środa, 14 grudnia 2016

Krajobrazy Warmii i Mazur - dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu


Antropogeniczne krajobrazy Warmii i Mazur - interdyscyplinarne spojrzenie na dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu. Krajobraz to nie tylko odczuwanie piękna i estetyka doznań, to także syntetyczne spojrzenie na ekosystemy i wielowiekowe oddziaływania antropogeniczne. Trwa Dekada Bioróżnorodności ONZ (2011-2020). Dlaczego różnorodność biologiczna jest tak ważna dla gospodarki i ochrony przyrody w skali lokalnej jak i globalnej? Jakie jest nasze regionalne dziedzictwo przyrodnicze?

Wystawa zdjęć i opisów wybranych roślin, grzybów i zwierząt Warmii i Mazur wraz z elementami etnografii oraz wykorzystania w dawnym i współczesnym ziołolecznictwie, gastronomii oraz perspektywy wykorzystania w biogospodarce. Wystawa zawiera wielkoformatowe wydruki zdjęć przyrodniczych Warmii i Mazur, krajobrazu rolnego, mozaiki siedlisk, stanowiących przykłady biogospodarki, wpisującej się w dawny krajobraz. Uzupełnieniem wystawy są internetowe wpisy na blogu, opisujące dokładniej wzajemne związki przyrody i kultury, z przykładami gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Integralnym uzupełnieniem wystawy są szersze opisy zamieszczone na blogu. Wystawa zawiera 10 wielkoformatowych wydruków ze zdjęciami roślin, grzybów i zwierząt oraz ekosystemów, krótkie opisy oraz QR Code (dla osób z mobilnym Internetem w smartfonach i tabletach), kierującymi do szerszych opisów znajdujących się w internecie.

Interaktywna wystawa pt. "Krajobrazy Warmii i Mazur - dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu", po ekspozycji we wrześniu 2014 r. na Olsztyńskich Dniach Nauki 2014, ruszyła w teren. W formie objazdowej prezentowana była w różnych miejscach naszego regionu, m.in. w Mrągowie, w czasie Hotri Festiwalu, (29.09.2014, Gościniec Molo), następnie w dnia 6-9.10.2014 (Gościniec Molo), w plenerze na Darach Jesieni w Młodzieżowym Domu Kultury w Mrągowie (11.-17.10.2014), w Mrągowskim Ratuszu na koncercie zespołu Pro Musica Antiqua (18.10.2014), w Ostródzie (19, 10.2014, Agro Power), trafiła także na Śląsk, na Zamek Książ (5-9.listopada 2014).

Teraz można oglądać w czasie Nocy Biologów (a także w formie ekspozycji stałej), Plac Łódzki 3, III piętro, hol Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska.

Stanisław Czachorowski

Zobacz cały program Nocy Biologów w Olsztynie

(Wystawa w czasie Hortifestiwalu, Mrągowo)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz