czwartek, 30 września 2010

Zaadoptuj rzekę - Klub Gaja w Olsztynie


W ramach wykładów z ochrony środowiska (prof. S. Czachorowski), 18 października godz. 13.15-14.45 (Centrum Biologii, sala P6) Jacek Bożek z Klubu Gaja zaprezentuje projekt edukacyjny "Zaadoptuj rzekę" - wstęp wolny nie tylko dla studentów biologii.

Program Zaadoptuj rzekę zainicjowany przez Klub Gaja w 2005 roku to ogólnopolski program edukacji ekologicznej. Jego tematem jest woda, a szczególnie rzeki i ich znaczenie w przyrodzie, a także uświadomienie obywatelom ich roli w życiu społeczeństw. Ze względu na rosnącą potrzebę ochrony wód powierzchniowych promujemy zasady zrównoważonego rozwoju, kształtujemy świadomość i postawy ekologiczne takie jak racjonalne wykorzystywanie zasobów wodnych oraz ochrona różnorodności biologicznej.
Promocja Światowego Dnia Wody, europejskiego wydarzenia Big Jump oraz Ramowej Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej, to niektóre cele kolejnej edycji programu Klubu Gaja – Zaadoptuj rzekę. Idea adopcji rzek powstała w USA dla integrowania lokalnych społeczności. Ludzie razem sprzątają rzeki, tworzą wokół nich parki, miejsca rekreacji, szukają związków rzeki ze swoją historią, kulturą, tożsamością.
Dzięki poprzednim edycjom programu Zaadoptuj rzekę 320 polskich rzek, potoków, strumieni, a nawet Bałtyk zyskały nowych sprzymierzeńców zainteresowanych losem tych miejsc i ich przyszłością. Kolejne rzeki czekają! 22 marca obchodzony jako Światowy Dzień Wody jest dobrą okazją by w sprawie adopcji rzek zrobić kolejny krok. Klub Gaja zachęca do podejmowania wszelkich działań artystycznych, edukacyjnych i informacyjnych, dzięki którym woda przestanie być marnowana, a będzie szanowana jako najwyższe dobro – źródło życia na Ziemi. W 2008 roku program Klubu Gaja Zaadoptuj rzekę został nominowany do tytułu Best Practis 2008 nadawanego przez The Green Spider Network – sieć instytucji i organizacji powołanych i wspieranych przez Komisję Europejską i DG Environment. Do kogo należy rzeka? Możemy powiedzieć, że do wszystkich, którzy z niej korzystają. Można także powiedzieć, że do zarządzających nią instytucji. Jednak w praktyce często tak naprawdę nikt nie czuje się za rzekę odpowiedzialny. Rzeki stają się zaniedbane i zaśmiecone, a ludzie odwrócili się do nich plecami. Jak możemy to zmienić? Po prostu zaadoptujmy rzekę.
Kiedy mówimy o adoptowaniu rzeki, chodzi nam o wzięcie na siebie roli jej stróża i otaczanie jej opieką. Zaadoptuj rzekę obejmuje m.in. takie działania jak: sprzątanie rzeki i jej brzegów, zdobywanie wiedzy, np.: o historii i geografii rzeki, lekcje tematyczne dotyczące ochrony rzek, zajęcia terenowe – dokumentowanie fauny i flory, badanie jakości wody, monitorowanie jakości wody, objęcie ochroną, jako pomnika przyrody rosnących nad rzekami drzew, zajęcia plastyczne, np.: tworzenie rzeźb ze znalezionych śmieci, konkursy fotograficzne, plastyczne i literackie, przedstawienia i happeningi, nadawanie nazw bezimiennym potokom lub najciekawszym fragmentom rzeki, wycieczki i rajdy wzdłuż rzek, szukanie źródeł rzeki, zachęcanie władz do poprawy stanu czystości rzeki, zawiązywanie porozumień dla rzeki.

wtorek, 14 września 2010

Propozycja praktyk dla studentów - animacja zajęć edukacyjnych

PROGRAM PRAKTYK z ANIMACJI ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
dla dzieci i młodzieży na Uniwersytecie Dzieci

Program praktyk na Uniwersytecie Dzieci kierowany jest do osób, które chciałyby nabyć praktykę w roli animatora wykładów i warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Poszukujemy osób, którym leży na sercu wspieranie nowoczesnej edukacji w Polsce, jak również rozwój osobisty i swoich kompetencji:
- pedagogicznych
- animacyjnych
- organizatorskich
- redakcyjnych

Celem praktyk jest podzielenie się z przyszłymi animatorami wiedzą i doświadczeniem Uniwersytetu Dzieci w:
- przygotowywaniu
- prowadzeniu
- ewaluacji zajęć edukacyjnych dla dzieci
- samodzielnej realizacji projektów edukacyjnych

W ramach praktyki uczestnik:
- pozna różne metody prowadzenia interaktywnych zajęć dla dzieci i młodzieży
- nauczy się przygotowywać zajęcia edukacyjne
- zrozumie czynniki wpływające na sukces edukacyjny zajęć
- nauczy się efektywnie poprawiać zajęcia edukacyjne
- będzie miał możliwość zrealizowania własnego scenariusza zajęć dla dzieci lub młodzieży

Zakres obowiązków praktykanta:
- obecność na min. 8 warsztatach lub wykładach dla dzieci / 6 m-cy
- udział w min. 3 z 4 szkoleń z zakresu przygotowania się do roli animatora zajęć edukacyjnych / 6 m-cy
- przygotowanie i obrona własnego scenariusza zajęć dla dzieci lub młodzieży (luty/marzec 2011)
- pomoc przy dodatkowych działaniach UD ( np. targi naukowe, pikniki naukowe)
- * (opcjonalnie, dla chętnych) moderacja dwóch internetowych klubów naukowych / 6 m-cy

Zakończenie programu udokumentowane będzie otrzymaniem szczegółowego zaświadczenia o udziale w programie praktyk dla animatorów zajęć edukacyjnych oraz referencjami.

UWAGA!
Liczba miejsc dla praktykantów jest ograniczona do 10 osób.
Zgłoszenia do programu są przyjmowane do 13.10.2010r.

Zachęcam do kontaktu!

Agnieszka Światłowska
Koordynator Uniwersytetu
wolontariat_olsztyn@ud.edu.pl

poniedziałek, 13 września 2010

Oferta na rok 2011/2012

Jeszcze trwa uzupełniający nabór wrześniowy na studia, w my już myślimy o przyszłym roku akademickim. Ukazał się właśnie nowy informator o szkołach wyższych i policealnych z naszą "reklamą" i ofertą. Uśmiechnięci studenci (płci obojga) są naszą najlepszą reklamą :).