poniedziałek, 5 grudnia 2016

Seminarium z wykorzystania technik mikroskopii w naukach biologicznych

Seminarium z wykorzystania technik mikroskopii w naukach biologicznych
8 grudnia 2016 rokuW ramach seminarium odbędą się cztery wykłady dotyczące:
  • 1. mikroskopii sił atomowych (AFM)
  • 2. mikroskopii elektronowej (SEM, FIB/SEM i TEM)
  • 3. preparatyka próbek do mikroskopii elektronowej
Główna tematyka wykładów będzie obejmować zastosowania wyżej wymienionych technik w biologii oraz nowe trendy i rozwiązania dostępne na rynku.

Seminarium rozpocznie się o godzinie 11.30 w sali 09 Laboratorium Diagnostyki Molekularnej przy ul. Prawocheńskiego 5 .

Godzina 11:30

Prezentacja firmy Labsoft – misja, filozofia działania, możliwości i oferta naszej firmy.

Godzina 11:45

Mikroskopii sił atomowych (AFM) – do czego służy i jakie oferuje możliwości w naukach biologicznych.

Godzina 12:45

Przerwa

Godzina 13:05

Mikroskopia elektronowa skaningowa (SEM) i transmisyjna (TEM) oraz mikroskopia skaningowa elektronowo-jonowa (FIB/SEM) – nowe techniki wykorzystywane w biologii, obrazowanie 2D i 3D, badania w temperaturze pokojowej i w reżimie kriogenicznym.

Godzina 14:05

Przerwa

Godzina 14:25

Preparatyka EM – kompletne procedury przygotowania próbek do mikroskopii elektronowej. Najpewniejsza droga do uzyskania dobrych wyników na badanych preparatach.

Godzina 15:15


Zakończenie wykładów i seminarium – dla chętnych czas na rozmowy, pytania i wyjaśnienia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz