wtorek, 1 maja 2012

Cztery nowe specjalności na Wydziale Biologii i Biotechnologii od października 2012

Drodzy Maturzyści, Absolwenci szkół średnich,
zamieszczamy kolejną porcję informacji o ofercie dydaktycznej Wydziału Biologii i Biotechnologii. Tym razem o naszej najbliższej przyszłości, czyli o roku akademickim 2012/2013 i o ofercie kształcenia na kierunku biologia.

Od października 2012 roku na kierunku biologia uruchamiamy kształcenie w ramach czterech nowych specjalności. Składając dokumenty na studia pierwszego stopnia będziecie zatem mogli wybrać jeden z czterech programów, który chcielibyście studiować.

W naszej ofercie proponujemy następujące specjalności:
• biologia,
• biologia medyczna,
• biologia z nauczaniem przyrody,
• bioinformatyka,
• zarządzanie zasobami przyrody.

Realizując program każdej z nich zdobędziecie podstawową wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii - przedmioty te są wliczane do grupy tak zwanych przedmiotów podstawowych. Poznacie również podstawowe pojęcia, zjawiska i metody stosowane we współczesnej biologii. Dowiecie się, jak planować badania oraz jak stosować nowoczesne narzędzia i techniki badawcze. Poznacie zjawiska i procesy biologiczne występujące w przyrodzie oraz ich związek z funkcjonowaniem organizmów żywych. Będziecie potrafili posługiwać się podstawowymi technikami biochemicznymi, genetycznymi, mikrobiologicznymi, histologicznymi i immunologicznymi, stosowanymi w biologii. Nauczycie się oceniać korzyści i zagrożenia wynikające ze stosowania tych technik. Podczas studiów będziecie przeprowadzać obserwacje oraz wykonywać pomiary biologiczne, fizyczne i chemiczne - zarówno w naszych laboratoriach, jak i w terenie. Poznacie podstawowe zasady ergonomii, higieny i bezpieczeństwa pracy z materiałem biologicznym. Zdobędziecie wiedzę na temat form pozyskiwania funduszy na badania oraz zasad tworzenia projektów badawczych. Uzyskacie dyplom licencjata i będziecie przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia lub do podjęcia pracy.

Studiując kierunek biologia, specjalność biologia medyczna poznacie, jak jest zbudowany i jak funkcjonuje organizm człowieka. Będziecie zdobywać wiedzę o biochemiczno-fizjologicznych mechanizmach funkcjonowania organizmów żywych, zarówno na poziomie komórkowym, jak i tkanek oraz, narządów. Dowiecie się jakie są zasady promocji zdrowia i zdrowego trybu życia. Zdobędziecie wiedzę w zakresie podstawowych metod i narzędzi badawczych stosowanych w laboratoriach biomedycznych. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia będziecie mogli podjąć studia drugiego stopnia lub rozpocząć pracę w laboratoriach badawczych, biomedycznych, analitycznych. Znajomość różnorodnych metod badawczych umożliwi Wam współpracę ze specjalistami z wielu dziedzin w zakresie analityki i diagnostyki medycznej. Będziecie potrafili odpowiedzialnie pracować z użyciem materiału biologicznego.
UWAGA – WAŻNE WYJAŚNIENIE! Na razie nie ma uregulowań, które, po ukończeniu studiów pierwszego stopnia kierunku biologia, specjalności biologia medyczna, pozwalałyby na podjęcie nieodpłatnych, czteroletnich studiów medycznych, prowadzonych w języku polskim. Wprawdzie można podjąć czteroletnie studia medyczne na innych Uczelniach w kraju, ale oferty te są odpłatne, a studia prowadzone są w języku angielskim. Szczegółowe zasady rekrutacji i studiowania znajdziecie w ogłoszeniach uczelni, oferujących te programy.


Studenci kierunku biologia, specjalność bioinformatyka poznają nowoczesne technologie informacyjne i podstawy programowania. Dowiedzą się jak wykonywać komputerowe modelowanie procesów biologicznych, jak dokonywać analizy sekwencji molekularnych różnych cząsteczek, planować projekty bioinformatyczne i konstruować tematyczne bazy danych. To specjalność dla entuzjastów biologii-programistów i bio-konstruktorów, którzy chcieliby w przyszłości pracować z wykorzystaniem modeli in silico i rozwijać biologię systemów oraz bioinformatykę. 

Studenci kierunku biologia, specjalność biologia z nauczaniem przyrody pozyskają podstawową wiedzę dotyczącą podstaw geomorfologii, hydrologii, topografii i kartografii. Poznają zależności występujące w przyrodzie. I co najważniejsze (!) - uzyskają uprawnienia do nauczania przyrody w szkole podstawowej. Program tej specjalności został wzbogacony o specjalistyczne przedmioty pedagogiczno-psychologiczne oraz przedmioty z zakresu dydaktyki biologii. W trakcie studiów będziecie mogli zatem zrealizować program, który (po ukończeniu studiów I stopnia), pozwoli Wam uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przyrody w szkole podstawowej. Ta specjalność jest bardzo atrakcyjna, ponieważ w przyszłości - po ukończeniu kierunku biologia na studiach drugiego stopnia - będziecie mogli również posiadać uprawnienia do nauczania biologii w szkole średniej. 

Studenci kierunku biologia, specjalność zarządzanie zasobami przyrody będą zdobywać wiedzę z zakresu bioróżnorodności, ekologii, geomorfologii, architektury krajobrazu, hydrologii, metod monitoringu roślin i zwierząt. Po ukończeniu tej specjalności będą mogli znaleźć zatrudnienie w administracji państwowej wszystkich szczebli zajmujących się ochroną środowiska, w firmach projektowych i konsultingowych, instytucjach zajmujących się zarządzaniem i ochroną środowiska. Będą zatem mogli decydować o tym, co zmieniać, ulepszać lub chronić w otaczającym nas środowisku. 

Dr hab. Anita Franczak, prof. UWM 
Prodziekan ds. Studenckich Wydział Biologii i Biotechnologii

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz