środa, 27 lutego 2019

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 25 lutego 2019 roku odeszła nasza Koleżanka dr Magdalena KucewiczZ głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 25 lutego 2019 roku odeszła
nasza Koleżanka

Śp.
dr Magdalena Kucewicz

botanik, wieloletni pracownik Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Zakładu Botaniki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, wspaniały nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń studentów.
Niezwykle życzliwa, zawsze pogodna mimo przeciwności losu, pełna mądrych, celnych i rozważnych przemyśleń, których nam będzie brakowało.

Istnieją ludzie, których życie jest darem, ofiarowanym nie im samym, lecz nam…
(Albert Schweitzer)


Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Najbliższym Zmarłej składają
Koleżanki i Koledzy z Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody oraz Pracownicy Wydziału Biologii i Biotechnologii, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

W dniu 27 lutego 2019 roku (środa), o godzinie 17.00 w kaplicy przy Kościele Parafialnym pw. św. Elżbiety w Kraszewie (gmina Lidzbark Warmiński) odbędzie się pożegnanie.
Msza Święta i uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 1 marca 2019 roku (piątek) o godzinie 12.00 w Kościele Parafialnym pw. św. Elżbiety w Kraszewie.
W dniu pogrzebu (01.03.2019) na parkingu przy Placu Cieszyńskim będzie podstawiony autokar dla osób pragnących wziąć udział w uroczystościach pogrzebowych. Planowany odjazd - godz. 10.00.

poniedziałek, 25 lutego 2019

Serdeczne pozdrowienia ze stacji Arctowskiego (Antarktyka)

Nasz główny obszar działań badawczych Lodowiec Ekologii i jego przedpole

Po dość długiej podróży, jesteśmy już od tygodnia na stacji i intensywnie pracujemy. Pogodę, póki co, mamy świetną. Nocami nieco śnieży ale za to w dzień jest sucho i w miarę ciepło, bowiem temperatura kręci się w okolicach zera. Rytm dnia wyznacza program badań: a więc przed południem badania terenowe, pobór próbek, a później praca w laboratorium. Na szczęście dość kiepsko działa internet, więc nie ma mowy o „serfowaniu po necie” i nie traci się czasu na bzdury. Pracujemy w większym zespole, razem z Warszawiakami, z którymi mamy wspólny grant oraz kolegami z Brazylii.

Udało się nam „wyfasować” dość duże pomieszczenie tzw. laboratorium letnie, w którym spędzamy większość czasu. Tak swoją drogą to Brazylijczycy upatrzyli sobie naszą stację jako miejsce swoich podstawowych badań biologicznych. To nie może dziwić, jest tu bowiem wszystko co znajduje się w Antarktyce najcenniejszego, dostępny na wyciągnięcie ręki ekosystem lądowy i morski. Teren stacji dla wszystkich, którzy o tym wiedzą, stanowi więc bardzo atrakcyjne miejsce badawcze.

Stacja, którą wszyscy znają z autopsji lub ze zdjęć, w najbliższym czasie zmieni się nie do poznania. Zdecydowano się zainwestować w ten kawałek „polskiej” Antarktyki i zbudować nową stację. Jest już gotowy projekt. Prawdziwe zmiany zaczną się tak naprawdę już od przyszłego roku, wtedy to bowiem rozpocznie się budowa nowej stacji, która potrwa 6 lat. Mimo iż obecna stacja ma już swoje lata i ząb czasu nadgryzł ją tu i tam, żyje się nam na stacji wspaniale i jesteśmy szczęśliwi, że możemy pracować w tak niezwykłym, pod względem przyrodniczym miejscu.

Nasze badania dotyczące mikrobiologii ekosystemów polarnych, są wielowątkowe ale w dużym zespole nie stanowi to problemu, tym bardziej, że poligon badawczy jest tuż za progiem, głównie Lodowic Ekologii i jego przedpole. To bardzo ciekawe doświadczenie socjologiczne, kiedy nie rozróżnialny jest czas pracy i odpoczynku bo pracuje się odpoczywając i odpoczywa pracując. Mikrobiologów jest na stacji więcej ale „nie wchodzimy sobie w drogę” i każdy jest skoncentrowany na własnych zadaniach. Nasze prace badawcze nabierają tempa i wierzymy, że uda się w pełni zrealizować przyjęty program. Niestety jesteśmy w końcówce sezonu letniego, więc musimy się uwijać jak w ukropie, a pogoda jest tutaj głównym graczem.

Jeszcze raz serdecznie pozdrawiamy
Dorota Górniak i Aleksander Świątecki

W załączeniu przesyłamy kilka fotek, do których obejrzenia zapraszamy
Widok z pingwiniska, w oddali zabudowania stacji

Rejon pingwiniska, skały porośnięte porostami

Marne „pozostałości” pingwiniej społeczności, bo większość już odpłynęła

Okoliczne lodowce, widok ze stacji 

Takie góry lodowe czasami wpływają do naszej zatoki

Samica słonia morskiego, opuszczona „małżonka”  albo „panna” bo harem już odpłynął

Dowody okrutnej historii tych terenów, wykorzystywanych przez wielorybników 

„Twórczy bałaganik” w naszym laboratorium

piątek, 22 lutego 2019

Dyplomy ukończenia Uniwersytetu Młodego Odkrywcy na zakończenie pierwszego semestru zajęć


W sobotę, 23 lutego o godz. 10.00 odbędzie się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenie semestralnych zajęć na Warmińsko-Mazurskim Uniwersytecie Młodych Odkrywców 2.0. 61 uczniów z Lamkowa, Szczytna, Dywit i Stawigudy odbierze dyplomy ukończenia semestralnych zajęć, które odbywały się w laboratoriach Wydziału Biologii i Biotechnologii, UWM w Olsztynie. A w marcu zajęcia rozpocznie kolejna grupa 60 uczniów z Olsztyna, Działdowa, Lamkowa, Dywit i Stawigudy.

Uroczyste zakończenie zajęć dla pierwszej grupy uczniów odbędzie się w dniu 23 lutego 2019 r. o godz. 10.00 (sobota), aula Collegium Biologiae, Wydział Biologii i Biotechnologii, ul. Oczapowskiego 1 a.

Projekt Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jest realizowany przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Lider) i ogólnopolską Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (Partner) z wykorzystaniem doświadczeń sześciomiesięcznego programu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (UWM) z 2017 roku pod nazwą Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy.  Działania edukacyjne WMUMO 2.0 są realizowane w cyklu semestralnym roku szkolnego i akademickiego przez 3 semestry: zimowy 2018/2019, letni 2018/2019, zimowy 2019/2020.

Co dla szkół z naszego regionu? Trzy cykle stacjonarnych zajęć na uczelni, realizowanych przez 3 kolejne semestry. Każdy cykl (najbliższy już od września 2018 roku) zawierać będzie: 6 warsztatów badawczych dla 6 grup w każdym semestrze (1 grupa - maksymalnie 10 uczniów), dwa spotkania dla wszystkich uczniów (inaugurujące i podsumowujące).

Dwa Obozy Naukowe Młodego Odkrywcy: stacjonarne zajęcia badawcze na terenie UWM. dla tych dzieci i młodzieży, którzy ze względów organizacyjnych nie mogą wziąć udziału w regularnej semestralnej ścieżce UMO, łącznie 30 uczniów,

Otwarty kurs online z webinariami i wideokonsultacjami naukowców, realizowanymi przez 3 semestry dla uczniów realizujących projekty badawcze. Liczymy na udział co najmniej 100 uczniów z naszego województwa

Projekty badawcze z konsultacjami bezpośrednimi .i online dla uczniów, zakończone szkolnymi festiwalami nauki, w trakcie których uczniowie zaprezentują wyniki swoich badań społeczności lokalnej (kolegom, nauczycielom, rodzicom, przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego).

Dwa Uniwersyteckie festiwale Nauki (Noc Biologów) dla dzieci i ich rodziców, z warsztatami, wykładami i pokazami.

Kawiarnie Naukowe: 6 kawiarni po dwie każdym w semestrze.

Celem głównym projektu, jest opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych dla dzieci i młodzieży w dwóch kategoriach wiekowych: 6-10 lat i 11-16, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na rozbudzanie ich ciekawości poznawczej, stymulowania intelektualnego, aksjologicznego i społecznego, inspirowania do twórczego myślenia i rozwijania własnych pasji. Cele te osiągane będą poprzez stworzenie warunków do prowadzenia pozaszkolnych zajęć edukacyjnych i popularyzatorskich poprzez: cykliczne stacjonarne zajęcia badawcze, otwarty kurs online z webinariami i wideokonferencjami, uniwersyteckie i szkolne festiwale nauki oraz lokalne kawiarnie naukowe, bibliotekę online z wypracowanymi programami, scenariuszami i interaktywnymi materiałami edukacyjnymi.

Zakres tematyczny oraz metodologia Projektu umożliwią rozwój czterech kompetencji kluczowych i tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy. Będą to: umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność uczenia się i pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy. Działania w projekcie zostały tak zaplanowane aby sprzyjały poznawaniu środowiska akademickiego i uczelni oraz integrowały lokalną społeczność wokół UWM.

Więcej o projekcie: http://uniwersytetmo.blogspot.com/p/projekt.html

XI Seminarium Kół Naukowych "Praca socjalna wobec współczesnych procesów społecznych"

Zapraszamy na XI Seminarium Kół Naukowych "Praca socjalna wobec współczesnych procesów społecznych". Seminarium odbędzie się 8 kwietnia 2019 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Jest ono organizowane w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pracy Socjalnej oraz Ogólnopolskiego Tygodnia Pracy Socjalnej Polskiego Stowarzyszenia Szkól Pracy Socjalnej. Szczegółowe informacje związane z Seminarium znajdują się w załącznikach. Z pozdrowieniami, członkowie Studenckiego Koła Naukowego Pracy Socjalnej „Kreatywni” oraz Koła Naukowego Wolontariatu.


Serdecznie zapraszamy na kolejne seminarium naukowe organizowane przez studentów pracy socjalnej z okazji Międzynarodowego Dnia Pracy Socjalnej oraz Ogólnopolskiego Tygodnia Pracy Socjalnej Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej. W tym roku proponujemy rozważania na temat roli pracy socjalnej wobec współczesnych procesów społecznych, rozumianych jako serie zjawisk zachodzących w jednostkach, grupach i instytucjach czy organizacjach dążących do zmiany między ludźmi i elementami składowymi zbiorowości. Wybór tematyki stwarza przestrzeń do namysłu nad takimi zagadnieniami jak procesy zachodzące w: życiu jednostki (samodoskonalenie się, samokształcenie), między jednostkami (altruizm, relacje międzyludzkie) między jednostką a grupą oraz między grupami (wolontariat, współpraca, wzajemna pomoc, konflikt). Dyskutując nad uwarunkowaniami tych procesów, zachęcamy również do poszukiwań zróżnicowanych refleksji teoretycznych, rozwiązań praktycznych, form pracy socjalnej, wspierania oraz pomocy, zarówno w wymiarze działań instytucjonalnych, jak i trzeciego sektora. Do dyskusji zapraszamy przedstawicieli różnych nauk społecznych.
           
            Proponujemy dyskusję nad następującymi obszarami tematycznymi:

1.      Relacje międzyludzkie to obszar refleksji nad siecią powiązań między ludźmi i jej znaczeniem dla działań społecznych i socjalnych, nad czynnikami budującymi i osłabiającymi relacje społeczne w środowiskach i społecznościach lokalnych a także nad rolą pracowników socjalnych w procesie rekonstruowania wzajemnych relacji między ludźmi. Stąd interesujące może być poszukiwanie odpowiedzi na pytania: Jak współcześnie kształtują są relacje międzyludzkie? Jakie znaczenie odgrywa komunikacja w budowaniu relacji międzyludzkich? Jak kształtują się relacje pracownika socjalnego z osobą potrzebującą wsparcia? Jak przebiega budowanie relacji międzyludzkich w pracy na rzecz środowiska lokalnego?
2.      Altruizm – od bezinteresownego działania na korzyść innych do postaw egocentrycznych; obszarem rozważań może być kondycja polskiego studenta/pracownika w odniesieniu do zaangażowania społecznego a także badanie predyspozycji i osobistych teorii na temat pomagania opartego na altruizmie w oparciu o własne doświadczenia praktyczne. Dyskutując chcemy poszukiwać odpowiedzi na pytania: Czy altruizm jest możliwy? Jakie są motywy zachowań altruistycznych? Dlaczego (nie)jesteśmy altruistami? Jakie są uwarunkowania zachowań altruistycznych? Czym jest altruizm w świetle pracy socjalnej?
Czy altruizm jest potrzebny w pracy pracownika socjalnego? Jak kształtują się relacje pomiędzy altruizmem a profesjonalną pracą socjalną?
3.      Wolontariat jako nieodłączna część kształcenia i przygotowania studentów pracy socjalnej do pracy zawodowej oraz działalność wynikająca z zaangażowania w budowanie społeczeństwa obywatelskiego dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Przykłady działań woluntarystycznych, ewaluacja własnych doświadczeń w tym obszarze, analiza środowisk lokalnych studentów jako podmiotów aktywnie działających  to najbardziej interesujące pola problemowe lub pola do dyskusji wokół tego zagadnienia. Podczas dyskusji spróbujemy znaleźć odpowiedzi na pytania: W jaki sposób angażować społeczeństwo do działań na rzecz innych osób? Jak zmienia się wolontariat? Czy i na ile wolontariat można traktować jako formę samorealizacji? Jak kształtuje się e-wolontariat w sieci? Jakie są uwarunkowania i wyzwania wolontariatu pracowniczego? Jak wygląda wolontariat pracowników socjalnych? Czym jest wolontariat dla pracy socjalnej?
4.      Współpraca jako umiejętność i kompetencja pracowników pomocy społecznej, ale i współczesnego obywatela, jako cecha i atut myślenia oraz działania społecznego, jako obszar wymagający uczenia się i wspierania, jako budowanie partnerstwa, podmiotowości i aktywizacja środowisk lokalnych i ich mieszkańców. Stąd interesujące może być poszukiwanie odpowiedzi na pytania: Jakie są warunki efektywnej współpracy pracownika socjalnego z osobą potrzebującą pomocy? Co utrudnia tę współpracę? Jakie znaczenie ma współpraca w pracy socjalnej? Jak przebiega współpraca pracowników socjalnych z organizacjami pozarządowymi? Jak zarządzać współpracą i jak się jej uczyć?
5.      Konflikt, dezorganizacja w kontekście obserwowanych zmian społecznych; pojęcia opisujące i dopełniające te procesy społeczne to: kryzysy społeczne, anomia, zmiany wzorów norm i zachowań społecznych, dysfunkcje i anomalie społeczne w mikro i makroskali. Proponowane do rozważań hasła można także potraktować jako naturalne procesy zachodzące w każdym społeczeństwie prowadzące do zmiany, nowych rozwiązań, pojawiania się alternatyw i rozwoju społecznego. Dyskutując chcemy również poszukiwać odpowiedzi na pytania: Jakie sytuacje konfliktowe występują w relacji pomagania? Jak unikać konfliktów w relacjach międzyludzkich? Jak konflikty są rozwiązywane w pracy socjalnej? Jak reaguje pracownik socjalny w obliczu konfliktu z klientem pomocy społecznej/środowiskiem? Na czym polega konflikt wartości w praktyce pracy socjalnej? Jakie są/ mogą być  konflikty etyczne w pracy socjalnej i sposoby ich rozwiązywania?

Mamy nadzieję, że zaproponowana tematyka seminarium spotka się z Państwa zainteresowaniem, a refleksje będące jej wynikiem staną się źródłem inspiracji do podejmowania dyskusji i dalszych badań.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium i czekamy na Państwa zgłoszenia na adres mailowy: seminarium.naukowe@wp.pl do dnia 17 marca 2019 r.

Istnieją dwie możliwe formy aktywnego uczestnictwa w seminarium: wygłoszenie referatu bądź udział w sesji posterowej.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Organizatorzy nie przewidują opłaty za uczestnictwo i nie pokrywają kosztów podróży oraz noclegów.
                                                   
                                                                                                                                                                                          
Komitet Organizacyjny

Członkowie Studenckiego Koła
Naukowego Pracy Socjalnej „Kreatywni” oraz Koła Naukowego Wolontariatu


Komitet Naukowy

Dr hab., prof. UWM Ewa Kantowicz
Dr Bożena Chrostowska
Dr Małgorzata Ciczkowska-Giedziun
Mgr Magdalena Dymowska
Dr Magdalena Zmysłowskaczwartek, 14 lutego 2019

VII Konferencja Dydaktyki Akademickiej Ideatorium 2019
Ideatorium to przestrzeń dzielenia się ideami i doświadczeniem w zakresie edukacji akademickiej bez względu na dziedzinę wiedzy. To forum wymiany myśli, dyskusja, wzajemna inspiracja. Każdego roku przez dwa dni nauczyciele akademiccy z kilkudziesięciu ośrodków akademickich z całej Polski dzielą się swoimi pomysłami podczas sesji ideatoryjnych, debat, warsztatów, sesji plakatowych i wieczoru integracyjnego.

Każdy z uczestników Konferencji może wziąć bierny lub aktywny udział w wydarzeniu i podzielić się swoimi pomysłami, sukcesami, przemyśleniami czy obawami. Co roku każdy zarejestrowany uczestnik może zgłosić swoją propozycję tematu wystąpienia w dwóch formach: plakatowej i ustnej.
Ustne wystąpienia w sesjach Ideatorium to krótkie (15-minutowe), niezwykle ciekawe prezentacje pokazujące innowacyjne, często autorskie metody i narzędzia skutecznego uczenia. Szukamy tematów o największym potencjale inspiracji, pomysłów, które inni nauczyciele mogą wykorzystać w swojej praktyce akademickiej. Szukamy ludzi, którzy opowiadają o swoich doświadczeniach w pracy ze studentami w sposób praktyczny. Każdy prelegent otrzymuje statuetkę Ideatora.

Wydarzenie adresowane jest przede wszystkim do nauczycieli akademickich (także doktorantów), ale to miejsce inspiracji dla każdego nauczyciela czy edukatora poszukującego inspiracji w zakresie skutecznego uczenia.

Uczestnicy Ideatorium to nauczyciele z pasją. To ludzie, dla których edukacja jest przygodą, relacją z drugim człowiekiem. Spotykają się tutaj wykładowcy nauk ścisłych, społecznych, przyrodniczych, technicznych, medycznych, humaniści, artyści, prawnicy, kadra zarządzająca w zakresie edukacji, pracownicy centrów językowych... Wszystkich nas, niezależnie od dziedziny wiedzy czy stopnia i tytułu naukowego, łączy pasja uczenia.


Więcej informacji na stronie: http://www.ideatorium.ug.edu.pl


czwartek, 7 lutego 2019

"Żywność – wczoraj, dziś i na zdrowe jutro" - konferencja naukowa


W imieniu komitetu organizacyjnego Oddziału Olsztyńskiego Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności we współpracy z Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie serdecznie zapraszam na XXIV Sesję Naukową Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ oraz VII International Session of Young Scientific Staff „Żywność – wczoraj, dziś i na zdrowe jutro”, która odbędzie się w dniach 23-24 maja 2019 r. w Olsztynie.

Natalia Płatosz

1. Miejsce obrad:
„Hotel Park”, al. Warszawska 119, 10-701 Olsztyn

2. O Konferencji Naukowej:
XXIV Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ oraz VII International Session of Young Scientific Staff są kontynuacją corocznych spotkań, których celem jest umożliwienie prezentacji dorobku naukowego doktorantów i młodych pracowników nauki oraz wymiana doświadczeń i poglądów w gronie młodej i doświadczonej kadry naukowej. Mamy nadzieję, że tegoroczna Sesja przyczyni się również do dalszej integracji środowiska związanego z szeroko rozumianą nauką o żywności.

Prezentowane prace naukowe będą dotyczyły przetwarzania żywności, udoskonalania procesów technologicznych, dodatków do żywności, analizy żywności, kształtowania jakości nowych produktów spożywczych oraz towaroznawstwa.
W ramach sesji będą prezentowane doniesienia ustne oraz postery. Wzorem lat poprzednich autorami doniesień winni być młodzi pracownicy nauki.

3. Tematy wiodące:
• Żywność regionalna i tradycyjna
• Innowacje w technologii żywności
• Higiena produkcji żywności
• Związki bioaktywne w żywności
• Jakość i autentyczność żywności
• Żywienie człowieka i zachowania konsumentów

Więcej na stronie konferencji: http://www.uwm.edu.pl/kpichsr/smkn2019/