środa, 13 grudnia 2017

Różnorodność fauny dennej w zbiornikach antropogenicznych


XXV Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne
Ustroń, 16-19 maja 2018

„Różnorodność fauny dennej w zbiornikach antropogenicznych”

Komunikat nr 1

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXV Ogólnopolskich Warsztatach Bentologicznych, które odbędą się w dniach 16-19 maja 2018 r. w Ustroniu. Na miejsce naszego spotkania proponujemy Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy „Gwarek” (ul. Wczasowa 49, Ustroń) (http://www.gwarek.ustron.pl/).
Tematyka warsztatów poświęcona będzie różnorodności fauny dennej w zbiornikach antropogenicznych.
Podczas naszego spotkania, oprócz wykładów, sesji plenarnej oraz posterowej i oczywiście nieodłącznej części warsztatowej, planujemy kilka atrakcji (m.in. zbiorniki przyhałdowe, zwiedzanie Kopalni Węgla Kamiennego „Guido”, warsztaty artystyczne). Warsztaty z rozpoznawania i oznaczania mięczaków słodkowodnych poprowadzi dr hab. Iga Lewin oraz mgr Dariusz Halabowski z Katedry Hydrobiologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21 stycznia 2018 r. na adres warsztaty.katowice2018@gmail.com, podając dane kontaktowe (imię i nazwisko, instytucja, adres email) i informację: „Biorę udział w warsztatach ”

Do osób deklarujących udział w warsztatach zostanie wysłany komunikat nr II, w którym zawarte będą szczegółowe informacje dotyczące ostatecznych kosztów i dojazdu. W trakcie trwania warsztatów przewidujemy 10-minutowe prezentacje oraz sesję posterową. Ze względu na ograniczony czas na sesję referatową, organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru formy wystąpienia.

Streszczenia:
Prosimy o nadsyłanie streszczeń komunikatów i plakatów o objętości do 1 strony, edytor Word, czcionka Times New Roman, wysokość czcionki 12 punktów, interlinia 1,5 wiersza; bez rysunków, tabel i spisu literatury oraz bez wprowadzania w tekście wyróżnień innych niż kursywa (dotyczy gatunków/rodzajów). Układ streszczenia powinien być następujący: tytuł wystąpienia, imię i nazwisko autora (autorów), pełna nazwa instytucji, adres instytucji, adres e-mail, tekst streszczenia.
Streszczenia prosimy przesyłać na adres: warsztaty.katowice2018@gmail.com

Przewidywane maksymalne koszty:
-        wpisowe 130 zł; studenci i doktoranci – 100 zł
-        łączny koszt noclegów i wyżywienia: ok. 430, w tym:
§  koszt pojedynczego noclegu: 50zł (pokoje 2-3 osobowe)
§  wyżywienie: śniadanie 25 zł, obiad 25 zł, kolacja 20 zł, kolacja bankietowa 65 zł, kolacja grill 46 zł, serwis kawowy 20 zł

Ważne terminy:
- zgłoszenie udziału w Warsztatach Bentologicznych – do 21 stycznia 2018r.
- nadsyłanie streszczeń i wniesienie opłat (wpisowe, koszty pobytu) – do 31 marca 2018r.

Organizatorami tegorocznych warsztatów są:
Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Hydrobiologii
Sekcja Bentologiczna Polskiego Towarzystwa HydrobiologicznegoSerdecznie zapraszamy
W imieniu komitetu organizacyjnego
Mariola Krodkiewska
Anna Cieplok

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz