sobota, 31 października 2015

Koło Naukowe Biologii Medycznej EXON


Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą aktywnie działać do nowo powstałego koła naukowego Biologii Medycznej "Exon". Opiekunem koła jest dr Nina Smolińska. Więcej szczegółów dostaniecie po wysłaniu maila na adres: kn.biologii.medycznej.uwm@gmail.com

D.K/E.G.

piątek, 30 października 2015

wtorek, 27 października 2015

TRIDEM-2015: Temat - ekologia i zrównoważony rozwój


Poszukujemy jednej osoby z Polski dla udziału w projekcie TRIDEM-2015. Temat - ekologia i zrównoważony rozwój. Język - angielski.

Maria Kołb 

TRIDEM to 7-dniowe seminarium, przeznaczone dla piętnastu zaangażowanych społecznie uczestników z Polski, Niemiec i Białorusi. W ramach programu przygotowywane liczne seminaria i warsztaty. Oprócz tego uczestnicy korzystają również z oferty zajęć językowych i integracyjnych. Celem tego projektu jest wykorzystanie doświadczenia współpracy polsko-niemieckiej w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na terenie Białorusi. Seminaria TRIDEM, stanowiące kontynuację Tandemu Polsko-Białoruskiego z 2012 roku, organizowane są naprzemiennie w Polsce i w Niemczech przy finansowym wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

więcej informacji na stronie: http://www.gfps.pl/pl/projekty/tridem

sobota, 24 października 2015

Szerszy dostęp do prac naukowych i wyników badań - nowy program MNiSW przyjęty

Ministerstwo Nauki przyjęło program „Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce”. Dzięki temu polscy studenci i badacze będą mogli swobodnie i szeroko korzystać z otwartych repozytoriów, cyfrowych bibliotek, bezpłatnych czasopism i publikacji naukowych. W dokumencie zaleca się m.in. zamieszczanie w otwartym dostępie publikacji powstałych w wyniku finansowania ze środków publicznych w otwartych repozytoriach, udostępnianie danych badawczych w ramach OD, tworzenie repozytoriów takich danych oraz upowszechnianie informacji i szkolenia na temat OD przez NCN, NCBR i inne podmioty.

Zgodnie z zaleceniami, instytucje finansujące badania oraz uczelnie i jednostki naukowe powinny określić własne polityki OD, które będą zobowiązywać naukowców do publikowania w OD.

wiecej )

środa, 21 października 2015

I Wielkopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów

Dziekan Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

oraz

Sekcja Chemii Bioorganicznej i Organicznej Koła Naukowego Technologii i Inżynierii Chemicznej

serdecznie zapraszają studentów i doktorantów na

BioOrg 2015

I Wielkopolskie Sympozjum Chemii  Bioorganicznej,

Organicznej i Biomateriałów

5 grudnia 2015 r.

W programie sesje:

           1. Chemia organiczna

           2. Chemia bioorganiczna

           3. Biomateriały

Miejsce: Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, ul. Berdychowo 4, Poznań

Koszt uczestnictwa: konferencja bezpłatna

Streszczenia zostaną zamieszczone w książce abstraktów z numerem ISBN

szczegóły na stronie http://bioorg.put.poznan.pl/

Z wyrazami szacunku


dr hab. inż. Karolina Wieszczycka
Politechnika Poznańska
Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

wtorek, 13 października 2015

Najbliższa Noc Biologów już 15 stycznia 2016 r.

Ustalony jest już termin ogólnopolskiej Nocy Biologów 2016. Powoli przygotowujemy program i szukamy partnerów do realizacji tego zadania. Są rzeczy, które warto robić wspólnie, a Noc Biologów do tej kategorii z pewnością należy. W 2016 r. chcielibyśmy mocniej zacieśnić współpracę z regionem. Być może niektóre elementy Nocy Biologów 2016 uda się zrobić poza Olsztynem, poza kampusem uniwersyteckim.

Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie zamierza kontynuować udział w ogólnopolskiej akcji „Noc Biologów”, zaplanowanej w 2016 roku na piątek 15 stycznia. Jest to kolejna, piąta z rzędu, akcja promująca wiedzę biologiczną w popularnonaukowej formie i nawiązująca do edukacji pozaformalnej. Impreza naukowa, kierowana jest zarówno do dzieci przedszkolnych, młodzieży szkolnej jak i do osób dorosłych z miasta Olsztyna, regionu (województwa warmińsko-mazurskiego) jak i do powiatów z północnego Mazowsza. Poza bezpośrednimi pokazami na terenie uczelni przekaz popularnonaukowy docierał będzie za pośrednictwem mediów: gazet, radia, telewizji i internetu, dzięki czemu znacznie rozszerzony będzie krąg odbiorców (łącznie planujemy dotrzeć z przekazem medialnym do co najmniej 1 500 000 osób z regionu i Polski).

Noc Biologów ma na celu przekazanie wiedzy przyrodniczej na różnych poziomach - od podstawowych wiadomości przyrodniczych do zagadnień problematycznych, nurtujących współczesną biologię i biotechnologię. W roku 2016 chcemy położyć nacisk na usługi ekosystemowe oraz różne formy terapii z wykorzystaniem metod biologicznych. Jednym z celów akcji jest zaszczepienie przekonania o kluczowej roli nauk przyrodniczych w egzystencji populacji ludzkiej na Ziemi a także znaczenie biogospodarki w rozwoju regionalnym w północno-wschodniej Polsce.

Bogata i ciekawa oferta programowa w ramach „Nocy Biologów” w 2012 r., 2013 r., 2014 oraz 2015 r., przygotowana przez pracowników naukowych a także doktorantów i studentów, spotkała się z ogromnym odzewem ze strony społeczeństwa w mieście Olsztynie i całym województwie, co potwierdza słuszność koncepcji oraz niemalejącą potrzebę społeczną organizowania tego typu przedsięwzięć. Szczególnie ważna jest dla mieszkańców małych wsi i miasteczek z naszego regionu, jako forma upowszechniania najnowszej wiedzy biologicznej w formie kształcenia ustawicznego i pozaformalnego.

Planowany program (wstępny i roboczy), w godz. 10.00-23.00
Wykłady
 • Ryby Bałtyku
 • Nieproszeni „goście” – nowe niebezpieczne zoonozy
 • Czy pasożyty zawsze szkodzą?
 • Co robią pijawki, gdy zapada zmrok?
 • Mózg czuwający i mózg śpiący – praca na dwie zmiany.
 • Grzyby potencjalnie chorobotwórcze dla człowieka.
 • Jak pisać i opowiadać o przyrodzie i o odkryciach naukowców – dziennikarstwo obywatelskie.
 • Jak rośliny wędrują.
 • Co robę zwierzęta w jeziorze zimą?
Debata o przyrodniczej edukacji pozaformalnej i ustawicznej z udziałem nauczycieli, samorządów i przedstawicieli biznesu biogospodarce (debata o interdyscyplinarnej współpracy), kontynuacja panelu dyskusyjnego z Centrum Nauki Kopernik (konferwencja w sierpniu 2015 r.)

(podsumowanie paneli dyskusyjnych, panel dotyczący współpracy od 33 minuty)

Debata młodych naukowców – prezentacja wyników badań młodych naukowców z zakresu nauk biologicznych

Prezentacje, pokazy, laboratoria i warsztaty
 • Czym jest genetyka zachowania
 • Kwasy nukleinowe w różnej postaci
 • Izolacja DNA metoda kuchenną
 • Chromosomy pod mikroskopem
 • Komórkowe hodowle in vitro
 • Świat w kropli wody
 • Jak ryba w wodzie
 • Owady małe i duże – pokaz różnorodności i przystosowań
 • W pracowni entomologa
 • Jak ryba w wodzie
 • Uzdrowicielska moc pijawek
 • Twarde jak mięczaki
 • Kolczaste zwierzęta morskie
 • Kręgowce chronione i zagrożone Warmii i Mazur
 • Czy pasożyty zawsze szkodzą
 • Ptaki Skandynawii
 • Naukowiec detektywem
 • Roślinny znak zodiaku
 • Jak rośliny wędrują
 • Dlaczego rośliny są zielone
 • Mały eksperymentator
 • Zobaczyć to, co niewidzialne
 • W czym kapusta może pomóc chemikowi
 • Kolorowa chemia
 • Żywność psychoaktywna
 • Biopaliwa
 • Jak kolorowe mogą być pisaki
 • Wymyśl własny kolor
 • Pomiar pH
 • Jak wygląda gluten
 • W pracowni histologa
 • Neurony-istoty o wielu twarzach
 • Z przeciwciałami za pan brat
 • Jak to działa?- tajniki organizmu zwierzęcego na wesoło
 • Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze regionu
 • Warsztat badawczy biologa XXI wieku
 • Poznaj laboratorium biologii molekularnej „od kuchni”
 • Zielona klasa – domki dla owadów i ogrody motyli
 • Motylarnia – ekomuzeum w terenie
Wystawy
 • Bioróżnorodność i dziedzictwo przyrodnicze regionu
 • Woda, las, człowiek - dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze
 • Skamieniała przeszłość (skały i minerały)
 • Grzyby naszych lasów
 • Rośliny mięsożerne - kaprys czy strategia przetrwania
 • Kręgowce Warmii i Mazur
 • Wystawa roślin w szklarni
 • Żywność wysokiej jakości (skąd się bierze)
 • Wystawa książek o tematyce biologicznej i przyrodniczej
 • Bioróżnorodność malowana na kamieniach
Kawiarnia naukowa (kameralne spotkania z naukowcami)
Nocny pokaz filmów przyrodniczych (w tym energia odnawialna z biomasy, chruściki)

St.Czachorowski

wtorek, 6 października 2015

Konferencja: Przygody umysłu w Centrum Nauki Kopernik


Na czym polega uczenie się w muzeach i centrach nauki? Jaki jest ich wpływ na życie społeczne i kapitał naukowy? Ile wolności a ile instruktażu dawać zwiedzającym? Jak badać oczekiwania gości? Czy muzea i centra nauki mogą stać się partnerami naukowców?

Centrum Nauki Kopernik i Uniwersytet Warszawski zapraszają na międzynarodową konferencję „Przygody umysłu”. Podczas dwóch dni wybitni naukowcy, badacze i praktycy z Polski i zagranicy będą wspólnie szukali odpowiedzi na te pytania. Zapraszamy pracowników muzeów i centrów nauki, zainteresowanych kwestią wpływu działalności placówki na zwiedzających. Zapraszamy naukowców i badaczy, zajmujących się badaniem procesów poznawczych, mechanizmów uczenia się i doświadczenia w instytucjach edukacji pozaformalnej.

więcej na stronie CN Kopernik: http://www.kopernik.org.pl/projekty-specjalne/konferencja-przygody-umyslu/

piątek, 2 października 2015

Studenckie wspomnienia stażu we Francji

(W czasie wrześniowej konferencji na olsztyńskim zamku, fot. S. Czachorowski)

W tym roku odbyłem staż we Francji wśród znakomitych ludzi i nie spodziewałem się, że tak szybko po raz kolejny uda mi się z nimi spotkać. We wrześniu odwiedzili Olsztyn nie tylko po to by zwiedzać ale także po to by zacieśniać więzi między uczelniami i stowarzyszeniami. Dobre relacje, które obecnie panują wśród stowarzyszenia France-Pologne oraz Parc de La Brenne a naszą uczelnią, dają nam możliwość rozwoju. Nie chodzi tutaj o wpis do portfolio ale o kontakt z ludźmi, spojrzenie na świat z innej perspektywy, perspektywy mieszkańca z "zachodu". Poznałem tam wielu studentów, którzy na prawdę wiedzą po co studiują, bo widzą możliwości. Takie wyjazdy pomagają nam dostrzec to, co było jeszcze przed chwilą niewidoczne tzn. miejsca pracy, inny styl pracy inny sposób wykształcania przyszłych magistrów czy doktorantów oraz możliwości rozwoju.

Podczas kilku rozmów z kierownictwem stowarzyszenia pytano mnie jako studenta, czego byśmy oczekiwali od takich wymian (nie zawsze szło odpowiedzieć) ale zawsze krążyłem w wypowiedzi wokół tego, że chcemy się uczyć, chcemy się rozwijać, dostawać własne projekty i realizować własne pomysły.

Mam nadzieję, że refleksja z wyjazdu mimo, iż krótka zachęci was studentów o pytanie o wyjazdy i projekty międzynarodowe a mam też nadzieję, że im więcej będziemy o nie pytać tym więcej osiągniemy.

Cezary Odrzygóźdź

więcej zdjęć