poniedziałek, 23 stycznia 2017

Czym jest dla mnie filozofia? Próba porównania filozofii i biotechnologii.

Próbując dokonać porównania filozofii z biotechnologia, oraz wszelakimi kierunkami przyrodniczymi, naukami ścisłymi stanąłbym przed nie lada wyzwaniem. Owe nauki, choć na pierwszy rzut oka całkowicie odmienne posiadają, jeden czynnik wspólny, zamykający się w ich idei- poznanie świata. Zarówno jednym z założeń prac biotechnologów, jak i filozofów jest zrozumienie tajemnicy świata, poznania zasad panujących nad globalnym mechanizmem życia oraz jego praw. Filozofia jest ideą, koncepcją krytycznego myślenia za którą idą czynny- prace badaczy, wybitnych naukowców. Nauka ta pozwala obrać wiele ścieżek myślowych, za pomocą których zagłębiać możemy się w odmętach ludzkiej psychiki, sposobu myślenia dochodząc często do skrajnych wniosków.

Ludzkości w dzisiejszych czasach przyszło zmagać się z wieloma przeciwnościami. Walczymy z własnym egoizmem, który okazuje się jako żądza posiadania. Coraz to bardziej aktualnym hasłem staje się wybór między „mieć, a być”. Czym jest to spowodowane?

Ciężko jest żyć, egzystować w zgodzie z własnym światopoglądem w chwili, gdy sytuacja życiowa popchnęła nas do radykalnych zachowań. Człowiek w celu uniknięcia bycia ofiarą, zamienia się w oprawcę ratując byt kosztem ciosu w swą moralność, przekonania.

Mówi się potocznie iż „żadna praca nie hańbi”- czemu więc sceptycznie podchodzimy do niektórych zawodów? Czy możemy oceniać, stawiać hipotezy działań, motywacji danej postaci? Są to kwestie subiektywne. Każdy z nas może posiadać odmienne zdanie na ten temat- jest to spowodowane wynikiem posiadania własnego systemu, światopoglądu, a co za tym idzie odmiennych filozofii życia. Sądzę, że nieodłączną częścią filozofii jest etyka, która to tworzy dopełnia wyobrażenie świata. Za sprawą etyki określić możemy czyny prawe, moralne od tych niedopuszczalnych, wręcz nagannych. Etyka dopełnia nasz światopogląd tworząc wraz z filozofią jednolitą harmonię.

Śmiem twierdzić, iż każdy z nas jest swoistym filozofem, kreującym najmniejszy, lecz jakże istotny element tego świata- własną osobowość. Na co dzień borykamy się z licznymi problemami, dotykamy wielu- często nieznanych tematów dokonując wyborów. Zadajemy sobie liczne pytania, na które szukamy odpowiedzi. Kreujemy siebie. Nauka ta pozwala dostrzec nam siłę, jaką posiadamy w swym ciele- nie chodzi mi o siłę mięśni, lecz intelektu i kreatywności. Siłę dokonywania wyborów i racjonalnej oceny, ambicję. Pozwala stawiać nam coraz to nowe cele, do których pragniemy dążyć.

Nie wszystko jednak w sposób dość prosty wytłumaczyć możemy w myśl filozofii;
Na­tura nie zna pojęcia fi­lozo­fii. Fi­lozo­fią zwykło się na­zywać żałos­ne i śmie­szne próby zro­zumienia Na­tury, po­dej­mo­wane przez ludzi. Za fi­lozo­fie uchodzą też re­zul­ta­ty ta­kich prób. To tak jak gdy­by bu­rak dochodził przyczyn i skutków swo­jego is­tnienia, na­zywając wy­nik prze­myśleń od­wie­cznym i ta­jem­niczym Kon­flik­tem Bul­wy i Na­ci, a deszcz uz­nał za Nieod­gadnioną Moc Spraw­czą. Ja nie tracę cza­su na od­ga­dywa­nie, czym jest Natura.”
(~) Andrzej Sapkowski

Owa dziedzina nauki nigdy nie przestanie mnie zadziwiać. Jest pięknem ukrytym w szczegółach- szczegółach każdego z nas, gdyż posiadamy odmienne spojrzenia na dane kwestie, co czyni nas wyjątkowymi. Przykrym jest jednak fakt, iż wielu ludzi zapomina „odkrywać siebie na nowo” w myśl filozofii. Zatracamy się w świecie materializmu, komercji oraz kultury masowej - czyniąc świat i siebie jednolitą, szarą plamą.

Damian Marciniak

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz