czwartek, 19 listopada 2015

40 lat CITES na świecie, 25 lat w Polsce


Miałem przyjemność uczestniczyć w konferencji poświęconej CITES, która odbyła się w Warszawie w połowie listopada. Ponad 100 osób, reprezentujących różne środowiska: celników, policjantów, naukowców, organizacje pozarządowe, ogrody botaniczne i zoologiczne oraz władze państwowe (Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Finansów), dyskutowało o dokonaniach i problemach konwencji Waszyngtońskiej. CITES to konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzona w Waszyngtonie (stąd jej nazwa), w  1973 roku, zwana jest także Konwencją Waszyngtońską lub w skrócie CITES. Celem Konwencji jest ochrona dziko występujących populacji zwierząt i roślin gatunków zagrożonych wyginięciem poprzez kontrolę i ograniczanie międzynarodowego handlu tymi zwierzętami i roślinami, rozpoznawalnymi ich częściami i produktami pochodnymi. Polska ratyfikowała przystąpienie do Konwencji 12 grudnia 1989 roku. Weszła ona w życie w Polsce 12 marca 1990 roku. Jubileuszowa konferencja w Warszawie celebrowała 40 lat powstania i 25 ratyfikowania przez Polskę. 

„40 lat CITES na świecie, 25 lat w Polsce”
Konferencja jubileuszowa,
Warszawa, 17 listopada 2015 r. 

  • Otwarcie konferencji - Piotr Otawski, podsekretarz stanu Ministerstwo Środowisk, Główny Konserwator Przyrody.
  • Wykład inauguracyjny: „O przetrwaniu gatunków- 40 lat CITES na świecie”, M. Gołębiewska, Fundacja Fabryka Przyrody.
  • Wręczenie odznaczeń Ministra Środowiska „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” oraz dyplomów uznania osobom zaangażowanym w realizację i egzekwowanie postanowień CITES.
Prezentacje podsumowujące najważniejsze działania instytucji wdrażających i egzekwujących przepisy CITES w Polsce wraz z dyskusją:
  •  „Od ratyfikacji do realizacji - 25 lat działań Ministerstwa Środowiska na rzecz ochrony gatunków CITES” - B. Zbiegieni, K. Wolnicki, Ministerstwo Środowiska; 
  • CITES w Służbie Celnej - egzamin dojrzałości”- R. Tusiński, Ministerstwo Finansów; 
  • „Czy import zęba ma znaczenie dla przetrwania populacji, czyli dylematy organu naukowego CITES” – A. Kepel, Państwowa Rada Ochrony Przyrody; 
 Wykłady poświęcone wybranym gatunkom zwierząt CITES wraz z dyskusją:
  • Wilki to nasza specjalność - czyli o wkładzie Polski w poznanie i ochronę dużych drapieżników" - S. Pierużek-Nowak, Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”; 
  • Rośliny CITES w polskich ogrodach botanicznych” - H. Werblan-Jakubiec, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego; 
  • Konwencja Waszyngtońska a ogrody zoologiczne - odpowiedzialność i obowiązki tylko z nazwy” - A. Kruszewicz, Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie;
  • Zakończenie: Bożena Haczek, naczelnik Wydziału ds Konwencji, Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody, Ministerstwo Środowiska
St. Czachorowski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz