poniedziałek, 22 listopada 2010

Studentka biotechnologii... i jej drużyna naukowców

"Projekt badawczy, w którym uczestniczyłam (Anna Lewandowska, studentką biotechnologii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, uczestniczka programu Amgen Scholars) dotyczył spersonalizowanej medycyny, a więc tematu bardzo ostatnimi czasy rozchwytywanego. Składał się z dwóch części, z czego jedna zakończyła się naszą wspólną publikacją „Metaanaliza danych w ramach strategii oceny indywidualnych i wspólnych cech proteomu zmian w przypadku raka piersi", która ukaże się w Cancer Genomics & Proteomics. Ponadto uczestniczyłam w sympozjum naukowym w Cambridge, a także, dzięki możliwości przedłużenia pobytu w Szwecji, w Międzynarodowej Konferencji w Sztokholmie poświęconej leczeniu raka.
(...)
Chcę się związać z onkologią. Dzięki uczestnictwu w programie AMGEN zaproponowano mi udział w projekcie badawczym związanym z leczeniem raka skóry. Zależy mi na podjęciu tej współpracy po powrocie. W tym roku będę kończyć studia licencjackie. Planuję przeprowadzić badania związane z wpływem akaporyn na raka jajnika"
Cały wywiad na stronie e-Gazery Uniwersyteckiej. For. J. Pająk

piątek, 19 listopada 2010

Jeleń... na sali wykładowej!

Nie, nie chodzi o studentów na wykładzie:).

W czasie przedwczorajszej konferencji naukowej, poświęconej różnorodności biologicznej Warmii i Mazur, leśnicy "przyprowadzili" las do Centrum Biologii, a na auli pojawiły się wypchane dziki, wilki, bobry i jelenie. Razem z drzewami. Zwierzęta, pozyskane do tej ekspozycji, zostały spreparowane z tych, które zginęły na drogach i we wnykach. To dobra ilustracja zagrożonej bioróżnorodności. Ten świat ginie tuż obok nas. Do skutecznej ochrony potrzebna wiedza ... i aktywnie społeczeństwo obywatelskie.
St.Cz.

wtorek, 16 listopada 2010

Bioróżnorodność Warmii i Mazur

Zbliża się koniec Międzynarodowego Roku Różnorodności Biologicznej. Po licznych wyjazdach na konferencje w kraju i za granicą pora na podsumowanie naszej wiedzy o stanie różnorodności biologicznej Warmii i Mazur.

czwartek, 4 listopada 2010

Uniwersytet otwarty czyli objaśnianie rzeczywistości

Pracownicy Wydziału Biologii często udzielają swojego głosu w lokalnych i regionalnych mediach (prasie, radiu, telewizji). Nie liczy się to do dorobku naukowego ani nie otrzymują za to gratyfikacji finansowych. Ta społeczna praca (bo wymaga czasu i cierpliwości) jest realizacją idei uniwersytetu otwartego. Za pośrednictwem mediów objaśniają biologiczną rzeczywistość wokół nas, docierają z tymi drobnymi informacjami nie tylko do studentów Wydziału Biologii, ale i do szerokiego kręgu odbiorców. W jakimś sensie współuczestnicząc w kształceniu ustawicznym i pozaformalnym pomagają zrozumieć zjawiska przyrodnicze zachodzące wokół "szarego zjadacza chleba".

Powyższy zeskanowany fragment pochodzi z dzisiejszej Gazety Olsztynskiej (4 listopada 2010) z dodatku "Olsztyn dzień po dniu". Ekspercka informacja prof . M. Dynowskiej stanowi uzupełnienie artykułu "Pleśń"Nie szkodzi!" (dotyczy zagrzybionego budynku mieszkalnego). W tym samym numerze Gazety zamieszczona jest wypowiedź dr. hab. S. Czachorowskiego na temat przyrodniczego zagospodarowania Jeziora Krzywego - w uzupełnieniu działu z listami czytelników. Dziennikarze korzystają z eksperckiej wiedzy pracowników naszego wydziału w wyjaśnianiu problemów dnia codziennego. W ten sposób wiedza z Wydziału Biologii trafia także "pod strzechy".