poniedziałek, 24 października 2016

Natura w walce ze stresem u roślin – poszukiwanie odmian tolerujących stresy

(Autor, prof. dr hab. Stanisław Weindenr)
Rośliny rosnące w swoim naturalnym środowisku, charakteryzujące się brakiem możliwości aktywnego poruszania, są szczególnie narażone na działanie różnego rodzaju stresów, które zakłócają ich wzrost i rozwój. Zarówno zbyt niskie, jak i zbyt wysokie natężenie jakiegoś czynnika jest określane mianem stresu. Może nim być np. niedobór lub nadmiar światła, wody i składników pokarmowych, obecność substancji toksycznych, niekorzystna temperatura, czy też presja innych gatunków. Organizmy mogą tolerować nawet bardzo wysokie natężenie stresów środowiskowych, o ile zostaną u nich wykształcone specyficzne adaptacje (morfologiczne, anatomiczne i fizjologiczne).

Od dawna hodowlę roślin uprawnych prowadzono w kierunku zwiększenia produkcji, zwracając mniejszą uwagę na powszechnie występujące stresy (biotyczne i abiotyczne). Działania stresów łagodzono przez stosowanie nawadniania, nawozów i pestycydów. Takie postępowanie zmniejszyło użycie naturalnych zasobów genetycznych roślin przydatnych do przezwyciężania wspomnianych ograniczeń podczas wzrostu i rozwoju roślin uprawnych. Dlatego pewne gatunki/odmiany zawierające użyteczne cechy odporności na stresy zostały zapomniane. Jednak stosowanie nawozów, pestycydów i wody powinno być ograniczone i rolnictwo musi stać się bardziej zrównoważone. W odróżnieniu od modelu intensywnego rozwoju rolnictwa, aktualnie promowane rolnictwo zrównoważone (ang. sustainable agriculture) zakłada realizowanie wszystkich działań w zakresie rolnictwa z uwzględnieniem dobra przyszłych pokoleń.

Agenda ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa szacuje, że w ubiegłym wieku, zniknęło trzy czwarte genetycznej różnorodności upraw rolniczych. Przemysłowy typ rolnictwa zachęcał rolników do korzystania z tych samych gatunków wysokowydajnych roślin. Gdy rolnicy rezygnują z różnorodności to pewne odmiany mogą zniknąć wraz z ich specyficznymi cechami genetycznymi. Obecnie w wielu krajach promuje się przechowywanie materiału genetycznego roślin, jako zbioru nasion (ang. plant germplasm collections). Powoduje to wzrost asortymentu materiału biologicznego, który może być badany w celu wyszukania genotypów odporniejszych na stresy. Komisja Europejska stara się zintegrować narodowe infrastruktury badawcze w celu przeanalizowania ogromnej ilości danych genomicznych dotyczących zwierząt, roślin i mikroorganizmów, a naukowcy próbują powiązać te dane z danymi fenomicznymi.

Ustalenie, jakim zmianom ulegają białka podczas stresów środowiskowych, może dostarczyć wielu ważnych informacji dotyczących adaptacji roślin do tych warunków. Konieczność analizy proteomu wynika z tego, że wiele jego cech nie można zbadać na innych poziomach (genomu, transkryptomu), ze względu na występowanie zmian potranslacyjnych, takich jak fosforylacja lub glikozylacja, które wpływają zarówno na strukturę, jak i na funkcję białka. Przedstawiony poniżej postęp w proteomicznych badaniach odpowiedzi roślin uprawnych na stresy oraz przykłady badań nad białkowymi wskaźnikami tolerancji na stresy mają duże szanse na praktyczne wykorzystanie.

W ostatnich latach prowadziłem,  wraz z zespołem doktorantek (Wioletta Brosowska, Sylwia Sadowska, Anna Badowiec, Agnieszka Mostek i Angelika Król), badania nad wykorzystaniem analiz proteomicznych do wyjaśnienia biologicznych podstaw tolerancji stresów u roślin oraz nad białkowymi biomarkerami stresów abiotycznych. Wspomniane prace były wykonywane w ramach Europejskich Programów Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST Actions 828, 858, FA0603, FA0901, FA1003 i FA1306 – w wymienionych programach pełniłem funkcję przedstawiciela Polski oraz członka Management Committee). Badania te były finansowane przez Specjalne Programy Badawcze KBN oraz przez Narodowe Centrum Nauki. Uzyskane wyniki częściowo zostały już opublikowane w czasopismach o wysokim IF (J. Plant Physiol., Plant Physiol. Bioch., Int. J. Mol. Sci., Acta Physiol. Plant i Molecules). Podsumowanie tych badań przedstawiłem również w ostatniej pracy przeglądowej (Weidner S., Acta Sci., Pol., Biotechnologia, 14(2) 2015, 43 – 56). Zagadnienia te są bardzo ważne przy zwiększaniu produkcji roślinnej z wykorzystaniem naturalnych zasobów genetycznych roślin uprawnych do przezwyciężania stresów występujących podczas ich wzrostu i rozwoju. Do najważniejszych osiągnięć zespołu można zaliczyć między innymi: zidentyfikowanie białek, których ekspresja zmienia się pod wpływem stresów (białka te mogą służyć jako obiekty strategii inżynieryjnych, mających na celu powstanie odmian wykazujących większą odporność na niekorzystne warunki klimatyczne lub jako białka wskaźnikowe w diagnostyce); wykazanie, że białkiem obecnym wyłącznie w kiełkujących nasionach Pisum sativum L. w warunkach stresu osmotycznego i regeneracji po stresie był enzym metylotransferaza 6 α-hydroksymaakiainowa, biorący udział w syntezie pizatyny; wykazanie, że zwiększona tolerancja roślin na stres solny jest głównie wynikiem wzmożonej aktywności w przekazywaniu sygnałów w ich komórkach, co prowadzi do akumulacji białek chroniących przed stresem oraz zmian w strukturze ścian komórkowych; zbadanie (po raz pierwszy) molekularnego mechanizmu łagodzenia stresów u roślin przez kwas β-aminomasłowy (aminokwas niebiałkowy); wykazanie istnienia (poza wspólnymi) bardzo specyficznych dla poszczególnych stresów mechanizmów obronnych w winorośli, co ma ogromne znaczenie w tworzeniu nowych odmian uprawianych w warunkach klimatycznych północno-wschodniej Europy; wykazanie, że liście winorośli mogą służyć jako komercyjne źródło antyoksydantów.

Badania w dziedzinie biologii molekularnej są z pewnością bardzo fascynujące, należy jednak pamiętać, że w końcu liczy się fenotyp. Fenotypujące platformy powstały już w wielu krajach takich, jak: Australia, Belgia, Kanada, Francja, Niemcy, Węgry, Holandia, USA i Wielka Brytania. Jednakże zrozumienie zachowania roślin i powiązanie z reakcjami genetycznymi i komórkowymi jest dużym wyzwaniem i nie może być rozwiązywane tylko na poziomie narodowym. Naukowcy z różnych dyscyplin (genetycy, fizjolodzy roślin, biochemicy, biolodzy molekularni i inni) powinni połączyć siły w celu rozwiązania tych problemów. Konieczne jest również stworzenie sieci łączącej naukowców, hodowców i przemysł. Od lat bowiem hodowcy roślin szukają sposobów na polepszenie wydajności plonów w różnych warunkach środowiskowych. Ważna jest identyfikacja genetyczno- -fizjologicznych markerów oraz integracja danych fenotypowych z danymi „omicznymi”, co stanowiłoby konkretne wskazówki dla rolnictwa. Pozwoli to zminimalizować wpływ biotycznych i abiotycznych stresów na plonowanie i zwiększyć użycie dostępnych zasobów genetycznych.


Stanisław Weidner

czwartek, 20 października 2016

Uniwersytet Dzieci w Olsztynie poszukuje wolontariuszyWolontariusze są częścią naszego zespołu. Bez ich regularnej pomocy nie udałoby się zorganizować zajęć akademickich na tak dużą skalę. W ramach programu wolontariat nasi wolontariusze realizują z nami również ciekawe projekty takie jak: Dzień Rektorski, EduBudzik, Targi Organizacji Pozarządowych, TedxKids, Via Cultura, Noc Muzeów, Dni Przyrodników, Europejska Noc Naukowców i wiele innych.


Dlaczego warto zostać wolontariuszem Uniwersytetu Dzieci? Dołącz do naszego zespołu.Zobacz film →

Wyślij zgłoszenie

Dlaczego warto być wolontariuszem?

Korzyści jakie wyniesiesz zależą od Ciebie i Twojego zaangażowania!
Rozwój umiejętności interpersonalnych, organizacyjnych, animacyjnych
Zdobycie doświadczenia w pracy z dziećmi
Nawiązanie kontaktów oraz satysfakcja z pracy w organizacji pozarządowej
Obserwowanie naukowców, jak w sposób przystępny i fascynujący opowiadają młodym ludziom o świecie
Odkrycie nauki (lub chociażby niektórych jej dziedzin) na nowo
Poznanie nowych, ciekawych ludzi oraz zobaczenie intrygujących/ niedostępnych na co dzień miejsc
Podnoszenie swoich kompetencji poprzez uczestnictwo w różnych kursach, szkoleniach, warsztatach czy programach
Sprawdzenie się w różnorodnych rolach (organizator, ewaluator, lider).

W Olsztynie można zgłaszać się do:

Magdalena Drozdowicz+48 534 721 102 wolontariat_olsztyn@ud.edu.pl

Joanna Gulczyńska


niedziela, 16 października 2016

Oferta pracy dla absolwentów Wydziału

Evestra Onkologia Sp. z o.o. firma biofarmaceutyczna, która rozpoczyna swoje prace badawczo-rozwojowe w Łodzi poszukuje pracowników: biologów oraz biotechnologów. Oferujemy bardzo dobre warunki zatrudnienia i ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole badawczym działającym pod kierunkiem wybitnych specjalistów w branży.

Oferty pracy: młodszy specjalista – plik PDF; starszy specjalista – plik PDF

Odnośnie firmy: Evestra Onkologia Sp. Z o.o rozpoczęła działalność operacyjną w 2014 roku. Spółka opiera się na grupie specjalistów posiadających wybitne doświadczenie w rozwoju i komercjalizacji innowacyjnych produktów leczniczych (onkologia, choroby kobiece). W pierwszym etapie, firma została uruchomiona jako spółka zależna mającej swoją siedzibę w Teksasie firmy Evestra INC. Misją Evestra Onkologia jest rozwój i komercjalizacja SPRMs w zakresie zdrowia kobiet. Zarząd Evestra Onkolologia to dwóch doświadczonych menedżerów z międzynarodowej branży farmaceutycznej. Doświadczenie członków zarządu obejmuje rozwój i komercjalizację nowych antymetabolitów, leków biologicznych, szczepionek a przede wszystkim leków hormonalnych. Przedstawiciele kadry firmy są twórcami licznych patentów i z sukcesem przeprowadzili szereg projektów badawczo – rozwojowych (B+R), których efektem było wprowadzenie technologii na międzynarodowy rynek farmaceutyczny. Oprócz raka piersi i raka prostaty, istotnym obszarem terapeutycznym na który celują rozwijane przez spółkę cząsteczki jest endometrioza.

Więcej: www.evestraonkologia.pl oraz www.evestra.com

Wybrane publikacje pracowników spółki o zbliżonej tematyce do tematyki prac badawczych:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27011208
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26908459

Maciej Wierzbicki, Ph. D.,
Director of Projects, POLAND
Evestra Onkologia Sp. z o.o.
e-mail: mwierzbicki@evestraonkologia.pl

wtorek, 11 października 2016

Propozycje wykładów z cyklu „WYPOŻYCZ SOBIE NAUKOWCA” (rok akademicki 2016/2017)

 1. Ekspertyzy przyrodnicze w „służbie” ochrony przyrody (dr Anna Zalewska), L;
 2. Chruściki – podwodni konstruktorzy domków z jedwabiu i ze złota (dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM), L/T;
 3. Bioróżnorodność i biotechnologia czyli o maści czarownic do latania i leśnych tulipanach (dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM), L/T;
 4. Nowe niebezpieczne choroby pasożytnicze (dr hab. Janina Dziekońska-Rynko, prof. UWM), G, L/T;
 5. Czy grzyby potrzebne są roślinom? – rzecz o mikoryzie (dr Grzegorz Fiedorowicz), SP, G, L;
 6. Leptyna – hormon o wielu obliczach (dr hab. inż. Gabriela Siawrys), G, L;
 7. Porosty i ludzie (dr Dariusz Kubiak), G, L/T;
 8. Różnorodność świata grzybów (dr hab. Anna Biedunkiewicz), SP, G, L, T;
 9. Czy grzyby mają płeć? - czyli o rozmnażaniu (dr hab. Anna Biedunkiewicz), G, L, T;
 10. Grzyby zagrażające zdrowiu człowieka (dr hab. Anna Biedunkiewicz), G, L, T;
 11. Rezerwuary grzybów potencjalnie chorobotwórczych dla człowieka (dr hab. Anna Biedunkiewicz), G, L/T;
 12. Biolog molekularny – współczesny Sherlock Holmes (dr Nina Smolińska, dr Agata Żmijewska, dr inż. Grzegorz Panasiewicz), G, L/T.;
 13. Kryminalne zagadki CSI - czy biolog molekularny może wskazać przestępcę? (dr Agata Żmijewska, dr Nina Smolińska, dr inż. Grzegorz Panasiewicz), G, L/T.
 14. Czy każdy chemik jest dobrym kucharzem? (dr Janusz Wasilewski) L/T; wykład możliwy tylko na terenie Olsztyna;
 15. Rozdział barwników liści metodą chromatografii TLC (dr Stanisław Krawczuk) G, L/T;
 16. Biopaliwa- nadzieje i ograniczenia (dr Stanisław Krawczuk) L/T;
 17. Żywność psychoaktywna (dr hab. Beata Jarmołowska, prof. UWM), G, L/T;
 18. Trawy – niepozorni zwycięzcy (dr Paweł Loro), G, L/T;
 19. Tajemnice Antarktyki (dr Paweł Loro), SP, G, L/T;
 20. Rośliny inwazyjne – wrogowie czy sprzymierzeńcy(dr hab. Hanna Ciecierska, prof. UWM), G, L/T;
więcej informacji: http://wbib.uwm.edu.pl/wydzial/przyjdz-do-nas-lub-wypozycz-sobie-naukowca

W ubiegłym roku akademickicm w ramach tej akcji adresowanej do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) 13 osób wygłosiło 19 wykładów w 9 szkołach: 
 • Zespół Szkół Gastronomicznych w Olsztynie, 
 • III Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie, 
 • VI Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie, 
 • Gimnazjum Publiczne w Dywitach, 
 • I Liceum Ogólnokształcące w Piszu, 
 • II Liceum Ogólnokształcące w Piszu, 
 • I Liceum Ogólnokształcące w Elblągu, 
 • Zespół Szkół w Pasłęku (Liceum), 
 • Dział Edukacji w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

niedziela, 9 października 2016

W czasie Europejskiej Nocy Naukowców nie próżnowaliśmy


Europejska Noc Naukowców jest dobrą okazją do spotkań i rozmów o współpracy. Właśnie tego wieczoru przedstawicielki Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli TARGET, z siedzibą w Rokietnicy, spotkały się na rozmowy z władzami Wydziału. Uzgodniona została współpraca i przygotowane porozumienie o współpracy. Obie strony, dążąc do upowszechnienia wiedzy biologicznej, postanawiały nawiązać współpracę. Strony wyraziły wolę podjęcia wspólnych działań w zakresie realizowania projektów, mających na celu doskonalenie zawodowe nauczycieli i/lub włączanie uczniów w innowacyjne działania edukacyjne. Strony będą podejmować wspólnie działania w zakresie kreowania rzeczywistości polskiej oświaty, popularyzowania dobrych praktyk w zakresie dydaktyki i metodologii nauczania m.in. przedmiotów przyrodniczych, upowszechniać wśród polskich nauczycieli znajomość języków obcych, wspierać ich w refleksyjnym i użytecznym stosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach uzgodnionej współpracy strony porozumienia będą podejmować wspólnie działania w zakresie umożliwiania uczniom polskich szkół udziału w atrakcyjnych przedsięwzięciach edukacyjnych, których celem będzie rozbudzenie w nich zainteresowania nauką (w szczególności biologią) oraz podtrzymanie naturalnej ciekawości.

W trakcie Nocy Naukowców odbyła się premiera bajki edukacyjnej, w formie kamishibai. Jest ona jedna z trzech, przygotowanych we współpracy Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie z Niepubliczny Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli TARGET,

St.Cz.

(Premierowe wykonanie bajki o cytrynku latolistku w czasie Europejskie Nocy Naukowców)

poniedziałek, 3 października 2016

Prozdrowotne czystki

 Jeżeli zioła mogą być na topie i cieszyć się popularnością, to czystek niewątpliwie do takich należy. Można go nazwać niemal modnym ziółkiem, polecany jest ostatnio z taką euforią, jakby stanowił najaktualniejsze odkrycie ziołolecznictwa. Skądinąd nim nie jest, jego zalety dostrzegano bowiem przeszło 2500 lat temu - wtedy wiedziano już o wachlarzu dolegliwości, na jakie z wielkim sukcesem działa i o jego ogromnej sile prozdrowotnej. Opisany został w księdze medycznej greckiego lekarza Dioskurydesa.

Czystek (Cistus) należy do rodziny posłonkowatych, są to zimozielone krzewy osiągające od 60 do 100 cm wysokości, do których wliczamy ponad 50 gatunków i mieszańców międzygatunkowych (które tworzą z wyjątkową łatwością). Stanowią istotny komponent formacji roślinnych, takich jak śródziemnomorska frygana czy makchia, a także świetlistych lasów dębowych i sosnowych. Większość czystków występuje na terenach Basenu Morza Śródziemnego oraz w Azji Zachodniej. W Polsce rosną jedynie jako gatunki uprawiane, często jako rośliny ozdobne. Kwiaty czystka są spodeczkowate, z lekko pomarszczonymi płatkami zabarwionymi od bieli przez róż po ciemną purpurę. Płatki ich kwiatów otwierają się o świcie, by opaść przed zapadnięciem zmroku. Do najpopularniejszych gatunków czystka o zastosowaniu prozdrowotnym należą czystek kreteński (Cistus creticus), czystek ladanowy (Cistus ladanifer) i czystek wawrzynolistny (Cistus laurifolius).

Żywica wytwarzana z czystków zwana potocznie ladanum znana była od czasów starożytnych. Opisana została w Księdze Rodzaju, gdzie nazwano ją hebrajskim słowem lōţ, co tłumaczono właśnie jako ladanum a Biblia Tysiąclecia określała ją jako żywicę. Niektóre podania świadczą o tym, iż żywica z czystka to także "mirra" dana w darach przez Trzech Króli. Dawniej otrzymywano ją wyczesując futra zwierząt uprzednio wypasanych w zaroślach czystka. Następnie przeczesywano zarośla czystka specjalnymi grabiami zbierającymi żywicę. Grabie przypominały drewniany grzebień. Teraz ladanum otrzymuje się gotując gałązki i liście czystka i ekstrahując je rozpuszczalnikiem. Żywica czystkowa jest miękka, ciemno zabarwiona, mocno lepka, gorzka o specyficznej woni. Początkowo jest elastyczna, z upływem czasu twardnieje, zmieniając jednocześnie zapach, na zbliżony do ambry. Ladanum wykorzystywano do produkcji perfum, pachnącego tytoniu i kadzideł - wciąż jest składnikiem kadzidła w Kościołach Wschodnich. Stosowano ją także jako preparat leczniczy na nieżyty dróg oddechowych, biegunkę, rany.

W badaniach przeprowadzanych nad właściwościami leczniczymi czystka wykorzystuje się głównie olejki eteryczne, ekstrakty alkoholowe oraz wspomniane żywice, do których lepiej przechodzą substancje czynne, a nie wodne napary, które polecane są w formie szeroko dostępnych herbatek.

Według licznych, dość chaotycznie rozsianych informacji, na temat czystka - jest on lekiem na całe zło. Skuteczny okazuje się w przypadku rozmaitych dolegliwości - począwszy od infekcji dróg oddechowych, po schorzenia układu pokarmowego, choroby skórne po choroby nowotworowe i zaburzenia psychiczne - świetnie sprawdza się przy wahaniach nastroju, łagodzi stres.

Można się zetknąć z doniesieniami na temat pozytywnego wpływu czystka w procesie leczenia boreliozy. Podobno potrafi on zahamować rozwój bakterii Borrelia burgdoferi. Poza tym stanowi on ochronę przed kleszczami - wydziela w organizmie woń, która je odstrasza. Istotną zaletą ziela czystka jest wysokie stężenie naturalnych polifenoli i flawonoidów, które są potężnymi antyoksydantami pomagającymi w walce z wolnymi rodnikami. Może to sugerować walkę czystka także z procesami starzenia się komórek i organizmu, obok wzmacniania układu immunologicznego. Kosmetologia zaleca czystek jako środek charakteryzujący się działaniem odmładzającym, ujędrniającym, napinającym skórę i przeciwzmarszczkowym, przynosi także ulgę w dolegliwościach trądzikowych i egzemach skórnych. Pomaga także w leczeniu łupieżu, łuszczycy, grzybicy skórnej, pomaga leczyć organizm z nagromadzenia nadmiaru Candida albicans. Ponadto sugerując się samą nazwą; czystek oczyszcza i to nie tylko skórę. Doskonale wymiata z organizmu wszelkie toksyny i substancje smoliste, wspierając zalecany dla zdrowia detoks. Ułatwia usuwanie metali ciężkich (wyjątkowo skutecznie wiąże kadm), dlatego jest szczególnie zalecany mieszkańcom dużych miast, gdzie ich stężenie jest horrendalne a także palaczom.

Picie czystka w formie naparu jest bardziej zalecane niż picie zielonej herbaty, gdyż jest mniej szkodliwa i jeszcze mocniej działa na układ odpornościowy oraz jest skuteczniejsza.

Właściwości antyproliferacyjne i cytotoksyczne czystka wspierają skuteczną terapię na przerost prostaty u mężczyzn. Antygrzybiczne, antywirusowe i antybakteryjne właściwości sprzyjają leczeniu infekcji wirusowych czy bakteryjnych, tj. opryszczki, zakażeń Helicobacter pylori. Własność antyhistaminowa czystka pomaga natomiast uporać się z uporczywą alergią na wszelakie pyłki i kurze. Regularne zażywanie naparu z czystka zapobiega chorobie niedokrwiennej serca, miażdżycy, działa witalizująco na cały organizm, neutralizuje zapach wydzielin ciała. Natomiast płukanie jamy ustnej pomoże nawet wybielić i uzdrowić nasz uśmiech.

Dodatkowym atutem czystka jest to, iż można go stosować u ludzi w każdym wieku i każdym stanie - także u dzieci (walka z alergiami pokarmowymi i łagodzenie podrażnień skórnych), i kobiet w ciąży, a także u zwierząt. Czystek został ogłoszony rośliną 1999 roku, zaraz potem posypała się lawina badań nad nim i domniemywań na temat jego cudownych właściwości. Herbatki z czystka są już powszechnie dostępne. Tym, którym typowo ziołowy smak może nie przypaść do gustu, poleca się słodzenie np. ksylitolem. Do tego dochodzi bogaty wybór preparatów czystkowych, także w formie tabletek. Zwany różą górską, uwielbiany przez starożytnych Greków. Dawniej miał być uzdrowieniem dla wojowników, pielęgnowany był przez piękne boginie. Obecnie jest na wyciągnięcie ręki; mogąc zapewnić długowieczność, dbając o zdrowe ciało, duszę i umysł.

Angelika Maria Gomolińska

Biologia, studia doktoranckie

niedziela, 2 października 2016

IV Międzynarodowy Kongres Biogospodarki


Zapraszamy na IV edycję Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki. Celem jest tworzenie korzystnej atmosfery wokół innowacyjnego, efektywnego i konkurencyjnego podejścia do wsparcia rozwoju biogospodarki. Tegoroczna, czwarta edycja Kongresu Biogospodarki, organizowana w ramach Tygodnia Biogospodarki, odbędzie się w dniach 06 – 07 października 2016 roku w Łodzi. Kongres jest dwudniowym wydarzeniem, w którym aktywny udział biorą przedstawiciele środowisk biznesowych, samorządowych, sfery badawczo – naukowej, organizacji oraz instytucji otoczenia biznesu wspierających rozwój biogospodarki, zarówno z Polski jak i z zagranicy. Jest to doskonała okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń z gośćmi z całego świata, a także nawiązania nowych kontaktów biznesowych. Celem planowanego Kongresu jest zapoznanie jego uczestników z obecnymi strategiami i inicjatywami, pozwalającymi na rozwój biogospodarki w Unii Europejskiej, a także pogłębienie współpracy regionów Centralnej i Wschodniej Europy.

 Więcej na http://www.bioeconomy.lodzkie.pl/