czwartek, 29 grudnia 2016

Poznaj glebę i jej tajemnice (Noc Biologów 2017)

Wystąpienie w formie prelekcji i warsztatów. Pod ogólnym tytułem "Poznaj glebę i jej tajemnice" chciałbym zaprezentować formy utworów mineralnych i organicznych , przedstawić ich genezę oraz ich role w siedlisku dla zachowania bioróżnorodności fauny i flory. Zaprezentować te utwory od strony skały macierzystej gleb. Podczas prezentacji multi-medialnej będzie zaprezentowana przyrodnicza i użytkowa rola siedlisk hydrogenicznych i ich znaczenie w życiu każdego człowieka. W swoich badaniach zajmuję się przyrodniczymi podstawami wykorzystania gleb Polski północno-wschodniej w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Środowiskowymi skutkami zmian właściwości materii organicznej gleb organicznych będącej w fazie decesji. Wpływem przemian azotu i fosforu w glebach hydrogenicznych w zróżnicowanych warunkach siedliskowych Polski północno-wschodniej oraz możliwości ich kontrolowania,

Pawluczuk J. Sienkiewicz J. 
Wydział Kształtowani Środowiska i Rolnictwa

Sprawdź program Nocy Biologów

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz