środa, 28 sierpnia 2013

Z laboratorium do kliniki, goście olsztyńskiego sympozjum - prof. Elizabeth Floyd i prof. Petr Dubový

Prof. Petr Dubový (Department of Anatomy, Medical Faculty, Masaryk University, Brno, Czechy) i srof. Elizabeth Floyd (Pennington Biomedical Research Center, Baton Rouge, USA),  są z gości  wrześniowego sympozjum "Z laboratorium do kliniki - wspólny cel, różne techniki".

Profesor Dubový w swoich badaniach skupia się głównie na molekularnych i komórkowych mechanizmach odpowiedzialnych za regenerację nerwów obwodowych oraz indukcję bólu neuropatycznego. Zrozumienie mikrośrodowiska umożliwiającego odtworzenie połączeń nerwowych z jednej strony i powodującego bóle neuropatyczne z drugiej jest niezwykle istotne dla praktyki klinicznej. Ponadto profesor Dubový prowadzi badania nad cytokinami i chemokinami - cząsteczkami sygnałowymi wytwarzanymi w miejscu urazu. Badania te mają na celu poznanie mechanizmu ogólnej reakcji układu nerwowego na urazy nerwów obwodowych.

Ostatnie publikacje:
  •  Divisova S, Vlckova E, Hnojcikova M, Skorna M, Nemec M, Dubový P, Dusek L, Jarkovsky J, Belobradkova J, Bednarik J. 2012. Prediabetes/early diabetes-associated neuropathy predominantly involves sensory small fibres. J Peripher Nerv Syst. 17: 341-50. 
  • Haninec P, Kaiser R, Dubový P. 2012. A Comparison of collateral sprouting of sensory and motor axons after end-to-side neurorrhaphy with and without the perineurial window. Plast Reconstr Surg. 130: 609-14. 
  •  Bursova S, Dubový P, Vlckova-Moravcova E, Nemec M, Klusakova I, Belobradkova J, Bednarik J. 2012. Expression of growth-associated protein 43 in the skin nerve fibers of patients with type 2 diabetes mellitus. J Neurol Sci. 315: 60-3.

Więcej o profesorze: http://www.muni.cz/people/698

Prof. Elizabeth Floyd (Pennington Biomedical Research Center, Baton Rouge, USA).
Naukowe zainteresowania profesor Floyd skupiają się na modyfikacji czynników transkrypcyjnych regulujących powstawanie i metabolizm tkanki tłuszczowej. Badania dotyczą głównie regulacji aktywności receptora PPARγ (peroxisome proliferator-activated receptor gamma), niezbędnego do powstania adipocytów. Ponadto tematem badań jest związek cyklu okołodobowego z gospodarką lipidową organizmu, co może mieć przełożenie na zrozumienie mechanizmów powstawania takich chorób jak otyłość czy cukrzyca typu II.

Ostatnie publikacje:

  • Wang ZQ, Yu Y, Zhang XH, Floyd ZE, Boudreau A, Lian K, Cefalu WT. 2012. Comparing the effects of nano-sized sugarcane fiber with cellulose and psyllium on hepatic cellular signaling in mice. Int J Nanomedicine. 7: 2999-3012. 
  • Floyd ZE, Stephens JM. 2012. Controlling a master switch of adipocyte development and insulin sensitivity: covalent modifications of PPARγ. Biochim Biophys Acta. 1822: 1090-5. 
  • Sutton GM, Ptitsyn AA, Floyd ZE, Yu G, Wu X, Hamel K, Shah FS, Centanni A, Eilertsen K, Kheterpal I, Newman S, Leonardi C, Freitas MA, Bunnell BA, Gimble JM. 2012. Biological aging alters circadian mechanisms in murine adipose tissue depots. Age (Dordr). [Epub ahead of print]

Więcej informacji: http://www.pbrc.edu/research-and-faculty/faculty/?faculty=2209

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz