sobota, 24 października 2015

Szerszy dostęp do prac naukowych i wyników badań - nowy program MNiSW przyjęty

Ministerstwo Nauki przyjęło program „Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce”. Dzięki temu polscy studenci i badacze będą mogli swobodnie i szeroko korzystać z otwartych repozytoriów, cyfrowych bibliotek, bezpłatnych czasopism i publikacji naukowych. W dokumencie zaleca się m.in. zamieszczanie w otwartym dostępie publikacji powstałych w wyniku finansowania ze środków publicznych w otwartych repozytoriach, udostępnianie danych badawczych w ramach OD, tworzenie repozytoriów takich danych oraz upowszechnianie informacji i szkolenia na temat OD przez NCN, NCBR i inne podmioty.

Zgodnie z zaleceniami, instytucje finansujące badania oraz uczelnie i jednostki naukowe powinny określić własne polityki OD, które będą zobowiązywać naukowców do publikowania w OD.

wiecej )

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz