Kierunki studiów


Aktualne informacje na temat kształcenia i kierunkow studiów znajdują się na stronie: http://wbib.uwm.edu.pl/kandydat
Informacje dla kandydatów na studia II stopnia

rekrutacja śródroczna (luty 2017) na rok akademicki 2016/2017

Studia drugiego stopnia (stacjonarne, 4 semestry):
Kierunek BIOLOGIA (mgr):
Kierunek BIOTECHNOLOGIA (mgr inż. rekrutacja śródroczna):

-------------------------------------------------------------------

  Informacje dla kandydatów na studia I i II stopnia 
(oferta na rok akademicki 2017/2018)

któtkie opisy kierunków: BIOLOGIABIOTECHNOLOGIAMIKROBIOLOGIA

  

Studia pierwszego stopnia (stacjonarne):

Kierunek BIOLOGIA:
Kierunek BIOTECHNOLOGIA:
Kierunek MIKROBIOLOGIA:

Studia drugiego stopnia (stacjonarne, 4 semestry):

Kierunek BIOLOGIA (mgr):
Kierunek BIOTECHNOLOGIA ( mgr):
dla wszystkich specjalności: przedmioty fakultatywne PDF;
Kierunek BIOTECHNOLOGIA (mgr inż. rekrutacja śródroczna):
Kierunek MIKROBIOLOGIA (mgr):Kierunek Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze  - studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne  (6 sem.)

Nabór na rok akademicki 2015/2016, wspólnie z Wydziałem Humanistycznym, uruchamiamy trzyletnie studia licencjackie na interdyscyplinarnym kierunku dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze (zobacz więcej).

*    *     *
Aktualna oferta kształcenia: http://uwm.edu.pl/wbiol/?p=50


1 komentarz: