Noc Biologów

Żyjemy w wieku biologii. Nauki biologiczne nie tylko zmieniają nasze codzienne życie ale i podręczniki do filozofii. Nic dziwnego, że biologią interesuje się niemalże każdy. Okazją do zajrzenia do biologicznych laboratoriów i pracowni naukowych jest Noc Biologów.Szczegółowy program: http://www.nocbiologow.pl/index.php?id=jednostka&nazwa=olsztyn&idp=opis (ciągle się poszerza)


Zobacz program: http://www.nocbiologow.home.pl/

Relacje w wydarzeniu: https://www.facebook.com/events/445114342847464/
Ostatnia Noc Biologów odbyła się 12 stycznia 2018 r

Fanpage: https://www.facebook.com/NocBiologowOlsztyn/

A tak było w 2017 roku:
Więcej informacji:
(Relacje z Nocy Biologów 2017 w facebookowym wydarzeniu)


Tak było ostatnio: Noc Biologów, 15 stycznia 2016 r
.

Wydarzenie na Facebooku (2016) https://www.facebook.com/events/1030929580284911/Relacje z Nocy Biologów 2015 https://www.facebook.com/NocBiologowOlsztyn

Noc Biologów 2015 w Olsztynie zrealizowaliśmy dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dziękujemy za wsparcie i.... polecamy się pamięci w kolejnych latach.


Noc biologów 2014
Noc Biologów 2014 w Olsztynie zrealizowaliśmy dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (umowa nr 772/P-DUN/2014). Dziękujemy za wsparcie i.... polecamy się pamięci w kolejnych latach.

Koniec wieku XX i początek XXI przyniósł wiele niezwykłych odkryć biologicznych. Poznano genom człowieka oraz zaczęto poznawać genomy wielu gatunków bakterii, grzybów, roślin, zwierząt. Na coraz szerszą skalę uprawiane są rośliny modyfikowane genetycznie a wykorzystanie innych grup istot żywych jako GMO jest coraz większe w różnych dziedzinach życia, także w medycynie.

Trwa spór o globalne zmiany klimatyczne, skalę wpływu zmian antropogenicznych na to ocieplenie klimatu oraz o wpływ tych zmian na różnorodność biologiczną. ONZ ogłosiło Dekadę Bioróżnorodności (2011-2020) co pokazuję skalę problemu.

Pojawienie się nowych chorób, groźnych dla człowieka, wyzwoliło lawinowy rozwój nauk biomedycznych. Intensywnie rozwija się biologia syntetyczna z symulacjami komputerowymi różnorodnych procesów biologicznych (wykorzystywanych w medycynie jak i ekologii) jak i próbami zupełnie od podstaw "wyprodukowania" organizmów żywych - już nie modyfikowanie lecz zbudowanie od początku, od podstawa z samych cząstek i prostych związków! Testuje się różnorodne sztuczne DNA jako nośniki informacji. Być może niedługą przyszłością informatyki będą obiekty żywe i biokomputery.

Wyzwaniem staje się dalszy rozwój cywilizacyjny w zgodzie z możliwościami środowiska. Ile i jakim możemy konsumować aby nie doprowadzić do katastrofy? Czy w miastach powinno być więcej zieleni oraz powinna być produkowana żywność? Trwają badania nad odnawialnymi źródłami energii (OZE), w tym energii pozyskiwanej z biomasy. Zbliżamy się do możliwości i konieczności globalnego modyfikowania klimatu oraz zarządzania zasobami przyrody w skali regionów i całych krajobrazów.

W całkiem niedługiej perspektywie możliwe są załogowe loty na Marsa i zastosowanie naszej wiedzy makroekologicznej w praktyce, tworząc na Marsie atmosferę przyjazną dla życia i ludzi. Wiele wskazuje na to, że XXI stulecie będzie wiekiem biologii. Transplantacje, zapłodnienie in vitro, klonowanie, GMO i wiele innych odkryć biologicznych, wprowadzonych w nasze codzienne życie, zrodziło nowe problemy natury filozoficznej. Rozumienie podstawowych biologii wydaje się potrzebne niemalże każdemu człowiekowi.

Wobec szybkiego postępu wiedzy biologicznej i szybkiego dezaktualizowania się podręczników koniecznym staje się zarówno kształcenie ustawiczne jak i popularyzacja (upowszechnianie) wiedzy w środkach masowego (społecznego) przekazu. To ostanie nazywane jest kształceniem nieformalnym i pozaformalnym.

Ostatnie dziesięciolecia wykreowały zupełnie nowe dziedziny wiedzy, czerpiące swoje korzenie w biologii: bio-chemia, bio-fizyka, bio-technologia, bio-etyka, ekozofia (jako filozofia ekologiczna), astro-biologia. Biologia stosowana to także rolnictwo i medycyna. Trudno się więc dziwić, że ta fascynująca dziedzina nauki przyciąga rzesze chętnych do zgłębiania jej tajemnic (nie tylko w formie studiów stacjonarnych lecz także jako indywidualne kształcenie ustawiczne i pozaformalne). Ich ciągle rosnącym oczekiwaniom starają się wyjść naprzeciw największe uczelnie w Polsce, razem organizując drugą już Noc Biologów. Dziesiątki naukowców zafascynowanych fenomenem życia, wyjdzie "z ukrycia", by w jasny i przystępny sposób opowiedzieć, na czym polega ich praca i jak niezwykłe zjawiska można obserwować nawet bardzo prostymi metodami. Bo najważniejszym "przyrządem badawczym" jest ludzki mózg. Dodatkowo biolodzy postarają się zmierzyć z dość powszechnym przekonaniem, że zima jest tą porą roku, w której życie zamiera. Czy tak jest naprawdę? Czy mróz i mrok mogą pokonać życie? Przekonajcie się sami! Tej jednej, jedynej w roku, Nocy Biologów. Zapraszamy na drugą edycję Nocy Biologów, w piątek, 11 stycznia 2013 r. Zazwyczaj o tej porze roku mróz szczypie w nos i sypie śnieg (chyba, że za sprawą zmian klimatu tym razem będzie akurat inaczej). Jak tętni wtedy życie: zimą i po zmroku? Także to laboratoryjno-akademickie? Przekonacie się przyjmując zaproszenie jednego z kilkunastu wydziałów przyrodniczych w Polsce. Łączy nas fascynacja biologią, wspólna platforma internetowa i logo.

W Olsztynie czekamy na Was już za dnia, bo chcemy umożliwić udział w eksperymentach młodzieży szkolnej i dzieciom z przedszkoli. Liczymy, że już po południu przyjdą ponownie, tym razem ze swoimi rodzicami. Liczymy także na wsparcie różnorodnych mediów, które przed, w trakcie i po będą społecznymi oczami i uszami, rejestrującymi i upowszechniającymi wszystko to, co w Noc Biologów w Olsztynie się wydarzy. 


Stanisław Czachorowski

Więcej informacji:
Pierwszą Noc w styczniu 2012 r. organizowało 16 jednostek naukowych, rok później 11 stycznia 2013 r., było już 20 instytucji i ośrodków akademickich. Jak będzie w styczniu 2014 roku?

A tak było w styczniu 2012 r.

 

1 komentarz: