środa, 1 czerwca 2022

Nowy pomnik przyrody w podolsztyńskim lesie

 

Z inicjatywy członków Oddziału Olsztyńskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego ustanowiono na terenie gminy Stawiguda nowy pomnik przyrody. Jest nim niezwykle okazała sosna zwyczajna Pinus sylvestris o obwodzie pnia 273 cm rosnąca w oddziale leśnym 164 Nadleśnictwa Olsztyn.

Pomnik przyrody to jedna z dziesięciu form ochrony przyrody przewidziana w art. 6. Ustawy o Ochronie Przyrody. Za pomnik przyrody mogą być uznane – wg definicji ustawowej (art. 40) – “pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.” Spośród prawnie chronionych obiektów najliczniejszą grupę stanowią jednak drzewa.

Ustanowienie pomnika następuje w formie uchwały rady gminy, określającej nazwę danego pomnika, jego położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony, w razie potrzeby ustalenia dotyczące jego czynnej ochrony oraz zakazy właściwe dla tego obiektu, obszaru lub jego części. Uchwała wymaga uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska ale dobre praktyki sugerują uzgodnienie jej zapisów także z właścicielem lub administratorem terenu.

Nazwa własna nowo ustanowionego pomnika – „Sosna Magda”, ma upamiętniać postać śp. dr Magdaleny Kucewicz (1965-2019) – botaniczki, wieloletniej pracownicy Zakładu Botaniki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie oraz Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wspaniałej nauczycielki akademickiej, wychowawczyni wielu pokoleń studentów. Uroczystość odsłonięcia stosownej tablicy przy drzewie odbyła się 27 maja. Uczestniczyli w niej członkowie Towarzystwa, przedstawiciele Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie, władz Gminy Stawiguda i Nadleśnictwa Olsztyn, a także znajomi, przyjaciele i rodzina śp. dr Magdaleny Kucewicz.

Jako pomysłodawcy wierzymy, że objęcie ochroną wspomnianego drzewa przyniesie wymierne korzyści nie tylko dla ochrony miejscowej przyrody ale także kształtowania postaw proekologicznych i utrzymania pamięci historycznej wśród olsztynian i mieszkańców sąsiednich gmin. Nasycenie krajobrazu obiektami przyrodniczymi, takimi jak np. pomniki przyrody, przekłada się zazwyczaj na postrzeganie obszaru jako cennego przyrodniczo i atrakcyjnego krajoznawczo. Na tle ogólnych, wysokich walorów przyrodniczych gminy Stawiguda liczba pomników przyrody ustanowionych na jej obszarze jest zadziwiająco niska. Rejestr prowadzony przez RDOŚ w Olsztynie obejmuje jedynie 11 pozycji – drzew pomnikowych lub ich zgrupowań. Należy podkreślić, że na terenie gminy Stawiguda nie było dotychczas żadnego egzemplarza sosny objętej tą formą ochrony.

Objęte ochrona drzewo rośnie w pobliżu bardzo popularnej wśród mieszkańców Olsztyna i Bartąga ścieżki przyrodniczo-leśnej „Zazdrość” prowadzącej z olsztyńskiego osiedla Jaroty do Jeziora Kielarskiego. Umożliwia ona korzystanie z różnych form aktywnego wypoczynku, a przy tym ukazuje wyjątkowe walory krajobrazowe podolsztyńskich lasów. Ustanowiony pomnik przyrody z pewnością zapisze się pozytywnie w świadomości wielu osób korzystających codziennie z uroków tego terenu.

Dariusz Kubiak

czwartek, 26 maja 2022

Uroczystość odsłonięcia tablicy przy nowo ustanowionym pomniku przyrody "Sosna Magda"ZAPROSZENIE

Zarządu Oddziału Olsztyńskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego serdecznie zaprasza na uroczystość odsłonięcia tablicy przy nowo ustanowionym pomniku przyrody "Sosna Magda" (miejscowość Bartąg, nadleśnictwo Olsztyn). Uroczystość połączona będzie ze wspomnieniem naszej nieodżałowanej Koleżanki, śp. dr Magdaleny Kucewicz, botaniczki, wieloletniej pracownicy Zakładu Botaniki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie oraz Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wspaniałej nauczycielki akademickiej, wychowawczyni wielu pokoleń studentów.

Uroczystość odbędzie się 27 maja 2022 r. o godzinie 10.00. Spotykamy się o godzinie 9.45 na parkingu obok ronda przy ulicy Głogowej w Bartągu, skąd udamy się wspólnie pod wspomniany obiekt (w załączeniu mapa sytuacyjna).

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa!

http://wbib.uwm.edu.pl/aktualnosci/oddzial-olsztynski-ptb-zaprasza-na-uroczyste-odsloniecie-tablicy-na-pomniku-przyrody


Z wyrazami szacunku


Dariusz Kubiak

Przewodniczący Oddziału Olsztyńskiego PTB


wtorek, 17 maja 2022

Dzień Biologii i Biotechnologii po raz drugi (2022)

 

środa, 11 maja 2022

Spotkajmy się w Kortowie 20 maja - Dzień Otwarty
20 maja UWM zaprasza do swojego kampusu w Kortowie. Tego dnia będziemy czekać w naszym miasteczku akademickim na uczniów szkół średnich, ich rodziców oraz nauczycieli. Odpowiemy na pytania dotyczące studiów i… studiowania. Nie zabraknie Wydziału Biologii i Biotechnologii

W czasie dnia otwartego Uniwersytet zaprasza także na wydziały: otworzymy sale wykładowe i pozwolimy sprawdzić, jak wkrótce może wyglądać Wasza uniwersytecka codzienność.

Wiemy, że maj w szkole to intensywny czas. Chcemy więc sprawić, by maturzyści mogli odetchnąć po egzaminach, a ich młodsi koledzy nabrać sił przed ostatnimi sprawdzianami i zaliczeniami. Przygotujemy więc dla Was specjalną strefę relaksu. Relaks nie oznacza jednak bezczynności! Na uniwersyteckiej plaży spotkacie się z ciekawymi osobami: artystami, sportowcami i naukowcami…

Z Kortowa wyjedziecie z dobrą energią i głową pełną pomysłów na przyszłość. Przyszłość, której UWM chce być, oczywiście, częścią. Zobacz cały program.

Zapraszamy na Wydział Biologii i Biotechnologii: 


Wycieczki z plaży na Wydział Biologii i Biotechnologii organizować będziemy o godz. 10.00, 11.30, 13.00. Nasi studenci zaprowadzą was w wybrane miejsca. Ale czekamy na Was od 9.00 do 14.00. Niżej zamieszczamy interaktywną mapkę ze szczegółowym programem. 

Budynek główny Wydziału - Collegium Biologiae. W holu na parterze zapoznacie się z naszym Wydziałem w formie krótkich filmów, wystawy oraz pokazów naukowych i popularnonaukowych, przygotowanych przez pracowników i studentów. 
 • Wystawa “Ptaki Warmii i Mazur”, można oglądać samodzielnie (cały dzień, dowolne godziny) lub z przewodnikiem, godz. 9.00-10.00 
 • Wystawa – Koła Naukowe Wydziału Biologii i Biotechnologii godz. 8.00-17.00
Stanowiska w holu CB pokazy: 10.00-11.00, 12.00-13.00
 • Katedra Biochemii, wystawa preparatów, film i zdjęcia z zajęć laboratoryjnych): Hemoglobina – gdzie się kończy, gdzie zaczyna? Zmiany właściwości Hb wywołane odtlenowaniem, zaczadzeniem i zatruciem cyjankami. Jak w warunkach laboratoryjnych tworzymy oksy-, deoksy-, met- i karboksyhemoglobinę. Widma absorpcyjne czterech pochodnych hemoglobiny. Detektywi białek - wykrywanie białka w roztworze błękitem Coomassie (krótkie eksperymenty)
 • Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt: zamykanie drożdży w kapsułach żelowych, rozpoznaj narząd człowieka na podstawie preparatu histologicznego
 • Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin: Wizualizacja 3D biomolekuł oraz analizy bioinformatyczne od kodu do grafiki. Oprowadzanie po katedrze:  godz. 10.30 - 11.00, 12.00 - 12.30 i 13.30 - 14.00 – CB, s130.
 • Katedra Mikrobiologii i Mykologii: materiały dydaktyczne, mikroskop, lupa, zdjęcia w prezentacji z laptopa. Zwiedzanie Katedry od godz. 11.00.
 • Katedra zoologii – "fascynujący świat zwierząt”. Na stoisku będzie odtwarzany film o Katedrze Zoologii; znajdą się również okazy zoologiczne: przygotowane do zrobienia świeże preparaty z hodowli pierwotniaków i modelowego nicienia Caenorhabditis elegans; żywe karaczany madagaskarskie, żywe kozy (ryby) z gotowymi preparatami chromosomowymi udowadniającymi ich poliploidalność; mikroskop świetlny. 

Wizyty w laboratoriach Wydziału, znajdujących się poza budynkiem Collegium Biologiae

 • Laboratorium Diagnostyki Molekularnej, ul Prawocheńskiego 5, godz. 10:00-11:00, 11:00-12:00, 12:00-13:00 
 • Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, wystawa Bezkręgowce Polski, III piętro, hol. Do samodzielnego zwiedzania dowolne godziny w ciągu całego dnia, z przewodnikiem godz. 10.00-11.00.
 • Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Plac Łódzki 1, godz. 9:30-10:00, 11:30-12:00, 13:30-14:00, 
 • Katedra Zoologii, ul. Oczapowskiego 5, “Zwierzęta wodne i lądowe” (Muzeum Przyrodnicze im. prof. J. Wengris,  - wystawa stała do oglądania z przewodnikiem w godz. 9:00-9:30, 10:00-10:30, 11:00-11:30: 

Inne miejsca z naszymi pokazami:

 • Biblioteka Uniwersyteckawystawa Spotkania z Przyrodą, dostępna cały czas 
 • Stanowisko na pomoście nad Jeziorem Kortowskim, pokaz „Co żyje w wodzie” godziny: 12.00-14.00. 
Interaktywny program z mapką: 

poniedziałek, 21 marca 2022


V KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI BIOLOGII z cyklu „Matura z biologii przepustką na studia przyrodnicze"


NA KONFERENCJĘ ZAPRASZAJĄ: Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży
TERMIN: 31 marca 2022 r., godz. 1130-1430
MIEJSCE: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii, ul. Oczapowskiego 1A, Olsztyn, Aula Collegium Biologiae
PROGRAM KONFERENCJI:
11.30 Rozpoczęcie konferencji, prof. dr hab. Iwona Bogacka, Dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie, dr Agnieszka Barbara Muzyk, Dyrektor OKE w Łomży,
11.45 Superbakterie - śmiertelne zagrożenie, prof. dr hab. Aleksander Świątecki
Treść merytoryczna: superbakterie, chorobotwórczość bakterii, patogeneza, drobnoustroje alarmowe, antybiotykooporność, epidemiologia zakażeń.
12.30 Przerwa kawowa
13.00 U progu nowego egzaminu maturalnego z biologii, Dorota Mościcka, ekspert OKE
13.45 Olimpiada Biologiczna – zasady udziału, harmonogram, regulamin, praca badawcza, dr hab. Anna Biedunkiewicz, Przewodnicząca KOOB w Olsztynie
14.10 Studia na Wydziale Biologii i Biotechnologii – oferta edukacyjna, dr Beata Dulisz, prodziekan ds. kształcenia
Zachęcam nauczycieli biologii do wzięcia udziału w konferencji.
Państwa Dyrektorów szkół ponadpodstawowych proszę o umożliwienie nauczycielom skorzystania z oferty UWM i OKE w Łomży.
dr Agnieszka Barbara Muzyk
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży
Nauczyciele zainteresowani udziałem w konferencji powinni zgłosić się i zarejestrować za pomocą aplikacji Microsoft Forms do dnia 28 marca 2021 roku. Link do rejestracji uczestników: https://forms.office.com/r/iiEh7XVA8k
UWAGA! Na miejscu prosimy o udanie się do punktu rejestracyjnego, którego obsługa skieruje uczestników do odpowiedniej auli, w której będą odbywały się wykłady.
Z uwagi na sytuację epidemiczną uczestnicy spotkania są zobowiązani do ścisłego przestrzegania zasad dotyczących przeciwdziałania zarażeniu SARS-Cov-2.

poniedziałek, 7 marca 2022

XI Konferencja Adeptów Fizjologii "Adepci Fizjologii - łączynas pasja"W imieniu Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Katedry Anatomii i Fizjologii Zwierząt Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Komitetu Organizacyjnego mamy przyjemność i zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XI Konferencji Adeptów Fizjologii pt. „Adepci Fizjologii – Łączy Nas Pasja”, która odbędzie się w dniach 27-28 czerwca 2022 r. w Olsztynie.

Misją tej cyklicznie organizowanej Konferencji jest stworzenie uczestnikom interdyscyplinarnego forum umożliwiającego zaprezentowanie dokonań, nowych koncepcji naukowych i twórczych związanych z szeroko pojętym funkcjonowaniem organizmu ludzkiego i zwierzęcego. Głównym celem Konferencji jest zgłębianie i promocja wiedzy oraz nauki, rozwój młodych badaczy, zacieśnianie kontaktów między uczelniami oraz wymiana doświadczeń dydaktycznych i naukowych pomiędzy uczestnikami Konferencji i przedstawicielami Uniwersytetów z całego kraju. Podczas wydarzenia zostaną wygłoszone referaty o charakterze naukowym, dydaktycznym i edukacyjnym.

Konferencja Adeptów Fizjologii odbędzie się po raz pierwszy w Olsztynie. Liczymy, że nasz wyjątkowy kampus uniwersytecki będzie doskonałym miejscem do spotkania się całego środowiska młodych pracowników naukowych, doktorantów i studentów wywodzących się z uczelni wyższych i instytutów naukowych zarówno o profilu biologicznym (biologia, biotechnologia, nauki o zwierzętach), jak i medycznym (medycyna, weterynaria, farmacja).

Program konferencji obejmuje zróżnicowane tematycznie sesje naukowe (wystąpienia ustne, jak i plakatowe). Jesteśmy głęboko przekonani, że dzięki Państwa uczestnictwu, Konferencja będzie nie tylko wartościowym wydarzeniem naukowo-dydaktycznym, ale także cenną płaszczyzną integracji środowiska akademickiego całego kraju.
Komitet Organizacyjny
XI Konferencji Adeptów Fizjologii – Olsztyn 2022


http://adepcifizjologii.uwm.edu.pl/

poniedziałek, 7 lutego 2022

V Kopernikańskie Seminarium DoktoranckieSzanowni Państwo,
W imieniu Pani Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – prof. dr hab. Iwony Łakomskiej oraz Komitetu Organizacyjnego konferencji, serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w XV Kopernikańskim Seminarium Doktoranckim, które odbędzie się w dniach 20 - 22 czerwca 2022 roku na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Konferencja jest skierowana do doktorantów i młodych doktorów reprezentujących uczelnie wyższe, realizujących swoje badania w zakresie chemii, biologii, nauk przyrodniczych, farmacji i medycyny
oraz fizyki i nauk technicznych. W tegorocznej edycji konferencji planujemy zorganizowanie sekcji
komunikatów ustnych dla laureatów grantów Preludium oraz Lider. Będą to komunikaty wygłaszane na imienne zaproszenia.

W związku z tym wydarzeniem, uprzejmie prosimy o przekazanie niniejszego zaproszenia potencjalnie zainteresowanym odbiorcom, szczególnie doktorantom, młodym pracownikom naukowym (do 35 roku
życia), studentom posiadającym aspiracje naukowe, przedstawicielom kół naukowych, opiekunom i promotorom doktorantów.

Wszelkie informacje dotyczące Konferencji znajdują się na stronie internetowej: http://ksd.umk.pl.
W razie pytań prosimy o kontakt na adres e-mail: ksd@umk.pl.

Z wyrazami szacunku
Komitet Organizacyjny XV KSD

Pozdrawiam

dr Anna Filipiak-Szok
Sekretarz Konferencji XIV KSDśroda, 26 stycznia 2022

Podziękowanie


Drodzy Studenci oraz Pracownicy Wydziału Biologii i Biotechnologii! 

Gala finałowa XVI Plebiscytu Belfer UWM 2021 już za nami. Było pięknie, uroczyście, wyjątkowo! W powietrzu czuć było podniosłość chwili. Były emocje: wzruszenie, radość, podekscytowanie i stres też był Z całego serca dziękuję Państwu za te wszystkie emocje - na długo pozostaną w mojej pamięci. 
Dziękuję za wszystkie głosy, za Wasze wsparcie i zabawę do końca

Olga Jabłońska