wtorek, 30 maja 2017

Mikro bohaterowie - opowieść z kortowskiego molo


Opowieści o Aspergillus niger - kropidlaku czarnym, mieszkańcu wilgotnej gleby, wykorzystywanym w biotechnologii - może być standartowa, typowa, jak dziesiątki innych. Ale może być przedstawiona zupełnie inaczej. Roksana Tomaszewska - studentka biotechnologi (studia inżynierskie) - narysowała mikro bohaterów. Premiera opowieści odbyła się nad Jeziorem Kortowskim, w miejscu licznie odwiedzanym przez studentów. Głównie w celach rekreacyjnych. Tym razem odbył się mały piknik naukowy.

I ja tam byłem, opowieści o enzymach oraz o biosorpcji metali ciężkich wysłuchałem. I jak w takich opowieściach bywa, było także o ratowaniu świata, na różne sposoby właściwe inzynierom biotechnologii.

Opowieść w wersji pisanej niebawem pojawi się na nieniejszym blogu, więc cierpliwie zaczekajcie. Studenci na głowie mają koniec semestru, egzaminy, zaliczenia i temu podobne, przyziemne sprawy. Spisywanie opowieści ilustrowanej trochę potrwa. Teraz tylko mała zapowiedź. Zwiastun 😊.

St. Czachorowski

Niżej sylwetki mikro bohaterów:
Nauczyciel biologii wobec wyzwań dydaktycznych trzeciej rewolucji technologicznej


Zapraszamy na I Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Biologii i Przyrody "Nauczyciel biologii wobec wyzwań dydaktycznych trzeciej rewolucji technologicznej", podczas którego:
🌱 poznasz nowoczesne metody motywacji i efektywnej nauki na każdym etapie nauczania,
 🌱 nauczysz się wdrażać nowoczesne technologie, nowatorskie pomoce dydaktyczne oraz korzystać z organizowanych akcji naukowych i przyrodniczych,
🌱 poznasz tajniki pracy najlepszych specjalistów - prelegenci, entuzjaści nauczania biologii, odwoływać się będą do własnych szerokich doświadczeń z zakresu nauczania, dzięki czemu zwiększysz atrakcyjność i aktywność uczniów na własnych lekcjach biologii.

Otrzymasz kompletny zestaw rozwiązań, dzięki którym wprowadzisz innowacyjne pomysły, zwiększając atrakcyjność swoich zajęć
Organizatorzy

zobacz też:

niedziela, 28 maja 2017

Nasi pracownicy nagrodzeni przez Fundację Uniwesytet Dzieci


Troje naukowców z Wydziału Biologii i Biotechnologii, w sobotę, 27 maja 2017 r. podczas obchodów 10-lecia Fundacji Uniwersytet Dzieci, otrzymało nagrody Fundacji za najciekawszy wykład i warsztaty zorganizowane w roku akademickim 2016/2017.

Wykładowcą roku w Olsztynie został dr hab. Stanisław Czachorowski z Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego za wykład "Czego uczy się człowiek XXI wieku?", zaś warsztaty roku poprowadziły dr Anna Nynca i dr Sylwia Świgońska na temat biologii molekularnej. W uroczystości brał udział także prorektor ds. kształcenia i studentów, I zastępca rektora dr hab. Jerzy Andrzej Przyborowski, prof. UWM

Do tej pory 4 osoby z Wydziały Biologii i Biotechnologii otrzymały nagrody za wykłady i prowadzone warsztaty. W roku 2012/2013 kilka lat wcześniej takie wyróżnienie otrzymała dr Ewa Sucharzewska za najlepsze warsztaty.

Nasi studenci aktywnie włączają sie w wolontariat i profekty Uniwersytetu Dzieci, na zdjęciu wyżej jest także nasza studentka Dominika Niedźwiecka.

Źródło: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,414369,uniwersytet-dzieci-ma-juz-10-lat.html

źródło: http://fundacja.uniwersytetdzieci.pl/jubileusz-10-lecia-fundacji-uniwersytet-dzieci-relacja-z-wydarzenia/

źródło: http://fundacja.uniwersytetdzieci.pl/jubileusz-10-lecia-fundacji-uniwersytet-dzieci-relacja-z-wydarzenia/

piątek, 19 maja 2017

Jak rozwijać naukowe zainteresowania studenckie, czyli jak powstało SKN Mykologów

W listopadzie 2016 roku grupa trzynastu studentów, zarówno z I jak i II stopnia kształcenia na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie, zgłosiła chęć działania w obrębie badań mykologicznych.
Na prośbę o powołanie Studenckiego Koła Naukowego Mykologów Prorektor, dr hab. Jerzy A. Przyborowski odpowiedział pozytywnie i od 2 stycznia 2017 roku wpisano SKN Mykologów do uczelnianego Rejestru Studenckich Kół Naukowych UWM. 

Za cele i założenia SKN Mykologów przyjęło:
a. Poszerzanie wiedzy z zakresu mykologii środowiskowej i laboratoryjnej.
b. Wdrażanie studentów do prac naukowo-badawczych.
c. Zapoznanie studentów z podstawowymi i zaawansowanymi technikami stosowanymi w mykologii.
d. Kształtowanie umiejętności przygotowywania i prezentacji prac naukowych.
e. Udział w sympozjach, zjazdach, konferencjach naukowych i warsztatach szkoleniowych z zakresu szeroko pojętej mykologii.
f. Współpraca z innymi kołami naukowymi oraz organizacjami społecznymi.
g. Udział w popularyzacji wiedzy mykologicznej w ramach organizowanych akcji lokalnych i ogólnopolskich.
h. Udział w opracowywaniu pomocy dydaktycznych dla studentów.

Studenckie grono aktywnych po nie całym pół roku urosło do 21 osób.
Studenci napisali Regulamin, wybrali władze oraz postarali się o logo Koła Naukowego. Twórczyniami znaku graficznego są Martyna Buczkowska i Natalia Charzyńska – studentki II roku Mikrobiologii na I stopniu kształcenia. 

Funkcję przewodniczącej SKN Mykologów na najbliższe dwa lata objęła Natalia Charzyńska, zastępcy – Martyna Buczkowska a sekretarza – Marta Chajęcka (wszystkie osoby z II/ I st. Mikrobiologii). Członkami Zarządu zostali również Kamila Kulesza z II/ II st. Biotechnologii i Wiktor Zieliński z I/ II st. Mikrobiologii. 

Funkcję opiekuna objęła dr hab. Anna Biedunkiewicz z Katedry Mykologii WBiB, UWM w Olsztynie.

źródło: http://mikologia.blogspot.com/

poniedziałek, 15 maja 2017

Biolog molekularny - współczesny Sherlock Holmes (UMO)

Trwają zajęcia dla uczniów w ramach Warmńsko-Mazurskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy. Na zdjęciach zajęcia pt. Biolog molekularny - współczesny Sherlock Holmes.
Więcej na temat projektu: http://uniwersytetmo.blogspot.com/


niedziela, 14 maja 2017

6 czerwca startujemy z naborem nowych stypendystów


Już za miesiąc, 16 czerwca 2017 r., startujemy z naborem nowych stypendystów. Szczegółu na Facebooku https://www.facebook.com/Stypendia.DBU/posts/1179427608834279

Zachęcamy studentów, by spróbowali swoich sił i składania aplikacji.

Sylwia Turowska 
II-wiceprezes Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska
Stypendystka XVIII edycji

czwartek, 11 maja 2017

Zielona biotechnologia, czyli inżynieria tkankowa inspirowana światem roślin

Transplantologia XXI wieku to nie tylko tradycyjne metody przeszczepiania organów. Aby sprostać potrzebom pacjentów oczekujących na przeszczep, nauka poszukuje nowych biokompatybilnych materiałów i nowych metod inżynierii tkankowej w celu tworzenia sztucznych narządów. Inspiracją dla badaczy jest sama natura i rozwiązania leżące (pozornie) daleko od świata zwierząt. Być może już niedługo ludzkie serce zabije na rusztowaniu z liścia szpinaku.

Monika Kossakowska-Zwierucho

czytaj calośc na portalu Biotechnologia.pl

wtorek, 9 maja 2017

Szanowni nauczyciele biologii w szkołach ponadgimnazjalnych

Zachęcamy chętnych Uczniów do wzięcia udziału w kolejnych olimpiadach biologicznych - XLVII i XLVIII.

Od tego roku zmieniły się zasady prowadzenia Olimpiady Biologicznej, obowiązuje nowy regulamin i szczegółowy harmonogram olimpiady. Zawody są nadal trzystopniowe w kraju i ostatni etap międzynarodowy. Na etapie szkolnym (I) i okręgowym (II) uczniowie piszą testy. Podczas zawodów I i II stopnia sprawdzane będą umiejętności określone w wymaganiach ogólnych podstawy programowej na IV etapie edukacyjnym. Uczeń przystępując do elektronicznej rejestracji (czerwiec-wrzesień), poza danymi osobistymi, zgłasza temat pracy badawczej. Temat ten musi być zgodny z regulaminem OB. i zaakceptowany przez KGOB jeszcze przed zawodami szkolnymi. Uczeń przygotowuje pracę badawczą, deponuje ją w repozytorium. Praca jest weryfikowana pod względem formalnym, ale oceniana jest dopiero podczas zawodów III stopnia. Przed przystąpieniem do zawodów okręgowych praca musi już być zdeponowana i poddana weryfikacji. W zawodach II stopnia bierze udział ok. 600 uczniów z kraju.

W zawodach III stopnia zakres wymagań egzaminacyjnych wykracza poza podstawę programową nauczania biologii. Składa się z części praktycznej złożonej z czterech pracowni (zoologicznej, botaniczno-mykologicznej, filogenetyczno-statystycznej, biochemicznej) i części teoretycznej składającej się z testu i obrony pracy badawczej. W zawodach III stopnia bierze udział ok. 80. uczniów z kraju. Do etapu międzynarodowego zostaje zakwalifikowanych czterech Laureatów zawodów III stopnia.

Szczegółowe informacje dotyczące olimpiady, nowy regulamin, harmonogram zawodów i sposób rejestracji znajdą Państwo na stronie Komitetu Głównego Olimpiady Biologicznej pod adresem: www.olimpbiol.uw.edu.pl

Informacje o aktualnym składzie KOOB w Olsztynie, możliwych konsultacjach mailowych, telefonicznych czy osobistych znajdą Państwo na stronie internetowej pod adresem: www.uwm.edu.pl/olimpiadabiol

Sekretariat Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej mieści się pod adresem: Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska UWM, Pl. Łódzki 3, tel. (89) 523 36 05.


Z poważaniem

Przewodnicząca Komitetu Okręgowego w Olsztynie
dr hab. Anna Biedunkiewicz

poniedziałek, 8 maja 2017

Czy Olimpiada Biologiczna jest tylko dla wybrańców? – NIE !

W dniach 21-24.04.2017 roku odbyły się zawody centralne Olimpiady Biologicznej, kończące pierwszą edycję nowej formuły OB. Z grupy ok. 600 uczniów szkół ponadgimnazjalnych startujących w zawodach II stopnia w 10. okręgach w kraju wyłoniono 99 osób, które spotkały się na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Okręg olsztyński reprezentowały cztery uczennice, trzy z Elbląga (I i II LO) i jedna z II LO w Olsztynie. To silna reprezentacja, zwłaszcza, że stanowiły 25% uczniów piszących zawody okręgowe (dla przypomnienia odbyły się one 21.01.2017r. na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie).

Nowa edycja Olimpiady Biologicznej polegała m.in. na wprowadzeniu na zawody III stopnia pracowni badawczych (zoologicznej, botaniczno-mykologicznej, filogenetyczno-statystycznej i biochemicznej), na których w czasie 90 minut uczestnicy mieli do wykonania zadania praktyczne i na ich podstawie wypełniali arkusze odpowiedzi. Uczestników podzielono na cztery kolorystyczne podgrupy (czerwoną, zieloną, żółtą i niebieską). Towarzysząc młodzieży można było zauważyć w jakich czynnościach manualnych uczniowie mają mniejsze doświadczenie. Łatwo nie było, ale wszystko jest do przejścia. Kolejnego dnia zawodów rano olimpijczycy stanęli do napisania testu sprawdzającego nie tylko wiedzę ale także umiejętność analizy tekstu źródłowego. Po półtorej godziny pisemnych zmagań i krótkim odpoczynku rozpoczęła się obrona pracy badawczej, którą uczniowie wykonywali przed przystąpieniem do etapu szkolnego OB.

Po podsumowaniu punktów zdobytych z poszczególnych części zawodów III stopnia nasze Reprezentantki uplasowały się na wysokich miejscach: Uczennica z I LO w Elblągu zdobyła tytuł Laureata i brązowy medal, a dwie Uczennice z II LO w Elblągu tytuł Finalisty. Tu należy dodać, że tytuł finalisty przysługiwał osobie która zajęła maksymalnie 60. miejsce na 99. uczestników.

Gratulujemy wyników Uczennicom a Nauczycielom życzymy dalszej dobrej współpracy ze zdolną młodzieżą.

dr hab. Anna Biedunkiewicz
Przewodnicząca KOOB w Olsztynie,
członek KGOB

P.S. Pod koniec listopada 2016 roku wystosowane zostało pismo informacyjne do nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych o zmianach dotyczących Olimpiady Biologicznej od 46 edycji.

Aktywność studencka na 46 MSKN

W dniach 24-25 kwietnia 2016 r. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbyło się spotkanie 460 studentów w ramach 46 Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych. Na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM organizacją Panelu Nauk Przyrodniczych zajęli się studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Mykologów z koordynatorką - Martą Chajęcką – z II roku Mikrobiologii, st. I stopnia na czele.

W dniu 24.04.2017 r. na WBiB 26 studentów prezentowało swoje prace w ramach Panelu Nauk Przyrodniczych. Komisja oceniająca w składzie: dr hab. Anna Biedunkiewicz, dr inż. Justyna Możejko-Ciesielska i dr Barbara Wasilewska po wysłuchaniu 22 wystąpień postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia następującym osobom lub zespołom w kategorii:

Za pracę badawczą:

I miejsce - Mateusz Kuczyński; Piotr Wiszpolski; Anatoli Sementovich „Analiza syntezy nanocząstek srebra metodą bioredukcji z użyciem ekstraktu z odpadowej skórki z owocu banana ( Musa L.)” (UWM)

II miejsce - Martyna Buta „Właściwości biostatyczne substancji pochodzenia roślinnego- zastosowanie mieszanek ziołowych do dezynfekcji pomieszczeń” (UWM)

Dwa równoległe III miejsca:

Sylwia Machcińska „Wpływ czasu użytkowana na rozwój drobnoustrojów wewnątrz zmywaków kuchennych” (UWM)

Piotr Wiśniewski „Dystrybucja i morfologia neuronów zawierających parwalbuminę w kompleksie zakręt zębaty – hipokamp właściwy u Cavia porcellus” (UWM)


Za pracę przeglądową:

I miejsce - Sebastian Piskorski „Saprotroficzne grzyby podstawkowe związane z drewnem w Polsce” (UŁ)

II miejsce - Martyna Buczkowska „Obecność mykotoksyn w suchych artykułach spożywczych oraz ich wpływ na życie i zdrowie człowieka” (UWM)

III miejsce - Monika Hubacz „Właściwości przeciwdrobnoustrojowe miedzi” (UWM)


Wyróżnienia:

1. Kamila Kulesza „Mikrogrzyby potencjalnie chorobotwórcze izolowane z uszczelek zmywarek kuchennych” (UWM)

2. Ewa Amenda „Terapia fagowa jako alternatywa dla antybiotykoterapii” (UWM)

3. Jakub Kowalik „Biofilmy bakteryjne, struktura i funkcja” (UWM)

4. Patrycja Glinka „Kontrola czystości szczepów wybranych grzybów użytych do produkcji serów pleśniowych” (UWM)

5. Marta Łachacz „Jakość mykologiczna powietrza w sali chorych szpitalnego oddziału ginekologii onkologicznej” (UWM)

6. Martyna Niesłuchowska „Immunoreaktywność kalbindyny D-28k w zakręcie zębatym i hipokampie właściwym u Cavia porcellus” (UWM)

7. Dawid Dąbrowski, Maja Kozioł „Rangia cuneata (G.B Sowerby I, 1831) - Zagrożenie czy szansa dla Zalewu Wiślanego?” (UWM)

Darczyńcami nagród książkowych z naszego Wydziału byli:

prof. dr hab. Tadeusz Kamiński, prof. dr hab. Czesław Hołdyński, dr Beata Dulisz, dr inż. Justyna Możejko – Ciesielska i mgr inż. Maja Gabiec.


Gratulujemy wszystkim Uczestnikom, a przede wszystkim Nagrodzonym i życzymy dalszego zapału do pracy.

Dr hab. Anna Biedunkiewicz

sobota, 6 maja 2017

Wykorzystanie różnorodności gatunkowej winorośli w celu adaptacji do różnych warunków środowiska

Winorośl (Vitis vinifera L.) jest jedną z najważniejszych roślin uprawnych na świecie. W skali globalnej obszar winnic wynosi ok. 8 milionów hektarów (mln ha), głównie w Europie (4.6 mln ha, wliczając były ZSRR), zachodniej Azji (wliczając w to Turcję - 0.5 mln ha i Iran - 0.3 mln ha), w obu Amerykach (1 mln ha) i w Australii. Większość winogron (72%) przeznaczona jest do produkcję wina, choć winogrona stołowe do spożycia na świeżo (27%) i rodzynki (1%), stanowią ważną część produkcji w niektórych krajach.


Winorośl była uprawiana już kilka tysięcy lat temu w okolicach Kaukazu i  Morza Czarnego. Na rysunkach przedstawiono zasięg występowania dzikiej winorośli (Vitis vinifera silvestris – obszar zaznaczony kolorem czarnym) oraz pierwotne i wtórne ośrodki jej udomowienia (Vitis vinifera ssp. Sativa – obszary zaznaczone różnymi kolorami). Zasięg występowania dzikiej winorośli (Vitis vinifera  subspecies silvestris), z którego otrzymano uprawne formy (Vitis vinifera subspecies sativa), szczególnie w pierwszych etapach historii uprawy winorośli obejmował południową Europę, a w szczególności regiony – Śródziemnomorski, Anatolii, Kaukazu i Morza Kaspijskiego. Za pierwotne centra udomowienia winorośli, oraz centra różnorodności udomowionych form, uważane są - południowy Kaukaz i wschodnia Anatolia. Zakłada się, że z tych regionów uprawne formy Vitis vinifera przemieszczały się w kierunku zachodnim. Późniejsze centra udomowiania były zlokalizowane wzdłuż całego obszaru występowania dzikiej winorośli. W miejscach tych wyhodowano tysiące odmian winorośli o szerokim zakresie cech fenotypowych. Od tego czasu wino (a z nim winorośl) rozprzestrzeniało się w świecie jako napój spotkań towarzyskich oraz ważna część diety. Europa jest najważniejszym regionem produkcji wina na świecie. Łączna produkcja Włoch, Francji i Hiszpanii przekracza obecnie 60% światowej produkcji wina. Należy dodać, że Portugalia, Niemcy, Grecja, Rosja i Rumunia są również ważnymi producentami win.
W związku z ewolucją systemów uprawy winorośli i produkcji wina w minionym wieku oraz rozwojem narodowych i coraz bardziej zglobalizowanych rynków, obecnie uprawa winorośli opiera się na bardzo wąskim zakresie odmian, w porównaniu z dużą różnorodnością genetyczne, która charakteryzowała uprawę winorośli w przeszłości. Ponadto, różnorodność uprawianych dziś odmian została drastycznie zmniejszona z powodu głębokiej transformacji w uprawie winorośli (przyspieszonej przez inwazję szkodników i chorób przeniesionych z Ameryki Północnej do Europy), a także przez tendencje globalizacyjne producentów win. Warto również wspomnieć o politycznej niestabilności i słabej kondycji ekonomicznej państw w regionach uważanych za pierwotne centra udomowienia winorośli.
Ekspansja ludzkiej populacji niszczy różnorodność genetyczną na całym świecie, co oznacza stałe znikanie genów i wariantów genów z puli genowej zarówno pierwotnych, jak i wtórnych ośrodków udomowiania winorośli. Zmniejsza to zdolność gatunku do nowych wyzwań. Takimi wyzwaniami mogą być pojawienie się nowych chorób i szkodników oraz zmieniające się warunki ekologiczne i klimatyczne. Zachowanie różnorodności ma również wielkie znaczenie gospodarcze, gdyż większe zasoby genetyczne oznaczają stabilność gospodarki przez zapewnienie bezpiecznej produkcji w sposób ciągły oraz właściwą odpowiedź na wymagania przemysłu rolniczego. Dlatego ochrona zasobów genetycznych jest konieczna, a dobrze rozwinięty system ochrony zasobów genetycznych oznacza, że będziemy gotowi stawić czoła licznym wyzwaniom, które mogą powstać w przyszłości.
Uprawa winorośli zużywa w cyklu produkcyjnym najwięcej chemicznych środków ochrony roślin ze wszystkich upraw ogrodniczych w UE (~ 20 kg aktywnych substancji/ha rocznie). Stąd, tworzenie wysokiej jakości odmian winorośli, z większą tolerancją na zmiany klimatyczne, szkodniki i choroby jest bardzo pilne, aby umożliwić uprawianie winorośli przy mniejszej ilości pestycydów i tym samym zachować czystsze środowisko, zdrowsze owoce oraz zwiększoną  stabilną  produkcję przy mniejszych kosztach.
Mimo, że zmienność genetyczna jest podstawą w dostosowaniu upraw do różnych wyzwań, ponad 95% uprawianych na świecie winorośli (prawie 100% w Europie) należy do grupy odmian ściśle związanych z rodziną - Vitis vinifera L. ssp. sativa (DC) Hegi, która reprezentuje tylko małą część dostępnej różnorodności genetycznej winorośli. Część tej dużej niewykorzystanej zmienności genetycznej jest ukryta w odmianach niedocenianych przez wieki, już prawie zapomnianych i nigdy nie wprowadzonych do jakichkolwiek programów hodowlanych lub selekcyjnych.
Z powodu zbyt małej zmienności i braku odporności na choroby elitarnych odmian Vitis vinifera, co uniemożliwia dobrą  adaptację, wspólną strategią hodowców na całym świecie powinno być wprowadzenie odporności i adaptacyjnych genów również z genetycznie odległych gatunków północnoamerykańskich (innych niż Vinifera). Jednak te międzygatunkowe mieszańce nie bardzo pasują do aktualnego rynku. Gatunki amerykańskie mają wiele cech, które obniżają jakość owoców (takie jak gorycz, kwasowość oraz lisi zapach i posmak) i w związku z tym konieczne są szeroko zakrojone prace nad krzyżowaniem wstecznym w celu pozbycia się niepożądanych cech i przybliżenia ich do akceptowanych standardów rynkowych. Najnowsze badania wykazały, że dzicy krewni (Vitis vinifera L. ssp. silvestris) uprawianej winorośli oraz inne odmiany azjatyckiego gatunku Vitis zawierają cechy odporności na północnoamerykańskie najbardziej niebezpieczne choroby i szkodniki. Co więcej, dzikie winorośla mogą być również użyteczne do otrzymywania zdrowszych win i napojów, gdyż ich owoce zawierają wysoką zawartość polifenoli i związków przeciwutleniających.
Zatem identyfikacja i charakterystyka euroazjatyckich i północnoafrykańskich zasobów genowych dzikiej winorośli oraz zachowanie i wykorzystanie dawnych odmian, przystosowanych do różnych warunków geograficznych, mają wielkie znaczenie dla programów hodowlanych winorośli, których celem jest wytworzenie odmian gwarantujących zrównoważoną uprawę winorośli oraz rozwój przemysłu winiarskiego.
Kluczową rolę w stymulowaniu wykorzystania różnorodności biologicznej dzikich winorośli i zapomnianych lokalnych odmian w programach hodowlanych do tworzenia nowych odpornych odmian na rzecz zrównoważonej uprawy winorośli odgrywają europejskie programy COST, w których wieloletnimi współpracownikami są pracownicy Katedry Biochemii Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie. Badania prowadzone w naszej Katedrze w ramach wspomnianych programów europejskich, dotyczą głównie mechanizmów obronnych winorośli.

Stanisław Weidner


Autor artykułu dziękuje dr Magdalenie Weidner za opracowanie map zasięgu występowania dzikiej winorośli (Vitis vinifera silvestris).

wtorek, 2 maja 2017

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Naturoterapia


Naturoterapia obejmuje wiedzę, umiejętności oraz kompetencje z dziedziny nauki o zdrowiu. Jej głównym założeniem jest wspieranie mechanizmów leczniczych organizmu oraz przywracanie jego witalności. Opiera się na zasadzie naturalnego odżywiania, ochrony zdrowia i zdolności utrzymania optymalnego funkcjonowania ciała.

Celem Konferencji jest integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów, możliwość nawiązywania współpracy oraz tworzenia zespołów badawczych. Uczestnicy Konferencji mają szansę przedstawienia wyników własnych badań naukowych, prac dyplomowych, doktorskich oraz zaprezentowania swojej działalności naukowej. Wydarzenie umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących dziedziny nauki o zdrowiu, profilaktyce oraz leczeniu.

REJESTRACJA DO 21 MAJA ! UCZESTNICTWO BIERNE BEZPŁATNE.

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem Konferencji dostępne na stronie: http://konferencja-naturoterapii.pl/

poniedziałek, 1 maja 2017

Upowszechnianie i popularyzacja nauki na Wydziale Biologii i Biotechnologii w latach 2013-16


Wydział podejmuje sporo działań, w ramach misji uniwersytetu, dotyczących upowszechniania nauki i popularyzacji wiedzy. Dziąłania te adresowane są do bardzo szerokiego i zróznicowanego odbiorcy: od przedszkola do seniora. Różnorodna jest także forma: od bezposrednich zajęć i pikników naukowych, porzez współorganizację konkursów, olimpiad, po działanosć wydawniczą i uposzechnianie wiedzy za pośrednictwem internetu. Niżej przedstawione zostanie kilka przykładowych działań Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie.


Ogólnopolska Noc Biologów, organizowana co roku w styczniu, z udziałem około 500 osób bezpośrednio, a za pośrednictwem mediów (prasa, radio, telewizja, internet) z treściami upowszechniającymi wiedze docieramy do blisko 1,5 mln odbiorców, głównie w woj. warmińsko-mazurskim i północnych powiatach woj. mazowieckiego

Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki, corocznie we wrześniu w czasie trzech dni w festiwalu ogólnouczelnianym liczny i aktywny udział biora pracownicy naszego wydziału.

Olsztyńska Wystawa Dalii, corocznie, we wrzesień, we współpracy z ogrodnikami i działkowcami, W 2016 odbyła się już czwarta edycja tego dwudniowego festiwalu.

Do cyklicznych działań zaliczyć można także Olimpiadę Biologizcną oraz objęcie patronatem konkursu pt. „Mój pomysł w rozwiązywaniu problemów życia codziennego”(popularyzowanie nauk ścisłych wśród uczniów gimnazjum).

Całoroczna działność to akcja Wypożycz sobie naukowca. Na zaproszenie szkół z naszego województwa odbywają wyjazdy pracowników z wykładami. Przykłądowo w 2013 roku odbyło się 17 wykładów. Z kolei w 2015 r. 13 osób wygłosiło 30 wykładów w 9 szkołach (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne). W 2016 13 osób wygłosiło 19 wykładów w 9 szkołach. Ponadto odbywają się okazjonalne wykłądy w szkołąch, na zaproszenie oraz wykłady dla uniwersytetów trzeciego wieku (kilka rocznie).

W grudniu 2016 otrzymalismy decyzję o przyznaniu grantu w ramach ministerialnego projektu Uniwersytet Młodego Odkrywcy. We wrzęsniu odbyła się juz po raz drugi Europejska Noc Naukowców (30 wrzenia 2016), z liczbnym udziałem pracownikó, doktorantó i studentów naszego Wydziału. Po raz drugi odbył się także Fascination of Plants Day, w 2016 pod nazwą Majówka z etnobotaniką. W czerwcu 2016 roku odbyła się biologiczna Noc Świętojańska w Parku Centralnym – piknik naukowy, zorganizowany wspólnie z Gazetą Olsztyńską.

W 2013, na zaproszenie Wydziału Sztuki UWM uczestniczyliśmy w cyklu spotkań pt. "Z Uniwersytetem na Ty", w Dobrym Mieście. Cykl wykładów prowadzanych przez pracowników Wydziału Biologii i Biotechnologii w ramach projektu kierowanego przez profesora L. Szarzyńskiego, Natomiast latem 2015, 2016 odbyły się wykłady w ramach letnich koncertów Pro Musica Antqua (krótkie wykłady o przyrodzie w ramach Letnich Koncertów Kameralnych Zespołu Pro Musica Antiqua).

Odbywały się także zajęcia dla młodzież Polonijnej (wrzesień 2013, 2015) a także zajęciać dla nauczycieli z Litwy „Kurs dla nauczycieli – uczymy jak uczyć” (wrzesień 2015).

Upowszechnianie nauki w internecie 

Współpraca z czasopismem Głos Przyrody, na okładce jest logo Wydziału Biologii i Biotechnologii, pismo ogólnopolskie.

Ponadto liczne wywiady dla radia, prasy i tv TVP, Radia Olsztyn, Radio Zet Gold, TVKortowo, Gazety Wyborczej (Olsztyn), Gazety Olsztyńskiej itd.

Stanisław Czachorowski