poniedziałek, 31 maja 2010

Promocje nowych doktorów

Uroczyste wręczenie dyplomów doktorskich, m.in. doktorom wypromowanym na Wydziale Biologii, tradycyjnie odbyło się w czasie święta Uniwersytetu 31 maja.
Studia doktoranckie to trzeci stopień kształcenia na Wydziale Biologii.

środa, 26 maja 2010

Studenci nad jeziorem...


Studenci biologii nad jeziorem raczej się nie opalają :). Sprawdzają co w jeziorze żyje, aby podejmować decyzje, dotyczące zarządzania zasobami przyrody.

wtorek, 25 maja 2010

Biologiczne Westerplatte ?

Przed salą Rady Wydziału gęstnieją tłumy elegancko ubranych studentów. Kwiaty w wiaderkach, zdenerwowanie na twarzy, notatki w ręce, laptopy na kolanach. Jednym słowem obrony (prac licencjackich i magisterskich). Takie tam biologiczne i biotechnologiczne Termopile czy Westerplatte :).

Tu mała sugestia dla studentów: nie umartwiajcie się i nie uprawiajcie samobiczowania (psychicznego). Zostawcie to fachowcom :).

poniedziałek, 24 maja 2010

Nad Jeziorem Kortowskim


Studenci biologii zawsze powód do świętowania znajdą, zwłaszcza po pracy (projekt "Eko-Kortowo" - najperw posprzątali, potem przy ognisku dyskutowali).

Blogujące laboratorium


W Laboratorium Diagnostyki Molekularnej jest nie tylko najnowocześniejszy sprzęt badawczy, ale i pracownicy z całkiem współczesnym ( :) ) spojrzeniem na świat. Wspomniane laboratorium ma swojego bloga...

niedziela, 23 maja 2010

piątek, 21 maja 2010

Grzyby nieco inne niż zazwyczaj

Grzybobranie w Katedrze Mikologii wygląda nieco inaczej, niż zwykliśmy sądzić :). Na zdjęciu Aspergillus niger, (fot. dr Anna Biedunkiewicz).

czwartek, 20 maja 2010

Blogujące laboratorium

Jutro otwarcie, ale już teraz można zajrzeć do laboratorium za posrednictwem internetu :). Nowinki ukazują się na laboratoryjnym blogu: http://laboratoriumdm.blogspot.com/

Laboratorium widziane inaczej


Jutro oficjalne i uroczyste otwarcie Laboratorium Diagnostyki Molekularnej. Ale laboratorium to nie tylko drogi i nowoczesny sprzęt badawczy. To także sympatyczni ludzie i miła atmosfera. I przyjazny klimat do twórczej, naukowej pracy (fot. S. Czachorowski).

środa, 19 maja 2010

Poznawanie życia - to odkrywanie piękna

Poznawanie (studiowanie) życia, rozwiązywanie jego zagadek, wymaga zaglądania "w głąb", z użyciem coraz to nowych przyrządów badawczych. Na fotografii uwidoczniony jest przekrój poprzeczny przez glistę (fot. A. Koryzno z Katedry Zoologii). Dla biologa - czy to tego młodego, czy już z siwizną na skroni - poznawianiu organizmów żywych na wszystkich poziomach organizacji towarzyszy bardzo często zachwyt nad pięknem. Bo to nie tylko piękno barw, kształtów, kompozycja elementów (tak jak na tej fotografii), ale i piękno interpretacji, zachwyt zrozumienia funkcjonowania przyrody. Znacznie to ciekawsze i bardziej wciągające niż wszystkie "kody Leonarda" razem wzięte :). Realny świat przyrody jest bez porównania bardziej fascynujący i intrygujacy niż fikcja litreracka. Bo tak na prawdę nawet poprzez fikcję literacką chcemy opowiedzieć o świecie wokół nas.
Biolodzy opowiadają o świecie wokół nas poprzez mikroskopy, skanery, sondy molekularne i coraz to nowe eksperymenty.
St.Cz.

wtorek, 18 maja 2010

Tańczący biolodzy

Studenci Wydziału Biologii na boju wydziałów, Kortowiada 2007. Bo żeby w pełni studiować, nie wystarczy nad książką tylko ślęczeć :).

Studiować biotechnologię na UWM?


Biotechnologia na Wydziale Biologii UWM w Olsztynie
studia pierwszego stopnia (6 sem.) (licencjackie)

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku BIOTECHNOLOGIA posiada wiedzę z zakresu metod biologii molekularnej oraz procesów technologicznych. Jest przygotowany do pracy w zakresie prowadzenia i nadzoru procesów technologicznych w przemyśle, ochronie środowiska i ochronie zdrowia, posiada wiedzę umożliwiającą podejmowanie zadań technicznych i organizacyjnych oraz pracy w laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych oraz w firmach biotechnologicznych.


studia drugiego stopnia (4 sem.) (magisterskie) :

  • Specjalność - Biotechnologia przemysłowa
  • Specjalność - Biotechnologia w medycynie weterynaryjnej
  • Specjalność - Biotechnologia roślin
  • Specjalność - Biotechnologia zwierząt
  • Specjalność - Biotechnologia środowiskowa

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku BIOTECHNOLOGIA jest przygotowany praktycznie i teoretycznie do stosowania współczesnych metod technologicznych i biologii molekularnej.

Absolwent specjalności Biotechnologia przemysłowa uzyskuje wiedzę z zakresu mikrobiologii molekularnej, infekcyjnej, środowiskowej, mikologii, a także technologii biopreparatów, technologii przemysłów fermentacyjnych oraz selekcji i ukierunkowanej modyfikacji mikroorganizmów. Przygotowany jest do pracy w gałęzi przemysłu, wykorzystujących procesy biotechnologiczne w technologii żywności oraz w innych dziedzinach stosujących biopreparaty. Może być zatrudniony w laboratoriach kontrolnych, zakładach związanych z produkcją żywności oraz placówkach naukowo-badawczych.

Absolwent specjalności Biotechnologia w medycynie weterynaryjnej uzyskuje wiedzę z zakresu wirusologii i mikologii molekularnej, diagnostyki molekularnej chorób zwierząt, immunologii klinicznej i molekularnej, genetyki i epidemiologii molekularnej, diagnostyki zagrożeń biologicznych żywności oraz biotechnologii leków. Przygotowywany jest do pracy w placówkach, które stosują metody biologii molekularnej w produkcji szczepionek, biopreparatów, przeciwciał monoklonalnych do diagnostyki preparatów i do serodiagnostyki oraz immunomodulatorów pochodzenia naturalnego i syntetycznego. Może podjąć pracę w laboratoriach kontrolnych i wdrożeniowych firmach farmaceutycznych i biotechnologicznych oraz placówkach naukowo-badawczych.

Absolwent specjalności Biotechnologii roślin uzyskuje wiedzę z zakresu biologii molekularnej, inżynierii genetycznej współczesnej hodowli roślin, stosowania technik klonowania genów i transformacji roślin, analizy regulacji i ekspresji genów, oczyszczania i identyfikacji białek, kwasów nukleinowych i metabolomitów oraz stosowania różnorodnych technik mikroskopowych. Przygotowany jest do pracy w placówkach naukowo-badawczych, wdrożeniowych stacjach ochrony roślin, ogrodach botanicznych, firmach biotechnologicznych.

Absolwent specjalności Biotechnologia zwierząt uzyskuje wiedzę i przygotowanie do szeroko pojętej diagnostyki molekularnej, opartej na identyfikacji genów i produktów tych genów. Posiada umiejętności stosowania nowoczesnych metod diagnostycznych w warunkach in vivo oraz in vitro. Potrafi identyfikować organizmy, wykazujące cechy fizjologiczne (produkcyjne i reprodukcyjne) oraz mutacje genetyczne, powodujące zmiany chorobowe. Przygotowany jest do pracy w placówkach naukowo-badawczych, laboratoriach diagnostycznych, firmach farmaceutycznych i biotechnologicznych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

Absolwent specjalności Biotechnologia środowiskowa uzyskuje wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie wykorzystania metod biotechnologicznych do ochrony i odnowy środowiska, w tym rozwijania technologii sprzyjających zrównoważonemu korzystaniu z zasobów środowiska. Umie projektować bioprocesy do eliminacji zanieczyszczeń ze ścieków, unieszkodliwiania odpadów oraz remediacji gruntów. Posiada umiejętności prowadzenia diagnostyki środowiskowej z wykorzystaniem metod biologii molekularnej. Zna podstawowe techniki rekombinacji genetycznej drobnoustrojów. Jest przygotowany do prowadzenia działalności gospodarczej, konsultingowej w zakresie biotechnologii środowiskowej, jak również do pracy w placówkach naukowo-badawczych, laboratoriach diagnostycznych, firmach biotechnologicznych, w obiektach oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania odpadów.

Studiować biologię na UWM?

Wydział Biologii, kierunek "biologia":
  • studia pierwszego stopnia (6 sem.)
  • studia drugiego stopnia (4 sem.)
  • studia drugiego stopnia niestacjonarne (4 sem.) - (studia płatne)
Specjalność - Zarządzanie zasobami przyrody - studia I stopnia
Specjalność - Biologia molekularna - studia II stopnia
Specjalność - Biologia środowiskowa - studia II stopnia
Specjalność - Biologia środowiskowa (studia niestacjonarne)- studia II stopnia

Sylwetki absolwentów kierunku biologia
Studia pierwszego stopnia - licencjackie. Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku BIOLOGIA posiada wiedzę z podstawowych dyscyplin biologicznych oraz zna i rozumie prawa przyrody oraz zależności między elementami środowiska. Posiada wiedzę o funkcjach fizjologiczno-biochemicznych organizmów żywych na poziomie komórkowym i organizmu. Potrafi planować i wykonywać badania terenowe dotyczące identyfikacji roślin i zwierząt oraz zadania związane z ochroną środowiska i ochroną przyrody.
Absolwent specjalności Zarządzanie zasobami przyrody będzie posiadał podstawową wiedzę z zakresu biologii przewidzianą w treściach kształcenia na kierunku BIOLOGIA, a także z zakresu gospodarki przestrzennej i planowania przestrzennego, waloryzacji przyrodniczych i metod monitoringu oraz wiedzę administracyjno-prawną i społeczną niezbędną do podejmowanie decyzji środowiskowych. Posiadać będzie podstawowe umiejętności oceny jakości środowiska oraz wpływu inwestycji na ekosystemy.

Kierunek BIOLOGIA studia drugiego stopnia - magisterskie.
Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku BIOLOGIA posiada rozległa wiedzę z podstawowych dyscyplin biologicznych, opartą na szerokiej podstawie nauk ścisłych. Absolwent specjalności Biologia środowiskowa dysponuje wiedza z zakresu struktury i funkcjonowania ekosystemów wodnych i lądowych oraz ochrony środowiska. Posiada znajomość: prowadzenia badań terenowych w odniesieniu do różnych organizmów, wykonywania ocen i ekspertyz przyrodniczych oraz opracowywania i wdrażania programów ochrony środowiska, a także prowadzenia edukacji z tego zakresu. Absolwent może podjąć pracę w instytucjach zajmujących się szeroko pojętą ekologią i ochroną środowiska, jednostkach kontrolujących stan środowiska oraz w jednostkach badawczych. Może zajmować stanowisko nauczyciela w gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych po spełnieniu dodatkowych wymagań. Absolwent specjalności Biologia molekularna dysponuje wiedza z zakresu procesów biologicznych na poziomie molekularnym. Posiada znajomość podstawowych technik i metod biologii molekularnej, które służą do poznania ultrastruktury i funkcji komórki, mapowania genomów, diagnostyki molekularnej oraz mikrobiologicznej i mikologicznej. Absolwent może podjąć pracę w: jednostkach i laboratoriach prowadzących badania zmienności organizmów na poziomie komórkowym i genomowym, laboratoriach analitycznych, przemyśle farmaceutycznym, diagnostyce medycznej, placówkach naukowo-badawczych. Może zajmować stanowisko nauczyciela w gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych po spełnieniu dodatkowych wymagań.

poniedziałek, 17 maja 2010

Ekologia jezior wcale nie jest nudnaEkologia jezior jest przedmiotem na biologii (specjalność "biologia srodowiskowa"), zazwyczaj realizowanym w formie wyjazdowej. Filmik zrobili studenci, jako element prezentacji wyników badań: aparatem fotograficznym i telefonem komórkowym (muzyczka). Zajęcia odbywały się w Meklemburgii w 2005 r. w formie projektu (grupa niemiecko-polska). Jak widać studentom z UWM (Wydział Biologi) nie brakuje pomysłów, a także radzenie sobie w trudnych technicznie warunkach. To ostatnie nazwać można innowacyjnością i kreatywnością.

Coś z "jajnikiem", czyli dowcipni biotechnolodzy

Poczucie humoru nie opuszcza studentów kierunków ścisłych :). Jest więc coś z"jajem" i "jajnikiem" (tak dla zachowania parytetu).

piątek, 14 maja 2010

Kortowiada 2010 - bój wydziałów

Zdjęcia z Kortowiady

Zarządzanie zasobami przyrody

Na Wydziale Biologii urochomiono nową specjalność na kierunku biologia: zarządzanie zasobami przyrody.

Zarządzanie zasobami przyrody (z ang. management) oznacza „gospodarowanie” (lub „zagospodarowanie”) zasobami przyrody. Dotyczy to podejmowania decyzji i działań dotyczących przedmiotu ochrony (przedmiotem ochrony może być środowisko przyrodnicze w makroskali lub poszczególne jego elementy , np. torfowisko, ekosystem leśny, rezerwat, obszar Natura 2000 itp.).
Poznanie zakresu możliwości oraz uwarunkowań prawnych na poziomie krajowym i międzynarodowym gospodarczej ingerencji w zasoby przyrody jest obecnie niezbędne do właściwego rozumienia pojęcia zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do tych zasobów. Uświadomienie strat wynikających z nieprzemyślanego bądź nadmiernego wykorzystywania zasobów przyrody oraz możliwości wypracowywania kompromisów daje nadzieję, iż w sytuacji intensywnego rozwoju gospodarczego kraju głośne konflikty, rodzące się na styku potrzeb społecznych, gospodarczych i potrzeby zachowania dziedzictwa przyrodniczego dla przyszłych pokoleń będą stopniowo wygasały.

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Studia trwają 6 semestrów. Liczba godzin zajęć wynosi 2 200, liczba punktów ECTS - 180.

Absolwent będzie posiadał podstawową wiedzę z zakresu biologii, przewidzianą w treściach kształcenia na kierunku BIOLOGIA, a także z zakresu gospodarki przestrzennej i planowania przestrzennego, waloryzacji przyrodniczych i metod monitoringu oraz administracyjno-prawną i społeczną niezbędną do podejmowania decyzji środowiskowych.

Absolwent będzie posiadał umiejętności wykorzystywania tej wiedzy w pracy zawodowej i w życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. będzie posiadał podstawowe umiejętności oceny jakości środowiska oraz wpływu inwestycji na ekosystemy. Absolwent będzie znał język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Absolwent zapozna się i będzie potrafił stosować podstawowe narzędzia i metody do waloryzacji przyrodniczych, monitoringu, planowania i zarządzania przestrzenią, wykorzystania programów Systemu Informacji Przestrzennej (GIS), trybu i podejmowania decyzji środowiskowych.

czwartek, 13 maja 2010

Studenci w laboratorium (2008)


Fot. M.Ciucias, 2008 r.

Narodziny czyli coś o życiuTo jest debiut biologicznego bloga z Wydziału Biologi UWM w Olsztynie. Biologia - czyli nauka o życiu.

Znajdą się tu autorskie i bezpośrednie relacje z laboratoriów, sal wykładowych, wypraw badawczych, poszukiwań, czyli wieści naukowe z pierwszej ręki w przystępnej formie. Pisany będzie przez pracowników i studentów wydziału - bo uniwersytet to wspólnota uczących i nauczanych. A w nauce liczą się argumenty a nie autorytet :). Nie ważne kto mówi, ważne co mówi i jakimi wspiera się argumentami, eksperymentami, uzasadnieniem. Wobec odkryć i uzasadnień naukowych wszyscy "są równi". A na dodatek pasja odkrywania jest ta sama.