poniedziałek, 1 maja 2017

Upowszechnianie i popularyzacja nauki na Wydziale Biologii i Biotechnologii w latach 2013-16


Wydział podejmuje sporo działań, w ramach misji uniwersytetu, dotyczących upowszechniania nauki i popularyzacji wiedzy. Dziąłania te adresowane są do bardzo szerokiego i zróznicowanego odbiorcy: od przedszkola do seniora. Różnorodna jest także forma: od bezposrednich zajęć i pikników naukowych, porzez współorganizację konkursów, olimpiad, po działanosć wydawniczą i uposzechnianie wiedzy za pośrednictwem internetu. Niżej przedstawione zostanie kilka przykładowych działań Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie.


Ogólnopolska Noc Biologów, organizowana co roku w styczniu, z udziałem około 500 osób bezpośrednio, a za pośrednictwem mediów (prasa, radio, telewizja, internet) z treściami upowszechniającymi wiedze docieramy do blisko 1,5 mln odbiorców, głównie w woj. warmińsko-mazurskim i północnych powiatach woj. mazowieckiego

Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki, corocznie we wrześniu w czasie trzech dni w festiwalu ogólnouczelnianym liczny i aktywny udział biora pracownicy naszego wydziału.

Olsztyńska Wystawa Dalii, corocznie, we wrzesień, we współpracy z ogrodnikami i działkowcami, W 2016 odbyła się już czwarta edycja tego dwudniowego festiwalu.

Do cyklicznych działań zaliczyć można także Olimpiadę Biologizcną oraz objęcie patronatem konkursu pt. „Mój pomysł w rozwiązywaniu problemów życia codziennego”(popularyzowanie nauk ścisłych wśród uczniów gimnazjum).

Całoroczna działność to akcja Wypożycz sobie naukowca. Na zaproszenie szkół z naszego województwa odbywają wyjazdy pracowników z wykładami. Przykłądowo w 2013 roku odbyło się 17 wykładów. Z kolei w 2015 r. 13 osób wygłosiło 30 wykładów w 9 szkołach (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne). W 2016 13 osób wygłosiło 19 wykładów w 9 szkołach. Ponadto odbywają się okazjonalne wykłądy w szkołąch, na zaproszenie oraz wykłady dla uniwersytetów trzeciego wieku (kilka rocznie).

W grudniu 2016 otrzymalismy decyzję o przyznaniu grantu w ramach ministerialnego projektu Uniwersytet Młodego Odkrywcy. We wrzęsniu odbyła się juz po raz drugi Europejska Noc Naukowców (30 wrzenia 2016), z liczbnym udziałem pracownikó, doktorantó i studentów naszego Wydziału. Po raz drugi odbył się także Fascination of Plants Day, w 2016 pod nazwą Majówka z etnobotaniką. W czerwcu 2016 roku odbyła się biologiczna Noc Świętojańska w Parku Centralnym – piknik naukowy, zorganizowany wspólnie z Gazetą Olsztyńską.

W 2013, na zaproszenie Wydziału Sztuki UWM uczestniczyliśmy w cyklu spotkań pt. "Z Uniwersytetem na Ty", w Dobrym Mieście. Cykl wykładów prowadzanych przez pracowników Wydziału Biologii i Biotechnologii w ramach projektu kierowanego przez profesora L. Szarzyńskiego, Natomiast latem 2015, 2016 odbyły się wykłady w ramach letnich koncertów Pro Musica Antqua (krótkie wykłady o przyrodzie w ramach Letnich Koncertów Kameralnych Zespołu Pro Musica Antiqua).

Odbywały się także zajęcia dla młodzież Polonijnej (wrzesień 2013, 2015) a także zajęciać dla nauczycieli z Litwy „Kurs dla nauczycieli – uczymy jak uczyć” (wrzesień 2015).

Upowszechnianie nauki w internecie 

Współpraca z czasopismem Głos Przyrody, na okładce jest logo Wydziału Biologii i Biotechnologii, pismo ogólnopolskie.

Ponadto liczne wywiady dla radia, prasy i tv TVP, Radia Olsztyn, Radio Zet Gold, TVKortowo, Gazety Wyborczej (Olsztyn), Gazety Olsztyńskiej itd.

Stanisław Czachorowski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz