wtorek, 20 grudnia 2016

40 lat Mazurskiego Parku Krajobrazowego – różnorodność biologiczna i kulturowa


Mazurski Park Krajobrazowy
zaprasza na
Konferencję naukową pt.:
„40 lat Mazurskiego Parku Krajobrazowego 
– różnorodność biologiczna i kulturowa”
Piaski, 31 maja – 01 czerwca 2017 roku
K O M U N I K A T   I 
Zagadnienia programowe
Konferencja poświęcona jest funkcjonowaniu, kształtowaniu i ochronie cennych elementów krajobrazu na obszarze Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Spotkanie w Hotelu Mazurski Raj będzie szansą na zebranie i podsumowanie dotychczasowych informacji o badaniach naukowych oraz stanie wiedzy na temat różnorodności biologicznej i kulturowej Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Będzie to także okazja do dyskusji o przyszłości Mazurskiego Parku Krajobrazowego zarówno na forum pracowników Parku jak i pomiędzy naukowcami z różnych dziedzin nauki, Lasów Państwowych i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych.
Na konferencji planujemy poruszyć następujące zagadnienia:
Ø Jak nie Park Narodowy to co?” – problemy funkcjonowania form ochrony przyrody w Polsce na przykładzie  parków krajobrazowych; dobre praktyki współdziałania zarządców obszarów chronionych w egzekwowaniu przepisów obowiązującego prawa.
Ø Różnorodność biologiczna Mazurskiego Parku Krajobrazowego” – prezentacja wyników badań przyrodniczych, prowadzonych na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
Ø Krutynia – rzeka Kultur” – prezentacja wyników badań kulturowych, prowadzonych na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
Ramowy program konferencji
31 maja:
 1. Otwarcie konferencji.
 2. Sesja: „Jak nie Park Narodowy, to co?”.
 3. Wycieczka.
 4. Uroczysta kolacja z panelem dyskusyjnym
01 czerwca:
 1. Sesja: „Różnorodność biologiczna Mazurskiego Parku Krajobrazowego”.
 2. Sesja: „ Krutynia – rzeka Kultur”
 3. Panel dyskusyjny.
 4. Zakończenie konferencji.
Przyjmowanie zgłoszeń
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy wysłać, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2017 r. e-mailem: krutyn@mazurskipark.pl, faksem: +48 89 742 14 05 lub pocztą tradycyjną: Mazurski Park Krajobrazowy, Krutyń 66, 11-710 Piecki.
Organizatorzy zastrzegają, że ze względu na ograniczony czas trwania konferencji, wyboru tematów do zaprezentowania w formie prelekcji dokona Komitet Naukowy konferencji. Istnieje możliwość zaprezentowania zgłoszonego tematu w formie posteru.
Wpisowe i noclegi
Koszt uczestnictwa (nocleg w pokoju 2-osobowym ze śniadaniem oraz wyżywienie) wynosi około 325,00 zł/osobę brutto. Osobom zgłaszającym swój udział Organizatorzy zapewniają bezpłatne materiały konferencyjne oraz uroczystą kolację w dniu 31.05.2017 r.  Liczba miejsc ograniczona. Szczegółowe informacje nt. płatności za konferencję zostaną przesłane po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń – w marcu wraz z II komunikatem.
Druk materiałów pokonferencyjnych
Planowane jest wydanie monografii, zawierającej referaty i doniesienia, przedstawione na konferencji i odnoszące się do stanu wiedzy na temat przyrody i kultury Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Planowany termin wydania monografii: listopad 2017.
Dalsze informacje
Organizatorzy przewidują 2 warianty wycieczki:
1)      Rejs  statkiem po Wielkich Jeziorach Mazurskich
2)      Wycieczka terenowa – okolice Krutyni i Wojnowa.
W zgłoszeniu prosimy zaznaczyć interesującą opcję wycieczki. Zwracamy się z prośbą o przygotowanie odpowiedniego ubioru na planowane wycieczki. Organizatorzy zastrzegają że realizowany będzie ten wariant wycieczki, na którą zgłosi się większa ilość osób. Szczegółowe informacje nt.  dojazdu i innych spraw organizacyjnych, oraz program konferencji zostaną przesłane po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń – w marcu wraz z II komunikatem.
Dodatkowych informacji udzielają:
mgr inż. Krzysztof Wittbrodt (wittbrodt@mazurskipark.pl),
mgr inż. Martyna Kwiatkowska (kwiatkowska@mazurskipark.pl).
Komitet Naukowy:

 • prof. dr hab. Jolanta Ejsmont-Karabin (Stacja Hydrobiologiczna – Mikołajki – Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckeigo PAN)
 • dr hab. Wojciech Gotkiewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
 • dr hab. Stanisław Czachorowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
 • dr Małgorzata Liszewska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Komitet Organizacyjny:

 • mgr inż. Krzysztof Wittbrodt (Mazurski Park Krajobrazowy)
 • mgr inż. Martyna Kwiatkowska (Mazurski Park Krajobrazowy)
 • mgr Judyta Gencza (Mazurski Park Krajobrazowy)
 • mgr Jakub Masiarz (Mazurski Park Krajobrazowy)
Patronat medialny: Radio Olsztyn

Pliki do pobrania na stronie Parku:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz