piątek, 30 grudnia 2016

Neurony - istoty o wielu twarzach (Noc Biologów 2017)

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z podstawowymi technikami barwienia tkanki nerwowej oraz ich wykorzystaniem w badaniach naukowych. Uczestnicy poznają różne metody histologiczne i immunohistochemiczne stosowane w badaniach neurochemicznych i neuroanatomicznych, które umożliwiają:
1.poznanie kształtu i budowy wewnętrznej perykarionu - barwienie fioletem krezylowym, metoda Nissla;
2. poznanie morfologii zewnętrznej neuronu: perykarion z wypustkami dendrytycznymi i aksonem – impregnacja azotanem srebra, metoda Golgiego;
3. poznanie różnych typów neuronów ze względu na endogennie produkowane substancje (neurotransmitery i neuromodulatory) – techniki immunohistochemiczne: metoda immunofluorescencji i metoda immunoenzymatyczna DAB.

Uczestnicy przeprowadzą obserwacje preparatów pod klasycznym mikroskopem świetlnym oraz epifluorescencyjnym w celu porównania różnych cech komórki nerwowej (m.in. kolor, kształt i liczba wybarwionych neuronów) charakterystycznych dla każdej z trzech metod, o czym będzie można przekonać się biorąc udział w zajęciach.

13 stycznia 2017 r., Noc Biologów, Katedra Anatomii Porównawczej, sala: 334 (III piętro); Pl. Łódzki 3, godz.  12.00-13.00. Rezerwacja miejsc: tel. 89 523-43-01, e-mail  m.domagalska@uwm.edu.pl

dr M. Równiak, dr Krystyna Bogus-Nowakowska 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz