piątek, 6 maja 2016

Gospodarcza aktywność człowieka – jej wybrane aspekty w relacji do stanu gleb i siedlisk Puszczy Białowieskiej

KATEDRA LEŚNICTWA I EKOLOGII LASU
Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
uprzejmie zaprasza na wykład otwarty pt:
Gospodarcza aktywność człowieka – jej wybrane aspekty w relacji do stanu gleb i siedlisk Puszczy Białowieskiej
wygłoszony przez
dr. inż. Marka Ksepko, z-cę dyrektora Białostockiego Oddziału BULiGL
mgr. inż. Janusza Porowskiego, inspektora nadzoru i kontroli Białostockiego Oddziału BULiGL
Czy Puszcza Białowieska to pierwotny, nietknięty ręką człowieka, ostatni naturalny las europejski? Ten kompleks leśny zajmuje, niemal 1500 km2 na pograniczu Polski oraz Białorusi i obejmuje nie tylko obszary oficjalnie chronione ale także lasy gospodarcze. Zagadnienie czy i w jaki sposób gospodarcza aktywność człowieka wpłynęła na stan gleb i siedlisk Puszczy Białowieskiej przedstawią reprezentanci Białostockiego Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Miejsce: Aula im. Kotera, plac Łódzki 5; Czas: 17 maja br., godz. 15:00

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz