wtorek, 9 maja 2017

Szanowni nauczyciele biologii w szkołach ponadgimnazjalnych

Zachęcamy chętnych Uczniów do wzięcia udziału w kolejnych olimpiadach biologicznych - XLVII i XLVIII.

Od tego roku zmieniły się zasady prowadzenia Olimpiady Biologicznej, obowiązuje nowy regulamin i szczegółowy harmonogram olimpiady. Zawody są nadal trzystopniowe w kraju i ostatni etap międzynarodowy. Na etapie szkolnym (I) i okręgowym (II) uczniowie piszą testy. Podczas zawodów I i II stopnia sprawdzane będą umiejętności określone w wymaganiach ogólnych podstawy programowej na IV etapie edukacyjnym. Uczeń przystępując do elektronicznej rejestracji (czerwiec-wrzesień), poza danymi osobistymi, zgłasza temat pracy badawczej. Temat ten musi być zgodny z regulaminem OB. i zaakceptowany przez KGOB jeszcze przed zawodami szkolnymi. Uczeń przygotowuje pracę badawczą, deponuje ją w repozytorium. Praca jest weryfikowana pod względem formalnym, ale oceniana jest dopiero podczas zawodów III stopnia. Przed przystąpieniem do zawodów okręgowych praca musi już być zdeponowana i poddana weryfikacji. W zawodach II stopnia bierze udział ok. 600 uczniów z kraju.

W zawodach III stopnia zakres wymagań egzaminacyjnych wykracza poza podstawę programową nauczania biologii. Składa się z części praktycznej złożonej z czterech pracowni (zoologicznej, botaniczno-mykologicznej, filogenetyczno-statystycznej, biochemicznej) i części teoretycznej składającej się z testu i obrony pracy badawczej. W zawodach III stopnia bierze udział ok. 80. uczniów z kraju. Do etapu międzynarodowego zostaje zakwalifikowanych czterech Laureatów zawodów III stopnia.

Szczegółowe informacje dotyczące olimpiady, nowy regulamin, harmonogram zawodów i sposób rejestracji znajdą Państwo na stronie Komitetu Głównego Olimpiady Biologicznej pod adresem: www.olimpbiol.uw.edu.pl

Informacje o aktualnym składzie KOOB w Olsztynie, możliwych konsultacjach mailowych, telefonicznych czy osobistych znajdą Państwo na stronie internetowej pod adresem: www.uwm.edu.pl/olimpiadabiol

Sekretariat Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej mieści się pod adresem: Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska UWM, Pl. Łódzki 3, tel. (89) 523 36 05.


Z poważaniem

Przewodnicząca Komitetu Okręgowego w Olsztynie
dr hab. Anna Biedunkiewicz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz