poniedziałek, 16 stycznia 2017

Rekrutacja śródroczna na kierunek Biotechnologia i Biologia, studia II st.Wykaz kierunków i specjalności na stronie - http://wbib.uwm.edu.pl/kandydat

Rejestracja w systemie IRK od 25 stycznia do 14 lutego (do godz. 15:00) - na stronie IRK

Przyjmowanie Zaświadczeń o ukończeniu studiów I stopnia warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego w dniach 25 stycznia - 14 lutego br. w godz. 8:00-12:00.
Miejsce: Dziekanat Wydziału Biologii i Biotechnologii, ul. Oczapowskiego 1A, 10-719 Olsztyn

Przyjmowanie Dokumentów potwierdzających zamiar studiowania po zakwalifikowaniu na studia w dniach 16 - 17 lutego br. (czw-pt) w godz. 8:00-15:00.
Miejsce: Dziekanat Wydziału Biologii i Biotechnologii, ul. Oczapowskiego 1A, 10-719 Olsztyn

Dokładny harmonogram na stronie - http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-srodroczna-luty-2017

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz