niedziela, 13 maja 2012

O tym jak studenci biologii las sadzili

Kilka gazetowych wspomnień to tym, jak studenci biologii las sadzili w leśnictwie Dąbrówka pod Olsztynem, i to w dobrym towarzystwie najmłodszych (więcej o akcji). I ja tam byłem, drzewa ze studentami oraz uczniami sadziłem, ciepłe wiktuały pałaszowałem, a com widział, to na zdjęciach utrwaliłem (zobacz fotorelację).

Studenci Wydziału Biologii i Biotechnologii angażują się w różnorodne akcje i projekty, połączone z aktywną edukacją w terenie oraz upowszechnianiem wiedzy i wolontariatem. Bowiem w kształceniu ważna jest nie tylko wiedza teoretyczna ale i kompetencje miękkie (umiejętność pracy w zespole, otwarta postawa, kreatywność, odpowiedzialność, wytrwałość, nastawienie na cel itd.). Studiowanie to nie tylko budynki i książki ale ludzie, których się w trakcie studiowania spotyka i sytuacje, które się aktywnie przeżywa.

St. Czachorowski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz