sobota, 29 września 2012

DrINNO 3. Stypendia doktoranckie

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk rozpoczął Projekt „DrINNO 3. Stypendia doktoranckie”,  skierowany zarówno do doktorantów z uczelni i instytutów naukowych województwa warmińsko-mazurskiego, którzy są uczestnikami stacjonarnych i niestacjonarnych studiów III stopnia w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych matematyczno-przyrodniczych i technologicznych, a także do innych osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, które wszczęły przewód doktorski w w/w dziedzinach.


Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu będzie wzmocnienie transferu wiedzy oraz powiązań sfery nauki z gospodarką regionu, a także promocja innowacyjnych prac badawczych realizowanych w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych matematyczno-przyrodniczych i technologicznych poprzez przyznanie 50 stypendiów doktoranckich w 2013 r.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium potrwa od 8 do 19 października 2012 r. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne dotyczące Projektu, które odbędzie się 3 października 2012 r. w Hotelu HP Park w Olsztynie (ul. Warszawska 119) o godz. 11:00. Celem spotkania będzie omówienie głównych założeń programu stypendialnego, zasad prawidłowego wypełniania wniosku o przyznanie stypendium, oraz obowiązujących kryteriów formalnych i merytorycznych.

Bliższe informacje oraz regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej: www.drinno3.pan.olsztyn.pl.

środa, 19 września 2012

Malowali, malowali i namalowali. I jak to teraz nazwać?

Wspólne dzieło absolwentów, którzy w tym roku bronili swoje prace dyplomowe na Wydziale Biologii i Biotechnologii jest już gotowe. (czytaj więcej o inicjatywie, i jeszcze więcej).

Malunek już jest. Ale jaki dać tytuł temu obrazowi? Tym razem zwracamy się do studentów i absolwentów z prośbą o wymyślenie tytułu. Propozycje prosimy zgłaszać (lub wysyłać mailem lub dopisywać w komentarzach pod niniejszym wpisem) do pani prodziekan dr hab. Anity Franczak prof UWM lub do dziekanatu.

Potrzeba jest pilna. Bowiem niebawem wspólny obraz absolwentów wystawiony będzie na II wernisażu Artystycznej Rezerwy Twórczej (czytaj o wernisażu).

Absolwenci w jakimś sensie przeszli już do "rezerwy", więc i wernisaż jest jak najbardziej dla nich, jak i Stowarszyszenie Absolwentów UWM. Zawsze można coś namalować, aby był pretekst do wspólnego, absolwenckiego spotkania.

No to, absolwenci, do wymyślania, tym razem słownego. Czekamy na propozycje tytułów.

S.Cz.

(fot. A. Franczak)

poniedziałek, 17 września 2012

Epigenetyka a... biały sznureczek


Drodzy Studenci Wydziału Biologii i Biotechnologii!

Mijają wakacje, czas płynie bardzo szybko i pewnie powiecie, że zbyt szybko. Za kilka dni rozpoczniemy nowy rok akademicki. Będzie to duże wyzwanie dla wszystkich, a zwłaszcza dla studentów pierwszego roku. Mam nadzieję, że nowy rok akademicki będzie pełen sukcesów i spełni Wasze oczekiwania. Na wypadek jednak, gdybyście w nadchodzącym roku akademickim chcieli narzekać i myśleć negatywnie, proponuję Wam przyłączenie się do akcji "Powiedz STOP narzekaniu!". Akcję, której symbolem jest biały sznureczek noszony na nadgarstku, zainicjowało Stowarzyszenie Nowej Psychologii z Krakowa, a my możemy się do niej dołączyć. O przyłączeniu się do tej akcji pisaliśmy już na wydziałowym blogu (przeczytaj). Jestem przekonana, że to doskonały pomysł!

Niektórzy, a pewnie zwłaszcza filozofowie i ...dietetycy:) mawiają, że "jesteśmy tym, co jemy". Epigenetyka, parafrazując to twierdzenie, stara się udowodnić, że "jesteśmy tym, co jedli nasi przodkowie" - rodzice, dziadkowie, a nawet pradziadkowie. Ostatnie badania wskazują, że dieta przodków (i to nie tylko rodziców) stosowana w krótkim, ale krytycznym okresie okołozapłodnieniowym, wpływa na fenotyp i zdrowie potomstwa. Ale ponoć również "jesteśmy tym, co o sobie myślimy... i naszymi myślami tworzymy świat." (Budda Siakjamuni). Na pewno każdy z Was doświadczył, że pozytywne myślenie pomaga osiągać cele. Zatem - powiedzmy STOP narzekaniu i myślmy pozytywnie! Wszyscy chętni, a zwłaszcza Ci, którym zdarza się narzekać, mogą się do tej akcji przyłączyć - białe sznureczki na nadgarstki będą czekały na Was w naszym dziekanacie. Życzę wszystkim dobrego nowego roku akademickiego, pozytywnych myśli, bez narzekania i bez powodów do narzekań.

Serdecznie pozdrawiam,
Anita Franczak
Prodziekan ds. studenckich Wydział Biologii i Biotechnologii

środa, 12 września 2012

Konkurs „Przyroda Warmii i Mazur”

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników przyrody Warmii i Mazur do udziały w dwóch konkursach przyrodniczych.
 1. Konkurs fotograficzny. Należy nadesłać pocztą e-mail na adres redakcji (poczta@przyroda.mazury.pl) samodzielnie wykonaną fotografię przedstawiającą przyrodę Warmii i Mazur (np. fauna, flora, ochrona przyrody, jezioro, krajobraz naturalny itd.). Akceptowane są pliki JPG w rozmiarze maksymalnym 1 MB. Komisja konkursowa oceni fotografie na podstawie kryteriów (opisanych w regulaminie) i wybierze 3 osoby, które nadesłały najładniejsze fotografie. Nagrodami są 3 zestawy sprzętu turystycznego. Nagrodzone fotografie zostaną opublikowane na łamach portalu.
 2. Konkurs na opis wycieczki. Należy opisać trasę (propozycje) wycieczki na terenie parków lub rezerwatów na Warmii i Mazurach. Może to być propozycja wycieczki pieszej, rowerowej lub spływu kajakowego. Komisja konkursowa oceni opisy wycieczek na podstawie kryteriów (opisanych w regulaminie) i wybierze 3 osoby, które nadesłały najciekawszy i poprawny merytorycznie opis. Nagrodami są 3 zestawy sprzętu turystycznego. Nagrodzone opisy zostaną opublikowane na łamach portalu.

Oba konkursy trwają do 30 października 2012 r. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 20 listopada 2012 r. o godz.19:00 na Spotkaniu Turystów TRAMP w Olsztynie w Galerii SOWA przy ul.Zamkowej 1.

Regulamin konkursu „Przyroda Warmii i Mazur” 
1. Organizatorem konkursu jest Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
2. Każdy z autorów może nadesłać jedną pracę: fotografię (lub cykl tematyczny fotografii, nie więcej niż 4 fotografie w cyklu) lub jeden opis wycieczki
3. Autor do każdej pracy musi dołączyć dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.
4. Prace muszą być związane z przyrodą lub ekologią województwa warmińsko-mazurskiego. Technika wykonania fotografii jest dowolna. Zdjęcia zawierające treści erotyczne, wulgarne i naruszające dobre imię osób i instytucji będą dyskwalifikowane bez powiadomienia autora.
5. Prace konkursowe (fotografie lub opisy wycieczek) należy nadsyłać jedynie poczta elektroniczną na adres poczta@przyroda.mazury.pl .
6. Prace konkursowe muszą być autorstwa nadsyłającego.
7. Konkurs objęty jest ramami czasowymi i potrwa do 30 października 2012 r.
8. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 20 listopada 2012 r. o godz.19:00 na Spotkaniu Turystów TRAMP w Olsztynie w Galerii SOWA przy ul.Zamkowej 1. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie bezzwłocznie przez e-mail lub telefonicznie. Laureaci konkursu fotograficznego są zobowiązani przesłać oryginalny plik fotografii (JPG lub RAW) w celu weryfikacji autorstwa. Nagrody nie odebrane dnia 20 listopada 2012 r. będą do odebrania w siedzibie Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PTTK w Olsztynie przy ul.Staromiejskiej 1/13. Nagrody dla osób zamieszkałych poza Olsztynem zostaną przesłane paczką pocztową.
9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w Internecie na portalu www.przyroda.mazury.pl
10. Organizator przewiduje 3 zestawy nagród dla każdego konkursu. Sponsorem nagród jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Sklep Sportowy OLIMP.
11. Organizator wyznacza komisję konkursową w składzie: • Profesor Stanisław Czachorowski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Biologii i Biotechnologii • Michał Ciucias – Koło Fotograficzne Myszki przy UWM • Michał Węgrzycki – Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK
12. Komisja konkursowa dokona oceny prac używając kart oceny z punktacją 0-5 pkt na podstawie kryteriów: • ocena fotografii: poprawność (oświetlenie, ekspozycja, kadr), oryginalność zdjęcia, użycie technik niestandardowych (np. makrofotografia, fotografia z lotu ptaka), walory artystyczne, powiązanie pracy z przyrodą lub ekologią województwa warmińsko-mazurskiego • ocena opisu wycieczki: poprawność (językowa, gramatyczna, stylistyczna), poprawność merytoryczna, oryginalność opisu, opisanie atrakcji przyrodniczych, zawartość informacji praktycznych (dojazd, szlaki itd) , powiązanie pracy z przyrodą lub ekologią województwa warmińsko-mazurskiego Komisja konkursowa wybierze 3 autorów najciekawszych opisów wycieczek oraz 3 autorów najładniejszych fotografii przyrodniczych.
13. Partnerzy konkursu: • Wydział Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie • Sklep Turystyczny Olimp w Olsztynie • Wydawnictwo Kartograficzne Compass
14. W konkursie nie mogą brać udział: organizatorzy (członkowie zarządu Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PTTK), redaktorzy portalu www.przyroda.mazury.pl oraz osoby współpracujące.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
16. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do organizatora.
17. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu /ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.

(fot. S. Czachorowski)

środa, 5 września 2012

„Grzyby i las” - konkurs na Dni Nauki i Noc Naukowców


Chciałbym zaprosić do udziału w IV Ogólnopolskim konkursie plastycznym dla dzieci pt.: „Grzyby i las”. Organizatorem konkursu plastycznego „Grzyby i las” jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie przy współpracy z Forum Działkowców, w ramach 10. Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki oraz Europejskiej Nocy Naukowców.

Celem konkursu jest krzewienie wiedzy mykologicznej i ekologicznej wśród dzieci, a w szczególności: zwrócenie uwagi na rolę grzybów w środowisku leśnym, w tym poznanie różnych form współżycia grzybów leśnych z innymi organizmami (mykoryza, pasożyty, saprotrofy) oraz zapoznanie się z gatunkami grzybów jadalnych i podobnych do nich trujących.

Uczestnikiem konkursu mogą być dzieci przedszkolne oraz dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Prace oceniane i prezentowane będą w 4 kategoriach wiekowych: kategoria A – dzieci przedszkolne ; kategoria B – szkoła podstawowa – klasa 0-3; kategoria C – szkoła podstawowa – klasa 4-6; kategoria D – gimnazjum.

Prace konkursowe należy dostarczyć (osobiście lub pocztą) do organizatora konkursu w terminie do dnia 21 września 2012 roku.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 26 września 2012 r. na stronie internetowej http://odn.uwm.edu.pl oraz www.dzialkowcy.info Najlepsze nadesłane prace plastyczne będą prezentowane w dniach 26-28 września 2012 roku. na wystawie w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej UWM, ul. Oczapowskiego 12B w Olsztynie, odbywającej się w ramach 10. Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki oraz Europejskiej Nocy Naukowców.

 Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się podczas Europejskiej Nocy Naukowców w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej UWM,ul Oczapowskiego 12B w Olsztynie dnia 28 września 2012 roku o godzinie 18:00.

Informacje o konkursie pod adresem: http://www.dzialkowcy.info/phpBB2/viewtopic.php?p=157288#157288
Regulamin konkursu w wersji PDF do pobrania ze strony: http://www.dzialkowcy.info/konkurs2012/regulamin2012.pdf

 Dr Grzegorz Fiedorowicz

(fot. S. Czachorowski: wystawa prac konkursowych w czasie Olsztyńskich Dni Nauki i Nocy Naukowców w 2008 r.)