poniedziałek, 9 stycznia 2017

Noc Biologów i żywa książka popularnonaukowa

Żywa książka popularnonaukowa (żywa biblioteka) to nowy i autorski pomysł. To forma spotkania i rozmowy z naukowcem, połączenie idei kawiarni naukowej i stolika eksperckiego. Tradycyjną książkę się czyta, tu jest rozmowa z naukowcem, „książką” (źródłem wiedzy o świecie). Taka formuła spotkania ma ułatwić taką rozmowę o nauce i z naukowcem. Ten innowacyjny pomysł wykorzystamy także w ramach Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy (luty-czerwiec 2017).

Idea żywej książki/żywej biblioteki narodziła się w 2000 roku w Danii i dotyczyła tematyki społecznej. Od czerwca 2014 r. żywa biblioteka zagościła w Polsce. W sierpniu 2016 Centrum Nauki Kopernik przystosowało pomysł do celów edukacji naukowej. W czasie Nocy Biologów spróbujemy zrealizować pomysł jako innowację (autorski pomysł, który dopracowujemy) w odniesieniu do wiedzy przyrodniczej. Książki naukowe i popularnonaukowe znajdują się wszak w bibliotekach..

Żywa książka - pomysł na bezpośredni kontakt z naukowcem. Z jednej strony to bardzo dobra forma promocji naszego Wydziału, prowadzonych badań naukowych i pracowników.

W czasie Nocy Biologów 2017 proponujemy trzy "książki"

Ciekawostki z życia chrząszczy wodnych - dr Joanna Pakulnicka

Czy porosty mają łatwe życie? - dr Anna Zalewska

Sekretne życie chruścików (Insecta: Trichoptera
1. Jak chruściki budują swój domek?
2. Czy chruściki pomogą wyjaśnić filogenezę owadów i wyjście owadów na ląd?
3. Czego jeszcze nie wiemy o chruścika Polski i Europy.
Rozmowa z ekologiem i entomologiem w pracowni naukowej, miejsce: Plac Łódzki 3, pok. 325,
godz. 9-10.00, 12.30-13.00, 15.30-16.30, 19.00-20.00 (jednorazowo 3-5) , rezerwacja: e-mail stanislaw.czachorowski@uwm.edu.pl tel. 89 523-43-03Stanisław Czachorowski

Jestem biologiem i ekologiem. Zajmuję się badaniem ekosystemów głównie wodnych, a ulubioną grupą zwierząt, którą się naukowo zajmuje są owady wodne z rzędu chruścików (Trichoptera). Pracuję w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska na Wydziale Biologii i Biotechnologii. Jestem zatrudniony na etacie profesora nadzwyczajnego. Interesuję się także filozofią przyrody i badaniami interdyscyplinarnymi, łączącymi nauki przyrodnicze z humanistycznymi. Moim hobby jest malowanie butelek i przywracanie wartości rzeczom wyrzuconym.Obecne zainteresowania naukowe związane są z przyrodniczymi elementami ekorozwoju, ochroną bioróżnorodności i monitoringiem zmian w środowisku przyrodniczym (w szczególności wodnym). Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół ekologii, biologii rozwoju, biogeografii i ochrony owadów wodnych, a w szczególności chruścików (Trichoptera), i dotyczą siedliskowego rozmieszczenia larw Trichoptera w wodach śródlądowych (rzekach nizinnych, jeziorach, drobnych zbiornikach i źródłach), wpływie czasowej i przestrzennej nieciągłości środowiska na strukturę rozmieszczenia makrobentosu oraz wpływie zmian klimatycznych na występowanie i siedliskowe rozmieszczenie chruścików w wodach północnej Polski.

W ostatnich latach problematyka badawcza uzupełniona została o próbę oceny antropogenicznych przekształceń i wtórnej renaturalizacji zgrupowań chruścików w krajobrazach kulturowych (agrocenozy, urbicenozy) w tym w uprawach roślin, wykorzystywanych dla celów energetycznych (energia odnawialna). Podejmuję zagadnienia związane z antropogenicznymi przekształceniami biocenoz oraz wskaźnikowego szacowania naturalności biocenoz wodnych. Ponadto prowadzę badania ekologiczne na poziomie krajobrazu (ekologia krajobrazu).

W swoich zainteresowaniach naukowych nawiązuję także do zagadnień teoretycznych: ogólnoekologicznych i ogólnobiologicznych. W zakresie nauk stosowanych interesuję się problematyką rozwoju zrównoważonego (ekorozwoju), głównie w Regionie Bałtyckim i Zielonych Płucach Europy ze szczególnym uwzględnieniem edukacji ekologicznej (środowiskowej), edukacją w zielonych szkołach a także filozofią przyrody. Najnowszym pomysłem badawczym jest dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu.

Stanisław Czachorowski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz