piątek, 20 listopada 2015

Prosument, czyli aktywny konsument

Korzystając z preferencyjnego finansowania możesz i Ty stworzyć przydomową elektrownię. Dzięki zainstalowaniu odnawialnych źródeł możesz stać się „prosumentem”, czyli równocześnie konsumentem i producentem „zielonej energii”. Zmniejszysz domowe rachunki za energię elektryczną i ciepło, ponieważ produkować ją będziesz samodzielnie ze słońca, wiatru, czy biomasy. Będziesz osobą, która jednocześnie wytwarza oraz konsumuje to co wytworzyła.
Program Prosument jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od ubiegłego roku. Na początku dofinansowanie było dostępne za pośrednictwem biorących udział w programie wojewódzkich funduszy ochrony środowiska oraz gmin. W kwietniu br. wnioski zaczął zbierać pierwszy – i jak na razie jedyny – bank w programie Prosument, czyli BOŚ Bank.
Celem programu "Prosument" jest wspieranie zakupu i montażu nowych instalacji z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii. Wsparciem programu objęte są wyłącznie tzw. małe i mikro instalacje, których przeznaczeniem jest produkcja energii elektrycznej lub ciepła.
W ramach programu "Prosument" istnieje nie tylko możliwość uzyskania dofinansowania na zakup i montaż nowych instalacji, ale także wymianę już istniejących na wydajniejsze i bardziej przyjazne środowisku systemy OZE.
Głównym celem dotacji jest ograniczenie emisji CO2, ale także obniżenie kosztów energii elektrycznej Prosumentów, czyli osób i podmiotów, które produkują i konsumują energię. A wszystko to dzięki wprowadzeniu nowoczesnych instalacji produkujących odnawialną energię.
Prosumentem może być prawie każdy
Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. Budżet programu wynosi 800 mln zł na lata 2014-2022 z możliwością zawierania umów pożyczek wraz z dotacją do 2020 r.
Program Prosument może sfinansować 100% kosztu instalacji Odnawialnego Źródła Energii. Można otrzymać: 40%dotacji + 60% pożyczki z oprocentowaniem 1% rocznie, co łącznie wyniesie ZERO zł wkładu własnego.
Minimalny koszt inwestycji wynosi 1 000zł. Natomiast wysokość maksymalnego kosztu inwestycji jest różna w zależności od rodzaju beneficjenta, dla osób fizycznych wynosi 100 000 zł. W przypadku łączenia różnych instalacji odnawialnych źródeł energii elektrycznej lub elektrycznej i cieplnej limit wzrasta o kolejne 50%.
Dofinansowaniem w ramach programu Prosument objęte są:
 • instalacje fotowoltaiczne o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,
 • małe elektrownie wiatrowe o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,
 • układy mikrokogeneracyjne o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.
 • źródła ciepła opalane biomasą o zainstalowanej mocy cieplnej do 300kWt,
 • pompy ciepła o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
 • kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300kWt.

Czy program Prosument się opłaca?
Program ten został stworzony z myślą o ludziach, którzy nie posiadają środków na zakup i montaż instalacji. Dzięki niemu, można mieć własne Odnawialne Źródło Energii, bez wkładu własnego.
Korzystając z dofinansowania, oszczędza się dwa razy. Po pierwsze na zakupie i montażu instalacji. Po drugie na rachunkach za energię elektryczną. Odnawialne Źródła Energii zapewniają niezależność i bezpieczeństwo energetyczne, a pomimo wzrastających cen za energię, rachunki pozostaną stałe.
Nowe zasady
W sierpniu br. NFOŚiGW wprowadził nowe, korzystne zmiany do programu Prosument. Do tej pory warunkiem otrzymania dotacji w przypadku inwestycji objętych programem Prosument było przyłączenie mikroinstalacji OZE do sieci operatora energetycznego potwierdzone zawartą umową dystrybucji. Ponieważ procedura uzyskania przyłączenia niejednokrotnie przeciągała się, co wydłużało okres oczekiwania na otrzymanie dofinansowania, NFOŚiGW zdecydował się na przyspieszenie tego procesu.
Zgodnie z nowymi zasadami , obecnie możliwość otrzymania dotacji pojawi się już po przedstawieniu promesy zawarcia umowy na przyłączenie z zakładem energetycznym. Kolejne zmiany dotyczą wyłączenia możliwości jednoczesnego skorzystania z dofinansowania w ramach Prosumenta oraz korzystania z taryf gwarantowanych, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Osoby, które otrzymały dotację z Prosumenta, zostaną objęte po 31 grudnia br. systemem tzw. bilansowania energii sprzedanej do sieci z energią kupioną od operatora (tzw. net-metering). Ponadto nowe zmiany wprowadzone przez NFOŚiGW dotyczą:
 • zniesienia obowiązku łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami wytwórczymi energii elektrycznej,
 • przedłużenia okresu obowiązywania dotacji w wysokości 20% dla źródeł ciepła i 40% dla źródeł energii elektrycznej, do końca 2016 r.,
 • obniżenia maksymalnego jednostkowego kosztu kwalifikowanego dla kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych.

  W zawieszeniu
Jednak wprowadzone zmiany mają też swój minus. BOŚ Bank, który jako jedyny bank biorący udział w Prosumencie, w związku z nowelizacją programu, wstrzymał z początkiem sierpnia br. przyjmowanie nowych wniosków, aby dostosować swoje procedury do nowych zasad. Na razie nie wiadomo, kiedy nabór wniosków w BOŚ Banku zostanie wznowiony, jednak bank cały czas rozpatruje wnioski przyjęte dotychczas na „starych” zasadach.
Wkrótce do BOŚ Banku w programie Prosument miały dołączyć kolejne banki. NFOŚiGW przeprowadził już nabór dla kolejnych jednostek bankowych. Jednak nie zgłosił się żaden inny bank oprócz BOŚ. Na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych za pośrednictwem banków przeznaczono środki w kwocie 160 mln złotych do wydatkowania w latach 2015 - 2018, z możliwością zawierania umów do końca 2016 r.
NFOŚiGW prowadzi też nabór wniosków dla WFOŚiGW, w których również można aplikować o dofinansowanie. Obecnie umowy na udział w Prosumencie podpisało siedem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska z Wrocławia, Szczecina, Krakowa, Gdańska, Olsztyna, Rzeszowa i Torunia. W przypadku WFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięć przeznaczono środki w kwocie 50 mln złotych do wydatkowania w latach 2015 - 2018, z możliwością zawierania umów do końca 2016 r.
NFOŚiGW wznowił też nabór dla gmin, które mogą składać zbiorcze wnioski na dofinansowanie mikro-instalacji, które powstaną w domach ich mieszkańców. Aby ułatwić pozyskiwanie dofinansowania z Prosumenta przez jednostki samorządu terytorialnego, obniżono minimalną kwotę wniosku z 1 mln zł do 200 tys. zł, a także o dopuszczono do programu stowarzyszenia i spółki samorządowe.
Do tej pory w ramach programu Prosument, którego budżet wynosi 800 mln zł, do NFOŚiGW wpłynęło ponad 4,3 tys. wniosków o łącznej wartości ponad 244,7 mln zł. Środki, które NFOŚiGW wydał już na realizację Prosumenta to ponad 208,2 mln zł.
Świat OZE 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz