poniedziałek, 20 marca 2017

Konferencja naukowa pt.: „40 lat Mazurskiego Parku Krajobrazowego – różnorodność biologiczna i kulturowa”


Konferencja poświęcona jest funkcjonowaniu, kształtowaniu i ochronie cennych elementów krajobrazu na obszarze Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Spotkanie w Hotelu Mazurski Raj będzie szansą na zebranie i podsumowanie dotychczasowych informacji o badaniach naukowych oraz stanie wiedzy na temat różnorodności biologicznej i kulturowej Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Będzie to także okazja do dyskusji o przyszłości Mazurskiego Parku Krajobrazowego zarówno na forum pracowników Parku, jak i pomiędzy naukowcami z różnych dziedzin nauki, Lasów Państwowych i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Ramowy program Konferencji
31 maja: 
10:00 Rejestracja uczestników
10:30 Otwarcie Konferencji
11:00 – 12:00 Wystąpienia zaproszonych gości
12:00 – 14:00 Sesja I „Krutynia – rzeka Kultur”
14:00 – 15:00 Obiad
15:00 – 15:30 Przerwa
15:30 – 17:30 Sesja terenowa
17:30 – 18:30 Sesja posterowa
19:00 – Uroczysta kolacja

01 czerwca: 
8:00 – 9:00 Śniadanie
9:00 – 11:20
Sesja II „Różnorodność biologiczna Mazurskiego Parku Krajobrazowego – cz. 1”
11:20 – 12:00 Przerwa
12:00 – 14:00 Sesja III „Różnorodność biologiczna Mazurskiego Parku Krajobrazowego – cz. 2”
14:00 – 15:00 Obiad
15:00–16:40 Sesja IV „Różnorodność biologiczna Mazurskiego Parku Krajobrazowego – cz. 3”
16:40 – Zakończenie konferencji

Wystąpienia Referaty wygłaszane podczas konferencji nie powinny przekraczać 15 minut. Do dyspozycji autorów będzie projektor multimedialny oraz komputer z oprogramowaniem MS PowerPoint oraz OpenOffice Impress. Pliki z prezentacjami prosimy dostarczyć przed rozpoczęciem sesji, bezpośrednio osobie obsługującej komputer. Prosimy o przygotowanie posterów w formie plakatu, bez listwy mocujących. Wymiary posteru nie powinny przekraczać wymiaru 70x100 cm. Organizatorzy zapewniają mocowanie posterów w umieszczonych na sztalugach ramach.

Przyjmowanie zgłoszeń
Istnieje możliwość dosyłania zgłoszeń do sesji posterowej. Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy wysłać, w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 06.04.2017 r. e-mailem: krutyn@mazurskipark.pl, faksem: +48 89 742 14 05 lub pocztą tradycyjną: Mazurski Park Krajobrazowy, Krutyń 66, 11-710 Piecki. Liczba miejsc ograniczona. W przypadku dużej ilości dodatkowych zgłoszeń, wyboru tematów do zaprezentowania dokona Komitet Naukowy Konferencji.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz