wtorek, 13 października 2015

Najbliższa Noc Biologów już 15 stycznia 2016 r.

Ustalony jest już termin ogólnopolskiej Nocy Biologów 2016. Powoli przygotowujemy program i szukamy partnerów do realizacji tego zadania. Są rzeczy, które warto robić wspólnie, a Noc Biologów do tej kategorii z pewnością należy. W 2016 r. chcielibyśmy mocniej zacieśnić współpracę z regionem. Być może niektóre elementy Nocy Biologów 2016 uda się zrobić poza Olsztynem, poza kampusem uniwersyteckim.

Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie zamierza kontynuować udział w ogólnopolskiej akcji „Noc Biologów”, zaplanowanej w 2016 roku na piątek 15 stycznia. Jest to kolejna, piąta z rzędu, akcja promująca wiedzę biologiczną w popularnonaukowej formie i nawiązująca do edukacji pozaformalnej. Impreza naukowa, kierowana jest zarówno do dzieci przedszkolnych, młodzieży szkolnej jak i do osób dorosłych z miasta Olsztyna, regionu (województwa warmińsko-mazurskiego) jak i do powiatów z północnego Mazowsza. Poza bezpośrednimi pokazami na terenie uczelni przekaz popularnonaukowy docierał będzie za pośrednictwem mediów: gazet, radia, telewizji i internetu, dzięki czemu znacznie rozszerzony będzie krąg odbiorców (łącznie planujemy dotrzeć z przekazem medialnym do co najmniej 1 500 000 osób z regionu i Polski).

Noc Biologów ma na celu przekazanie wiedzy przyrodniczej na różnych poziomach - od podstawowych wiadomości przyrodniczych do zagadnień problematycznych, nurtujących współczesną biologię i biotechnologię. W roku 2016 chcemy położyć nacisk na usługi ekosystemowe oraz różne formy terapii z wykorzystaniem metod biologicznych. Jednym z celów akcji jest zaszczepienie przekonania o kluczowej roli nauk przyrodniczych w egzystencji populacji ludzkiej na Ziemi a także znaczenie biogospodarki w rozwoju regionalnym w północno-wschodniej Polsce.

Bogata i ciekawa oferta programowa w ramach „Nocy Biologów” w 2012 r., 2013 r., 2014 oraz 2015 r., przygotowana przez pracowników naukowych a także doktorantów i studentów, spotkała się z ogromnym odzewem ze strony społeczeństwa w mieście Olsztynie i całym województwie, co potwierdza słuszność koncepcji oraz niemalejącą potrzebę społeczną organizowania tego typu przedsięwzięć. Szczególnie ważna jest dla mieszkańców małych wsi i miasteczek z naszego regionu, jako forma upowszechniania najnowszej wiedzy biologicznej w formie kształcenia ustawicznego i pozaformalnego.

Planowany program (wstępny i roboczy), w godz. 10.00-23.00
Wykłady
 • Ryby Bałtyku
 • Nieproszeni „goście” – nowe niebezpieczne zoonozy
 • Czy pasożyty zawsze szkodzą?
 • Co robią pijawki, gdy zapada zmrok?
 • Mózg czuwający i mózg śpiący – praca na dwie zmiany.
 • Grzyby potencjalnie chorobotwórcze dla człowieka.
 • Jak pisać i opowiadać o przyrodzie i o odkryciach naukowców – dziennikarstwo obywatelskie.
 • Jak rośliny wędrują.
 • Co robę zwierzęta w jeziorze zimą?
Debata o przyrodniczej edukacji pozaformalnej i ustawicznej z udziałem nauczycieli, samorządów i przedstawicieli biznesu biogospodarce (debata o interdyscyplinarnej współpracy), kontynuacja panelu dyskusyjnego z Centrum Nauki Kopernik (konferwencja w sierpniu 2015 r.)

(podsumowanie paneli dyskusyjnych, panel dotyczący współpracy od 33 minuty)

Debata młodych naukowców – prezentacja wyników badań młodych naukowców z zakresu nauk biologicznych

Prezentacje, pokazy, laboratoria i warsztaty
 • Czym jest genetyka zachowania
 • Kwasy nukleinowe w różnej postaci
 • Izolacja DNA metoda kuchenną
 • Chromosomy pod mikroskopem
 • Komórkowe hodowle in vitro
 • Świat w kropli wody
 • Jak ryba w wodzie
 • Owady małe i duże – pokaz różnorodności i przystosowań
 • W pracowni entomologa
 • Jak ryba w wodzie
 • Uzdrowicielska moc pijawek
 • Twarde jak mięczaki
 • Kolczaste zwierzęta morskie
 • Kręgowce chronione i zagrożone Warmii i Mazur
 • Czy pasożyty zawsze szkodzą
 • Ptaki Skandynawii
 • Naukowiec detektywem
 • Roślinny znak zodiaku
 • Jak rośliny wędrują
 • Dlaczego rośliny są zielone
 • Mały eksperymentator
 • Zobaczyć to, co niewidzialne
 • W czym kapusta może pomóc chemikowi
 • Kolorowa chemia
 • Żywność psychoaktywna
 • Biopaliwa
 • Jak kolorowe mogą być pisaki
 • Wymyśl własny kolor
 • Pomiar pH
 • Jak wygląda gluten
 • W pracowni histologa
 • Neurony-istoty o wielu twarzach
 • Z przeciwciałami za pan brat
 • Jak to działa?- tajniki organizmu zwierzęcego na wesoło
 • Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze regionu
 • Warsztat badawczy biologa XXI wieku
 • Poznaj laboratorium biologii molekularnej „od kuchni”
 • Zielona klasa – domki dla owadów i ogrody motyli
 • Motylarnia – ekomuzeum w terenie
Wystawy
 • Bioróżnorodność i dziedzictwo przyrodnicze regionu
 • Woda, las, człowiek - dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze
 • Skamieniała przeszłość (skały i minerały)
 • Grzyby naszych lasów
 • Rośliny mięsożerne - kaprys czy strategia przetrwania
 • Kręgowce Warmii i Mazur
 • Wystawa roślin w szklarni
 • Żywność wysokiej jakości (skąd się bierze)
 • Wystawa książek o tematyce biologicznej i przyrodniczej
 • Bioróżnorodność malowana na kamieniach
Kawiarnia naukowa (kameralne spotkania z naukowcami)
Nocny pokaz filmów przyrodniczych (w tym energia odnawialna z biomasy, chruściki)

St.Czachorowski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz