czwartek, 14 grudnia 2017

XXXIII Konferencja Embriologiczna: Rośliny - Zwierzęta - Człowiek

W dniach 23 -26 maja 2018 roku serdecznie zapraszamy do udziału w

XXXIII Konferencji Embriologicznej
Rośliny • Zwierzęta • Człowiek

Konferencja Embriologiczna Rośliny Zwierzęta Człowiek ma wieloletnią tradycję, jest wydarzeniem cyklicznym i odbywa się co dwa lata. Tematyka najbliższej obejmuje szeroko rozumianą biologię rozwoju, czyli całokształt zmian morfologicznych i fizjologicznych organizmów żywych w trakcie ich rozwoju osobniczego poznawanych metodami doświadczalnymi, genetycznymi oraz metodami z zakresu biologii molekularnej. Biologia rozwoju obejmuje także analizę funkcji genów oraz zachowania komórek składające się na przebieg rozwoju na poziomie molekularnym.

Zapraszamy do prezentowania najnowszych doniesień naukowych dotyczących różnych aspektów biologii rozwoju roślin, zwierząt i człowieka, w tym m.in. embriologii roślin, gametogenezy oraz anatomii rozwojowej zwierząt i człowieka. Konferencja jest skierowana do pracowników naukowych, doktorantów i studentów zainteresowanych powyższą tematyką.

XXXIII Konferencja Embriologiczna odbędzie się w malowniczej scenerii naszego Kampusu.
Wszystkie informacje na temat Konferencji (zgłoszenie, rejestracja, opłaty, zakwaterowanie) znajdują się na stronie internetowej www.uwm.edu.pl/embriologiczna

Zapraszamy!

Katedra Zoologii, Wydział Biologii i Biotechnologii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ul. M. Oczapowskiego 5, 10-718 Olsztyn
tel./faks 48 89 523 3261, 48 89 523 33 71
email: embriologiczna@uwm.edu.pl

Komisja Biologii Rozwoju,
Polska Akademia Umiejętności,

Kraków

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz