawy, dyskusje oraz materiały zamieszczone w prasie lokalnej, radiu, telewizji i internecie (m.in. blogi i portale społecznościowe). Wzbudzanie ciekawości oraz chęci do poznawania i rozumienia świata przyrodniczego, szczególnie u dzieci i młodzieży szkolnej w celu kształtowania poglądów, pozwalających na zrozumienie prawidłowości funkcjonowania przyrody oraz na nieszkodliwe obcowanie ze światem żywym (biologicznym). Celem jest również przedstawienie podstawowych, ale ważnych zagadnień, poszerzających wiedzę społeczeństwa na temat funkcjonowania świata przyrodniczego (m.in. problemy biogospodarki, biotechnologii, zdrowia ludzkiego czy ochrony przyrody) jak i zagadnień budzących wiele kontrowersji (m.in. organizmy modyfikowane genetycznie - GMO, energetyka odnawialna z wykorzystaniem biomasy, transplantacje, rozwój zrównoważony).

Stanisław Czachorowski

poniedziałek, 10 grudnia 2018

Ciekawość czyli 350 lat Merck
Przełomowe terapie w leczeniu nowotworów i chorób przewlekłych. Ponad 300 tysięcy produktów z obszaru life science. Ciekłe kryształy wykorzystywane w produkcji smartfonów i telewizorów oraz pigmenty stosowane w branży kosmetycznej. Stoi za tym jedna i ta sama organizacja – Merck, wiodąca firma naukowo-technologiczna, obchodząca w tym roku 350-lecie istnienia na świecie, a obecna na polskim rynku od ponad 25 lat.

Historia firmy Merck liczy 350 lat, ilustrując przeobrażenie małej apteki założonej w Darmstadt w Niemczech w 1668 roku w globalną wiodącą firmę naukowo-technologiczną. Merck jest jednym z pionierów branży opartej na badaniach naukowych, od początku istnienia będąc częścią środowiska naukowego i jego bliskim partnerem. Zróżnicowany portfel biznesowy pozwala firmie w dynamiczny, wielowymiarowy sposób odpowiadać na problemy codzienności, ale i tworzyć rozwiązania dla przyszłych pokoleń.

– Merck wymyka się standardowej klasyfikacji. Jako firma głęboko zakorzeniona w nauce, tworzy wysokiej jakości technologie i poprawiające jakość życia w każdym jego aspekcie. Od 350 lat ciekawość jest naszą siłą do dostarczania najlepszych rozwiązań pacjentom, konsumentom i klientom. Doceniając tradycję oraz osiągnięcia poprzednich pokoleń możemy cieszyć się z naszej dzisiejszej pozycji na rynku oraz wyobrazić sobie następne 350 lat naszego istnienia – zarówno na świecie, jak i w Polsce – mówi Selen Zeydanli Bisson, Prezes Zarządu Merck Sp. z o.o.

Merck od ponad 25 lat jest obecny w Polsce. Aktualnie prowadząc działalność biznesową w ramach trzech spółek (w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu) firma oferuje innowacje rozwiązania, realizuje badania kliniczne z udziałem polskich pacjentów i dysponuje dynamicznie rozwijającym się Centrum Usług Biznesowych.

Działalność Merck w ramach sektora ochrony zdrowia (Healthcare) koncentruje się na oferowaniu innowacyjnych terapii wspierających pacjentów i lekarzy w ich walce z chorobami, szczególnie w obszarach: onkologii, immunoonkologii, neurologii, immunologii, diabetologii, kardiologii
i endokrynologii.

Na całym świecie 2,5 miliona[1], a w Polsce około 50 000[2] osób choruje na stwardnienie rozsiane (SM) – przewlekłą chorobę ośrodkowego układu nerwowego. Firma Merck od dawna zajmuje się opracowywaniem leczenia chorób neurodegeneracyjnych, takich jak SM. Działalność badawczo-rozwojowa firmy skupia się na tworzeniu nowych opcji terapeutycznych oraz oferowaniu rozwiązań na niezaspokojone dotąd potrzeby pacjentów.

W obrębie sektora life science (Life Science), Merck zapewnia naukowcom i badaczom materiały laboratoryjne, technologie i usługi, dzięki którym badania naukowe oraz produkcja biotechnologiczna i farmaceutyczna są prostsze, szybsze i bezpieczniejsze. Portfolio Life Science zawiera ponad 300 tysięcy produktów, w tym rzadkie na rynku komponenty produkcyjne oraz unikalne technologie.

– Mamy jedno z najobszerniejszych portfolio w branży life science. W Polsce, z naszych produktów korzystają m.in. niemalże wszystkie laboratoria działające w obszarze badań i rozwoju, czy też kontroli jakości. Co więcej, na naszych surowcach pracuje około 90 proc. uczelni. Jesteśmy z tego powodu bardzo dumni – komentuje Joanna Bogdańska, Dyrektor Generalny Life Science, Research & Applied Solutions, Polska i Kraje Bałtyckie, Prezes Zarządu Sigma-Aldrich Sp. z o.o.

Sektor zaawansowanych materiałów i technologii (Performance Materials) zajmuje się opracowaniem wyspecjalizowanych produktów chemicznych do wymagających zastosowań, między innymi dla branż: elektronicznej i technologicznej, kosmetycznej oraz motoryzacyjnej.

Mówiąc o Performance Materials można by pokusić się o stwierdzenie, że Merck jest wszędzie. Większość ludzi styka się z oferowanymi produktami na co dzień – od materiałów OLED i ciekłych kryształów wykorzystywanych w ekranach smartfonów, po materiały o wysokiej wydajności, które umożliwiają produkcję mikroprocesorów do urządzeń elektronicznych powszechnego użytku. Firma oferuje również pigmenty, które stosowane są w lakierach samochodowych oraz kosmetykach używanych na całym świecie.

Oprócz działalności w ramach wyżej wymienionych sektorów, firma w 2013 r. otworzyła Centrum Usług Biznesowych we Wrocławiu. Centrum dostarcza usługi biznesowe głównie swoim europejskim spółkom, ale również oferuj dodatkowe wsparcie dla każdego z 66 rynków, na których Merck funkcjonuje globalnie.

Centrum oferuje wewnętrznym klientom szeroki katalog usług, m.in. z obszarów: finansowo-księgowego, administracji personalnej i płac, zakupów oraz zarządzania projektami. Wrocławskie centrum jest jednym z trzech tego typu ośrodków Merck na świecie i wciąż dynamicznie się rozwija. Tylko w tym roku do zespołu dołączyło blisko 100 nowych pracowników, nie tylko z Polski, ale także z innych krajów.

Motywem obchodów jubileuszu 350-lecia istnienia firmy Merck jest hasło „ciekawość” odzwierciedlające stałą cechę, która była, jest i zawsze będzie głównym motorem sukcesu firmy. 

źródło: materiały prasowe firmy Merck

[1]
ZDROWIE I DOBROSTAN 1/2015 (http://www.neurocentrum.pl/dcten/wp-content/uploads/belniak-e1p.pdf)
[2] European Multiple Sclerosis Platform Report 2015 (http://www.emsp.org/wp-content/uploads/2015/08/MS-in-EU-access.pdf), IQVIA MIDAS MAT 09/2017

niedziela, 9 grudnia 2018

Już za miesiąc Noc Biologów 2019


Już za miesiąc kolejna i emocjonująca Noc Biologów. Intensywnie się przygotowujemy, niedługo uruchomimy zapisy na warsztaty i laboratoria. Przygotowujemy trochę niespodzianek. Jak zwykle będzie się działo :). Przyrodniczo, biologicznie i na zdrowie.

St.Cz,

sobota, 8 grudnia 2018

Jesienne podsumowanie letniej szkoły biologów

(Październikowe zajęcia na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie)

W poniedziałek, 26 listopada, w auli LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu spotkali się przedstawiciele Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, dyrekcja szkoły, nauczyciele przedmiotów przyrodniczych, a przede wszystkim – uczniowie z klas o profilu biologiczno-chemicznym. A wszystko to ze względu na oficjalne podsumowane Letniej Szkoły Biologii – kilkudniowego wyjazdu naukowego naszych licealistów na UWM, podczas którego uczniowie mieli okazję poczuć smak pracy naukowca.

Wyjazd odbywał się co prawda na początku września, dopiero teraz jednak mieliśmy okazję podsumować jego efekty. Uczniowie klasy III mogli pochwalić się wykonanymi badaniami, a przy okazji tym, czego zdążyli nauczyć się z kadrą Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM. Dlatego zebrani obejrzeli kilka prezentacji, które obrazowały wszechstronność realizowanych zajęć. Bezpośrednio po prezentacji osiągnięć uczniów głos zabrali goście z Olsztyna: prodziekan ds. studenckich prof. dr hab. Aleksander Świątecki, prof. zw., prodziekan ds. kształcenia dr Beata Dulisz oraz dr Grzegorz Fiedorowicz. Przedstawiciele uczelni zdradzili, że noszą się z zamiarem rozszerzenia podobnych zajęć, ponieważ wrześniowa przygoda naukowa okazała się nader owocna – zarówno dla liceum, jak i dla samego uniwersytetu.

Uczniowie mieli okazję pracować w nowoczesnych laboratoriach i pod okiem doświadczonej kadry naukowej rozwiązywać problemy badawcze, które zostały przed nimi postawione w czasie trwania warsztatów. Zdobyte umiejętności będą mogli wykorzystać na egzaminie maturalnym z biologii, podczas którego również muszą się zmierzyć z podobnymi zadaniami. Dla uniwersytetu praca z uczniami liceum jest również okazją do lepszego poznania środowiska szkolnego z którego rekrutują się przyszli studenci i zachęcenia uczniów KEN-a do studiowania na UWM.

Na zakończenie spotkania dr Grzegorz Fiedorowicz przeprowadził wykład dla uczniów klas biologiczno-chemicznych na temat zdrowotnych właściwości grzybów wielkoowocnikowych. Dyrektor szkoły zaprezentował również zaproszonym gościom nową klasopracownię biologiczną, która na początku bieżącego roku szkolnego, dzięki środkom pozyskanym ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, została całkowicie zmodernizowana.

Na poniedziałkowym spotkaniu obecna była także przedstawicielka Fundacji Pelikan, pani Małgorzata Gaczyńska. To ta instytucja finansowała wyjazd uczniów do Olsztyna na Letnią Szkołę Biologów. Pozwoliła na to umowa podpisana między Fundacją a samym liceum. Dlatego też na ręce pani Małgorzaty zostały złożone specjalne podziękowania dla całego Zarządu Fundacji za okazaną pomoc.
Za oknem zimno i plucha... Przypomnijmy sobie zatem, jak jeszcze niedawno w ciepłym październikowym słońcu nasi uczniowie z klasy 2 c, tej biologiczno-chemicznej, z zapałem poznawali tajniki grzybów, porostów i roślin podczas naukowej wyprawy do Olsztyna. Wydarzenie to było kolejną odsłoną współpracy LO im. KEN z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.opracował Zbigniew Sztuc
(źródło: https://ken.edupage.org)


piątek, 7 grudnia 2018

Klasa 3c LO z wizytą na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie


30 listopada 2018 r. klasa 3c L.O. w Elblągu wzięła udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych Wydziału Biologii i Biotechnologii UW-M w Olsztynie. Zajęcia w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody pt. „Jak funkcjonuje roślina?“ poprowadzili dla nas dr Anna Źróbek-Sokolnik oraz dr Grzegorz Fiedorowicz. Były to ćwiczenia mikroskopowe, na których uczniowie samodzielnie, ale pod okiem niezwykle życzliwych naukowców, wykonywali i obserwowali preparaty tkanek i organów roślinnych.

Na kolejnych zajęciach w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt dr Grzegorz Panasiewicz wygłosił wykład nt „Metody sekwencjonowania DNA“, z którego poznaliśmy historyczne oraz współczesne metody analizowania DNA. Dowiedzieliśmy się o niezwykle dynamicznym postępie badań w tej dziedzinie, m.in. o tym, że obecne sekwencjonowanie genomu człowieka metodą NGS zajmuje dobę i kosztuje 1 tys. dolarów, a pierwszy program Poznania Ludzkiego Genomu Ludzkiego trwał 15 lat i kosztował 3 mld dolarów. Po wykładzie Pan dr Panasiewicz przeprowadził warsztaty pt. „Jak czytać DNA?“. Były to zajęcia, w czasie których uczniowie samodzielnie analizowali wyniki badań elektroforetycznych genomu zwierząt, a następnie weryfikowali je w Internecie w międzynarodowej bazie genetycznej NCBI (ncbi.nlm.nih.gov). Niezwykłe spotkanie z nauką zorganizował dla naszych uczniów Pan dr Grzegorz Fiedorowicz, który jest koordynatorem programu na UWM „Przyjedź do nas na warsztaty“ oraz „Wypożycz naukowca do szkoły“.

 Serdecznie dziękujemy!!!

Hanna Pietras
(źródło)
czwartek, 6 grudnia 2018

Trwają zajęcia w ramach Uniwersytetu Młodego Odkrywcy


Trwają zajęcia dla uczniów ze szkół woj. warmińsko-mazurskiego w ramach Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy 2.0 (czytaj więcej o projekcie). W pierwszym semestrze stacjonarnych zajęć uczestniczy 62 uczniów z Lamkowa, Szczytna, Stawigudy i Dywit. Niebawem Noc Biologów (styczeń 2019) i kolejna możliwość odwiedzenia Uniwersytetu i uczestnictwa w zajęciach, przygotowanych i poprowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych UWM w Olsztynie. Dla wielu uczniów to znakomita okazja by popracować z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu (np. mikroskopów), którego brakuje w szkołach.

Projekt jest jednym z wielu przykładów społecznej misji uniwersytetu (poza badaniami naukowymi i dydaktyką dla studentów także edukacja pozaformalna i upowszechnianie wiedzy w szerokich kręgach społeczności Warmii i Mazur). Projekt pn. ,,Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i potrwa do marca 2020. W kolejnych dwóch semestrach będzie okazja do uczestnictwa dla kolejnych szkół (szczegóły na stronie projektu). Zapisy i rekrutacja już niebawem.

Poza zajęciami stacjonarnymi przewidziane są szkolenia i seminaria dla nauczycieli, letnie obozy dla uczniów, kawiarnie naukowe oraz webinaria.

Stanisław Czachorowskiwtorek, 27 listopada 2018

Dlaczego nie kupuję produktów zawierających olej palmowy?


Mój osobisty, główny powód, to rosnący obszar uprawy palmy olejowej (głównie olejowca gwinejskiego Elaeis guineensis) w wąskim pasie 10 stopni na północ i południe od równika. Największe uprawy znajdują się w Indonezji i Malezji. Sposób ich powstawania budzi mój głęboki sprzeciw, gdyż odbywa się poprzez wypalanie lasów deszczowych. Prawie 40 000 kilometrów kwadratowych lasów deszczowych zostało zastąpionych uprawami palmy olejowej w Indonezji i Malezji. Prowadzi to do utraty siedlisk dla niezwykle zagrożonych gatunków zwierząt, w tym głównie orangutanów z Sumatry i Borneo, nosorożców i tygrysa sumatrzańskiego oraz słonia indyjskiego  (Ellie Brown, Michael F. Jacobson, Cruel Oil, Center for Science in the Public Interest, 2005). Są to gatunki zagrożone lub skrajnie zagrożone wyginięciem zgodnie z Czerwoną Księgą. Można o tym zjawisku przeczytać również w ostatnich doniesieniach prasowych (czytaj). 

I po co? By uzyskać najtańszy olej, stanowiący 40% ogólnoświatowej produkcji oleju roślinnego (około 63 miliony ton w 2016 roku) na potrzeby przemysłu spożywczego, kosmetycznego oraz produkcji biopaliw. W konsekwencji, według FAO (Food and Agriculture Organization of United Nations) przeciętny mieszkaniec Ziemi spożył w 2015 roku około 7,7 kg oleju palmowego. Zapotrzebowanie na ten olej ciągle rośnie i według szacunków FAO w 2020 roku zapotrzebowanie na olej palmowy podwoi się, a w 2050 roku potroi. Możemy sobie wyobrazić, jakie skutki dla środowiska taki wzrost przyniesie.

Proponuję każdemu udział w małym eksperymencie. Proszę choć raz podczas zakupów sprawdzić skład produktów na półkach sklepu i znaleźć takie artykuły spożywcze, bądź kosmetyczne, które nie zawierają oleju palmowego ( określanego jako palm oil lub kernel oil). Ja taki eksperyment przeprowadziłam i wynik był co najmniej zaskakujący. Większość słodyczy zawiera w swym składzie olej palmowy (jedyne które go nie zawierały to sezamki,  pierniki toruńskie i żelki). Większość tanich czekolad i produktów zawierających czekoladę również zawiera olej palmowy. Szokiem okazał się skład masła orzechowego (wydaje się że produkowanego z nasion oleistych), do którego również niektórzy producenci dodają olej palmowy. Znalezienie kosmetyków i środków czystości bez oleju palmowego okazało się jeszcze trudniejsze. I jeśli ktoś podeśle mi nazwy takich, które oleju palmowego nie zawierają, będę wdzięczna. Po obejrzeniu filmów z wypalania lasów tropikalnych pod uprawy palmy olejowej i  obrazów straszliwego cierpienia zwierząt w wypalanych lasach, poczułam się winna tego co dzieje się gdzieś w Azji, bo używając tak dużej ilości produktów zawierających olej palmowy przyczyniam się do niszczenia lasów deszczowych wraz z ich mieszkańcami. Co może zrobić indywidualna osoba w takiej sytuacji. Wydaje się, że niewiele. Ja zdecydowałam się na zwykły konsumencki protest. Nie kupuję niczego co zawiera olej palmowy, jeśli tylko mogę skład produktu sprawdzić. Niestety skład części produktów spożywczych nie jest podawany. Nie wiem, na przykład czy piekarnie dodają olej palmowy do swoich produktów. Czy taki protest ma sens. Ma, jeśli dołączają do niego kolejne osoby, gdyż obniża się popyt na pewne produkty. Wytwórcy zwykle szybko taki spadek odnotowują i starają się go powstrzymać. Powoduje to spadek zapotrzebowania na olej palmowy i może uratować choć część obszarów lasów deszczowych przed zniszczeniem.

Oczywiście olej palmowy ma też pozytywny wpływ na życie ludzi trudniących się uprawą palm oraz produkcją oleju. Jednakże deforestracja obszarów tropikalnych ma koszmarne konsekwencje. Zwiększenie efektu cieplarnianego, wzrost stężenie dioksyn w powietrzu (z wypalanych lasów deszczowych), erozja gleby oraz zwiększenie częstości powodzi, gdyż lasy odgrywają ogromną rolę w regulacji gospodarki wodnej.

Drugim powodem ograniczenia spożycia oleju palmowego mogą być względy zdrowotne. Olej ten w około 50% zawiera nasycone kwasy tłuszczowe. Ich spożycie powinno być przez ludzi ściśle racjonowane. Czyli oprócz lubianych przez nas smalców ze skwarkami, grillowanych karkówek i innych miąs oraz produktów pochodzenia zwierzęcego, powinniśmy doliczyć owe prawie 4 kg tłuszczów nasyconych dostarczanych rocznie wraz z olejem palmowym. Olej ten znajduje się obecnie nawet w margarynach, by zastąpić utwardzanie olejów roślinnych i uniknąć obecności w nich kwasów tłuszczowych w formie trans.

Beata Kurowicka

poniedziałek, 26 listopada 2018

Mikołaj z wąsami - zbiórka karmy na Wydziale Biologii i Biotechnologii dla Kociej Kawiarnii


Święta coraz bliżej. Mikołaj już zagląda przez okna. Złap ostatnie szanse na spełnienie dobrego uczynku i daj kociakom coś od serca!! 🐈

W celu ułatwienia znalezienia idealnego prezentu oto mała lista tego, co możecie kupić 🎁
- żwirek Cat's Best
- karma sucha Josera
- karma mokra Carny
- odświeżacze powietrza, płyny do naczyń (czymś trzeba umyć miseczki), rękawiczki lateksowe
Jak przystało na prezent od Mikołaja, możecie też pomyśleć o zabawkach dla kotów (podobno bardzo ucieszą się ze wszelkich wędek i brzęczących kulek).
Możecie też przynosić kociozwiązane rzeczy, które później będą mogły być sprzedane w sklepiku Kociej Kawiarni.

Do składowania tego, co przyniesiecie, przygotowany będzie specjalny karton w holu CB🎄

"Koty mają ogromne znaczenie dla psychicznego i fizycznego zdrowia człowieka. 
Poprawiają nastrój, urozmaicają życie, zmniejszają poczucie samotności." 

- Olsztyn Kocha Koty, 

strona Kociej Kawiarni https://www.facebook.com/OlsztynKochaKoty/

Aleksandra Siwecka

Więcej informacji  akcji na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1971667742880860/

Trwają zajęcia na Uniwersytecie Młodego Odkrywcy 2.0


Trwają zajęcia na Warmińsko-Mazurskim Uniwersytecie Młodego Odkrywcy 2.0 (zobacz szczegóły https://uniwersytetmo.blogspot.com/). W grudniu kolejny cykl zajęć stacjonarnych dla uczniów ze Szczytna, Stawigudy, Dywit i Lamkowa. Zaplanowane także jest seminarium dla nauczycieli oraz nabór na Noc Biologów 2019.

St. Czachorowski

sobota, 24 listopada 2018

Poszukiwany Data Scientist

Firma Billennium w Olsztynie, współpracująca z naszym uniwersytetem,  poszukuje osoby na stanowisko Data Scientist i chce dać szansę rozwoju studentom.

Słowa kluczowe: stos technologiczny: pandas, scikit-learn, django, postgreSQL, Python

wtorek, 20 listopada 2018

International Conference on Toxic Cyanobacteria - “Learning from the past to predict the future”

International Conference on Toxic Cyanobacteria (ICTC) is a periodic summit of an international community focusing on the study of cyanotoxins and toxic cyanobacteria. Poland was chosen as the venue of the next ICTC by the participants of the conference in Wuhan in 2016. The five-day event includes interactive sessions and lively discussion panels which promote active scientific exchange and communication between scientists and students. This event will feature recent findings from leading academic experts in the field in the form of lectures and posters. Participants will have the opportunity to gain hands-on experience from the experts on the subject and to network with other enthusiasts.

The theme of this year’s ICTC 11 is: “Learning from the past to predict the future”

The event also includes excursions and off-site visits with the aim of giving the participants a wider insight about the heritage of Kraków and Małopolska region. The royal capital city of Kraków is the spiritual centre of Poland with rich heritage. Krakow’s Old Town, along with Wawel Castle and the city’s Kazimierz district found their place on the First World Heritage List, created by UNESCO in 1978. The city is home to Polish intellectual and artistic elites and is a magnet for the young. Students and young Polish professionals as well as a growing international community are drawn to the city.

czwartek, 15 listopada 2018

Biocenozy wód płynących w kontekście zmian hydrologicznych


II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Funkcjonowanie i ochrona wód płynących”
PotamON 2019
Biocenozy wód płynących w kontekście zmian hydrologicznych
25 września - 27 września 2019
Łukęcin

Organizatorzy: Wydział Biologii Uniwersytet Szczeciński, Drawieński Park Narodowy, Oddział Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego w Szczecinie

TEMATYKA KONFERENCJI:
 • Monitoring wód płynących
 • Ekologia wód płynących
 • Biologiczne funkcjonowanie wód płynących
 • Renaturyzacja wód płynących
 • Ochrona i restytucja zagrożonych gatunków flory i fauny wód płynących
 • Ochrona i zachowanie zasobów wód płynących
 • Oddziaływanie jezior przepływowych i zbiorników zaporowych na wody płynące
 • Retencja wód
 • Zmiany klimatu a funkcjonowanie wód płynących
 • Utrzymanie cieków oraz ochrona przeciwpowodziowa
 • Problematyka administracyjno-prawna w gospodarowaniu wodami płynącymi
 Program ramowy


24 września, wtorek
19.00  - Kolacja dla przyjezdnych przed otwarciem konferencji

25 września, środa
referaty 15-minutowe + 5 minut na dyskusję
Otwarcie konferencji 10.00 - 10.15
Pierwsza sesja referatowa 10.20-11.50
11.50–12.20    Przerwa kawowa
Druga sesja referatowa 12.20–13.20
13.30–14.00    Obiad
Trzecia sesja referatowa 14.30-15.40
15.40–16.00    Przerwa kawowa
Sesja posterowa. 16.00–17.00
19.00– Uroczysta kolacja - bankiet

26 września, czwartek
7.30–9.00  Śniadanie
Czwarta sesja referatowa 10.00-11.20
11.20–11.50    Przerwa kawowa
Piąta sesja referatowa 11.50–13.10
13.30–14.00    Obiad
Wycieczka 14.00–18.00
18.30– Kolacja przy grillu

27 września, piątek
7.30 – 9.00      Śniadanie
Szósta sesja referatowa 9.30-10.50
10.50–11.10    Przerwa kawowa
Siódma sesja referatowa 11.15-11.50
Dyskusja i podsumowanie konferencji 12.00–13.00
13.10–14.00    Obiad

Komitet Naukowy:
Prof. dr hab. Maciej Zalewski, Uniwersytet Łódzki, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii, Polska Akademia Nauk
Prof. dr hab. inż. Wiesław Wiśniewolski, Instytut Rybactwa Śródlądowego
Prof. dr hab. Krzysztof Kukuła, Uniwersytet Rzeszowski
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Prof. dr hab. Tomasz Heese, Politechnika Koszalińska
Prof. dr hab. Mirosław Przybylski, Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
Dr hab. Izabela Czerniawska-Kusza, profesor Uniwersytetu Opolskiego
Dr hab. inż. Zbigniew Popek, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Dr hab. inż. Piotr Dębowski, profesor Instytutu Rybactwa Śródlądowego
Dr hab. inż. Ryszard Polechoński, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Dr hab. Bartłomiej Wyżga, profesor Instytutu Ochrony Przyrody w Krakowie, Polska Akademia Nauk
Dr hab. Andrzej Zawal, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego
Dr hab. Michał Grabowski, profesor Uniwersytetu Łódzkiego
Dr hab. Janusz Żbikowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Dr hab. Paweł Napiórkowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Komitet Organizacyjny:
Dr hab. inż. Robert Czerniawski, prof. US - przewodniczący
Dr inż. Paweł Bilski DPN
Mgr inż. Anna Kompowska US - sekretarz
Dr Tomasz Krepski US
Dr Łukasz Sługocki US
Mgr Iwona Goździk US

środa, 14 listopada 2018

Naukowe Koło Mikrobiologów Molekularnych "Coccus" zaprasza


Zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne, które odbędzie się 21 listopada o godzinie 17:00 w sali 1 w Katedrze Mikrobiologii Środowiskowej (ul. Prawocheńskiego 1). Jeśli interesuje cię mikrobiologia, biologia molekularna lub biotechnologia środowiskowa to idealne miejsce dla Ciebie!

Naukowe Koło Mikrobiologów Molekularnych "Coccus"

wtorek, 13 listopada 2018

5th European Conference on Scientific Diving

Spotkania z serii European Conference on Scientific Diving zainicjowane zostały przez European Scientific Diving Panel przy Marine Board i powstały niejako z połączenia dwóch spotkań tego typu ("The Research in Shallow Marine and Fresh Water Systems" i “The International Symposium on Occupational Scientific Diving") w jedno zgromadzenie, obywające się raz w roku. Poprzednie  konferencje miały miejsce m.in. w Stuttgarcie, Szwecji, na Maderze czy ostatnia, czwarta na Orkadach. Ich ideą jest zapewnienie szerokiego międzynarodowego forum do wymiany doświadczeń, przedstawienia najnowszych wyników badań (od biologii po archeologię) opierających się na nurkowaniu.

Ta konferencja, o której wspominam powyżej, będzie pierwszą taką w Polsce, dlatego chcielibyśmy poinformować o niej polskie środowisko hydrobiologów.

Poniżej zamieszczam stronę konferencji
https://www.ecsd5.org/,
jej facebookowy odpowiednik
https://www.facebook.com/events/202870227174050/ oraz prosty poster w
dziale "Download" na dole strony
https://www.ecsd5.org/about.html

Z wyrazami szacunku,
Luiza Bielecka
Przewodnicząca Oddziału Morskiego PTH

czwartek, 8 listopada 2018

Rozpoczęły się zajęcia stacjonarne na Uniwersytecie Młodego Odkrywcy 2.0W dniu 8. listopada 2018 roku, na Wydziale Biologii i Biotechnologii rozpoczęły się zajęcia stacjonarne na Uniwersytecie Młodego Odkrywcy 2.0. Na załaczonych zdjęciach krótka fotorelacja z zajęć pt. "Grzyby do zadań specjalnych - czy wiesz co jesz", uczniowie ze szkoły z Dywitach. Zajęcia prowadzi dr hab. Anna Biedunkiewicz.

Projekt Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0 jest realizowany przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Lider) i ogólnopolską Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (Partner). Działania edukacyjne WMUMO 2.0 będą realizowane w cyklu semestralnym roku szkolnego i akademickiego przez 3 semestry: zimowy 2018/2019, letni 2018/2019, zimowy 2019/2020.

Celem głównym projektu jest opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych dla dzieci i młodzieży w dwóch kategoriach wiekowych: 6-10 lat i 11-16, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na rozbudzanie ich ciekawości poznawczej, stymulowania intelektualnego, aksjologicznego i społecznego, inspirowania do twórczego myślenia i rozwijania własnych pasji . Cele te osiągane będą poprzez stworzenie warunków do prowadzenia pozaszkolnych zajęć edukacyjnych i popularyzatorskich poprzez: cykliczne stacjonarne zajęcia badawcze, otwarty kurs online z webinariami i wideokonferencjami, uniwersyteckie i szkolne festiwale nauki oraz lokalne kawiarnie naukowe, bibliotekę online z wypracowanymi programami, scenariuszami i interaktywnymi materiałami edukacyjnymi.


Więcej o projekcie: http://uniwersytetmo.blogspot.com/p/projekt.html

Stanisław Czachorowski