wtorek, 14 marca 2017

Kreatywność w kształceniu zdalnym i funkcjonowaniu w Sieci


Polski Uniwersytet Wirtualny oraz Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi z radością zawiadamiają, iż w dniach 5-6 kwietnia 2017 r. w siedzibie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi odbędzie się III Ogólnopolska Konferencja Akademia On-Line „Kreatywność w kształceniu zdalnym i funkcjonowaniu w Sieci”

Jesteśmy przekonani, że spotkanie w Łodzi pozwoli na interesującą wymianę opinii i doświadczeń o dorobku e-learningu, metodyce zdalnego nauczania, tworzeniu zasobów dydaktycznych, technikach motywowania i oceniania studentów, efektywności e-kursów, przygotowaniu dydaktycznym prowadzących zajęcia zdalne, zastosowaniu e-learningu w biznesie, a także umożliwi poszerzenie wiedzy i rozwinięcie kompetencji w wielu obszarach związanych ze zdalnym nauczaniem. Chcemy, aby wydarzenia w ramach Akademii On-line były inspiracją do dalszych działań i rozwoju.

Obrady skoncentrowane będą wokół następujących zagadnień teoretycznych i praktycznych:

  • dorobek e-learningu w Polsce, 
  • kierunki rozwoju e-learningu i nowe trendy, 
  • metodyka i technologie zdalnego nauczania 
  • modele teoretyczne i praktyka, życie w Sieci i z Sieci 
  • modele funkcjonowania osób i firm, e-learning akademicki versus e-learning w biznesie 
  • miejsca wspólne i różnice, 
  • zastosowanie e-learningu w biznesie: grywalizacja, mobile learning, social learning, video learning, systemy wideokonferencyjne, 
  • najnowsze rozwiązania w zakresie korporacyjnych platform szkoleniowych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz