sobota, 28 maja 2016

Krutynia - rzeka kultur

(Studencki obóz naukowy, Krutyń 1996,
pobieranie prób w rzece Krutyni, fot. S. Czachorowski)
30 maja 2016 r. uczestniczyć będziemy w konferencji pt. "Krutynia - rzeka kultur", zorganizowanej przez Mazurski Park Krajobrazowy. Jest to spotkanie o charakterze popularno-naukowym, którego celem jest wymiana poglądów na temat walorów przyrodniczych, krajobrazowych, historyczno-kulturowych MPK, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia wód powierzchniowych w dalszym rozwoju regionu oraz roli edukacji ekologicznej w kształtowaniu postawy szacunku wobec przyrody u przyszłych pokoleń. Do uczestnictwa w konferencji zaproszono przedstawicieli samorządów, środowisk naukowych, centrów edukacji ekologicznej, Lasów Państwowych, lokalnych organizacji turystycznych i innych instytucji z terenu Parku i województwa działających na rzecz ochrony przyrody i krajobrazu, jak również przedstawicieli branży turystycznej i szkół z terenu Parku, dzięki czemu możliwa będzie wymiana doświadczeń oraz zacieśnienie współpracy w ochronie przyrody i edukacji ekologicznej.

Wydział Biologii i Biotechnologii reprezentować będą trzy osoby, które wygłasza krótkie referaty:
  • Czy w Mazurskim Parku Krajobrazowym żyją jakieś niezwykłe chruściki (Trichoptera)? - dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM
  • Czy mazurskim jeziorom potrzebne są rośliny? - dr hab. Hanna Ciecierska prof. UWM
  • Grzyby wielkoowocnikowe Mazurskiego Parku Krajobrazowego. - dr Grzegorz Fiedorowicz.
Konferencja odbędzie się w poniedziałek 30 maja 2016 roku w Hotelu Habenda w Krutyni. Partnerem w konferencji jest kierunek Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Konferencja jest dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

St. Cz.

ps. - relacja Radia Olsztyn (poniedziałek 30 maja)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz