niedziela, 13 maja 2012

Fascination of Plants Day w Olsztynie

Wydział Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie we współpracy z Wydziałem Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oraz Polskim Towarzystwem Botanicznym Oddział w Olsztynie zapraszają 18 maja 2012 r. na pierwsze międzynarodowe przedsięwzięcie pt. „Fascination of Plants Day”, które jest organizowane pod auspicjami europejskiej organizacji Nauki o Roślinach (EPSO – European Plant Science Organisation).

Celem akcji jest:
• upowszechnianie i popularyzacja nauki, promocja nauki oraz instytucji zajmujących się badaniem roślin i ich zastosowaniem w Olsztynie i regionie.
• zapoznanie społeczeństwa Olsztyna i regionu z osiągnięciami naukowymi uczelni oraz innych instytucji zajmujących się przyrodą w regionie i województwie – popularyzacja wiedzy dotyczącej różnych poziomów zagadnień związanych z roślinami.
• pokazanie w interesujący sposób wyników doświadczeń z biologii roślin oraz sposoby ich szerokiego zastosowania.
• przedstawienie wielu kontrowersyjnych zagadnień, jak np. rośliny transgeniczne (GMO), rośliny inwazyjne, wykorzystanie roślin do energii odnawialnej czy problemy ochrony przyrody w regionie związane z tworzeniem parków czy obszarów „naturowych”.

W programie przewidziano warsztaty, wystawy, prelekcje oraz kawiarenkę naukową.  Zapraszamy uczniów szkół oraz całe społeczeństwo Olsztyna i okolic do uczestnictwa w akcji. Harmonogram szczegółowych zajęć wraz z kontaktem do osób organizujących poszczególne przedsięwzięcia znajduje się na stronie Wydziału Biologii i Biotechnologii.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz