poniedziałek, 30 listopada 2015

Charytatywna akcja Kortowski Mikołaj


Już od jutra rusza druga edycja świątecznej akcji charytatywnej pod nazwą Kortowski Mikołaj! Od poniedziałku do niedzieli specjalnie oznakowani wolontariusze - pomocnicy Mikołaja - krążyć będą po Kortowie oraz po wszystkich Wydziałach UWM. Celem zbiórki jest pomoc najbardziej potrzebującym studentom UWM.

K,K.

środa, 25 listopada 2015

Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom studiów drugiego stopnia

(zdjęcie archiwalne)
Samorząd Studencki oraz władze Dziekańskie Wydziału Biologii i Biotechnologii serdecznie zapraszają wszystkich tegorocznych Absolwentów oraz zaproszonych Gości na uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom studiów drugiego stopnia, która odbędzie się 28.11.2015 roku o godzinie 11.00 w auli Collegium Biologiae. Informujemy również, że od godziny 10.00 będzie możliwość wypożyczenia togi na powyższą uroczystość. Stoisko z togami będzie znajdowało się w holu Wydziału Biologii i Biotechnologii.

Ewelina Goryszewska

poniedziałek, 23 listopada 2015

Pokazać-Przekazać 2015. Podsumowanie paneli dyskusyjnych

Przygotowując się do Nocy Biologów 2016 korzystamy z różnych inspiracji i wcześniejszych doświadczeń. Jeszcze jedno przypomnienie sierpniowej konferencji w Centrum Nauki Kopernik.

Podsumowanie pięciu paneli dyskusyjnych, które odbyły się podczas konferencji „Pokazać-Przekazać" (2015) w Centrum Nauki Kopernik:

1. Jak budować relacje, czyli klasa jako zespół (dr Joanna Stocka)
2. Razem możemy więcej, czyli szkoła jako środowisko uczące się (Marta Dobrzyńska)
3. Jak dać coś innym, jednocześnie samemu stając się bogatszym, czyli szkoła w środowisku lokalnym (Bohdan Skrzypczak)
4. Jak zmienić oczekiwania we wzajemne wsparcie, czyli współpraca instytucji edukacyjnych (Marcin Centkowski)
5. Jak nawiązać współpracę, o której wszyscy marzą, czyli edukacja spotyka naukę i biznes (prof. Stanisław Czachorowski)

Konferencja „Pokazać-Przekazać" to spotkanie reprezentantów środowisk działających na rzecz rozwoju edukacji. Stanowi platformę dialogu na temat współczesnych wyzwań i nowych kierunków w edukacji formalnej i nieformalnej, a także upowszechniania wypracowanych rozwiązań.
Więcej: www.kopernik.org.pl/projekty-specjalne/k­onferencja-pokazac-przekazacsobota, 21 listopada 2015

Szlachetna Paczka na Wydziale Biologii i Biotechnologii


Samorząd Studencki Wydziału Biologii i Biotechnologii zaprasza do zaangażowania się w zbiórkę w ramach Szlachetnej Paczki. Dla nas to mały gest, 5 zł to nie dużo, a jeśli się zorganizujemy i przyniesiemy jedzenie i inne produkty to pomożemy wspólnie.

A oto charakterystyka rodziny, której w tym roku pomożemy:
Pani Magdalena (37 l.) samotnie wychowuje dwoje dzieci: Daniela (17 l.) oraz Natalię (15 l.). Rodzina radziła sobie dobrze do lipca tego roku, kiedy Pani Magdalena uległa wypadkowi w pracy, w wyniku którego miała skomplikowane złamanie nogi, składanej operacyjnie ze śrubami. Przez kilka miesięcy nie mogła chodzić. straciła pracę. Teraz aktywnie szuka nowej, lecz nie do każdej pracy może pójść, ponieważ ...nie może przeciążać chorej nogi. Rodzina utrzymuje się ze świadczeń socjalnych i alimentów. Po odjęciu kosztów utrzymania mieszkanie, zostaje 242 złote na osobę, miesięcznie. Rodzina żyje w bardzo skromnych warunkach, mieszcząc się w jednym pokoju. Dla Pani Magdaleny praca jest bardzo ważna. Odpowiada na każde znalezione ogłoszenie. Próbuje zapisać się na kursy doszkalające z Urzędu Pracy, jednak zawsze jest brak miejsc. Chciałaby pójść na kurs na kasę fiskalną, ponieważ kiedyś pracowała w sklepie. Kurs ten pomógłby jej dostać pracę siedzącą, którą mogłaby wykonywać mimo chorej nogi. Najważniejszą potrzebą jest żywność i środki czystości, ponieważ dużo kosztują i są niezbędne dla rodziny. Rodzina potrzebuje również pościeli. Pani Magdalena nie posiada jej w ogóle, a jest to niezbędna rzecz gospodarstwa domowego. Rodzina będzie wdzięczna za każdą pomoc.

Potrzeby rodziny:
 • Żywność trwała: herbata, kasza, cukier, konserwy mięsne, kawa, makaron, olej, konserwy rybne, ryż, mąka, dżem, warzywa w puszkach.
 • Środki czystości: proszek do prania, płyn do mycia naczyń, mydło/żel myjący, pasta do zębów, płyny czyszczące, szampon, szczoteczka do zębów. 
Zapraszamy do zaangażowania. Produkty można zostawić w holu Collegium Biologiae od 23.11 do 10.12.15. Zbiórka datków przez starostów poszczególnych roczników.

RWSS WBiB, UWM

Uczymy się wszędzie - ewolucyjna rewolucja w edukacji

Uczymy się wszędzie - rozmowy z uczestnikami konferencji Pokazać Przekazać 2015. Konferencja „Pokazać-Przekazać" to spotkanie reprezentantów środowisk działających na rzecz rozwoju edukacji. Stanowi platformę dialogu na temat współczesnych wyzwań i nowych kierunków w edukacji formalnej i nieformalnej, a także upowszechniania wypracowanych rozwiązań.

Na konferencjach dydaktycznych, organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik w Warszawie byłem już dwa razy. Gorąco polecam. Inspirująca. Można dzielić się doświadczeniem i uczyć.

Stanisław Czachorowski

 

Więcej filmów z tej konferencji: http://www.kopernik.org.pl/projekty-specjalne/konferencja-pokazac-przekazac/pokazac-przekazac-2015/filmy/podsumowania-w-trakcie-konferencji/

piątek, 20 listopada 2015

Prosument, czyli aktywny konsument

Korzystając z preferencyjnego finansowania możesz i Ty stworzyć przydomową elektrownię. Dzięki zainstalowaniu odnawialnych źródeł możesz stać się „prosumentem”, czyli równocześnie konsumentem i producentem „zielonej energii”. Zmniejszysz domowe rachunki za energię elektryczną i ciepło, ponieważ produkować ją będziesz samodzielnie ze słońca, wiatru, czy biomasy. Będziesz osobą, która jednocześnie wytwarza oraz konsumuje to co wytworzyła.
Program Prosument jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od ubiegłego roku. Na początku dofinansowanie było dostępne za pośrednictwem biorących udział w programie wojewódzkich funduszy ochrony środowiska oraz gmin. W kwietniu br. wnioski zaczął zbierać pierwszy – i jak na razie jedyny – bank w programie Prosument, czyli BOŚ Bank.
Celem programu "Prosument" jest wspieranie zakupu i montażu nowych instalacji z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii. Wsparciem programu objęte są wyłącznie tzw. małe i mikro instalacje, których przeznaczeniem jest produkcja energii elektrycznej lub ciepła.
W ramach programu "Prosument" istnieje nie tylko możliwość uzyskania dofinansowania na zakup i montaż nowych instalacji, ale także wymianę już istniejących na wydajniejsze i bardziej przyjazne środowisku systemy OZE.
Głównym celem dotacji jest ograniczenie emisji CO2, ale także obniżenie kosztów energii elektrycznej Prosumentów, czyli osób i podmiotów, które produkują i konsumują energię. A wszystko to dzięki wprowadzeniu nowoczesnych instalacji produkujących odnawialną energię.
Prosumentem może być prawie każdy
Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. Budżet programu wynosi 800 mln zł na lata 2014-2022 z możliwością zawierania umów pożyczek wraz z dotacją do 2020 r.
Program Prosument może sfinansować 100% kosztu instalacji Odnawialnego Źródła Energii. Można otrzymać: 40%dotacji + 60% pożyczki z oprocentowaniem 1% rocznie, co łącznie wyniesie ZERO zł wkładu własnego.
Minimalny koszt inwestycji wynosi 1 000zł. Natomiast wysokość maksymalnego kosztu inwestycji jest różna w zależności od rodzaju beneficjenta, dla osób fizycznych wynosi 100 000 zł. W przypadku łączenia różnych instalacji odnawialnych źródeł energii elektrycznej lub elektrycznej i cieplnej limit wzrasta o kolejne 50%.
Dofinansowaniem w ramach programu Prosument objęte są:
 • instalacje fotowoltaiczne o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,
 • małe elektrownie wiatrowe o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,
 • układy mikrokogeneracyjne o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.
 • źródła ciepła opalane biomasą o zainstalowanej mocy cieplnej do 300kWt,
 • pompy ciepła o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
 • kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300kWt.

Czy program Prosument się opłaca?
Program ten został stworzony z myślą o ludziach, którzy nie posiadają środków na zakup i montaż instalacji. Dzięki niemu, można mieć własne Odnawialne Źródło Energii, bez wkładu własnego.
Korzystając z dofinansowania, oszczędza się dwa razy. Po pierwsze na zakupie i montażu instalacji. Po drugie na rachunkach za energię elektryczną. Odnawialne Źródła Energii zapewniają niezależność i bezpieczeństwo energetyczne, a pomimo wzrastających cen za energię, rachunki pozostaną stałe.
Nowe zasady
W sierpniu br. NFOŚiGW wprowadził nowe, korzystne zmiany do programu Prosument. Do tej pory warunkiem otrzymania dotacji w przypadku inwestycji objętych programem Prosument było przyłączenie mikroinstalacji OZE do sieci operatora energetycznego potwierdzone zawartą umową dystrybucji. Ponieważ procedura uzyskania przyłączenia niejednokrotnie przeciągała się, co wydłużało okres oczekiwania na otrzymanie dofinansowania, NFOŚiGW zdecydował się na przyspieszenie tego procesu.
Zgodnie z nowymi zasadami , obecnie możliwość otrzymania dotacji pojawi się już po przedstawieniu promesy zawarcia umowy na przyłączenie z zakładem energetycznym. Kolejne zmiany dotyczą wyłączenia możliwości jednoczesnego skorzystania z dofinansowania w ramach Prosumenta oraz korzystania z taryf gwarantowanych, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Osoby, które otrzymały dotację z Prosumenta, zostaną objęte po 31 grudnia br. systemem tzw. bilansowania energii sprzedanej do sieci z energią kupioną od operatora (tzw. net-metering). Ponadto nowe zmiany wprowadzone przez NFOŚiGW dotyczą:
 • zniesienia obowiązku łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami wytwórczymi energii elektrycznej,
 • przedłużenia okresu obowiązywania dotacji w wysokości 20% dla źródeł ciepła i 40% dla źródeł energii elektrycznej, do końca 2016 r.,
 • obniżenia maksymalnego jednostkowego kosztu kwalifikowanego dla kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych.

  W zawieszeniu
Jednak wprowadzone zmiany mają też swój minus. BOŚ Bank, który jako jedyny bank biorący udział w Prosumencie, w związku z nowelizacją programu, wstrzymał z początkiem sierpnia br. przyjmowanie nowych wniosków, aby dostosować swoje procedury do nowych zasad. Na razie nie wiadomo, kiedy nabór wniosków w BOŚ Banku zostanie wznowiony, jednak bank cały czas rozpatruje wnioski przyjęte dotychczas na „starych” zasadach.
Wkrótce do BOŚ Banku w programie Prosument miały dołączyć kolejne banki. NFOŚiGW przeprowadził już nabór dla kolejnych jednostek bankowych. Jednak nie zgłosił się żaden inny bank oprócz BOŚ. Na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych za pośrednictwem banków przeznaczono środki w kwocie 160 mln złotych do wydatkowania w latach 2015 - 2018, z możliwością zawierania umów do końca 2016 r.
NFOŚiGW prowadzi też nabór wniosków dla WFOŚiGW, w których również można aplikować o dofinansowanie. Obecnie umowy na udział w Prosumencie podpisało siedem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska z Wrocławia, Szczecina, Krakowa, Gdańska, Olsztyna, Rzeszowa i Torunia. W przypadku WFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięć przeznaczono środki w kwocie 50 mln złotych do wydatkowania w latach 2015 - 2018, z możliwością zawierania umów do końca 2016 r.
NFOŚiGW wznowił też nabór dla gmin, które mogą składać zbiorcze wnioski na dofinansowanie mikro-instalacji, które powstaną w domach ich mieszkańców. Aby ułatwić pozyskiwanie dofinansowania z Prosumenta przez jednostki samorządu terytorialnego, obniżono minimalną kwotę wniosku z 1 mln zł do 200 tys. zł, a także o dopuszczono do programu stowarzyszenia i spółki samorządowe.
Do tej pory w ramach programu Prosument, którego budżet wynosi 800 mln zł, do NFOŚiGW wpłynęło ponad 4,3 tys. wniosków o łącznej wartości ponad 244,7 mln zł. Środki, które NFOŚiGW wydał już na realizację Prosumenta to ponad 208,2 mln zł.
Świat OZE 

czwartek, 19 listopada 2015

Zmarł Profesor Antoni Jutrzenka-TrzebiatowskiSzanowni Państwo,

z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 18 listopada 2015 roku zmarł nasz Kolega i Przyjaciel

Prof. dr hab. ANTONI JUTRZENKA-TRZEBIATOWSKI.

wybitny ekolog, botanik, senator Rzeczypospolitej Polskiej I Kadencji, wieloletni pracownik Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wychowawca wielu pokoleń studentów i naukowców, wspaniały nauczyciel i serdeczny kolega, człowiek niezwykłej prawości i życzliwości.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 21 listopada 2015 r. o godz. 9.45 w kaplicy przy ul. Mariańskiej w Olsztynie skąd o godz. 10.15 nastąpi wyprowadzenie na mszę św. żałobną do kościoła p.w. św. Franciszka z Asyżu przy ul. Dybowskiego (Kortowo) w Olsztynie. Ceremonia pochowania odbędzie się na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Poprzecznej w Olsztynie.

Z wyrazami szacunku i poważania,

Czesław Hołdyński z współpracownikami
Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

40 lat CITES na świecie, 25 lat w Polsce


Miałem przyjemność uczestniczyć w konferencji poświęconej CITES, która odbyła się w Warszawie w połowie listopada. Ponad 100 osób, reprezentujących różne środowiska: celników, policjantów, naukowców, organizacje pozarządowe, ogrody botaniczne i zoologiczne oraz władze państwowe (Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Finansów), dyskutowało o dokonaniach i problemach konwencji Waszyngtońskiej. CITES to konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzona w Waszyngtonie (stąd jej nazwa), w  1973 roku, zwana jest także Konwencją Waszyngtońską lub w skrócie CITES. Celem Konwencji jest ochrona dziko występujących populacji zwierząt i roślin gatunków zagrożonych wyginięciem poprzez kontrolę i ograniczanie międzynarodowego handlu tymi zwierzętami i roślinami, rozpoznawalnymi ich częściami i produktami pochodnymi. Polska ratyfikowała przystąpienie do Konwencji 12 grudnia 1989 roku. Weszła ona w życie w Polsce 12 marca 1990 roku. Jubileuszowa konferencja w Warszawie celebrowała 40 lat powstania i 25 ratyfikowania przez Polskę. 

„40 lat CITES na świecie, 25 lat w Polsce”
Konferencja jubileuszowa,
Warszawa, 17 listopada 2015 r. 

 • Otwarcie konferencji - Piotr Otawski, podsekretarz stanu Ministerstwo Środowisk, Główny Konserwator Przyrody.
 • Wykład inauguracyjny: „O przetrwaniu gatunków- 40 lat CITES na świecie”, M. Gołębiewska, Fundacja Fabryka Przyrody.
 • Wręczenie odznaczeń Ministra Środowiska „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” oraz dyplomów uznania osobom zaangażowanym w realizację i egzekwowanie postanowień CITES.
Prezentacje podsumowujące najważniejsze działania instytucji wdrażających i egzekwujących przepisy CITES w Polsce wraz z dyskusją:
 •  „Od ratyfikacji do realizacji - 25 lat działań Ministerstwa Środowiska na rzecz ochrony gatunków CITES” - B. Zbiegieni, K. Wolnicki, Ministerstwo Środowiska; 
 • CITES w Służbie Celnej - egzamin dojrzałości”- R. Tusiński, Ministerstwo Finansów; 
 • „Czy import zęba ma znaczenie dla przetrwania populacji, czyli dylematy organu naukowego CITES” – A. Kepel, Państwowa Rada Ochrony Przyrody; 
 Wykłady poświęcone wybranym gatunkom zwierząt CITES wraz z dyskusją:
 • Wilki to nasza specjalność - czyli o wkładzie Polski w poznanie i ochronę dużych drapieżników" - S. Pierużek-Nowak, Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”; 
 • Rośliny CITES w polskich ogrodach botanicznych” - H. Werblan-Jakubiec, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego; 
 • Konwencja Waszyngtońska a ogrody zoologiczne - odpowiedzialność i obowiązki tylko z nazwy” - A. Kruszewicz, Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie;
 • Zakończenie: Bożena Haczek, naczelnik Wydziału ds Konwencji, Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody, Ministerstwo Środowiska
St. Czachorowski

KAMIENIE MILOWE 20-LETNIEJ EDUKACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ W POLSCE

Szanowni Państwo!

Przesyłamy w załączeniu program XX Konferencji z cyklu "Współczesne Zagadnienia Edukacji Leśnej Społeczeństwa", która odbędzie się w Rogowie w dniach 2-3 grudnia 2015 r. pod hasłem:
KAMIENIE MILOWE 20-LETNIEJ EDUKACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ W POLSCE

Więcej informacji o konferencji można znaleźć na stronie http://cepl.sggw.pl/konferencja/wzels/index.htm .
Jednocześnie przypominamy, że ostateczny termin nadsyłania kart uczestnictwa upływa 25 listopada 2015 r.

Zapraszamy do udziału

Biuro Konferencji

--------------------------
Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej LZD SGGW
ul. Leśna 5a, 95-063 Rogów
poniedziałek, 16 listopada 2015

Bioróżnorodność w uprawach wierzby


W Stacji Dydaktyczno-Badawczej w Bałdach, w piątek 13 listopada 2015 r., odbyło się seminarium sprawozdawcze zamykające etapy badawcze Zadania Badawczego nr 4 "Opracowanie zintegrowanej technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolnych i innych", realizowanego w ramach Programu Strategicznego Badań Naukowych i Prac Rozwojowych "Zaawansowane technologie pozyskiwania energii", w części badań koordynowanych przez UWM w Olsztynie.

W tym dużym projekcie badawczym brali udział pracownicy oraz studenci (dziś już absolwenci) kierunku biologia. Badania zespołu, kierowanego przez prof. Stanisława Czachorowskiego, dotyczyły różnorodności biologicznej w  i wokół upraw wierzby, przeznaczonej do celów energetycznych. 

St.

piątek, 13 listopada 2015

Relacja z konferencji Ptaki terenów wiejskich


W Zespole Szkół w Rybnie odbyła się konferencja „Ptaki terenów wiejskich”. Organizatorami konferencji byli: Zespół Szkół w Rybnie, Urząd Gminy Rybno, Rada Sołecka w Rybnie oraz Welski Park Krajobrazowy, który w tym roku obchodzi dwudziestolecie swojego istnienia. Konferencja została objęta honorowym patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, a dofinansowana została ze środków WFOŚiGW w Olsztynie. Spotkanie połączono z otwarciem wystawy „Pola tętniące życiem”. Oficjalnego otwarcia konferencji i powitania gości dokonała dyrektor Zespołu Szkół w Rybnie, Magdalena Anczykowska oraz wójt Gminy Rybno Tomasz Węgrzynowski. Następnie głos zabrał Marcin Modrzewski, który przedstawił informacje dotyczące historii funkcjonowania Welskiego Parku Krajobrazowego.

(fragment artykułu w Gazecie Działdowskiej)

Przeczytaj cały tekst: Konferencja przyrodnicza. Ptaki terenów wiejskich20 lat Welskiego Parku Krajobrazowego w Zespole Szkół W Rybnie

niedziela, 8 listopada 2015

Ruszył nabór wniosków w programie "Studia dla Wybitnych"

Z programu finansowania studiów zagranicznych przez państwo mogą skorzystać absolwenci studiów licencjackich oraz wybitni studenci, którzy ukończyli III rok jednolitych studiów magisterskich. Warunkiem otrzymania finansowania jest oficjalny dokument potwierdzający przyjęcie na zagraniczną uczelnię. Sfinansowane zostaną studia na najlepszych uniwersytetach zagranicznych,  z tzw. rankingu szanghajskiego. Lista uczelni objętych programem dostępna jest TUTAJ. Laureaci otrzymają pieniądze na pokrycie kosztów czesnego, zakwaterowania, utrzymania, przejazdów i ubezpieczeń. Dzięki temu z programu będą mogli skorzystać wszyscy zdolni studenci, niezależnie od poziomu zamożności. Świadczenia te będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Pytania do konkursu można zgłaszać za pośrednictwem formularza internetowego na stronie MNiSW. Nabór wniosków do programu potrwa do 31 marca 2016 r. 

wiecej przycisk

(BIULETYN MNiSW)

sobota, 7 listopada 2015

Ptaki terenów wiejskich - relacja


6 listopada w Zespole Szkół w Rybnie odbyła się konferencja zatytułowana „Ptaki terenów wiejskich”. Konferencja ta połączona był z rozpoczynającymi się w tym roku obchodami 20-lecia Welskiego Parku Krajobrazowego. Dla mnie konferencja ta była powrotem do korzeni. Właśnie w tej szkole, jeszcze jako gimnazjalista, uczestniczyłem w konkursie „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Jako pięcioosobowa drużyna zaszliśmy w 2004 roku (to już 11 lat temu, jak ten czas leci) do etapu ogólnopolskiego, który udało nam się wtedy wygrać. To był właśnie jeden z głównych momentów w mojej karierze przyrodnika, który spowodował, że postanowiłem w tym kierunku się rozwijać. Kolejnymi etapami były przyrodnicze konkursy w liceum oraz prace licencjacka oraz magisterska (oczywiście miały ptasie tematy) wykonane na Wydziale Biologii UWM. 

Wracając jednak do konferencji. W jej ramach zorganizowano konkursy plastyczne oraz fotograficzne skierowane do uczniów i mieszkańców gminy Rybno (oczywiście tematem przewodnim były ptaki). Wiele prac plastycznych zwróciło moją uwagę, ponieważ dało się na nich rozróżnić nie tylko gatunki, lecz również płeć, a nawet wiek ptaków! 

Dzięki uprzejmości pani dyrektor, Magdaleny Anczykowskiej, miałem przyjemność uczestniczyć w tym wydarzeniu w roli wykładowcy. W swojej prezentacji chciałem przedstawić mieszkańcom mojej gminy siedliska ptaków na obszarach wiejskich, różnorodność awifauny tych terenów oraz sposoby jej aktywnej ochrony. Było też nieco informacji dla rolników odnośnie możliwości uzyskania dotacji dzięki pakietom przyrodniczym PROW2014-2020. O ważności ochrony tych terenów nie musiałem zbytnio nikogo przekonywać. Jedynie radni z pierwszej ławki gadali, to musiałem ich doprowadzić do porządku.

Łukasz Głowacki


środa, 4 listopada 2015

Co żyje w rzece polihumusowej czyli 23. Warsztaty Bentologiczne

23. Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne:

Rzeki polihumusowe 

Lasy Janowskie, 19-21. 05. 2016 r. 


Bentos to organizmy żyjące na dnie. Makrozoobentos wykorzystywany jest w monitoringu wód, dlatego badania z nim związane cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Rzeki polihumusowe odznaczają się specyficzną fauną a jednocześnie są bardzo słabo poznane.

Co roku spotykamy się na warsztatach bo chcemy uczyć się od siebie nawzajem. Punktów do kariery nie będzie, przyjeżdżamy bo jesteśmy ciekawi świata i chcemy się spotykać i dyskutować. Przyjeżdżamy na warsztaty bo chcemy! Uczymy się ucząc innych, sami od siebie. Dlatego spotkania bentosowe mają głównie charakter warsztatowy, przyjazny dla młodych pracowników naukowych. Staramy się maksymalnie obniżyć koszty by cena nie była barierą dla studentów czy doktorantów. Specjaliści od konkretnych grup są nieliczni i rozproszeni. Na uczelni najczęściej ich nie ma. A na warsztatach w jednym miejscu i czasie będzie wielu specjalistów, od których można się dowiedzieć, nauczyć zarówno w zakresie oznaczania, poboru prób ja i interpretacji wyników.

Zapraszamy do udziału w XXIII Ogólnopolskich Warsztatach Bentologicznych, które odbędą się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej położonym na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Janowskie, należącego do najcenniejszych elementów środowiska przyrodniczego południowo-wschodniej Polski w dniach 19-21.05.2016 r.

Tegoroczne warsztaty poświęcone będą głównie rzekom polihumusowym, które są mało znanym i rzadko występującym w Polsce typem cieków. Na obszarze Lasów Janowskich płynie kilka rzek tego typu. Przedstawione zostaną zarówno warunki abiotyczne tych cieków, ich funkcjonowanie w zlewni, jak również specyficzne zespoły makrobezkręgowców wodnych w nich żyjących. Będziemy zastanawiali się jakie typowe gatunki i zgrupowania bentosu żyją w rzekach polihumusowych (nie zapominając o innych typach wód i zgrupowaniach referencyjnych).

W części poświęconej makrofaunie odbędą się warsztaty oznaczania larw chruścików (Trichoptera). W trakcie warsztatów będzie możliwość zebrania własnego materiału makrofauny wodnej z rzek polihumusowych (i innych typów wód) oraz konsultacji ze specjalistami od różnych grup bezkręgowców (weryfikacja oznaczeń, konsultacja metodyki badań itd.).

Podczas warsztatów planujemy wiele atrakcji, ułatwiających dyskusje kuluarowe, m.in. tematyczne wycieczki przyrodnicze po Lasach Janowskich, wizytę w pracowni garncarskiej w Łążku, zajęcia z artrecyclingu (malowanie kamieni i butelek ma być przyjazna formą ułatwienia dyskusji kuluarowych), oraz uroczystą kolację taneczną.

Wstępne koszty: wpisowe 100 zł, noclegi 60 zł (pokoje dwuosobowe), wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja.

Zgłoszenia wstępne prosimy przesyłać do 15 stycznia 2016 r. na adres wbentosy@gmail.com, podając jedynie „Biorę udział w warsztatach” (nie zapominając o swoim imieniu i nazwisku).

Streszczenia plakatów ukażą się w tomiku streszczeń. Prosimy o nadsyłanie streszczeń o objętości do 1,5 strony, format doc (lub zbliżone formaty tekstowe), czcionka Times New Roman (lub podobna), wielkość czcionki 12 punktów, interlinia 1,5 wiersza; bez rysunków, tabel i spisu literatury oraz bez wprowadzania w tekście wyróżnień innych niż kursywa (dotyczy gatunków/rodzajów). Układ streszczenia powinien być następujący: tytuł wystąpienia, imię i nazwisko autora (autorów), pełna nazwa instytucji, adres instytucji, adres e-mail, tekst streszczenia. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie możliwość wnoszenia poprawek redakcyjnych.

Streszczenia prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie 1 marca 2016 r. na adres: e-mail: wbentosy@gmail.com

Będziemy chcieli zaproponować dodatkowe formy upowszechniania wyników badań, m.in. graficzny abstrakt, udostępnienie streszczeń i posterów w internecie (szczegóły propozycji w kolejnym komunikacie). Jeśli zajdzie potrzeba wygospodarujemy czas na dyskusje i pokaz nowych form komunikacji w nauce z wykorzystaniem mobilnego internetu.

Wydarzenie na Fecebooku: https://www.facebook.com/events/1481812852124057/

Grupa na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/186328408371591/


Organizatorem tegorocznych warsztatów jest Fundacja Centrum Innowacji Badań i Nauki w Lublinie, www.centrumibin.pl, Nadleśnictwo Janów Lubelski oraz Sekcja Bentologiczna PTH.

Komitet Naukowo-organizacyjny:
dr Małgorzata Gorzel, (przewodnicząca)
dr Edyta Buczyńska,
dr hab. Paweł Buczyński,
dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM
dr Anna Kaczorowska
dr Anna Kiełtyka-Dadasiewicz
dr Małgorzata Kłonowska-Olejnik,
dr Robert Stryjecki
dr Magdalena Toporowska

Dodatkowe informacje na stronie:


Więcej informacji uzyskać można od osób:
Małgorzata Gorzel, e-mail: seminariumgorzel@wp.pl; tel. 667 512 066
Malgorzata Kłonowska-Olejnik, e-mail: uxklonow@cyf-kr.edu.pl; tel. 502 056 576

Centrum Innowacji Badań i Nauki
Ośrodek Badań Hydrobiologicznych
ul. Tarasowa 4/96, 20-819 Lublin
NIP 7123287818
Regon 061691318
www.centrumibin.pl
wtorek, 3 listopada 2015

300 tysięcy odwiedzin


Mamy już ponad 300 000 odsłon bloga. To wszystko w ciągu ponad pięciu lat istnienia i po opublikowaniu 964 wpisów. Udało się pokazać, że można wyjść poza schematy i być skutecznym. Wykorzystane doświadczenia warto będzie wykorzystać, nie tylko w tym miejscu.

Zapraszam do współpracy, na prawdę warto :). Wspólnie uczymy się nowych form komunikacji nie tylko w nauce,

Stanisław Czachorowski

poniedziałek, 2 listopada 2015

Zwolnijmy (w edukacji) - potral Edu-news

"Zwolnijmy! - apeluje kanadyjski dziennikarz i edukator Carl Honore i jego apel jest skierowany do rodziców, ale także do szkoły. Zacznijmy edukację smakować, celebrować, gdyż więcej się nauczymy ucząc się powoli niż przeskakując z tematu na temat. Przesłanie to można chyba polecić także politykom, aby zanim zaczną kolejną rewolucję w oświacie, rzetelnie przyjrzeli się rzeczywistym potrzebom szkół, uczniów, rodziców i nauczycieli. Naprawdę, ostatnią rzeczą, której potrzebujemy w szkołach jest kolejne wielkie zamieszanie i bałagan."

Portal Edunews.pl oferuje cotygodniowy, bezpłatny (zawsze) serwis wiadomości ze świata edukacji, zarówno kierowany do rodziców, jaki i do nauczycieli oraz uczelni wyższych. "Edukacja chyba jest potwornie nudna, nie da się o niej często pisać i mówić. To zapewne dlatego tak rzadko w mediach można znaleźć pozytywne informacje o zmianach w świecie edukacji, które dokonują się przecież na naszych oczach pod wpływem czynników politycznych, społecznych, gospodarczych i technologicznych (negatywnych jet znacznie więcej). Edukacja jest też chyba ważna tylko raz na cztery lata, przy okazji wyborów. Wtedy nagle wszyscy politycy przypominają sobie, że są szkoły, że jest armia wyborców - nauczycieli, że są rodzice dzieci, które chodzą do szkoły, a zatem trzeba pokazać, jak to nasz program polityczny wspaniale rozwinie polską edukację. Odkopują wtedy najdziwniejsze i najbardziej utopijne pomysły, próbując dowieść, że w edukacji jest źle i że mają cudowne lekarstwo na wszelkie jej bolączki.
Nie zgadzamy się z takim podejściem. Edukacja jest ciekawa i edukacja jest ważna na co dzień, jest bowiem procesem, który (globalnie ujmując) zaczął się tysiące lat temu i trwa nieustannie. I nie ma końca, bo świat ciągle jest w ruchu, zmienia się, więc trzeba się go uczyć na nowo. Edukacja jest obecna w życiu każdego z nas od poczęcia aż do śmierci, chociaż nie zawsze sobie to uświadamiamy."
więcej o misji portelu - http://www.edunews.pl/misja


(Zrzut ekranu)

O czym można przeczytać na początku listopada:

Dla nauczycieli z województw lubelskiego i śląskiego - po sukcesie szkoleń TIK dla nauczycieli, które zorganizowaliśmy właśnie w Poznaniu, zapraszamy na kolejne warsztaty dla nauczycieli w Lublinie (20-21.11) i Katowicach (27-28.11). Więcej informacji i formularz rejestracji na: http://www.edunews.pl/wydarzenia.  
Chcemy pokazywać, jak nauczyciele zmieniają polską szkołę. Zapraszamy nauczycieli do wypowiedzi w akcji ZWYKLI-NIEZWYKLI NAUCZYCIELE. Jesteśmy pewni, że w szkołach uczy wielu wspaniałych nauczycieli, o których sukcesach zbyt rzadko słyszymy. Na naszym Facebooku prezentujemy sylwetki takich nauczycieli - tutaj więcej informacji https://www.facebook.com/edunews/posts/10153403591022248.

ZAPRASZAMY DO LEKTURY:
@ NAUCZYCIEL NAPRAWIA ŚWIAT
Jakub Niewiński został laureatem Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”, która jest przyznawana jest nauczycielom i nauczycielkom uczącym w duchu tolerancji, otwartości i równości. Nagrodę od dziewięciu lat przyznają Centrum Edukacji Obywatelskiej i Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu (Artykuły).
http://www.edunews.pl/narzedzia-i-projekty/projekty-edukacyjne/3252-nauczyciel-naprawia-swiat

@ UWOLNIJ SIĘ OD ZACHCIANEK
Dzisiaj ostatni dzień października, czyli Światowy Dzień Oszczędzania – warto zatem na chwilę zatrzymać się i zastanowić, czy z naszym budżetem domowym jest wszystko w porządku, czy nie wydajemy zbyt wiele na rzeczy mało istotne oraz czy w ogóle coś oszczędzamy! Niewiele osób jest świadomych tego, że w Europie święto to obchodzone jest już od 1924 roku (Artykuły).
http://www.edunews.pl/edukacja-na-co-dzien/edukacja-konsumencka/3251-uwolnij-sie-od-zachcianek

@ CZY RZECZYWIŚCIE STUDENTÓW JEST MNIEJ?
Coraz częściej można słyszeć o mniejszej liczbie studentów na polskich uczelniach, o dziurze demograficznej, która pustoszy sale wykładowe i sprawia kłopoty finansowe wielu uczelniom. Ale napiszę przewrotnie - studentów wcale nie jest mniej, może nawet więcej. I postaram się to uzasadnić (Projekty).
http://www.edunews.pl/system-edukacji/uczelnie/3250-czy-rzeczywiscie-studentow-jest-mniej

@ SZTUKA W SZKOLE
Edukacja i sztuka muszą się wzajemnie przenikać i uzupełniać. Uprzejmie zapraszamy do udziału w kolejnej konferencji z cyklu „Sztuka edukacji”, tym razem pt. „Sztuka w szkole. Konieczności, możliwości, potrzeby”, mającej na celu refleksję nad rolą sztuki w edukacji szkolnej. Poprzednie spotkania odbyły się w Galerii Arsenał w Białymstoku i Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie (Projekty).
http://www.edunews.pl/narzedzia-i-projekty/projekty-edukacyjne/3249-sztuka-w-szkole

@ WIDOCZNE UCZENIE SIĘ DLA NAUCZYCIELI
Czy można wyciągnąć ciekawe i wspólne wnioski z badań na temat uczenia się, które podejmowane są w różnych krajach świata, w różnych warunkach i różnych kulturach? Na rynku edukacyjnym ukazała się książka prof. Johna Hattiego pt. „Widoczne uczenie się dla nauczycieli”, która stanowi syntezę wyników ponad 900 badań na przestrzeni 15 lat, obejmujących miliony uczniów na całym świecie. Co faktycznie poprawia uczenie się w szkole? (Artykuły).
http://www.edunews.pl/system-edukacji/warto-przeczytac/3248-widoczne-uczenie-sie-dla-nauczycieli

@ O PRESTIŻU ZAWODU NAUCZYCIELA
Jak kształtuje się pozycja społeczno-zawodowa nauczycieli na rynku pracy i w odczuciu społecznym? Jaki jest popyt na usługi nauczycieli i jak oceniane są ich kompetencje? Jakie znaczenie dla pozycji społeczno-zawodowej nauczycieli ma ustawa Karta Nauczyciela oraz działalność związków zawodowych? Jakie czynniki w opinii nauczycieli budują, a jakie obniżają prestiż zawodu nauczyciela? Prezentujemy wybrane wyniki badania jakościowego, które realizowane było przez Instytut Badań Edukacyjnych (Artykuły).
http://www.edunews.pl/system-edukacji/nauczyciele/3246-o-prestizu-zawodu-nauczyciela

@ WOLNIEJ Z TĄ EDUKACJĄ!
Uczenie się we własnym, spokojnym tempie, smakuje najlepiej i najlepsze przynosi efekty. Niestety współczesne systemy oświaty nie dają takiego komfortu. Krótkie lekcje, dzwonek, następna lekcja, dzwonek – uczeń pędzi do szkoły, aby zdążyć na pierwsze zajęcia, a potem goni z klasy do klasy, w pogoni za tzw. wykształceniem. Po lekcjach czeka go kolejne wyzwanie, aby zdążyć na zajęcia pozalekcyjne. Czy musimy uczyć się w szalonym tempie? (Artykuły).
http://www.edunews.pl/edukacja-i-rodzice/rady-i-inspiracje/3245-wolniej-z-ta-edukacja