sobota, 30 grudnia 2017

Neurony – istoty o wielu twarzach (Noc Biologów 2018)

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z podstawowymi technikami barwienia tkanki nerwowej oraz ich zastosowaniem w badaniach naukowych. Uczestnicy poznają różne metody stosowane w pracowni immunohistochemicznej i histologicznej.
Metody te pozwalają na:

  • poznanie budowy wewnętrznej perykarionu 
  • poznanie morfologii całego neuronu 
  • wykrycie substancji biologicznie czynnych (neurotransmiterów, neurmodulatorów) 

Uczestnicy przeprowadzą obserwacje preparatów pod mikroskopem epifluorescencyjnym i świetlnym w celu porównania cech charakterystycznych komórki nerwowej.

12 stycznia 2018 r., sala 334 (III piętro), Katedra Anatomii Porównawczej, Plac Łódzki 3, godz. 13.00-14.00.

Konieczna rezerwacja: tel. 89 523-43-01 lub m.domagalska@uwm.edu.pl

dr Maciej Równiak, dr Krystyna Bogus-Nowakowska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz