czwartek, 15 lipca 2010

Studiuj z nami: biologia i biotechnologia

Studiuj z nami na Wydziale Biologii UWM w Olsztynie: najpiękniejsze miasteczko uniwersyteckie w Polsce, prężnie rozwijający się uniwersytet.
Fascynuje nas życie na różnych poziomach organizacji, próbujemy praktycznie wykorzystać molekularne podstawy życia, uczymy się zarządzać zasobami przyrody
.

Biotechnologia

studia pierwszego stopnia (6 sem.) (licencjackie):

  • specjalność - Biotechnologia

studia drugiego stopnia (4 sem.) (magisterskie) :

  • specjalność - Biotechnologia przemysłowa
  • specjalność - Biotechnologia w medycynie weterynaryjnej
  • specjalność - Biotechnologia molekularna
  • specjalność - Biotechnologia środowiskowa

Biologia
studia pierwszego stopnia (6 sem.) (licencjackie)

  • specjalność – Biologia ogólna
  • specjalność - Zarządzanie zasobami przyrody

studia drugiego stopnia (4 sem.) (magisterskie)

  • specjalność - Biologia molekularna
  • specjalność - Biologia środowiskowa

studia drugiego stopnia (4 sem.) (studia niestacjonarne, płatne)

  • specjalność - Biologia środowiskowa

poniedziałek, 5 lipca 2010

Ważki są piękne


I na dodatek umożliwiają przyżyciowe badania, dostępne dla wielu. O kilku propozycjach napiszemy niebawem.
St.Cz.

Absolwenci biologii na wakacjach


Po obronie pracy magisterskiej nie znikają zainteresowania biologiczne. Absolwenci biologii dalej biegają za ważkami i innymi owadami po różnych zakątkach Polski oraz Europy.