niedziela, 9 października 2016

W czasie Europejskiej Nocy Naukowców nie próżnowaliśmy


Europejska Noc Naukowców jest dobrą okazją do spotkań i rozmów o współpracy. Właśnie tego wieczoru przedstawicielki Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli TARGET, z siedzibą w Rokietnicy, spotkały się na rozmowy z władzami Wydziału. Uzgodniona została współpraca i przygotowane porozumienie o współpracy. Obie strony, dążąc do upowszechnienia wiedzy biologicznej, postanawiały nawiązać współpracę. Strony wyraziły wolę podjęcia wspólnych działań w zakresie realizowania projektów, mających na celu doskonalenie zawodowe nauczycieli i/lub włączanie uczniów w innowacyjne działania edukacyjne. Strony będą podejmować wspólnie działania w zakresie kreowania rzeczywistości polskiej oświaty, popularyzowania dobrych praktyk w zakresie dydaktyki i metodologii nauczania m.in. przedmiotów przyrodniczych, upowszechniać wśród polskich nauczycieli znajomość języków obcych, wspierać ich w refleksyjnym i użytecznym stosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach uzgodnionej współpracy strony porozumienia będą podejmować wspólnie działania w zakresie umożliwiania uczniom polskich szkół udziału w atrakcyjnych przedsięwzięciach edukacyjnych, których celem będzie rozbudzenie w nich zainteresowania nauką (w szczególności biologią) oraz podtrzymanie naturalnej ciekawości.

W trakcie Nocy Naukowców odbyła się premiera bajki edukacyjnej, w formie kamishibai. Jest ona jedna z trzech, przygotowanych we współpracy Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie z Niepubliczny Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli TARGET,

St.Cz.

(Premierowe wykonanie bajki o cytrynku latolistku w czasie Europejskie Nocy Naukowców)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz