piątek, 3 marca 2017

Źródła Polski ostoja geo- i bioróżnorodności (konferencja)

Źródła Polski 
Ostoja geo-i bioróżnorodności 
Białystok-Supraśl, 18-20 września 2017 roku 

Szanowni Państwo,
To kolejna konferencja poświęcona problematyce krenologicznej w Polsce. W 1997 roku zorganizowano konferencje krenologiczne w Łodzi (prof. dr hab. Z. Maksymiuk) i Olsztynie (dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM). Kolejne, bardzo owocne spotkanie, w 2006 roku odbyło się w Łodzi (prof. dr hab. Paweł Jokiel). W 2017 roku mamy zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie krenologów w Białymstoku i Supraślu. Obrady poświęcone będą aktualnym problemom krenologicznym. Oprócz prezentacji stricte hydrologicznych i hydrochemicznych naturalnych wypływów wody podziemnej w Polsce, chcemy zaprosić Państwa do dyskusji na temat geo-i bioróżnorodności obszarów o znacznym uźródłowieniu. Ważnym problemem będzie też zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony źródeł.

W Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej źródliska są bardzo ważnym elementem przyrody. Z inicjatywy Parku w ostatnich latach zinwentaryzowano kilkaset źródlisk, które we współpracy z Instytutem Biologii UwB zostały poddane badaniom laboratoryjnym. Często naturalne wypływy wody podziemnej na obszarach nizinnych są trudno dostępne, a w związku z tym mało widoczne w krajobrazie. Jednak ich znaczenie dla zachowania bioróżnorodności jest duże i należy uwzględniać je w ochronie przyrody zarówno w kraju jak i na świecie. Naturalne wypływy wody podziemnej stanowią bardzo wrażliwy ekosystem rejestrujący wszelkie zmiany zachodzące w środowisku pod wpływem działalności człowieka. Jako jedne z najbardziej narażonych na przekształcenia ekosystemów wymagają zdecydowanej ochrony.

Mamy nadzieję, że nasze obrady przyczynią się do normalizacji prawnej gospodarczego wykorzystania wód źródliskowych w Polsce i pozwolą na podniesienie rangi tych niezwykle cennych i często zagrożonych środowisk. Do zobaczenia we wrześniu 2017 roku

Organizatorzy


Proponowana tematyka obrad: 
1.Cechy hydrologiczne i hydrogeologiczne źródeł
2.Hydrochemia źródeł
3.Bioróżnorodność gatunkowa organizmów występujących w niszach źródliskowych
4.Znaczenie georóżnorodności i bioróżnorodności w strefach występowania naturalnych wypływów wód podziemnych
5.Ochrona źródeł i wód źródlanych, stan obecny i perspektywy

Ramowy program konferencji:
18.09.2017
-referaty plenarne w Kampusie UwB -zwiedzanie Kampusu i Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Andrzeja Myrchy
-wyjazd do Supraślai zakwaterowanie uczestników
-spotkanie towarzyskie 19.09.2017
-sesje referatowe i posterowe
-zwiedzanie Muzeum Ikon w Supraślu 20.09.2017
-sesja terenowa na terenie Parku: źródliska w rezerwacie Jałówka, limnokrenw sąsiedztwie Kopnej Góry, Silvariumw Poczopku, Krynki (basen artezyjski zlewni Krynki), Kruszyniany (szlak tatarski w Polsce), źródliska w Pieszczanikach, panorama krajobrazowa rozciągająca się ze Wzgórz Świętojańskich (Królowy Most
- wieża widokowa przy Trakcie Napoleońskim)

Ważne terminy:
31 marca 2017 –zgłoszenie uczestnictwa
2 kwietnia 2017 –komunikat II
30 czerwca 2017 –przesłanie streszczeń do materiałów konferencyjnych
31 lipca 2017 –dokonanie opłaty konferencyjnej oraz nadsyłanie pełnych tekstów publikacji
15 sierpnia 2017 –komunikat III

Zakwaterowanie: Oferujemy rezerwację miejsc noclegowych w hotelach w Supraślu: „U Ojców” oraz w hotelu „Borowinowy Zdrój” w pokojach 1-lub 2-osobowych wg kart zgłoszeniowych. Opłaty za noclegi wnoszą uczestnicy konferencji bezpośrednio w hotelu.

Opłata konferencyjna:
400.00 zł –opłata dla pracowników naukowychi naukowo-dydaktycznych
200.00 zł –opłata dla doktorantów i studentów
Opłata konferencyjna obejmuje: uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne, pełne wyżywienie, uroczystą kolację, wstęp do Muzeum Ikon w Supraślu, publikację artykułu w czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym. Szczegółowe dane dotyczące dokonania opłaty konferencyjnej zostaną przekazane osobom, które przyślą kartę zgłoszenia zamieszczoną w komunikacie II lub na stronie internetowej Zakładu Ochrony Środowiska Instytutu Biologii UwB.

Zgłoszenie uczestnictwa proszę kierować na adres mgr Joanny Gromek jogromek@uwb.edu.pl

Komitet organizacyjny 

 • Dr hab. Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk 
 • Dr hab. Piotr Zieliński 
 • Dr hab. Magdalena Grabowska 
 • Dr inż. Maciej Karpowicz 
 • Dr Włodzimierz Kwiatkowski 
 • Mgr inż. Joanna Kurzawa 
 • Mgr Joanna Gromek 
 • Mgr Katarzyna Puczko 

Komitet naukowy: 

 • Prof. dr hab. Andrzej Górniak 
 • Prof. dr hab. Paweł Jokiel 
 • Prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk 
 • Dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM 
 • Dr hab. Jolanta Ejsmont-Karabin, prof. UwB 
 • Dr hab. Joanna Fac-Beneda, prof. UG 
 • Dr hab. Małgorzata Mazurek, prof. UA

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz