poniedziałek, 9 stycznia 2017

Interesariusze w akcji, czyli rzecz o zielonym biznesie i o zdalnych praktykach dla studentów


Interesariusze w akcji, czyli rzecz o CRS w zielonym biznesie i o zdalnych praktykach dla studentów. Rozwijamy się gospodarczo w sposób zrównoważony, oprócz zysku ekonomicznego poważnie traktujemy swoją misję społecznej odpowiedzialności, tworzenia przyjaznych miejsc pracy i budowania dobrych relacji ze środowiskiem lokalnym z jednoczesnym poszanowaniem środowiska przyrodniczego. Otoczenie biznesu to także Uniwersytet Warmińsko-Mazurki, którego od kilku lat Instytut Hortiterapii Zielony Promień jest Interesariuszem. Relacje między nauką a sferą biznesu kształtują współpracę międzysektorową. Ten temat chcę poruszyć w najbliższym czasie w trakcie sesji na Nocy Biologów 2017 roku. Zrozumienie praw środowiska naturalnego stało się przyczynkiem ogólnopolskiej akcji biologów, w której z radością czynnie uczestniczymy.

Mieszamy i działamy w Mrągowie, moje miasto posiada plakietkę Miasta Ludzi Aktywnych. Myślę sobie, że Mazurzy wczoraj i dziś mają cechę wspólną - wytrwałość. Słyszymy często, że naszą szansą na wzajemny rozwój jest postęp w tworzeniu nowych ofert turystyki. Stawiamy, zatem na innowacyjność, rozwój człowieka i współpracę międzynarodową. Instytut Hortiterapii to MŚP istniejące od 2013 roku, działamy w obszarach usług szkoleniowo rehabilitacyjnych. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ustanowił Instytut Hortiterapii Interesariuszem a my podejmujemy to zaszczytne zadanie i wspierani przez naukę w realizacji podejmujemy się z odwagą trudnych wyzwań. Razem z Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym, którego jesteśmy członkiem od kilku lat przede wszystkim staramy się służyć ludziom i środowisku. Pracujemy dla regionu w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w w myśl zasad zrównoważonego rozwoju. Społecznie odpowiedzialny biznes - taką strategię przyjęliśmy. Mrągowska firma Instytut Hortiterapii - Zielony Promień jest prekursorska, tym bardziej cieszy fakt zaproszenia do prezentacji naszych osiągnięć podczas Nocy Biologów. Nauka wspiera rozwój MŚP i dzięki temu osiągnięcia jednostkowe zamieniają się także w sukces miasta i powiatu, gdyż CSR z ang. Corporate Social Responsibility to koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.

Według tego podejścia, bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełniania przez organizacje biznesowe (przedsiębiorstwa) wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale oprócz tego również zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z interesariuszami, którzy mogą mieć faktyczny wpływ na efektywność działalności gospodarczej tych organizacji oraz ich innowacyjność. Wydatki tego rodzaju Instytut Hortiterapii traktuje jako inwestycję i źródło innowacji, a nie jako koszt, podobnie jak w przypadku zarządzania jakością. Powoli osiągamy swoje cele. Inwestujemy w młode kadry. Obecnie rozwijamy się w oparciu o młodych pracowników. Firma staje się pokoleniowym i rodzinnym przedsięwzięciem.

W tym roku dwie usługi "Mazury dla Diabetyków" i "Gadające dachówki" zostały nominowane w konkursie Żagle Warmii i Mazur. Chodzi o firmy i instytucje z regionu, czyli o ocenę ich roli w efektywności i uczestnictwa w rozwoju. Dzięki wytrwałej pracy, region może konkurować z innymi województwami w wielu dziedzinach. Żagle Warmii i Mazur to działania będące motorem postępu. Konkursy Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie „WaMaBoss”, Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur oraz Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości mają wieloletnią tradycję. W tym roku zarząd województwa postanowił połączyć je wszystkie w jedną całość pod nazwą „Żagle Warmii i Mazur”.

Wyboru najlepszych przedsiębiorstw i instytucji w poszczególnych kategoriach dokonywały kapituły. W kategorii Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie „WaMaBoss”, organizatorzy konkursu wyodrębnili trzy podkategorie: mikro, mały i średni przedsiębiorca. Wśród laureatów znalazła się m.in. Zofia Wojciechowska, założycielka Instytutu Hortiterapii w Mrągowie, czyli miejsca gdzie pacjenci leczeni są za pomocą ogrodów i roślin. Do najlepszych powędrowały statuetki. Gala „Żagle Warmii i Mazur” odbyła się po raz pierwszy 4 listopada w olsztyńskim Planetarium. Nagrody trafiły do 17 firm i instytucji wybranych z prawie 80 kandydatów. Gratuluję wszystkim.Pragnę podziękować naszym współpracownikom oraz partnerom, gdyż łącząc siły i dzięki naszej wspólnej pracy udaje nam się osiągać sukcesy i promować moje miasto Mrągowo oraz Warmię i Mazury, region, którego największym potencjałem jest człowiek.

Liczę na spotkanie i opowieści przy malowaniu dachówek. Widziałam zabytkową dachówkę wykonana ze szkła, przywiezioną przez zemnie z Książa - prześliczna pamiątka, która poprzez Twoją sztukę teraz zyskała nadzwyczajne walory.

Zofia WojciechowskaBrak komentarzy:

Prześlij komentarz