niedziela, 22 maja 2016

II edycja Konkursu Młodzi Innowacyjni dla PGNiGPolskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA ma przyjemność uruchomić II edycję konkursu przeznaczonego dla młodych naukowców na projekt badawczo-rozwojowy dla GK PGNiG. Konkurs skierowany jest do młodych naukowców, studentów lub doktorantów i ma na celu wyszukanie innowacyjnych projektów o charakterze badawczo-rozwojowym, z obszaru działalności Grupy Kapitałowej PGNiG, w szczególności z obszarów:
  • poszukiwania i wydobycia węglowodorów, 
  • dystrybucji paliw gazowych, 
  • elektroenergetyki, 
  • nowych zastosowań gazu ziemnego, 
  • ochrony środowiska, 
  • obsługi odbiorców i użytkowników gazu, w tym kwestii bezpieczeństwa, 
  • oraz w zakresie popularyzacji marki PGNiG. 
Projekt musi nosić znamiona nowatorstwa i innowacji, a także powinien być możliwy do zastosowania w praktyce biznesowej Grupy Kapitałowej PGNiG.

Zgłoszenia do konkursu należy dokonywać w formie elektronicznej na adres mailowy konkursMIP@pgnig.pl, na wypełnionym formularzu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2016 r. 

Więcej informacji o konkursie wraz z regulaminem znaleźć można na stronie:
http://www.pgnig.pl/mlodzi-innowacyjni-dla-pgnig.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz