środa, 4 listopada 2015

Co żyje w rzece polihumusowej czyli 23. Warsztaty Bentologiczne

23. Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne:

Rzeki polihumusowe 

Lasy Janowskie, 19-21. 05. 2016 r. 


Bentos to organizmy żyjące na dnie. Makrozoobentos wykorzystywany jest w monitoringu wód, dlatego badania z nim związane cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Rzeki polihumusowe odznaczają się specyficzną fauną a jednocześnie są bardzo słabo poznane.

Co roku spotykamy się na warsztatach bo chcemy uczyć się od siebie nawzajem. Punktów do kariery nie będzie, przyjeżdżamy bo jesteśmy ciekawi świata i chcemy się spotykać i dyskutować. Przyjeżdżamy na warsztaty bo chcemy! Uczymy się ucząc innych, sami od siebie. Dlatego spotkania bentosowe mają głównie charakter warsztatowy, przyjazny dla młodych pracowników naukowych. Staramy się maksymalnie obniżyć koszty by cena nie była barierą dla studentów czy doktorantów. Specjaliści od konkretnych grup są nieliczni i rozproszeni. Na uczelni najczęściej ich nie ma. A na warsztatach w jednym miejscu i czasie będzie wielu specjalistów, od których można się dowiedzieć, nauczyć zarówno w zakresie oznaczania, poboru prób ja i interpretacji wyników.

Zapraszamy do udziału w XXIII Ogólnopolskich Warsztatach Bentologicznych, które odbędą się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej położonym na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Janowskie, należącego do najcenniejszych elementów środowiska przyrodniczego południowo-wschodniej Polski w dniach 19-21.05.2016 r.

Tegoroczne warsztaty poświęcone będą głównie rzekom polihumusowym, które są mało znanym i rzadko występującym w Polsce typem cieków. Na obszarze Lasów Janowskich płynie kilka rzek tego typu. Przedstawione zostaną zarówno warunki abiotyczne tych cieków, ich funkcjonowanie w zlewni, jak również specyficzne zespoły makrobezkręgowców wodnych w nich żyjących. Będziemy zastanawiali się jakie typowe gatunki i zgrupowania bentosu żyją w rzekach polihumusowych (nie zapominając o innych typach wód i zgrupowaniach referencyjnych).

W części poświęconej makrofaunie odbędą się warsztaty oznaczania larw chruścików (Trichoptera). W trakcie warsztatów będzie możliwość zebrania własnego materiału makrofauny wodnej z rzek polihumusowych (i innych typów wód) oraz konsultacji ze specjalistami od różnych grup bezkręgowców (weryfikacja oznaczeń, konsultacja metodyki badań itd.).

Podczas warsztatów planujemy wiele atrakcji, ułatwiających dyskusje kuluarowe, m.in. tematyczne wycieczki przyrodnicze po Lasach Janowskich, wizytę w pracowni garncarskiej w Łążku, zajęcia z artrecyclingu (malowanie kamieni i butelek ma być przyjazna formą ułatwienia dyskusji kuluarowych), oraz uroczystą kolację taneczną.

Wstępne koszty: wpisowe 100 zł, noclegi 60 zł (pokoje dwuosobowe), wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja.

Zgłoszenia wstępne prosimy przesyłać do 15 stycznia 2016 r. na adres wbentosy@gmail.com, podając jedynie „Biorę udział w warsztatach” (nie zapominając o swoim imieniu i nazwisku).

Streszczenia plakatów ukażą się w tomiku streszczeń. Prosimy o nadsyłanie streszczeń o objętości do 1,5 strony, format doc (lub zbliżone formaty tekstowe), czcionka Times New Roman (lub podobna), wielkość czcionki 12 punktów, interlinia 1,5 wiersza; bez rysunków, tabel i spisu literatury oraz bez wprowadzania w tekście wyróżnień innych niż kursywa (dotyczy gatunków/rodzajów). Układ streszczenia powinien być następujący: tytuł wystąpienia, imię i nazwisko autora (autorów), pełna nazwa instytucji, adres instytucji, adres e-mail, tekst streszczenia. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie możliwość wnoszenia poprawek redakcyjnych.

Streszczenia prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie 1 marca 2016 r. na adres: e-mail: wbentosy@gmail.com

Będziemy chcieli zaproponować dodatkowe formy upowszechniania wyników badań, m.in. graficzny abstrakt, udostępnienie streszczeń i posterów w internecie (szczegóły propozycji w kolejnym komunikacie). Jeśli zajdzie potrzeba wygospodarujemy czas na dyskusje i pokaz nowych form komunikacji w nauce z wykorzystaniem mobilnego internetu.

Wydarzenie na Fecebooku: https://www.facebook.com/events/1481812852124057/

Grupa na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/186328408371591/


Organizatorem tegorocznych warsztatów jest Fundacja Centrum Innowacji Badań i Nauki w Lublinie, www.centrumibin.pl, Nadleśnictwo Janów Lubelski oraz Sekcja Bentologiczna PTH.

Komitet Naukowo-organizacyjny:
dr Małgorzata Gorzel, (przewodnicząca)
dr Edyta Buczyńska,
dr hab. Paweł Buczyński,
dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM
dr Anna Kaczorowska
dr Anna Kiełtyka-Dadasiewicz
dr Małgorzata Kłonowska-Olejnik,
dr Robert Stryjecki
dr Magdalena Toporowska

Dodatkowe informacje na stronie:


Więcej informacji uzyskać można od osób:
Małgorzata Gorzel, e-mail: seminariumgorzel@wp.pl; tel. 667 512 066
Malgorzata Kłonowska-Olejnik, e-mail: uxklonow@cyf-kr.edu.pl; tel. 502 056 576

Centrum Innowacji Badań i Nauki
Ośrodek Badań Hydrobiologicznych
ul. Tarasowa 4/96, 20-819 Lublin
NIP 7123287818
Regon 061691318
www.centrumibin.pl
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz